Tagovi

Tisuće antidemokratskih sredstava u državi

Pitanja koja bi trebala ukazivati u kakvoj vrsti države živimo
Može li se svako sredstvo zakona svrstati samo pod demokratsko ili nedemokratsko određenje?
Ako ne može u koju ga grupu državnog određenja treba svrstati?

Primjerice je li naknada za HRT, koju prisilno određuje zakon, dio demokratske ili antidemokratske države? Ako znamo da se televizijski programi mogu kodirati te da ako netko želi gledati HRT može se preplatiti, onda možemo zaključiti da je riječ o nedemokratskom sredstvu.

Novi antidemokratski sustavi
Novi antidemokratski sustavi koriste umjesto "lako razumljivih i uočljivih nasilnih sredstava"
"prikrivena nasilna sredstva" koja uzimaju građanima resurse i vrijeme te ih emocionalno iscrpljuju da se ne bi politički osvjestili za upravljanje državom. Kod velikog dijela građana, broja dovoljnog da zadrže vlast, čini se uspijevaju.

Antidemokratski sustavi uskraćuju: građanske slobode, krše ljudska prava, slobodu medija, slobode vjeroispovjesti, slobode umjetnosti, znanstvenog istraživanja.
Tu spadaju i "ekonomske slobode" građana: pravo na poduzetništvo, pravo na tržišnu okolinu, pravo na zaštitu potrošaća, ...
Tu su i pravo na zaštitu građana u poslovanju s državom i javnim sektorom, pravo da država ne opterećuje građane nepotrebnim troškovima, pravo da država nepotrebno ne oduzima slobodno vrijeme građanima,...
Kršenje spomenutih prava ozbiljno ugrpžava ekonomsku slobodu građana, a što je osnova za ugrožavanje ostalih prava građana.
Jeste li negdje vidjeli da su posljednja tri spomenuta prava u zakonima razrađena ili čuli da građani podužu tužbe zbog njihove povrede?

Pravosuđe koje kasni u rokovima uskračuje građanima pravo na pravdu, pravo na slobodu od zabrinutosti, otima resurse preranim i nepotrebnim angažmanom novca, čini štete što ne može obavljati ono pravo koje mu pripada na vrijeme

Antidemokratsko sredstvo 1
Objavljeno je da će se od 1.1.2017. porez na automobile naplaćivati pri registraciji, a ne više kao do tada putem rješenja porezne uprave.

Je li odluka da će se porez na automobile naplaćivati rješenjem u proteklih četvrt stoljeća bila odluka stručnog područja?
Ako je bila stručna tko će snositi sankcije za štete koju donositelj odluke učinilo?
Nepotrebni trošak na strani države je okvirno 25 godina puta 1 milijun automobila puta 5 kuna troškova papira rada i pošte za rješenje, a to je najmanje 625 milijuna kuna.
Ili koliko izgubljenih novih radnim mjesta u novim tvornicama?
Nepotrebni trošak samo plaćanja na strani građana je najmanje 125 milijuna kuna.
Koliko je bilo nepotrebnih dolazaka u poreznu upravu po rješenje jer građani nisu bili kući kada je poštar nosio preporuku s rješenjem ujutro?

Je li odluka da će se porez na automobile plaćati na temelju rješenja porezne uprave bila politička odluka? Znači li to da je dio političkih odluka u suštini nestručan i štetan?
Čini se da pravni sustav države takove velike devijacije i štete koju čini vlast ne regulira?
Nema tužbi takove vrste. A vlasti govore da živimo u pravno uređenoj državi?

Antidemokratsko sredstvo 2
Postupak likvidacije traži Potvrdu porezne uprave da d.o.o. nema poreznog duga.
Porezna uprava traži da d.o.o. podnese zahtjev i donese 40 kuna biljega. Građanin mora doći za nekoliko dana po rješenje, ako nije uporan u molbi da se to učni odmah.
Organizacijski je mnogo bolje rješenje (manje rada i troškova) da d.o.o. zahtjev podnese usmeno ili on line, da preda biljege kad dođe po rješenje ili pošalje potvrdu da je novac za biljege uplaćen (makar je i biljeg nepotrebno, mučilačko i preskupo sredstvo), a porezna uprava odštampa rješenje iz svoje baze i uruči odmah ili rješenje pošalje on line.

Štete su slijedeće. Ovo sredstvo oblikovano na loš način izaziva nepotreban gubitak vremena građana. Za izdavanje Potvrde porezne uprave zaposlenik ne treba više od pet minuta, a to znači da za sat rada prihoduje 480 kuna. Istovremeno sat kvalificiranog mehaničara u brodogradnji se može prodati na globalnom tržištu za 10 do 12 eura? A sat većine prodavača u maloprodaji je pedesetak kuna bruto. Je li cijena izdavanja potvrde ekonomsko nasilje ? DA, antidemokratsko.

Na višem stupnju razvoja države trgovački sud sam automatski prikuplja podatke za likvidaciju d.o.o.-a.

Antidemokratsko sredstvo 3
Procedura produživanja vozačke u Zagrebu traži dolazak na lokaciju MUP-a dosta daleko od užeg centra grada, pogotovo od rubnih dijelova grada osima ako on nije uz zgradu. To je nepotreban gubitak vremena i novca za transport građana. Proceduta zatim traži uplatu 151 kunu i 40 kuna biljega, jednu sliku, vozačku dozvolu i osobnu, a zahtjev ispunjava zaposlenik MUP-a na šalteru. Osoba mora ponovo doći sama po vozačku dozvolu nakon tri tjedna ili poslati osobu koju ovlašćuje prilikom davanja dokumenata.

Koliki gubitak vremena i novaca bez razloga. Za tridesetak eura može se kupiti mikser, dva fena za kosu,...Kakva je to kalkulacija ? Čista otimačina? A zašto plaćamo ostale poreze? Naplata dokumenta je opravdana samo ako je građanin izgubio dokument.

Na višem stupnju razvoja države, policijska uprava usmeno/poštom/ on line prima zahtjev i dokumente, i izjavu od građana ovisno o okolnostima, mijenja podatke u bazi vozača, a dozvolu ne izdaje. Prometni policajci u kontrolama pretražuju podatke o vozaču na temelju osobne.

Antidemokratska država i štete za građana
Korištenje velikog broj antidemokratskih sredstava čak i cijelih procesa svrstava državu koja se u ustavu i zakonima poziva da je demokratska u antidemokratsku.

Izuzetno važna antidemokratska sredstva su sredstva koja se nalaze u javnim politikama i javnim sustavima, primjerice nabave i koja ostavljaju rupe u regulaciji da se izbjegnu tržišna načela i pravila te sredstva iz proračuna usmjere favoriziranima. Tu su i kašnjenje u donošenju zakona o zaštiti prava građana, loše oblikovanj sredstva zaštite. Njihov nepotrebni trošak za državu i građane iznosi stotine milijuna kuna svake godine.
Naime, antidemokratska država za sav trošak šteta kojeg izaziva građanima smanjuje kvalitetu usluga javnog zdravstva, umanjuje mirovine, smanjuje standarde obrazovanja,...

Antidemokratska sredstva postoje iz tri razloga.
Prvi, uzimaju (temeljem zakona) novac od građana te ga "usmjeravaju" onima koje "sustav vladajućih i dijela vlasti" pogoduje da bi opstali na vlasti ili iz osobnih razloga.
Drugi, građanima se otima slobodno vrijeme da ga ne bi iskoristili za jačanje svoje moći od ekonomske do utjecaja na vlast.
Treće, negativno se utječe na emotivno stanje građana sa svrhom dezintegracije moralnih i ljudskih vrijednosti.

Komentari

Promišljen i odličan dnevnik!

Promišljen i odličan dnevnik!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci