Tagovi

Tko kome ?uva vlast u Splitu?

Ju?erašnji bombasti?ni naslov «Penzioneri Kerumu ?uvaju vlast u gradu» u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija je još jedan u nizu sada ve? svakodnevnih uradaka na temu mirovine, umirovljenici, zlouporabe i sl.
Ni ovaj tekst ne bi bio posebno zamije?en ili upam?en da se u istom ne radi o nekoliko potpuno pogrešnih zaklju?aka pa sve do pokušaja obmane bira?a odnosno javnosti. Naravno da ne mislimo na novinara koji je vjerujemo potpuno vjerno prenio izjave ?elnika na koje se poziva pa tako i na izjavu nedavno izabranog predsjednika gradske organizacije HSU-a gospodina Stipe Buli?a koji ni manje ni više no prave?i ra?un bez kr?mara ustvr?uje kako ?e nedavno izba?eni ?lan stranke i sadašnja ?lanica gradska vije?a gospo?a Milica Cipci i dalje u vije?u djelovati kao da je ?lan HSU-a….. a sve to kako gospodin Stipe Buli? kaže radi onih 50-ak milijuna kuna koje je tobože gradona?elnik Kerum obe?ao «dati» umirovljenicima, no da ne bude neke zabune evo citirane izjave: «Mislim da Kerumu treba dati šansu, mnogi umirovljenici su za njega glasali. On je obe?ao dati 50 milijuna kuna za umirovljenike. To može izgledati nerealno, ali treba mu pružiti priliku da se vidi ho?e li on to ostvariti. Na državnome nivou vidimo da ni ljevica ni desnica ne mogu riješiti krizu. Isto tako treba re?i da je kriv naopako postavljeni sustav koji treba mijenjati, pa pojedinac, bio on Kerum ili netko drugi, ima ograni?ene mogu?nosti - smatra Buli?» …. Bubne Buli? kao predsjednik splitskog HSU-a i tako još jednom bez da je htio, potvrdio kako slijepo sluša svog šefa Hrelju kod kojeg se za lovu može sve, pa ?ak nekome, a u ovom slu?aju Kerumu, «?uvati vlast» pa što god to zna?ilo. U tom kontekstu navesti kako probleme ne može riješiti ljevica kao ni desnica jeste samo potvrda trgova?kog odnosa stranke i pojedinaca unutar iste kao njihova obrasca politi?kog ponašanja, no vjerujemo kako ?e i oni pro?i kao i sve «trgova?ke stranke» do sada, dakle biti svedene na ništa ili tek blizu toga.
Treba li uop?e spomenuti da o spomenutoj izjavi ili bilo kojem drugom pitanju gospo?u Milicu Cipci nije nitko ništa pitao što je ona u svom priop?enju 04.09.2009. i navela, a kojeg je u nekoliko crtica prenijela i Slobodna Dalmacija. Ona je tako?er istaknula da se više ne smatra ?lanom HSU-a te da od danas pa do daljnjeg djeluje isklju?ivo ako nezavisni vije?nik te da ?e kao takva nastaviti zastupati interese umirovljenika unutar Gradskog vije?a Splita, naravno u okviru koalicije lijevog centra na ?ijoj listi je i postala vije?nica.

No vratimo se na trenutak kod onih 50-ak milijuna koje umirovljenicima obe?ao gradona?elnik Kerum i pokušajmo malo analizirati zna?enje tog, kako obe?anja tako i odnosa prema samim umirovljenicima, ali i ne samo njima.
Temeljno pitanje o sredstvima koja su obe?ana je ?ija su to sredstva? Ako su Kerumova privatna onda bi mogli pri?ati o stvarnom dobro?initelju, no naravno da znamo da nisu njegovi novci ve? novci svih gra?ana grada Splita…….

Pa da li je gradona?elnik Kerum igdje ikoga ili na bilo koji na?in upitao gra?ane o tom kako bi oni i u što željeli uložiti ili ?ak potrošiti svoj novac?. Naravno da nije.

Da li je itko upitao umirovljenike da li oni žele na takav na?in uzeti novac poreznih obveznika Splita? Naravno da nije.

A da li se ovdje radi o ?istom populizmu, baha?enju, kupovini bira?a, a usput i stvaranju lažnog imagea dobro?initelja? DA, i to je po meni jedina svrha ovih obe?anih 50-ak milijuna kuna poreznih obveznika odnosno gra?ana Splita koje bi izgleda odmah i bez ikakvih pitanja uzela ekipa iz HSU-a……. no ne i ova iz SU-a, jer bi gospodina gradona?elnika prethodno upitali:
Pla?ate li vi za svoje djelatnike pune poreze i doprinose svih prethodnih godina??

Pla?ate li vi za svoje djelatnike sve prekovremene sate u prethodnom periodu? Ili da malo skratimo i jednim pitanjem zatražimo mnoge odgovore od našeg gradona?elnika i poduzetnika Keruma.

Koliko ste i da li ste vi tijekom svih prethodnih godina svog privatnog businessa cijenili rad i radnike i da li ste im za njihov rad ispla?ivali pošteno zara?enu pla?u, te na istu uplatili sve poreze i doprinose, te tako neposredno pomogli i svim umirovljenicima.
Dakle jasno je da nema povrede prava umirovljenika bez da je prethodno povrije?eno pravo radnika, a kao što vidimo prava radnika su svaki dan sve više ugrožena te samim time i prava umirovljenika jer po logici stvari svi radnici danas su budu?i «penzi?i» stoga apeliramo i na sindikate, posebno na same ?lanove da iz svojih redova eliminiraju sve one koji su svojim djelovanjem pokazali da su samo produžene ruke krupnog kapitala, Vlade ili bilo koga drugog osim na žalost samih radnika, a zajedni?ki cilj radnika i umirovljenika mora biti ostvarenje socijalne države kao realnost, a ne kao ustavnu deklaraciju. Da bi se to postiglo nema mjesta nejedinstvu me?u sindikatima jer time samo pokazuju da su im osobni interesi ispred interesa onih za koje se navodno bore.

Umirovljenicima ne treba ni?ija milostinja, a ponajmanje od onih koji su svojim ponašanjem doprinijeli njihovu tešku položaju ve? nova sposobna i poštena vlada koja ?e se napokon uhvatiti u koštac sa problemima unutar gospodarstva i pravnog sustava te udariti temelje jednoj boljoj Hrvatskoj, boljoj i pravednijoj no što je to sada.

Naravno da ovime ne želimo upirati prst ni prema kome ali da nam ovakvi nakaradni slu?ajevi zlouporabe prora?unskih sredstava kao u slu?aju Aktualnog dopredsjednika Zastupni?kog doma Bosne i Hercegovine Nike Lozan?i?a prolaze bez i?ije, pa makar i politi?ke odgovornosti je svakako nešto što mora odmah prestati u ime dobrobiti svih gra?ana lijepe naše. Za nas otvarati pri?u i raspravljati o broju ovakvih zlouporaba u smislu da li ih je puno ili malo je potpuno promašena tema…. Jer ovakvih ili sli?nih slu?ajeva naprosto ne smije biti doslovno ni jedan.

Stoga ponavljamo još jednom:
Mirovina se zaslužuje osobnim radom tijekom kojega svaki pojedinac izdvaja odre?eni iznos u mirovinski fond stoga umirovljenik nije, ne može niti smije biti ugrožena socijalna kategorija, jer smatramo i dokazujemo, da visina mirovine temeljem punog radnog staža može i mora biti dostatna za život dostojan ?ovjeka.

Komentari

Dragi moj penziću i svi

Dragi moj penziću i svi ostali penzići!

Najprije, osnova svega lošeg u ovoj zemlji su - ljudi! Glasači! Pa tako i penzići nose puno masla na svojoj glavi kad se govori o lošoj situaciji u Hrvatskoj. Jer, da se nisu prodavali kad im se šuškalo lovom ispod nosa, onda bi se stvari, možda, drugačije odvijale.

Na pretprošlim lokalnim izborima u Splitu, dva su penzića, koja su u Gradsko poglavarstvo ušla u koaliciji sa SDP-om, pretrčala LVM, jer im je LVM obećala - lovušu! I šta se dogodilo?! Nikom ništa! A penzići i dalje kukaju kako im je loše. I neka im je loše! I treba im biti loše! Jer, kako siješ, tako žanješ!

Živa je smijurija kad mi neki penzić kaže kako je glasao za Keruma, jer im je ovaj obećao tih 50-ak milijuna (šta li, za božićnicu, 13-u penziju?!)! Dakle, čovjek koji je u godinama koje podrazumijevaju neku životnu mudrost dozvoljava sebi da ne bude nepovjerljiv i sumnjičav prema tako "bogatom" obećanju! Pa i budali mora biti jasno, kad se sve zbroji i oduzme, da se tu radi o čistom laganju i zajeb.....i! Kako onda ne reći tom penzići - pravo ti budi, i trebaš biti nezadovoljan!

Što se tiče Keruma, pitam se koliko čovjek mora biti pametan da bi vidio da se radi o nepismenjaku, siledžiji i primitivcu, koji nije sposoban predstavljati jedan grad u ime 200.000 stanovnika? Ne baš puno. Dovoljno je imati nešto malo moralnih kriterija, prosvijetliti svoj život sa nekoliko pročitanih knjiga, otići ponekad u kazalište i kino, upotrebiti ono što ti je priroda dala - mozak, ponekad ga uključiti i - voila - sama ruka ti poleti na čelo kojom se lupiš čim čuješ da je netko samo šapnuo da se Kerum sprema postati gradonačelnik!

I tako, na kraju dolazim do moje početne rečenice - osnova svega lošeg u ovoj zemlji su - ljudi! Glasači!

Tko je glasao

Na pretprošlim lokalnim

Na pretprošlim lokalnim izborima u Splitu, dva su penzića, koja su u Gradsko poglavarstvo ušla u koaliciji sa SDP-om, pretrčala LVM, jer im je LVM obećala - lovušu! I šta se dogodilo?! Nikom ništa! A penzići i dalje kukaju kako im je loše. I neka im je loše! I treba im biti loše! Jer, kako siješ, tako žanješ!
@ptica_rugalica,
jel se ti to radi dva "penzića" o kojima zboriš na tako neprimjeren, a rekao bih i bezobrazan način ophodiš prema nešto više od milijun penzića????
Treba li nam radi takve logike,.... zbog još koje čega, biti svima loše (ostalima) ??

Tko je glasao

@DEMOS Ma nije tu samo

@DEMOS Ma nije tu samo riječ o dva penzića, nego o trgovačkoj politici. Pogledaj samo njihovu politiku na državnoj razini, još za vrijeme gosp. Jordana. Trgovina od koje se meni (ne znam za druge) stvara mučnina u želucu. Da odmah naglasim, svaka politička trgovina (ne samo penzićeva) na mene ima isti utjecaj.

Bilo je dosta trgovine u Splitu - sjeti se samo Nikole Grabića koji je bio na listi HSLS-a, dobio izbore, postao gradonačelnik, a onda preletio HDZ-u. Od tog njegovog poteza je pok. Velimir Terzić postao pokojni.

Žao mi je što moj gornji komentar doživljavaš bezobraznim, jer mi to uopće nije bila namjera. Ne želim generalizirati, znam da nije dobro sve i svakog stavljati u isti koš, ali činjenice su činjenice. SU je poznata po trgovini (baš kao i HSS).

Sad, ni ja ne volim, npr. kad po forumima blate sve Splićane, govoreći (s pravom) o Kerumovom primitivizmu, na način da smo svi to i zaslužili. Nisam za njega glasala, ne bih nikada ni glasala i zaista ne volim kad me se trpa u isti koš sa njegovim pristalicama. Ali, živim u Splitu, u toj sam kašeti brokava i moram biti spremna podnositi da mi bude loše, baš kao i onima koji su mu dali glas. Tako i penzići moraju biti spremni da im se istina neće sviđati. Tako je to.

Tko je glasao

@ptica_rugalica, Žao mi je

@ptica_rugalica,
Žao mi je što moj gornji komentar doživljavaš bezobraznim, jer mi to uopće nije bila namjera. Ne želim generalizirati, znam da nije dobro sve i svakog stavljati u isti koš, ali činjenice su činjenice. SU je poznata po trgovini (baš kao i HSS).
Eto ti ga vraže.... još jedan mali doprinos da mnogi ne razlikuju HSU, dakle stranku o kojoj ti vjerojatno sada lamentiraš i čiji je predsjednik gospdoin Silvano Hrelja, a bivši Vladimir Jordan...... od one druge koja se zove SU ili Stanka umirovljenika kojoj je predsjednik gospodin Lazar Grujić. Ova stranka je i nastala 2000. poradi neslaganja sa trgovačkom politikom HSU-a pa ju je ipak nepravedno poistovjetiti....... no sve ok, smatrati ću to što si napisala nepoznavanjem tog političkog prostora

Tko je glasao

@DEMOS Nevjerovatno, zar vas

@DEMOS
Nevjerovatno, zar vas ima dvije stranke na ovako malo prostora?! Pa čovječe, vi ste se stvarno tako dobro organizirali, da se prosječan čovjek (koji još uvijek nije penzić) vrlo teško može snaći u vašim akrobacijama. No, šalu na stranu, i jedne i druge (i HSU i SU) karakteriziraju trgovina i pretrčavanja po potrebi. Šta ja tu mogu, činjenicu su činjenice.

Tko je glasao

No, šalu na stranu, i jedne

No, šalu na stranu, i jedne i druge (i HSU i SU) karakteriziraju trgovina i pretrčavanja po potrebi. Šta ja tu mogu, činjenicu su činjenice. Pa navedi onda te činjenice ili "činjenice" za SU.

Tko je glasao

Poštovani Demos i

Poštovani Demos i Penzić,
Davanje poslova bez javnog natječaja u mnogim gradovima i manjim sredinama je bilo kao reći dobro jutro. Poslove preko većeg iznosa(mislim 1ooooo kuna) bi se cjepkali te na taj način davali izabranim (svojim ) izvođaćima. Državne firme su tu bile bolje kontrolirane iako je i u njima dakako bilo kriminala.
Dalje, sami izvođaći su među sobom u dogovoru, te se na natječaj javljaju dogovorno. Mislim da ne trebam posebno pojašnjavat.
Zatim mnogi izvođaći su podijelili sfere (terene) na kojima djeluju i ne natjeću se u drugim sredinama. Kerum je pogriješio i ne znam kakva mu ona savjetnica može biti. Spušio bih je s posla isti tren. Zakon o javnoj nabavi je dobro definiran i zna se koji su kriteriji za raspisivanje i zadovoljavanje istih. No da ne duljim posao se može pošteno radit, a i ne. Kad budem stigao napišem Vam par crtica na privat. Kaznu za neprovođenje zakona u ovom slučaju će platiti porezni obveznici.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

@grdilin, Poštovani Demos i

@grdilin,
Poštovani Demos i Penzić,
Davanje poslova bez javnog natječaja u mnogim gradovima i manjim sredinama je bilo kao reći dobro jutro. Poslove preko većeg iznosa(mislim 1ooooo kuna) bi se cjepkali te na taj način davali izabranim (svojim ) izvođaćima. Državne firme su tu bile bolje kontrolirane iako je i u njima dakako bilo kriminala.........

Kako sam iz neposredne blizine vidio na koji način to funkcionira moram te malo "razočarati" i reči da je po mojim saznanjima stanje još 100 puta gore od ovoga što ti navodiš....... o čemu sam i na ovom portalu podosta toga napisao. Javna nabava u Hrvatskoj je u stvari oblik "dogovorene" javne pljačke Hrvatske u kojoj sudjeluju mnogi, od lokalne razine pa sve do samog vrha.....
Dirneš li ih dobiti ćeš po prstima (kao i ja), jer u takvoj neravnopravnoj borbi u pravilu gotovo uvijek ostaješ sam protiv svih......

Tko je glasao

U ocjenama na ovaj dnevnik

U ocjenama na ovaj dnevnik @penzića sam vidio i jedan negativan bod - ocjenu od @c-respond pa bi bilo lijepo kada bi dotični/na dao/la i obrazloženje glede toga jer ne vidim da ovdje ima neki svoj komentar iz kojeg bi to mogli i sami dešifrirati.

Tko je glasao

Ne vidim ništa loše u

Ne vidim ništa loše u potezima HSUa, koji otvoreno vodi politiku za interese umirovljenika, koji su najugroženija populacija u Hrvatskoj.

Kerum pokazuje želju za konkretnim potezima, pa makar kršio zakone, po nekima.

Osobno smatram da je ovaj tekst na liniji Ostojića i klape iz EPH, koja pokušava sve, kako bi Keruma zaustavila u uspješnom gradonačelnikovanju.

Čak mu izgleda prijete i smrću, što samo ukazuje da poražene udbaške strukture nisu promjenile niti način kako bi se dočepali vlasti ili uništili nekoga tko im ne odgovara, prijete nasiljem i oni su u stanju to i učiniti.

Kerum je svakako puno manje zlo, nego Ostojići i slični, koji eto koriste i penziće kako bi širili svoje pipke, posvuda.

Tko je glasao

Ne vidim ništa loše u

Ne vidim ništa loše u potezima HSUa, koji otvoreno vodi politiku za interese umirovljenika, koji su najugroženija populacija u Hrvatskoj.

možeš li imenovati jedan jedini potez ili postignuće HSUa od proteklih izbora do danas a koji je direktno pogodovao umirovljenicima?

Tko je glasao

@c-respond Ne vidim ništa

@c-respond
Ne vidim ništa loše u potezima HSUa, koji otvoreno vodi politiku za interese umirovljenika, koji su najugroženija populacija u Hrvatskoj. to je tvoje viđenje kao i što neki drugi imaju drugačije i kažu da se HSU prodao HDZ-u za šaku sitnih interesa pojedinaca....., a ako baš hoćeš nešto u ovom mandatu baš i niam vidio ni b od te borbe za "penziće"...... što su potvrdili i neki rezultati na lokalnim izborima netomodržanim. I ti kao i svi u HSU-u to znaju ali...... he he

Kerum pokazuje želju za konkretnim potezima, pa makar kršio zakone, po nekima. Ma da, što bi se sada jedan koji pokazuje neku želju i "želje" držao ili trebao držati zakona kao pijan plota...... i to samo po nekima, pa makar ti neki bili i sam ODO...... možda je za tebe bilo dobro ono vrijeme "kutleraja"......

Osobno smatram da je ovaj tekst na liniji Ostojića i klape iz EPH, koja pokušava sve, kako bi Keruma zaustavila u uspješnom gradonačelnikovanju. Ovo je jedan od genijalnijih zaključaka.... je ru dnevniku nigdje nema ništa od navedenog..... no tko će sada sve gledati.... bijeli miševi su i onako nepredvidivi. "a možda je u šumi".

Čak mu izgleda prijete i smrću, što samo ukazuje da poražene udbaške strukture nisu promjenile niti način kako bi se dočepali vlasti ili uništili nekoga tko im ne odgovara, prijete nasiljem i oni su u stanju to i učiniti.
Kerum je svakako puno manje zlo, nego Ostojići i slični, koji eto koriste i penziće kako bi širili svoje pipke, posvuda.
Aloooooo probudite se, kakvi udbaši, kakvi bakrači, kakve prijetnje...... jel to možda misliš i na navijače Hajduka koji su već više puta odaslali neke poruke.....
Loše igrače nitko neće bolje uništiti od njih samih, a neke udbe, prijetnje i ostala trkeljanja su tek smiješan pokušaj davanja na važnosti nevažnim tipovima, događajima ili sl..... ovisno o potrebi. I tko je više ili manje "zlo" i za koga ovisi o tome tko i kako gleda...... jer eto i sama kažeš da ej Kerum zlo pa mi je malo bedasto da braniš zlo pod krinkom tzv. "manjeg"... a koliko znam (a znam) SU nekima posebno i ide na živce jer nije na prodaju..... a što ćeš, neke se naprosto ne može kupiti.....

Tko je glasao

to je tvoje viđenje kao i

to je tvoje viđenje kao i što neki drugi imaju drugačije i kažu da se HSU prodao HDZ-u za šaku sitnih interesa pojedinaca....., a ako baš hoćeš nešto u ovom mandatu baš i niam vidio ni b od te borbe za "penziće"...... što su potvrdili i neki rezultati na lokalnim izborima netomodržanim. I ti kao i svi u HSU-u to znaju ali...... he he

Da to je moje viđenje, bazirano na konkretnim potezima HDZove Vlade, koja je isplatila tkz. dug, što je bolje nego NIŠTA što su dobili od prošle Vlade. Tako da je potez HSU-a bio više nego pametan. Jednog dana kad odrasteš (bez obzira na godine) naučit ćeš da je politika splet interesa.

Ma da, što bi se sada jedan koji pokazuje neku želju i "želje" držao ili trebao držati zakona kao pijan plota...... i to samo po nekima, pa makar ti neki bili i sam ODO...... možda je za tebe bilo dobro ono vrijeme "kutleraja"......

Meni je degutantno u kolikoj mjeri baš nikoga ne zanimaju djeca i jedna hvale vrijedna inicijativa, kao i obećanje dano na izborima, kako će izgraditi te vrtiće. Sad je najveći problem u zemlji što se netko usudio tako nešto napraviti u kratkom roku i što je to odredio prioritetom. Da ne govorim da će Kerum na kraju pokloniti te vrtiće Splitu.

Vidim da se tebi više sviđaju vremena, kad se prodaje prazna ideologija i ne radi AMA BAŠ NIŠTA! Što je karakteristično za ljevicu.

Ovo je jedan od genijalnijih zaključaka.... je ru dnevniku nigdje nema ništa od navedenog..... no tko će sada sve gledati.... bijeli miševi su i onako nepredvidivi. "a možda je u šumi".

To je sasvim logičan zaključak, zato što je EPH poznat po lažnim politički montiranim aferama, prakticiraju ih barem jednu tjedno. A dnevnik ostaje na toj liniji EPHovog ispraznog klepetanja.

Aloooooo probudite se, kakvi udbaši, kakvi bakrači, kakve prijetnje...... jel to možda misliš i na navijače Hajduka koji su već više puta odaslali neke poruke.....
Loše igrače nitko neće bolje uništiti od njih samih, a neke udbe, prijetnje i ostala trkeljanja su tek smiješan pokušaj davanja na važnosti nevažnim tipovima, događajima ili sl..... ovisno o potrebi. I tko je više ili manje "zlo" i za koga ovisi o tome tko i kako gleda...... jer eto i sama kažeš da ej Kerum zlo pa mi je malo bedasto da braniš zlo pod krinkom tzv. "manjeg"... a koliko znam (a znam) SU nekima posebno i ide na živce jer nije na prodaju..... a što ćeš, neke se naprosto ne može kupiti.....

I kakve veze sad ima Hajduk sa ovim dnevnikom? Prijetnje su poznate, sam Ostojić ih je malo uvijeno izrekao.

"Manje zlo" je figurativno rečeno, Kerum nije idealni kandidat i meni se neke stvari ne sviđaju, no u ovom slučaju i u ova vremena, on je svakako puno puno bolja opcija od Ostojića i njegovih mračnjaka.

Da su oni na vlasti, u Splitu bi bilo sigurno 5 spomenika Smoji i Lepoj, ali ni jednog vrtića. To ti je lijeva isprazna opcija, demagogija, nerad i slavlje Jugoslavije.

Tko je glasao

@c-respond, Da to je moje

@c-respond,
Da to je moje viđenje, bazirano na konkretnim potezima HDZove Vlade, koja je isplatila tkz. dug, što je bolje nego NIŠTA što su dobili od prošle Vlade. Tako da je potez HSU-a bio više nego pametan. Jednog dana kad odrasteš (bez obzira na godine) naučit ćeš da je politika splet interesa. Daj se malo skuliraj i prošeći portalom da vidiš tko je što o istoj temi pisao da se ne blamiraš, bar ne kod dobrog dijela "starijih" članova pollitike koji jako dobro zanju o čemu govorima. Dakle HDZ nije isplatio nikakav dug umirovljnenicima već samo jedan manji dio koji se naziva obeštečenje.... o tome da su neki od tih boraca sebi izboksali lijepe svotice će valjda uskoro biti riječi u nekom zasebnom dnevniku pa ćeš i na pravim primjerima vidjeti kako su se to oni (neki od istaknutih) koje podržavaš (HSU) istinski borili za sve penziće dekalrativno, a stvarno samo za sebe..... I mi odrasli već odavno znamo da svijet sa nama nije započeo pa neće ni završiti stoga bi ti mogla malo razmisliti o tome postoji li netko tko je o tvojim simpatijama već nešto ovdje pisao ..... pa čak i puno više od toga.....

Meni je degutantno u kolikoj mjeri baš nikoga ne zanimaju djeca i jedna hvale vrijedna inicijativa, kao i obećanje dano na izborima, kako će izgraditi te vrtiće. Sad je najveći problem u zemlji što se netko usudio tako nešto napraviti u kratkom roku i što je to odredio prioritetom. Da ne govorim da će Kerum na kraju pokloniti te vrtiće Splitu.
Vidim da se tebi više sviđaju vremena, kad se prodaje prazna ideologija i ne radi AMA BAŠ NIŠTA! Što je karakteristično za ljevicu.
DA da, to je još jedna u nizu floskula kojima se odobrava kršenje zakona, ili što bi neki nazvali kriminalom .... a bože moj pa zar nije ok kršiti "malo" zakon ako je to u interesu naše djece?? Ma nemoj mi reči.
E pa vidiš lipo moje to nije u redu jer nas je pretvorba i privatizacija, a sve "po zakonu" istih takvih koje ti braniš i dovela do toga da možda "sutra" naša dica neće imati šta papti..... i sve zato jer se po tebi i takvima ne triba držat zakona ka pijan plota.... A triba lipo moje, triba se držat zakona i sve prekršitelje odnosno lopove strpat u bajbuk di im je i misto...... nekima već odavno, a posebno onima koji su nas opljačkali a sada bi eto velikodušno (nikoga ne imenujem) pomagali našoj dici. Jel kužiš?
A o tome jel EPH piše ili ne gluposti, istinu ili laži, ovo ili ono, bih ti ja mogao danima pripovidati .... i opet bi imali svako svoje mišljenje.....
I kakve veze sad ima Hajduk sa ovim dnevnikom? Prijetnje su poznate, sam Ostojić ih je malo uvijeno izrekao.
"Manje zlo" je figurativno rečeno, Kerum nije idealni kandidat i meni se neke stvari ne sviđaju, no u ovom slučaju i u ova vremena, on je svakako puno puno bolja opcija od Ostojića i njegovih mračnjaka.
Da su oni na vlasti, u Splitu bi bilo sigurno 5 spomenika Smoji i Lepoj, ali ni jednog vrtića. To ti je lijeva isprazna opcija, demagogija, nerad i slavlje Jugoslavije.

To o Ostojiću i Kerumu u kontekstu tko je kome prijetio ostavi za one kojima je to posao jer će svako imati svoju priču...... kao i tko j ekome nešto manje ili više "uvijeno" kazao.... posebno ako se radi o predizbornoj kampanji.
To što je tebi Kerum ne zato što znaš da nije idealan kandidat već zato jer ti je bolja opcija od "marčnjaka" je ipak stvar koju češ morati rješiti sama sa sobom.... Moj eje mišljenje da ništa loše ne opravdava drugo "manje" loše. Loše je naprosto loše, a ja loše pa makar bilo i moje, ne podržavam.
I još glede Smoje..... Osobno sam mišljenja da je taj čovjek ostvio dovoljno duboki trag u svom Splitu da je zaslužio i puno više od spomenika ili naziva neke ulice. Taj čovjek je svojim djelima zaslužio poštovanje svih nas..... pa i tebe ako cijeniš prave vrijednosti.... a one se ne mjere ideološkim ili stranačkim prefiksom već učinjenim djelima. Jel razumiš sada?

Tko je glasao

Veceras dnevnik TV Nove,

Veceras dnevnik TV Nove, pocinje se sa Kerumom i kako on izgleda treba biti kaznjen radi vrtica bez javnog natjecaja.Zatim neka scena u kojoj se vidi da je to sve igra od 6 mil. kuna ( cca. 880.000€).
U izgradnji bi trebalo participirati 27 firmi pa kad bi svi imali podjednak udjel u poslu treba 880.000€ podijeliti sa 27 i jos prepostaviti da ce se vrtic graditi od zraka i eto ciste zarade.......
Zakljucak?
Kralj netransparentnih natjecaja je Kerum, i izgleda jedini u drzavi.O drugima nikad nismo ni culi niti su do sada imali problema ili kazni.
"Grad se ne smije voditi kao tvrtka", tvrde novinari.
A onda kopernikanski obrat pri kraju dnevnika: Zagreb i vrtic koji 15 godina nema uporabnu dozvolu....Stakori + insekti u kuhinji + lose elektro-instalacije.Kriv je Sanco Pansa i njegov magarac.
Grad ne da se TREBA voditi kao tvrtka nego i cijela drzava takodjer!
Ako ovo nije tako, onda neka se ti idealisti trenutno otpoje sa sisa gradskih i drzavnih proracuna i ukinu prireze.

Tko je glasao

Što se tiče ove prijava

Što se tiče ove prijava državnog odvjetništva protiv Keruma, to me pomalo podsjeća na Ostojićevu izjavu, kad je izgubio izbore, da će Kerum ionako brzo u zatvor.
O Kerumovoj vladavini za sada mislim sve najbolje (čak pripremam jedan provokativan dnevnik, koji je za sada malo zastao, zbog nedostatka vremena i inspiracije), a ovo što rade novinari, neki političari, i sad državno odvjetništvo, smatram podosta licemjernim, jer je očiti da će neka djeca ostat neupisana u vrtić, zbog njihovog obračuna s političkim nepodobnima.

@penzić
Moje je skromno mišljenje, da je HSU, 5 puta bolje stranka za umirovljenike, nego što bi to bio SU, zašto?
Ako su, kako ti kažeš iz HSU-a priljepci HDZ, onda bi 3 puta veći priljepci bili ovi iz SU-a, samo ne HDZ-u, nego SDP-u. Koliko sam ja sa svojim neobjektivnim mišljenjem, primijetio, ovi iz HSU bar nisu opterećeni ideologijom kao ovi iz SU-a. Što se tiče Keruma, svaki bi pametni umirovljenik, neopterećen ideologijom, podržao upravo njega, jer su mislim umirovljenici za vrijeme vladanje HDZ-a, i SDP-a, dosta prevareni, a Kerum bar za sada djeluje obećavajuće.

Tko je glasao

nego, jesi li ti vidio tetu

nego, jesi li ti vidio tetu kuharicu i s kojom je ona lakoćom i bez imalo srama ili grižnje savjesti spomenula kako "naravno da ima štakora" kao da je riječ o najnormalnijoj pojavi na svijetu?

Tko je glasao

nego, jeli ju vidio koji

nego, jeli ju vidio koji sanitarni inpektor...
..bez imalo srama ili grižnje svjesti... netko iz uprave vrtića, iz udruge za ddd, iz savjesnog i jako zabrinutog za zdravlje Milinovićevog ministarstva..
ah, sigurno nije

Tko je glasao

nego, jesi li ti vidio tetu


nego, jesi li ti vidio tetu kuharicu i s kojom je ona lakoćom i bez imalo srama ili grižnje savjesti spomenula kako "naravno da ima štakora" kao da je riječ o najnormalnijoj pojavi na svijetu?

Što je pjesnik htio reći?

Tko je glasao

pa dotičnoj je to očito

pa dotičnoj je to očito najnormalnija stvar na svijetu, dobio sam dojam da bi ona bila nesretna da nema štakora u kuhinji

totalna katastrofa

(ok, vjerojatno je žena pričala tri minute u kameru i izrezali su joj 15 najopakijih sekundi van konteksta, ali svejedno...)

Tko je glasao

@istinoljub, možda bi bilo

@istinoljub,
možda bi bilo bolje da se upitaš da li je netko svojim postupcima izašao iz zakonskih okvira ili nije jer skretanje pozornosti na ono što ej netko rekao ili napisao baš i nije u nekom skladu sa tvojim nickom. Možda bi ti još bolji argument bio da to rade i mnogi drugi pa protiv njih nije išla prijava ili slično no to ni u kom slučaju ne anulira činjenicu koaj kaže da je za navedeni posao morao biti proveden javni natječaj.
Ako si jedan od onih koji poštuju pravila demokracije onda ti je jasno da je tu temeljno pravilo nešto što definieramo kao procedura, a priča kako će sada eto radi poštivanja zuakoan djeca tobože ostati neupsiana su priče koje više ni ta mala djeca ne bi progutala kao neki argument.
A zašto se ono uopće provode javnne nabave i zašto bi javni natječaji trebali biti javni.......???? ..... ili li bi ti da se na neke taj Zakon ne treba odnositi, a koji bi to bili ...... pa pošteni naravno jer narod uvijek bira poštene a da o istima vrlo često ne zan ništa ili gotovo ništa osim narvno, ono što im serviraju neki mediji..... a opet ti neki mediji zanju i od xxxxx stvoriti (upisati po želji) .........

I ono što si kazao @penziću o SU-u uz ogradicu kako je to temeljeno na tvom neobjektivnom mišljenju jest ipak kako i sam kažeš samo neobjektivan zaključak, dakle pogrešan. I ako ti još nije nitko kazao na ovom siteu imaš mali milijun objavljenih tekstova i komentqara na temu tko je opelješio penziće i kao si ovdje tek nekoliko tjedan ne stigneš valjda ni pročitati, opći zaključak, pa i više od toga je da je to velebno djelo HDZ-a....... no i bez toga komparacija dviju največih stranaka sa Kerumom je potpuno promašena...... posebno jer Kerum nije pao sa Marsa pa da se o njemu ništa ne zna...... isto kao što i HSU točno zna koliko je njihov udio u onih 6,9% iz one ankete..... a i birači isto!

Tko je glasao

možda bi bilo bolje da se

možda bi bilo bolje da se upitaš da li je netko svojim postupcima izašao iz zakonskih okvira ili nije jer skretanje pozornosti na ono što ej netko rekao ili napisao baš i nije u nekom skladu sa tvojim nickom. Možda bi ti još bolji argument bio da to rade i mnogi drugi pa protiv njih nije išla prijava ili slično no to ni u kom slučaju ne anulira činjenicu koaj kaže da je za navedeni posao morao biti proveden javni natječaj.
Ako si jedan od onih koji poštuju pravila demokracije onda ti je jasno da je tu temeljno pravilo nešto što definieramo kao procedura, a priča kako će sada eto radi poštivanja zuakoan djeca tobože ostati neupsiana su priče koje više ni ta mala djeca ne bi progutala kao neki argument.

'Ajmo iz početka:
Ostojić je Ninčeviću napisao iduće: 'A zašto bi bio loše volje, do kraja mjeseca će ga uhapsit pa će opet biti izbori.'
A pošto znamo da Ostojić ima veze u policiji, vrlo se jasno nazire zaključak, da je sve povezano.

Što se tiče zakonitosti ovoga s vrtićima, tu je definitivno sve po zakonu:
Osim toga, sve je napravljeno po Zakonu o javnoj nabavi, koji predviđa mogućnost da se kod hitnih i prioritetnih projekata, što otvaranje novih vrtića u Splitu jest, posao može dodijeliti izravnom pogodbom od strane gradonačelnika, što je u ovom slučaju i napravljeno na temelju zaključka gradonačelnika, istaknula je Visković, te dodala kako je jedini gradonačelnikov cilj bio da radovi budu završeni na vrijeme, a u to je, tvrdi ona, mogao biti siguran samo ako posao vodi osoba od povjerenja.
- Osim toga, Livajina tvrtka “Taho keramika” nije jedini izvođač radova, nego je on kao organizator poslove povjerio i brojnim drugim poduzećima, istaknula je Visković, dodavši kako ona uopće ne zna koje su sve tvrtke organizirane, jer to na koncu i nije važno.

Vrtići definitivno jesu gradski prioritet, to što ti, i takvi živite, u metropoli, i boli vas neka stvar hoće li se nečije dijete upisat u vrtić u Splitu, to je vaš problem.

ono što si kazao @penziću o SU-u uz ogradicu kako je to temeljeno na tvom neobjektivnom mišljenju jest ipak kako i sam kažeš samo neobjektivan zaključak, dakle pogrešan. I ako ti još nije nitko kazao na ovom siteu imaš mali milijun objavljenih tekstova i komentqara na temu tko je opelješio penziće i kao si ovdje tek nekoliko tjedan ne stigneš valjda ni pročitati, opći zaključak, pa i više od toga je da je to velebno djelo HDZ-a....... no i bez toga komparacija dviju največih stranaka sa Kerumom je potpuno promašena...... posebno jer Kerum nije pao sa Marsa pa da se o njemu ništa ne zna...... isto kao što i HSU točno zna koliko je njihov udio u onih 6,9% iz one ankete..... a i birači isto!
O tome tko je pokrao penziće (i jeli netko pokrao penziće) ne bi, o tome da sam iz svojih objektivnih saznanja stekao neobjektivan stav, da je SU samo SDP-ov priljepak, koji su oni osnovali s ciljem razbijanja HDZ-ovog koalicijskog partnera, u čemu su i uspjeli.
Sjećam se predizbornih plakata SU, u kojima piše: penzići vaš sretan broj je, ne sjećam se više koji, naravno uz to nije bilo ime stranke koja šalje taj plakat. Tako da je sigurno došlo do prevare birača, te je jedan dio HSU-ovih birača dao glas SU.

Tko je glasao

@istinoljub, da li ti

@istinoljub,
da li ti čitaš to što pišeš???
'Ajmo iz početka:
Ostojić je Ninčeviću napisao iduće: 'A zašto bi bio loše volje, do kraja mjeseca će ga uhapsit pa će opet biti izbori.'
A pošto znamo da Ostojić ima veze u policiji, vrlo se jasno nazire zaključak, da je sve povezano.
To ti samo želiš da je tako kako ti pišeš. Naravno da ne tvrdim ni je neko nekome napisao neku poruku no ona apsolutnoneamniakkve veze sa kršenjem zakona..... i u ovom slučaju je doista potpuno promašeno u bilo kojem smislu spominajti Ostojića. Nema nikakve dileme da je: SPLIT - Općinsko državno odvjetništvo podnijelo je Prekršajnom sudu optužni prijedlog protiv Grada Splita i gradonačelnika Željka Keruma (49) jer je prekršio Zakon o javnoj nabavi kada je posao s dječjim vrtićima povjerio svom prijatelju Ivici Livaji i njegovoj tvrtki Taho Keramika. što znači da ova priča sa vrtićima nije po zakonu pa bilo tebi krivo ili pravo.

Vrtići definitivno jesu gradski prioritet, to što ti, i takvi živite, u metropoli, i boli vas neka stvar hoće li se nečije dijete upisat u vrtić u Splitu, to je vaš problem. Vrtići jesu jedan od prioriteta svake JLS pa tako i u Splitu i naravno da je to briga svih nas, no to ne daje nikome pravo za ...... već 100 puta ponovljeno i sad da sam ja u metropoli.... hm...
O tome tko je pokrao penziće (i jeli netko pokrao penziće) ne bi, o tome da sam iz svojih objektivnih saznanja stekao neobjektivan stav, da je SU samo SDP-ov priljepak, koji su oni osnovali s ciljem razbijanja HDZ-ovog koalicijskog partnera, u čemu su i uspjeli.
Sjećam se predizbornih plakata SU, u kojima piše: penzići vaš sretan broj je, ne sjećam se više koji, naravno uz to nije bilo ime stranke koja šalje taj plakat. Tako da je sigurno došlo do prevare birača, te je jedan dio HSU-ovih birača dao glas SU.
Kako sam jedan od onih koji su bili i više no direktno uključeni u prethodne parlamenarne izbore samo ću ti dati jedan savjet. Razlikuj dobar PR od promašenog trabunajnja.....

Tko je glasao

Grad ne da se TREBA voditi

Grad ne da se TREBA voditi kao tvrtka nego i cijela drzava takodjer!
Naravno da je tako no što misliš da li je za to ova osoba sposobna????? Već izlazi na vidjelo koliko koja od ovih tzv. velikih i poštenih tvrtki jesu u minusu perma dobavljačima... neki i preko 7 milijardi kuna, neki nešto manje, a što misliš kako stoje tvrtke "našeg" Keruma.... i hoće li napokon ta (a vrlo je zanimljiva) prića o prvom njegovom milijunu????

Tko je glasao

Pa Demos, bilo je prića o

Pa Demos,
bilo je prića o njegovom prvom milionu. Pa ako oćeš ponovo ispiši, neki od nas znaju za još neke detalje. Tu bi ga edi3 rasturio ko "beba zvečku".

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Pa Demos, bilo je prića o

Pa Demos,
bilo je prića o njegovom prvom milionu. Pa ako oćeš ponovo ispiši, neki od nas znaju za još neke detalje. Tu bi ga edi3 rasturio ko "beba zvečku".

Mislim da @edi3 nije jedini..... no ako iam nešto što ne zanmo neka stavi jedan dnevnik dok je Kerum još gradonačelnik jer nikad se ne zna...... mislim (ok znam) da je sve to za njega blago kazano preteško....

Tko je glasao

@c-respond, Ne osporavajući

@c-respond,
Ne osporavajući vaše pravo da dnevnik ocijenite negativnom ocjenom, ipak bi u skladu sa pravilima i uzusima lijepog ponašanja bilo dobro da argumentirate takovu ocjenu. Ovo posebno jer je ovo prvi negativan bod na moj dnevnik odnosno moj komentar.

Tko je glasao

Penzić, vidi se da pratite

Penzić,
vidi se da pratite situaciju u Splitu, nu slično je i u Makarskoj. Tu Vam je Hsu i njihov predsjednik u drugom krugu izbora za gradonačelnika otvoreno agitirao za HDZ iako je dogovor na višim razinama bio drugačiji.
A bio bi red da ovde dovučete i gđu. (to na poštu). Je da ima dugu jezičinu kojoj malo tko može stati u kraj, ali zato ima materijala o aferama da bi se mnogi ovdje zgrozili. Hajde zovite je. Barem joj ovdje neće niko zabraniti pisati, a puno toga o našim bajnim pollitičarima bi mogli saznati, i ne samo o njima nego i kriminalcima, mafijašima najgore vrste. Eto ja Vas molim da ukoliko niste dobri s njom ili imate kakva neslaganja s njom , to pregrmite i zovite je.
Bogeme bi se i sam Bajić zamislio nad svojim radom ako ona počme pričat.
Amo penzić istinom na vidjelo da se vidi dokle nam je došla voda do grla.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci