Tagovi

Terorizam ne postoji

Terorizam ne postoji (osim državnog, dakako). Evo i par podataka koji to potvr?uju: U 2006. godini, prema podacima ameri?kog State Department-a 20 000 civila poginulo je kao rezultat teroristi?kih aktivnosti. Na prvi pogled ne tako mali broj. No, isti broj djece umire diljem svijeta svakih 12 sati od gladi i bolesti. Isti broj ljudi umire samo od AIDS-a svaka 3 dana. 2/3 svih civila poginulih od terorizma u 2006. godini poginulo je u Iraku, oko 14 000. Od tih 14 000 tridesetak je bilo ameri?kih državljana. Broj ameri?kih civila poginulih od teroristi?kih aktivnosti izvan Iraka je tek desetak. Pa ipak, Amerika vodi globalni rat protiv terorizma po ?itavom svijetu.
Broj europljana koji su poginuli od posljedica terorizma je smiješno mali. Svjedno, EU, kao dobra kolonija, slijedi Ameriku i aktivno se bori protiv terorizma. Tragikomi?na je i spremnost njema?ke vlade da se sve više uklju?uje u uvo?enje mira u svijetu.
U Hrvatskoj vjerujem da nije ni bilo smrti kao posljedice tzv. teroristi?kih aktivnosti od vremena Domovinskog rata. Pa ipak, naš predsjednik je manje više u tišini išao po posebne instrukcije kod svojih gospodara kako se boriti protiv terorizma, a bivša hrvatska vojska se pod tu?om komandom sprema na put u Afganistan i tko zna gdje sve ne. Budu?i je on ipak hrvatski predsjednik (uvjetno re?eno), da se zaklju?iti kako ?emo se mi u Hrvatskoj morati uskoro boriti protiv terorizma, ili barem takvu borbu podržavati. No koji su to teroristi protiv kojih se borimo? Tko su ti teroristi na koje se cijela Europa sprema? Njima ni traga ni glasa. Pa i ?emu, izgleda da nisu ni potrebni. Sloboda i prava nam se uskra?uju na svakom koraku, ali nas nije briga. Zakoni se donose, ali kao da nas se ne ti?u. Ako i bude nekih ve?ih pokreta u tom smjeru sigurno ?e negdje prigodno pu?i koja bomba. Svi smo slušali povijest u školi, ali izgleda da brzo zaboravljamo. Evo kratka rekapitulacija iz prve polovice stolje?a:

Kao predstavnik njema?ke ekstremne desnice, Hitler je iskoristio nezadovoljstvo velikog dijela njema?kog naroda gospodarskom krizom te sa svojom strankom pobijedio na dvama uzastopnim parlamentarnim izborima 1932.

27. velja?e 1933. podmetnut je požar u njema?kom parlamentu.

28. velja?e 1933. 86-godišnji Hindenburg pod Hitlerovim pritiskom potpisao "Zakon o obrani naroda i države", kojim se Ustavom zagarantirana ljudska prava ukidaju.

23. ožujka 1933. - u Reichstagu izglasan "Zakon o punomo?i" kojim se sve ovlasti parlamenta preseljavaju na Vladin kabinet, prakti?no Hitleru u ruke

10. svibnja 1933. - palež liberalnih knjiga u Berlinu

22. lipnja 1933. - nacisti?ka stranka jedina u Njema?koj (ostale su zabranjene ili raspuštene)

Vidite li sli?nost sa današnjim doga?anjima po svijetu? Knjige doduše ne treba paliti, jer ih nitko ne ?ita… no desant na internet je, vjerujem, izvjestan

http://pollitika.com/internet-privremena-iluzija-slobode

Just Because You're Paranoid, Don't Mean They're Not After You

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci