Tagovi

The man who knew too much

ruka ruku mije "Maestro" je maestralno odigran. Svi "Maestrovi" de?ki su sada na slobodi, da bi se od tamo branili, što je i red. Kona?no je i Ivan izišao, taman da stigne na sprovod Ivane, pa je tom sretnom prigodom (izlaska iz pržuna) dao je naizgled pateti?nu izjavu:

Sretan sam što sam nakon 16 mjeseci izašao iz Remetinca, no sre?a mene i moje obitelji uvelike je pokvarena tragi?nim ubojstvom naše prijateljice Ivane Hodak

No patetika mu nije lažna. Vi?en je na Ivaninom sprovodu, kao i mnogi drugi iz jet-seta i "zlatne mladeži" nove hrvatske generacije. Treba shvatiti tu "zlatnu mladež", koja, stjecajem raznih objektivnih ( društvenih i obiteljskih) okolnosti a izvan njihove mo?i, se našla u "godinama opasnog življenja". To ih je manje-više ni krive ni dužne bacalo u "hi?kokovske" zaplete (pa treba o?ekivati mnogo "holivudskih" tema kad se ovo kod nas slegne).

Da upravo tako - ni krive ni dužne?? To su bila mala djeca ili nedorasli mladi ljudi (u formiranju) kad se na našim balkanskim vjetrometinama, u ono sudbonosno povijesno vrijeme, za?eo"danse macabre" , u kojem su pretpotopni biblijski demoni zaigrali krvavo kolo - koje traje do danas. A kako stoje stvari, još ?e se neko vrijeme igrati. Ambijent odrastanja hrvatske "zlatne mladeži" najbolje definira Dugi Nos Negromanat (iz prologa Drži?evom Dundu Maroju), koji kaže:

Ja Dugi Nos, negromant od velicijeh Indija, nazivam dobar dan, mirnu no? i pritilo godište svitlijem, uzmnožnijem ..... vlastelom, a pozdravljam ovi stari puk: ljudi - žene, stare-mlade, velike i male, puk s kim mir stanom stoji, a rat izdaleka gleda, rat pogubu ljucke naravi.

Koje li perfektne drži?evske definicije koja sve objašnjava. Rat doista jest poguba ljudske naravi – jer u ratu popuštaju civilizacijske stege, nestaje krš?anski i ku?ni odgoj, to je situacija u kojoj i oni najfiniji ali neotporni podivljaju, srozavaju se, kvare sve što svojim gubavim prstima dotaknu, beskrupulozno prikazuju?i neljudsku dimenziju - demonsku narav. Rat možda može formalno završiti, ali pogubna, iskrivljena, nehumana narav ostaje – da bi nastavila rat do istrebljenja.

Zato ona gore spomenuta pateti?na izjava nimalo nije srcedrapateljni izljev lažnih sentimenata, nego iskreni izraz suženih horizonata. Ti de?ki i cure (koji su u kriti?no vrijeme bili u fazi fizi?kog i duhovnog formiranja) ustvari pojma nemaju o ambijentu u kojem su odrastali, djelovali, živjeli, a kako su samo za njega znali – jedino su mogli misliti da to tako mora biti. Budimo realni: Godine 1990, kad je sve ovo zapo?elo, naš je Ivan je imao samo 17 a Ivana 9 godina. Oni nisu mogli biti svjesni da njihovi mladena?ki ideali nisu od neke stvarne vrijednosti, jer su neki "maestralni" ili "majstorski" mra?ni likovi stalno potezali konce iz pozadine, iza zavjesa, ?esto i one smrtonosne. A nitko se nije previše ni trudio da ih pou?i drugome i druga?ijemu, nego su ih uvla?ili u svoje mra?ne zaplotnja?ke igre.

O Ivanu Gotovcu ne znam ništa i znam mnogo. Mada se osobno nikada nismo sreli, osim spznaja iz analize novinskih sadržaja, imali smo "bliske kontakte tre?e vrste". To što sam na taj na?in saznao je jedna indikativna i znakovita pri?ica, koju ?u (mada sam djelomi?no u nju bio involviran) radije neutralno ispri?ati, jer mene više interesira pojava od same Gotov?eve osobe. Takve je pri?e najbolje ispri?ati u tre?em licu (jednine ili množine):

Kao nadležan za imovinu u državnom portfelju i potpredsjednik HFP-a, Ivan Gotovac je diktirao i promjene u ve?inskim državnim tvrtkama, u kojima je vladaju?a politika stvarala sinekure za svoju strana?ku piramidalnu bazu. Kad je u našem malom mjestu istekao mandat direktoru jednog takvog (turisti?kog) poduze?a, seoska HDZ politika je dobila priliku instalirati "svoje zaslužene ljude", pa je novim direktorom postao nadobudni "partijski kadar"! U skladu s ustaljenim seoskim obi?ajima, trebalo se i "obra?unati" s prethodnikom"komunjarom", pa je iskonstruiran "slu?aj", u kojem je lažno kriminalizirana bivša upravna struktura (direktor i prethodni saziv Nadzornog odbora). Da bi se to potvrdilo, Skupština društva im je odbila dati "razrješnice", sve uz pomo? "nadležnog" Ivana Gotovca, a na osnovu iskonstruirane, zapravo falsificirane dokumentacije. U atmosferi "seoskog obra?una", novo je rukovodstvo po?inilo mnogo primitivnih grešaka, od kojih je najgluplja bila otkazivanje rezervacije grupi turista "Društva flamansko-hrvatskog prijateljstva" (s ?ime su im prouzro?ili ozbiljne troškove, a ?ak zadržali ranije upla?enih 5.000 Eura predujma). Ova sitna i podmukla (ali strastvena) igra lokalnih seoskih HDZ-ovskih "be?ara" uskoro se uzvisila do neslu?enih visina diplomatskog incidenta na me?udržavnim razinama (kojeg su neuspješno rješavali lokalno državno odvjetništvo, istražni centar Županijskoga suda, ambasade Hrvatske i Belgije, ?lanovi belgijskoga senata, Belgijska gospodarska Komora, Hrvatska turisti?ka zajednica, Ured predsjednika Europske pu?ke stranke Wilfrieda Maartensa, Ured predsjednika Hrvatske Vlade, itd.). Ta glupa i sramotna pri?a do danas nije riješena, Belgijancima novac nije vra?en, a u centru ovih nevjerojatnih doga?aja se nalazio – Ivan Gotovac. On je strancima kao jedino rješenje nudio sudski proces u Hrvatskoj – što su oni, dobro upoznati s "izvrsnim" stanjem hrvatskog pravosu?a, smatrali samo gubljenjem vremena i novaca – te su odustali ali dobro zapamtili.

U me?uvremenu je "nerazriješeni" i umirovljeni direktor tvrtke na sudu dokazao da su te optužbe bile utemeljene na falsifikatima - te dobio svoju otpremninu, i sada uživa u svojoj zasluženoj mirovini. No , ostalo je neriješeno pitanje uskra?enih "razrješnica" (kao "ljaga" na obrazima "nerazriješenih" ?lanova Nadzornog odbora) pa su oni od HFP-a (tj. od nadležnog potpredsjednika Gotovca i Upravnog odbora s Damirom Polan?ecom na ?elu) po?eli "sadisti?ki" tražiti da se taj slu?aj korektno zatvori – tj. da im se dade "razrješnica" (ionako zasnovana na krivotvorenoj dokumentaciji), te da se povuku zakonske konzekvence. Budu?i da je takvo nešto nezamislivo u seoskoj HDZ-idili (a još k tome je krivotvorenje teško kazneno djelo), oglušivali su se. Gosp. Damir Polan?ec (kao predsjednik UO HFP-a) nije se ni obazirao na te "glupe sitnice", a Ivan Gotovac je slao pomalo prijete?a pisma! Da bi se nekako ovi dosadni "nerazriješeni" primirili, iz njegovog najužeg kruga im je preporu?eno da se više ne trude jer da - oni ništa na svoju ruku nisu ?inili budu?i da je to sve bilo režirano u strukturama HDZ-a.

Nimalo impresionirani ni HDZ-om, ni Polan?ecom, ni Gotovcem, dosadni "nerazriješeni"su nastavili pritisak, iako su, shodno vlastitome iskustvu, povjerovali u Gotov?evu iskrenost. Kad se akcijom "Maestro" Gotovac našao iza brave, ?ak im je postao "simpati?an". Ukoliko je cijelo vrijeme zaista radio za HDZ, odnosno važne ljude iza zavjesa (naime u prvom skandalu s opatijskim LRH spasila ga je osobna Hebrangova intervencija mada je na urgentnoj vladinoj telefonskoj sjednici ve? skupa s Ostovi?em bio smijenjen), sada su zainteresirano pratili kako ?e jadni Gotovac riješiti svoj najnoviji problem. I doista, nije bilo neinteresantno pratiti njegovo koprcanje, jer on, o?ito, nije bio baš previše "mutav" (valjda radi ameri?kog školovanja) - budu?i da su mu Uskok i DORH našli samo jednu peku. Naravno, o HDZ-ovskim "igrama" je trebalo šutjeti, pa se vodila se teška rovovska bitka (koja je izbija ispod šturih vijesti koje su povremeno isplivavale u javnost).

Pogledajmo nekoliko guglanjem na brzinu skupljenih indicija:

-- Monitor 18.06.2007- Ivan Gotovac: Polan?ec je znao za sve detalje prodaje .. .Sve ?eš?e se ipak postavlja pitanje politi?ke odgovornosti....
--Novi list on line 19.6.2007 -.Ivan Gotovac.– Lopticu odgovornosti za malverzacije u HFP-u prebacio na visokopozicionirane politi?ke osobe...
-- Mra?ni Blog 26 06. 2007 - Tajna notebooka Ivana Gotovca : "U današnjem Nacionalu postoji zanimljivi tekst o tome kako su odvjetnici Ivana Gotovca (jednog od uhi?enih potpredsjednika HFPa) zatražili ..
-- Croportal 29. 06. 2007- Ivan Gotovac: Polan?ec je znao za sve – mislim da ?e on prvi sve ispri?ati ... za sad još ne daje imena, ali izgleda da bi mogo puknuti.
-- Ve?ernji 27. 12. 2007. Interview Ivana Gotovca (link mrtav na VL):"Mislim da se postupak protiv mene ne vodi po zakonu...
-- Nacional 27.12.2007. -Ivan Gotovac bit ?e kažnjen zbog davanja intervjua...
-- 24sata – 28.12.2007 Ivan Gotovac najavio rat ministru Polan?ecu? Uhi?enik iz afere Maestro, Ivan Gotovac, tvrdi da je žrtva predizbornog igrokaza i Polan?eca. Optužuje ga da je Fond preuzeo u svoje ruke.
-- Poslovni.hr 28. 12 2007.- Ivan Gotovac dao intervju bez znanja istražnog suca
www.ezadar.hr/clanak/ivan-gotovac-ostaje-iza-resetaka ">eZadar - 27.09.2008– Ivan Gotovac ostaje iza rešetaka: Bivši potpredsjednik Fonda za privatizaciju Ivan Gotovac žalio se Vrhovnom sudu jer tvrdi da ga, nakon 15 mjeseci, moraju pustiti na slobodu..
-- Ve?ernji 09. 10. 2008.- Ivan Gotovac izašao iz Remetinca nakon 16 mjeseci pritvora

S jedne strane apsurdno, a s druge znakovito jest da je Ivan Gotovac kao najmanje inkriminirani "maestralac" (eh, pa samo za jednu peku) u zatvoru ostao najduže. Ta naoko glupa situacija je ustvari dodatna potvrda da su se negdje u pozadini (iza zatvorskih rešetaka) vodili teški pregovori. Evidentno je Ivan Gotovac bio, hi?kokovskim rje?nikom re?eno, "?ovjek koji je previše znao" – a to zna?i - onaj kojeg pod svaku cijenu treba zašutkati!

Njegovim puštanjem iz bajboka "presretna" nacija kona?no može odahnuti (HDZ vrhuška dakako najviše), jer je o?ito nekakav sporazum postignut! To se još jasnije vidi iz nekih "sitnih" detalja , kao što je npr. vijest objavljena u (sada ve? više nego "državotvornom") Jutarnjem od 24.09-2008 pod naslovom: Su?enje za aferu Maestro u studenom! Tamo izme?u ostaloga "crno na bijelom" stoji:

Kako je priop?eno na Županijskom sudu, sutkinja Ivana Kršul zakazala je po?etak glavne rasprave za 10. i 11. studenog za kada je predvi?eno ?itanje optužnice USKOK-a te o?itovanje optuženika o krivnji i iznošenje dokaznih prijedloga. U me?uvremenu je iz ovog predmeta izdvojen dio koji se odnosi na jednog dopredsjednika, Ivana Gotovca, kojemu ?e se suditi odvojeno.

Ma nemojte! Isti predmet, isto hapšenje, isti zatvor - a odvojeno su?enje!?.

Moram dodati i današnju vijest iz Jutarnjega od 11.10.2008. pod naslovom "Gotovac je pušten zbog nemara suda" u kojoj izme?u ostaloga piše:
“Po ocjeni ovog suda kao suda drugog stupnja, imaju?i u vidu vrijeme koje je optuženik proveo u pritvoru a da sud prvog stupnja nije poduzeo odgovaraju?e procesne radnje za nastavak postupka i zakazivanje glavne rasprave, nije ispunjen uvjet iskazivanja posebne marnosti koja je nužna kada se postupa u pritvorskim predmetima”, isti?e se u obrazloženju odluke o puštanju Gotovca iz pritvora.

To su izgleda nove (stare) metode - sud ?ini nepotrebne proceduralne greške, a suce nitko za to ne pita - nego nagra?uje (jer je ionako sve uskla?eno). Dalje u tom istom ?lanku piše:

Ina?e, sudac Županijskog suda koji šest mjeseci nije zakazao raspravu za Maestro, nagra?en je napredovanjem na Vrhovni sud.

I kod Glavaša je primjenjena ista metoda - ali ostavimo sada te "sitnice" po strani - ipak se op?enito može re?i da je glavna opasnost minula, Glavaš se smirio, Faber dolazi, Karamarko je promaknut, Zagorec se vratio, Joerg Haider je poginuo, Baji? ostaje, Vlada po demokratskoj formuli (50+1) opstaje!

A nama ostaje se podsjetiti holivudskog pjesmuljka iz filma "?ovjek koji je previše znao", Oskarom nagra?ene pjesme koja se zvala Whatever Will Be, Will Be - Que Sera, Sera:

Komentari

Obradio si samo jedan od

Obradio si samo jedan od brojnih primjera koji ukazuju na isto. Hoće li se najnovijim potezima koje nam uz trube i talambase prezentira "voljeni vođa" doista nešto promijeniti? Hoće li doći do željenog preokreta?

Da li je željeno stvarno željeno i, uopće, jesu li nam želje iste? Iako bi mogle biti, vjerojatno nisu.

Teško da isto želi prosječan pripadnik skupine sitnozubana i onaj koji krupnim očnjacima dere sve do kosti. Teško da uopće imamo jednaku percepciju mafije.

Za njih će to biti oni koji pljačkaju kladionice, kradu skupocjene automobile, koji su obrijanih glava i ispod odjeće nose komad oružja različitog kalibra, vjerojatno i oni koji robom opskrbljuju ulične narkomane i dilere, a zahvaljujući najnovijim akcijama u tu skupinu svakako ubrajaju i one koji su za uslugu ili prolaz na ispitu tražili i dobijali nekoliko stotina ili tisuća eura.

Definicja mafije je jasna, sprega kriminala i vlasti. Kod nas se pod vlašću u tom smislu još uvijek podrazumijeva, a teško da će se promijeniti tako skoro, skupinu državnih službenika koji rade na šalterima ili neposredno s građanima pa to koriste ne bi li pored plaće koju primaju ušićarili štogod sa strane.

Hoće li Karamarko i Šimonović revolucionirati to shvaćanje? Hoće li oni u vlast, baš kako se to čini u svijetu, konačno ubrojiti sve koji imaju stvarni politički utjecaj i moć? Hoće li oni reći da vlast nije npr. samo spomenuti Gotovac već i onaj koji mu je bio šef?

Bez tog pomaka od svega neće biti ništa i Hrvatska će ostati jedina zemlja u svijetu u kojoj mafija dobro pazi da se ne spregne s onima koje nabraja zakon o državnim dužnosnicima.

Ne promijeni li se to, vjera građana u sustav će ostati kakva jest.

B-52

Tko je glasao

Ponekad je poželjno biti

Ponekad je poželjno biti daltonista, isplati se,sačuvaš mjesto a narod je veseo.

Tko je glasao

Ivan Gotovac: Polančec je

Ivan Gotovac: Polančec je znao za sve

Naravno da je Polančec znao za sve, pa to znaju i vrabci na grani, ali što to vrijedi kada USKOK-ovi naputci govore drugačije.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

"Ma nemojte! Isti predmet,

"Ma nemojte! Isti predmet, isto hapšenje, isti zatvor - a odvojeno suđenje!?. No ipak, može se reći da je glavna opasnost minula, Karamarko je promaknut, Faber dolazi, Bajić ostaje, Glavaš se smirio, Zagorec se vratio, Joerg Haider je poginuo, Vlada po demokratskoj formuli (50+1) opstaje!"

U nastojanju da se održi privid moguće je da smeđe (na gaćama) dođe sprijeda a žuto nazad ili kako Pavičić piše "ružičasto je postalo crveno", sve po Dr. Sc. Sanadera „I ružičasto je crno“.

Tko je glasao

mislim da griješiš utoliko

mislim da griješiš utoliko što po mojem računanju još dva HFPovca bi morala biti iza brave (može biti da mi je promaklo kada su pušteni ali mislim da nije)

Tko je glasao

i režiser ponekada

i režiser ponekada fula..... zna se..... ''take 2.345.987.456.987.456.894.101''

još toliko puta da se snima ista scena i odrađuje isti scenarij...... opet će po koji od glumaca ostati na sceni.... kako onda bi ta meksička serija mogla trajati toliko 'sezona' (mandata).

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci