Tagovi

Tekovine komunizma

Gledam negdje prije na programu koji obra?uje vijesti iz EU-a (prou?avam neprijatelja) da su neke ex komunisti?ke zemlje tražile od europske komisije da donese deklaraciju o zabrani negiranja komunisti?kih zlo?ina na isti na?in kako je zabranjeno negiranje holokausta, jer je u komunisti?kim zlo?inima poubijano više ljudi nego u nacisti?kom holokaustu. Nadalje autor navodi imena nekih zemalja koje su bile iza "željezne zavjese" i to energi?no traže od doti?ne komisije (zanimljivo što to ne traže od europskog parlamenta, ali to je druga tema), ono što upada u o?i je to da se naša mila domovina ne spominje. Nadalje optužuju zapadne zemlje da su prebrzo zaboravile zlo?ine totalitarnih režima i traže energi?no djelovanje.
Kad su se u susjednoj Sloveniji po?ele otkopavati kosti koji predstavljaju tekovine komunizma, a ne tekovine antifašizma, jer bez obzira na to tko je po?inio zlo?in i u ime koga, zlo?in je zlo?in. Naši su se ostatci komunista podigli na zadnje noge zajedno sa njihovim mentorom Mesi?em i optuživali pravnu državu za ustaške progone (??!). Da bude sve u duhu hipokrizije komunizma isti taj zaštitnik prava dinosaurusa, pozivao je pravnu državu na djelovanje kada su isti ti policajci istraživali zlo?ine iz domovinskog rata (sa ?ime se slažem), a koji su ne planirani i spadaju u ekscese, a ne u studioznu osvetu pobjednika nad poraženim, razoružanim neprijateljem i civilima koji su (o?ito sa pravom) bježali od oslobodioca komunista, a razmjeri zlo?ina i na?ini izvršenja ne mogu se niti uspore?ivati. Ali poštuju?i pravnu državu bio sam za to da se razjasne svi zlo?ini koji su po?injeni, pa i oni koji su po?injeni i u moje ime (pogotovo takvi). O?ito da je nekima sve dozvoljeno dok drugima nije, a vidimo iz aktualnih primjera kuda to vodi. Pa zato dragi boljševici ako se borite za osudu Sanadera i njegove bagre, mora te se boriti i protiv onih koji su u ime vaše ideologije ?inili stravi?ne zlo?ine Komunisti su predugo svoje zlo?ine maskirali krinkom antifašizma na koji nisu imali pravo, jer su bili prvi Hitlerovi saveznici, a i ako su kasnije došli pameti (nakon Hitlerovog napada na Rusiju) to im ne daje za pravo (a i u suprotnosti je sa ženevskom konvencijom), da o?ite zlo?ine pravdaju antifašizmom sa kojim su imali vezu samo do svršetka rata.
Pa zbog ?ega naše mile domovine, koja se voli predstavljati proeuropskom, nema na spisku država koje osu?uju zlo?ine totalitarnih sustava kojima pripada i komunizam. Možda zbog toga što kod nas nije bilo takvih zlo?ina te ?emo u suradnji sa Savom Štrpcem sve te zlo?ine svesti pod ustašku propagandu ili ih dopisati na spisak Jasenovca, jer sto iljada na sedamsto iljada i nije tako puno. Ili su kod nas na vlasti isti ti koji su ?inili te zlo?ine, a možda samo njihovi sinovi (ako misli te da aludiram na predsjednikovog savjetnika, u pravu ste), pa se te optužbe odnose na njih ili njihove bližnje. ?itao sam knjigu "Djeca ratnih zlo?inaca" u kojoj su jedni od najve?ih zlo?inaca opisani kao brižni roditelji, ali eto na nesre?u imali su nezgodan posao (ubijati ljude). Tako da ja kao ?ovjek razumijem borbu djece komunista za svoje roditelje, jer su im oni ipak pružili sve najbolje, od školovanja u inozemstvu (dok moj otac nije mogao dobiti pasoš), aute primjerene tom vremenu (ja nisam imao niti bicikli), ku?e oduzete neprijateljima sistema i protjeranih Jevreja (a mog oca su tjerali u partiju,ako želi stan za sebe i svoje ?etvero djece), osiguravali su im zaposlenje prema željama, a ne afinitetima (dok ja nisam niti maštao da ?u ga dobiti u bivšoj državi, nego kad dobijem pasoš, oti?u kod oca u Kanadu), itd. Ali se borimo za pravnu državu, a pravo je nekada nemilosrdno, slijepo i ima ma? u ruci (vidio sam kip koji predstavlja pravo), pa tako ako smo za to da se po?iste SVE nepravilnosti, krenimo gospodo, ne kao do sada selektivno, nego pravedno. Kad se budete zauzimali za takvu pravnu državu onda više ne?e biti potrebe za etiketiranjem : ustaša, partizan, klerofašista, boljševik, itd. Možda je to i jedan od razlog zbog kojega se to ne radi, jer ako se riješimo mitova na kojoj ?e osnovi "partijci" i "državotvorci" mobilizirati bira?e. Postoji realna opasnost da skidanjem tih mitova "raja" zašuti, a onda Bugarski sindrom uzimanja pravde u ruke "raje". To svakako nije dobro za nikoga, jer je iz povijesti vidljivo da revolucija (histerija) prelazi u oblik sustava protiv kojih se krenula boriti. Zato nam preostaje samo jedno, promjena paradigme o potrebi bipolarizacije društva, jer najve?i desni?ari su instrumentalizirani od najve?ih komunista i obratno, jer to odgovara i jednima i drugima, a trpi "raja".
Te stoga ako želimo dobro ovoj državi, a volimo se pozivati na etiku i moral, moramo se riješiti tekovina komunizma kao i tekovina privatizaciske plja?ke, jer jedno bez drugog ne ide, zbog vjerodostojnosti i na?ela pravednosti, jer pravde nema ako je primjenjena selektivno. Vidimo iz iskustva, ?im nešto gurnemo pod „tepih“ to nam se vra?a kao kao mit, koji nam u politi?kom životu više zna?i od situacije u kojoj živimo, a „raja“ i dalje trpi, jer ima o ?emu pri?ati.
Bog nam pomogao Hrvati !

Tagovi

Komentari

Računaj malo. Komunistička

Računaj malo.
Komunistička partija Jugoslavije 1941. godine je bila brojčano veoma mala.Uoči samog rata brojala je 12 000 članova i oko 30 000 članova Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ))

Rat je preživjelo svega 3000 predratnih članova KPJ i nešto preko 10 000 članova SKOJ-a.A to znači da vam je priča vrlo prozirna

http://hr.wikipedia.org/wiki/Komunisti%C4%8Dka_partija_Hrvatske

NACIONALNA POVIJEST

..."Nacionalnu povijest pišu pobjednici.Kako su pobjedici uvijek muškarci,u povijesti nema žena,djece,gubitnika.Pobjednici hitro zasjedaju u akademije,izdavačke kuće,sveučilišta,ministarstva kulture i obrazovanja,i slične korisne institucije koje će njihovu pobjedu pretvoriti u glatku nacionalnu povijest.Nacionalna povijest je hiper retuširana biografija nacija.Autori nacionalnih povijesti imaju odnos prema svome predmetu kao prema traču.Oni,naime,dobro znaju da je za reviziju trača potrebno mnogo više vremena,nego za njegovu proizvodnju.Oni znaju i to da naknadne revizije obično malo koga zanimaju.Tako tračevi,mitovi i konfabulacije često postaju velikim nacionalnim istinama."

FAŠIZAM
"Nacionalizam i fašizam su dvije riječi za više-manje istu stvar."Jugoslavenski" rat je bio fašistička borba za nove nacionalne državne granice.Pobjednici su vlastodršci,mašijaši,kriminalci,ratni profiteri,nacionalni tajkuni,a gubitnici danas etnički očišćeni narodi."

DOMOLJUBLJE

"Nemam ljubavi za domovinu.Tim više što je "domovina" sinonim za državu.Tim više što mi "domovinu"uzimaju (ili mi je daju),kako se sjete,i još traže od mene da je bezpogovorno volim.Svaku nametnutu ljubav,a tako i onu prema domovini,smatram duboko perverznom."

"Odbijam da služim državotvornim poslovima" ( ...i ja)

KOMUNIZAM
"Komunizam je najstigmatiziraniji set ideja idejne prakse koji danas služi kao golema praonica za pranje prljavog veša.Floskula "komunizam je kriv za sve" skida odgovornost s milijuna ljudi koji su u njemu živjeli i živući sudjelovali.U sprezi sa nacionalizmom njegova je efikasnost još djelotvornija.Mrzim sve Ruse,rekao je jedan Rumunj.Zašto?Zato što su svi Rusi bili komunjare.

Terapijska funkcija komunizma leži prije svega u njegovoj službeno objavljenoj smrti:Život sada zaista može početi iz početka.Globalna pljačka istočne Europe prolazi nekažnjeno:pljačka se "komunističko",dakle,s punim pravom.

Mrtvi komunizam pruža ljudima prijatan osjećaj da su bili žrtve ili pak pravednici koji su pomagali da se teška željezna zavjesa pomakne za koji centimetar.Stanje prelaska iz lošijeg u bolji život sliči na improviziranu čekaonicu i nosi dinamičan naziv:Tranzicija.
Tranzicija je za moge uzbudljivo vrijeme (kriminalne) slobode."

(Kultura laži-D.Ugrešić 2002)

Tko je glasao

Franka Valli

Za razliku od vas ja sam domoljub i želim to biti. Kad sam koristio pojam "komunizam" to se nije odnosilo na teoriju komunizma, koji je doduše u teoriji dobro zamišljen, kao prvedno društvo. Sintagmu "tekovine komunizma" upravo sam i upotrijebio, jednim dijelom kao provokaciju, a drugim dijelom kao praktični dio nasljeđa komunizma (sami ste spominjali pobjednike). U svjetlu toga pokušao sam progovoriti o dvostrukim mjerilima u društvu, gdje svaki zločin i nije zločin, zavisno tko ga je počinio (pogledajte u niže napisanim komentarima)

Tko je glasao

Lovac,da podsjetim na smisao

Lovac,da podsjetim na smisao rečenice:
Nemam ljubavi za domovinu.Tim više što je "domovina" sinonim za državu.

U svakom društvu postoje centripetalne i centrifugalne sile,koje mogu imati u određenoj kriznoj situaciji,pozitivnu ili negativnu ulogu.Kada je povoljna socijalna klima dolazi do kohezije tih dviju grupa.

To je kao da gledamo jednu porodicu čiji članovi se često svađaju.Ali kada susjed gurne nos u "njihove stvari",nastaje grupna kohezija.I tako zavedene strane u prodici zbiju redove.Nakon niza susjedskih konfilkata na razini odraslih,jednog dana se djeca te porodice i tog susjeda,počinju međusobno vrijeđati,u stvari ponavljati ono što su čuli od svojih roditelja.Roditelji su čuli uvrede tuđe djece.I jedan,i drugi ,od tih očeva će reći sinu:odi,sine,razbij mu njušku .Majka će reći:Ne!Nemoj se tući.Nisu djeca kriva.Odi ti i lijepo razgovaraj sa tim idiotom
(problem nastaje kada obje majke šute jer moraju šutjeti jer su tako "odgojene" tj. izdresirane...inače imaju "slobodu" jer mogu slobodno izgovoriti 7000 riječi na dan ,ali je važno da nisu smislene već potvrđuju stavove svojih "pametnijih" muževa,)

Kod našeg društva je problem mnogo dublji.Centrifugalne sile,one prema van,su zakazale 1991. godine jer istinske socijaldemokratske snage se ne bi smjele pomiriti sa "neizbježnim" ratnim sukobom,stvarati "vladu nacionalnog jedinstva" jer socijaldemokracija nikada ne smije gurati radničku klasu u ratni sukob.Ona treba razvijati svijest o klasnoj pripadnosti,a ne se priklanjati tj. postati "državotvorna" koja gura radničku klasu svojih zemalja u krv i smrt.U koheziji su cijelo vrijeme jer nepromišljenim ulaskom u EU ne razmišljaju o položaju našeg bivšeg samoupravljača pretvorenog privatizacijom u najamnog radnika/ce.Niti jedna privatizacija ne može biti poštena.I na to su pristali,tobože zagovornici radničkih interesa!

Mnogo puta sam objašnjavala da patriotizam tj. domoljublje nisu isto što i nacionalizam jer se radi o zdravim i bolesnim ljubavima.Internacionalizam nije kraj nekog naroda,jer do njega vode putovi zdravog patriotizma,ali taj put u internacionalizam je sigurno kraj nacionalizmu.EU nije izgrađena na temeljima socijaldemokracije i ona nije put u internacionalizam.To je lažni radnički "internaconalizam"kojim se štite razne internacionalne korporacije koje oduvjek žude da što više okrupne.Smisao kapitalizma je u borbi da oduzmeš tržište manjem kapitalistu.A to će ih koštati jer će se na kraju koropracije same od sebe urušiti jer svojom pohlepnom politikom smanjuju radnička prava i time društvenu potrošnju i prestane se okretati novac.Nastaje duboka recesija-depresija.Zato vladajuće elite koje su u službi tih korporacija,uzgajaju nacionalizam jer samo rat može pokrenuti potrošnju,krizna ratna situacija u tom slučaju dopušta plansku ekonomiju,(socijalizam),a nakon završetka rata se slobodno vraćaju svom milom pojmu slobodne trgovine koja uvijek na kraju isključuje ljudski rad i stvaralaštvo,a na drugoj strani ga do boli eksploatira.Da li će na kraju ove recesije (koja još nije uopće pokazala pravu dubinu,mislim globalno) shvatiti radnici-zaposlenici da ne nasjedaju na stare trikove nacionalizma?Da li će ikada shvatiti da su u ratovima bili i biti će u službi onih krupnih,njima dalekih,nesrodnih,podmuklih zgrtača?

1949.g budžet NATO saveza je iznosio 18,8 milijardi USD,a 1977g. 123 milijarde,a 2007 je potrošeno 1339 milardi USD.

Nacionalizam
"Nacionalizam je ideologija tupih.Nema tupljih i dosadnijih ideologija od nacionalizma.Nacionalizam,kao vjersko i terapijsko utočište preostaje onima koji nemaju ništa.Krv je samo nešto gušća voda."
(Kultura laži-D.Ugrešić 2002)

Tko je glasao

Franka Walli, "Nacionalizam

Franka Walli,

"Nacionalizam je ideologija tupih.Nema tupljih i dosadnijih ideologija od nacionalizma.Nacionalizam,kao vjersko i terapijsko utočište preostaje onima koji nemaju ništa.Krv je samo nešto gušća voda."

A daj ti nama reči, kak gledaš na nacionalnu svjest Srbijanaca u Hrvatskoj, koji se ni nakon par stolječa ne žele intergrirati u jednu zajednicu.

Evo na primjer ti, pljuješ po svemu što ima u sebi predznak hrvatsko i nazivaš to nacionalizam.

Tko je glasao

Skviki,već sam ti

Skviki,već sam ti objašnjavala mnogo puta ali ti se trudiš zadržati svoj stav.Tvoj stav je odraz mržnje.Mržnja je emocija.Da bi shvatio nešto,trebao bi upotrijebiti minimum mentalnog napora.Shvatiti je intelektualni doživljaj.Zato slobodno dalje "osjećaj",jer je to tebi lakše.A meni je teško shvatiti da su neki ljudi tako mentalno lijeni i u tolikoj mjeri.Ali to jedan oblik neseksualnog sadizma....hm.hm...duga priča:(

Stavovi su često rigidni poput navika.Oni spašavaju privilegirane klase od zavidnog ustanka siromašnih i prouzrokiju da siromašni,unatoč svojem gorkom iskustvu, misle i glasaju na način koji je suprotan njihovim vlastitim interesima(W.James)

Pa da se vratimo na te "Srbijance" kako ih ti voliš nazivati sa tim svojim malograđanskim riječnikom:

Nacionalna svijest je osjećaj pripadnosti nekom narodu što nema veze sa teritorijem jer ako ja odem živjeti u New York,neću se osjećati kao Amerikanka ali neću mrziti Amerikance.Jednako mi mogu biti i prijatelji i neprijatelji,kao pojedinci,a ne generalno cijela grupa.Možda moji praunuci bi osjećali drugačiju pripadnost.Zdravi osjećaj nacionalnog osjećaja je patriotizam(domoljublje),a ne nacionalizam.

Ideje kozmopolitizma iinternacionalizma na ovim našim prostorima exYU ne smijemo etiketirati sa jugoslavenstvom.Osobama iz mješovitih brakova predbcivati,pa zatim Srbima,Židovima,Romima,Albancima,Mađarima,Slovencima,Talijanima i drugim narodima koji su državljani RH i koji poštuju tradiciju i pravosuđe većinskog naroda.
Također,vrlo je rasistički negirati osobe koje su rođene u mješovitim brakovima etiketom jugonostalgičari,jugoslavenčine itd.itd.jer oni imaju pravo osjećati se internacionalno.

Oni imaju pravo da im internacinalnost piše na svakom dokumentu i nitko nema
pravo negirati i uzimati sebi pravo da "ispravlja" nečiji osjećaj jer ga neće moći nikada "ispraviti".Može ga samo "zašutkati":da se ne deklarira javno zbog birokratskog terora ili indolencije.

U budućnosti će biti sve više internacionalista jer granice su otvorene,komunikacijska tehnologija i golema internacionalna proizvodnja su stvarnost.

To nisam ja izmislila i svatko tko negira kozmopolitizam s objašnjenjem da je to kao negiranje patriotizma je u biti nacionalist ili pogotovo ako to plasiraju zajedno vladajuće i nevladajuće elite jer se onda radi samo o duševno ograničenim budalama s doktoratoma u ruci.

Nacionalna pripadnost je osjećaj porijekla,osjećaj zajedništva.Djeca iz mješovitih brakova imaju osjećaj zajdeništva i s majčinim i sa očevim narodom i dakako sa ostalim "mješancima" sasvim trećih naroda.To vidim po svojoj djeci.To ne znači da je kraj nekog naroda,kao neko strašno odumiranje "jadnog i jedinstvenog" naroda kako to vole klerofašisti svih nacija prikazivati jer su klerofašisti prirodni kalkulatori,a ne duhovna etična bića.

Neće bit kraj Hrvata ako se dopusti da "mješanci" imaju pravo izraziti svoj internacionalni identitet.Npr. kada se osoba rođena u mješovitom braku npr. iz srpskohrvatskog braka oženi sa osobom hrvatske nacionalnosti.kod njihovog djeteta će prevladati veći osjećaj za hrvatsku nacionalnu pripadnost.

To je prirodno,kao matematka.Ali ta matematika bi totalno dokrajčila sve one političke opcije koje svoju propagandu temelje na pumpanju najnižih nacionalšovinističkih strasti koje su nas unazadile jer su zasljepili tj. zastrašili sve građane RH,bez obzira koje su nacionalnosti ili koje internacionalnosti.I tako dok su neki bili zasljepljeni divotom svojih "čistih" gena,a neki zastrašeni nečistim genima i svakakvim prismjesama,naša tuđman- desničarija su ,bez obzira da li su bivši nacikomunisti ili ustašofili, opljačkali radništvo koje su pomoću nacinalističkih poruka dezorjentirali osjećaj klasne svijesti radnika,...

Nacionalni identitet je osjećaj ljubavi koji može biti bolestan ili normalan (čitajte Fromma:Umjeće ljubavi),nije vlasništvo,pa tako i pored domoljublja, i internacionalizam odnosno kozmopolitizam je neizbrisiv osjećaj.Osobe iz mješovitih brakova ,po našim zakonima i po nekadašnjim zakonima bivše SFRJ,su diskriminirani upravo zbog toga što se nacionalna pripadnost tretira kao vlasništvo.Uporno administracija nagurava da se dijete iz mješovitog braka mora vezati uz nacionalnu pripadnost samo jednog roditelja!To se treba promjeniti!

Ljudi nisu stvari,oni su prije svega duhovna bića.Internacionalizam nije kraj patriotizma,ali je kraj nacionalizma:).

A što se tiče vašeg domoljublja kojeg ste poistovjetili sa državotvornošću.
Malo objašnjenje,naravno,marksističko:Država treba da se brine o stvarima,a ne da upravlja sa ljudima.A to može samo ako odvoji vladajuću elitu od nevladajuće elite,političku od profesionalne elite...ah,ova zadnja rečenica zahtjeva opširnije objašnjenje jer u tome se krije uzrok svih gluposti ljudskog roda unazad cca.100000 godina....

A to je sve ukratko turbofolk

http://www.youtube.com/watch?v=Hq35mAuTlvE

Tko je glasao

Franka Walli, Puno si toga

Franka Walli,

Puno si toga napisala i sve sokovi žuči cure po monitoru. Ko tebi brano biti ono što ti želiš? Kolko vidim kod sebe u okolini niko od tih pripadnika manjina ili mješanci kak ti veliš za djecu iz mješanih brakova, nema problema. U jednoj državi gdje se jedna nacionalna manjina sama getoizira sa konstantnim isticanjem svojeg porjekla u ne mali rijetkim slučajevima čak i ekstremno nacionalistički.

Videl sam ja takvih situacija i u drugim zemljama. Kad nejde po mojoj glavi, onda su domačini nacisti i šovinisti.

Možeš ti citirati X filozofa, no to ne mijenja činjenicu da isticanjem nacionalnosti (a ti to stalno činiš), iskazuješ mržnju spram drugih. Pljuješ po svemu šta ima predznak hrvatsko i to u zemlji koja se zove Hrvatska. Pljuješ i po vjeri, a i po pripadnicima svojih bližnjih, ili želiš negirati da si jednom spomenula srodstvo sa pokojnim Kardinalom Alojzije Stepincem.

Tko je glasao

Ne mogu ti pomoći,Tj

Ne mogu ti pomoći,Tj mogu:Citiram dio svog teksta iz gornjeg posta:

i drugim narodima koji su državljani RH i koji poštuju tradiciju i pravosuđe većinskog naroda.

Kaj tebe muči moj stav oko Stepinca?Vidiš,mnogi bi na mom mjestu postali "uspješni" u ovom sistemu gdje se gleda podobnost.Ali ja imam svoja mjerila vrijednosti i mogućnost da biram društvo uzora.Stepnac se trebao više brinuti o svojoj rodbini,vjernicima i ostalim dušama,a ne lizati pod gdje je prošao Pavelić ili kakvo Njemačko oficirsko dupe. O njemu ukratko:Dvoličnjak.Troličnjak!....

http://www.kandic.de/vonta/tema_1.htm

Ali ni on kriv sve.on je bio poslušno pseto Vatikana.Povijesno gledajući,evo kako se Vatikan odnosio sa Pavelićevim terorom.Papa Pio XII je krajem travnja 1941 primio u privatnu audijenciju Pavelića ,zatim je britanska administracija MVP opisala papu kao najveću moralnu kukavicu našeg doba jer se Papa izvlačio da nije mogao ignorirati tak jednog katoličkog državnika. Branko Bokun je poslan u Rim sa dokazima o masakrima,sa izjavama očevidaca i sa fotografijama o ustaškim pokoljima.Otac Cherubino Seguic je poslan kako bi zataškao i smirio užasnuto svećenstvo koje je doznalo o pokoljima u tzv. NDH.On "traži" pune informacije o događajima u tzv.NDH.Kada se Bokun vratio sa svojim dokaznim materijalima da opovrgne tvrdnje oca Seguica da su to "klevete",primo je samo oproštajne pozdrave od Montininog tajnika (Montini je postao kasnije papa Pavao VI).Otac Seguic je pokušavao ustaška zlodjela pripisati komuistima.Do 1943. godine Vatikan je posjedovao obilje dokaznih materijala o ustaškim zlodjelima,ali Pia nije nikakva savjest spriječila da ponovno primi i osobno blagoslovi Pavelića u svibnju 1943, godine.Oćeš da nastavim opisivati u detalje"štakorski" put".Imam napisano na 42 strane.A to je predugačko za tvoj mali mozak,a kada bi shvatio,kojim čudom popeo bi se na katedralu i pjevao:

http://www.youtube.com/watch?v=-AfjPV-lBRo

Tko je glasao

Franka Walli, .A to je

Franka Walli,

.A to je predugačko za tvoj mali mozak

Ma glavno je da ti imaš veliki mozak, sigurno ti je glava malo veča, jel priroda mora tu količinu nekam spremit..

i drugim narodima koji su državljani RH i koji poštuju tradiciju i pravosuđe većinskog naroda

No da napišemo cijelu tvoju rečenicu, a ne samo isječak.

Osobama iz mješovitih brakova predbcivati,pa zatim Srbima,Židovima,Romima,Albancima,Mađarima,Slovencima,Talijanima i drugim narodima koji su državljani RH i koji poštuju tradiciju i pravosuđe većinskog naroda.

Kolko je meni poznato, Srbijanci baš nisu poštivali tradiciju i pravosuđe u Hrvatskoj, a bogme ni u Jugoslaviji. Digli su oružanu pobunu protiv vlasti. Ta vlast je bila legalna i izabrana od večine građana republike Hrvatske.
Zatim su protjerali Hrvate a i pripadnike nekih nacionalnih manjina ( navela si neke) iz njihovih domova.
To ti se je događalo prije par godina, rane još nisu zarasle, a ožiljci če ostat vječno. Duboke su to rane bile.

Tko je glasao

http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?v=CptM_eAQsFo

Vidiš,ja sam svjedok.Ne poznajem osobno niti jednog pripadnika srpske nacionalnosti iz općine Dubrava-Zagreb koji je djelovao protiv zakona,ali se sjećam incidenata kada su susjedima podmetnuli bombu,drugom izrešetali kuću iz čistog mira i nitko nije prstom maknuo da potraži počinitelje.Neki su dobili otkaze po nacionalnoj osnovi.Već sam pisala o toj anarhiji koja je vladala u to doba i želim da ratni zločinci,bez obzira kojoj strani pripadaju,ne šetaju okolo slobodno.Prvenstveno želim da odgovaraju politička vodstva,i naša,i njihova, i sve medijske pripuze koje su prouzročili taj građanski rat i koji još uvjek svojim djelovanjem krše prirodna prava ljudi.

Ti si zasljepljen i po nacionalnosti si nacionalist.Takvih ima u svakom narodu.Ti samo blatiš ugled mog naroda.Ti sa svojim izjavama kršiš i prvi,i drugi,i treći,četvrti,i posljednji, peti Ustav RH.

Ustav Republike Hrvatske kao nacionalno obilježje samobitne države donesen je 22. prosinca 1990.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1990_12_56_1092.html
1. Odluka o proglašenju Ustava Republike Hrvatske
Narodne novine br.: 56
22.12.1990.
2. Ustav Republike Hrvatske
Narodne novine br.: 56
22.12.1990.

Tko je glasao

Franka Walli, Ti zasljepljena

Franka Walli,

Ti zasljepljena šovinistica. Tražiš za sebe neka ekstra prava, a po ustavu imamo svi ista ta ista.

Ne poznajem osobno niti jednog pripadnika srpske nacionalnosti iz općine Dubrava-Zagreb koji je djelovao protiv zakona,ali se sjećam incidenata kada su susjedima podmetnuli bombu,drugom izrešetali kuću iz čistog mira i nitko nije prstom maknuo da potraži počinitelje.Neki su dobili otkaze po nacionalnoj osnovi.

To je sve stvar pravosuđa.

Znam i ja masu ljudi u Zagrebu koji nisu ni jednom Srbijancu nisu ništa lošeg napravili, ali su ipak napali Hrvatsku. Ostala je masa hrvatskih građana bez posla, pa zbog čega ti sad djeliš te nezaposlene po nacionalnosti. Jel možda smatraš da su neki jednakiji od drugih?

Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.
U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.
Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.

Ko to nije ravnopravan?
Jel si ti ugrožena i od koga, navedi tu osobu i tu ugroženost.

Niko ni nezna ko si ti, pa mi nije jasno kako može neko nekog ugrozit a nikad ga nije videl.

Tko je glasao

Gledaj,ne želim biti tvoja

Gledaj,ne želim biti tvoja "hrana".Neka ljudi sami prosude tvoje i moje izjave.

Tko je glasao

Franka Walli, U Republici

Franka Walli,

U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

Uzimaš si za pravo nešto kritizirat, a meni to osporavaš. No na tome ne staješ, nego vrijeđaš ko i svi jednakiji.

Tko je glasao

Jel neko velio da "nacija" nema pametnih

Franka, Golgota ti odaje poštovanje zbog dubine smisla ovog komentara - ako ti to išta znači!

Tko je glasao

Hvala.Znači mi kada netko

Hvala.Znači mi kada netko "razme kaj sam štela reć".

Tko je glasao

nedorečenost

U dnevniku se ne navodi osnovna informacija a to je da je EK odbacila prijedlog Litve, Letonije, Bugarske, Mađarske, Rumunjske i Češke za uvođenjem tzv. zakona o genocidu. Svakako da je dobro da se Hrvatska nije našla u tome neobičnom društvu. Ovdje je za nas najinteresantnija uloga Mađarske o kojoj imamo šture informacije ( samo MOL ). Krajem prošle godine Viktor Orban (premijer) i njegova FIDESZ ( njihov HDZ) imenovali su peteročlano vijeće ( članovi svi FIDESZ ) za nadzor medija što uključuje i privatne medije te internetske portale.!!! Velike su se rasprave vodile unutar Unije zbog takve Orbanove politike ( i ne samo zbog toga već i zakona o bankama ) pogotovo što Mađarska predsjedava.
Ne trebamo biti sretni što nam Mađari daju čvrstu potporu na našem putu prema putu za EU već da malo bolje provjerimo kakve nam to darove donose.
Znači, tema je veoma kompleksna kao i bliža povijest tih zemalja.

Tko je glasao

"od školovanja u inozemstvu

Uglavnom dobro postavljena pitanja, zapravo samo zele saznati odgovor na "ravnopravnost zlocina". Kada netko sudjeluje u odredjenom zlocinu cak ga nekad ni ne dozivljava kao takvoga te nema potrebe uopce da shvati zasto bi zlocini komunistickog sustava bili zlocinacki. O ravnopravnim perverznim zlocinama sustava ustavstva isto tako.

Tko je glasao

pjena na ustima nerazumnih pollitičara

čemu toliko minusa na ovaj dnevnik?? čemu ta pjena na ustima??
srećom, vidjeh da su oni normalni i racionalni pollitičari dali dnevniku plus i to me veseli. na stranu sad što si ti, lovče dragi, mogao to malo bolje sredit, nebitno, ali osnovna misao, odnosno, ključno pitanje - a gdje je tu rvacka - ja sasvim na mjestu.
a zašto nije na listi...eeee, to je sad za malo dublju diskusiju; koliko je tome pridonijelo desetgodišnje igranje predsjednika od strane onog bradatog zla (Mesić) a koliko se tu radi o urođenom/nasljednom ropskom karakteru hrvatskog naroda...ili oboje? e, to ne znam, i baš bih voljela kad bi nam to netko mogao suvislo objasniti (ali bez pjene na ustima, molim lijepo).

CC

Tko je glasao

bez pjene na pivu i na ustima

Slučajno sam primjetio da je autor dnevnika sam sebi dao minus.?????

Tko je glasao

Dao sam si minus jer je

Dao sam si minus jer je kolega kojim mi je posudio laptop išao sa njim na politiku, a ja se nisam sa mojim logom odlogirao pa mi je stoga on dao plus, a pisalo ja lovac21, te sam ja zbog toga da poništim plus dao sam sebi minus

Tko je glasao

@CC Da Charlie, uza sve

@CC
Da Charlie, uza sve nevolje naš urođeno/nasljedni ropski karakter nam je izgleda najveće zlo. Mi bismo malo bili socijalisti pa malo demokrati, godinu-dvije samostalni pa godinu-dvije s nekim u uniji, živjeli bismo dobro, radili malo, od svakog očekujemo pomoć, a nikomu je nismo voljni dati itd. itd. Zar je drukčije bilo od 1918.? Tako je s nama bilo i onda, budući smo, zahvaljujući pijanoj političkoj eliti uletjeli u Kraljevinu, a već je, nakon nekoliko mjeseci počeli rušiti. Iskreno me strah da nam se to uskoro ponovno ne dogodi. Nikada se nama Srbijanci nisu udvarali, uvijek smo mi njima, a prihvaćali su nas k sebi zato što su imali koristi od nas.
A uzmemo li u obzir da o takvom bračnom paru koji se svako malo rastaje pa potom sastaje cijelo selo zna reći: "bolje ne pričati o njima, oni su ko Cigani", nemojmo se onda čuditi što brojni u svijetu tako misle i govore o nama.
Uz pozdrav

Tko je glasao

Charli

Naravno dnevnik sam pisao u skladu sa svojim sposobnostima i namjera mi je bila progovoriti o zločinima totalitarnih sustava kojima pripada i komunizam. Eto vidite kad sam pisao o zločinima Pavelića to je bilo uredu, ali na spomen možebitnih zločina komunista, nemate racionalnog sugovornika sa druge strane. Upravo sam pročitao i Despotov blog na večernjaku koji također obrađuje tu temu i dao mu svoj komentar (Grdi je dao poveznicu)

Tko je glasao

Sta bi ti to znacilo

Sta bi ti to znacilo racionalni sugovornik s druge strane? Jeli to oksimoron?

Tko je glasao

fakat, je** ga

....to bi zapraff dijelom bilo točno, ali ajd, gale, nemoj me lovit za svaku riječ i davit s detaljima ko' ona dosadna bigulica..
doduše, ajd za tebe bar znam da nisi glup, al' da voliš zajebavat na svakom zarezu, voliš :))

CC

Tko je glasao

gale

Naravno da nije oksimonor nego činjenica. Nisam poimence nikoga optuživao (osim tate Perkovića), nego sam probao ukazati na uzroke raznih mitova i frustracija naše političke scene. Razloge za selektivno primjenjivanje prava koji imaju svoje polazište u prošlom sustavu, a vidimo do čega nas je to dovelo. Kad samo progovoriš o možebitnim zločinima komunističkog sustava, kreće se sa diskreditacijama i etiketiranjem. Zar je toliko teško priznati da je taj sustav bio zločinački. Na kraju krajeva imate presudu Pratesu koju je objavio Despot na svom blogu, Grdi vam je dao poveznicu, pa je pročitajte

Tko je glasao

@Lovac21: Nije.

Zar je toliko teško priznati da je taj sustav bio zločinački.
Nema se što priznavati. Da li bi tebi bilo teško priznati da taj sustav NIJE bio zločinački? Jer naime, to je istina (ni ona famozna rezolucija EP o zločinima komunizma to ne tvrdi). Ne može se cijeli sustav proglasiti zločinačkim zato jer su poslije rata ubijali zarobljenike (čak i zapadni Saveznici okrutno su postupali sa njemačkim zarobljenicima 1945./1946., stotine tisuća je zbog toga umrlo; a ustaše su uredno, do zadnjih dana, ubijali zarobljene vojnike Jugoslavenske armije - čak i u opisima bitke kod Odžaka, gdje je ustaška grupacija pružala otpor do 24. svibnja, današnji apologeti ustaštva mirno opisuju kako ustaše kolju zarobljene vojnike JA, kao da je to nešto obično, a zatim, kad pobjednici streljaju oko 500 zarobljenika, guslarski se jada kako je to nepojmljiv zločin) ili jer su tajne službe ubijale neke ljude po svijetu (mnoge su tajne službe to radile, ti po svijetu također su često planirali i počinjali teroristička djela, agenti tajne službe su toliko bili infiltrirani da je teško odgonetnuti tko je bio tko, a velika većina ljudi, čak i na visokim mjestima u vlasti, te stvari nisu znali, dakle za pojedinačne zločine možeš optužit pojedince, grupe, pa i institucije, ali ne cijeli sustav).

Istina je, međutim, u kontrastu s tim, da ustaški sustav jest bio zločinački od samoga početka. (Osobno sam, tijekom desetak godina, marljivo čitao mnogo onoga, što se o NDH pisalo, uključujući naravno brojne pokušaje rehabilitacije, ali na kraju sam morao zaključiti da se o tom režimu jednostavno baš ništa dobro ne može reći, za razliku od onoga u kojem sam bio živi, te da je ono što su nam o njemu 45 godina pričali komunisti - istina. S time, da su PMSM ustaški vođe bili, a bezglavnik osobito, ne samo zločinci, nego također i kreteni.) Taj problem neproporcionalnosti i danas muči ustašoidnu ekstremnu desnicu, pa nastoje antifašiste povući u fašističko blato (naime, dodatno svu antifašističku borbu izjednačujući ne samo s komunističkom partijom, nego i s komunističkim režimom). Vjerujem da ti osobno tu ne spadaš, ali mnogi s kojima se družiš ta su ekipa, a i tvojoj stranci, kako sam već napisao, naprosto ne vjerujem (ne vjerujem ni SRP-u,doduše).

Nadam se da nećeš ovo shvatiti kao soljenje pameti, ali moram spomenuti: ja sam, kao ljevičar, a i mnogi drugi ljevičari, 1980-ih i kasnije mnogo čitao, pisao i govorio o svinjarijama koje su radili ljevičari. Zato sam se tada i opredijelio za zelene, za slobode i prava pojedinca i za pacifizam, nasuprot vladajućim ideološkim obrascima. Postalo mi je jasno, da sustav "jedinstva vlasti" neminovno vodi do tzv. "deformacija". Kritike "formalne", "građanske" demokracije, da u njoj nema pravog demokratskog sadržaja, često su opravdane, ali ako može biti forme bez sadržaja - obrnuto nije moguće.

Desničari PMSM trebaju rasčistiti s mangupima i manguparijama u vlastitim redovima. Volio bih npr. vidjeti pravaše, koji će u ime poštovanja ljudskih prava, bez obzira što inače mislili o homoseksualcima ili Srbima, jasno reći da osuđuju fizičke napade na homoseksualce (što je organizirala HČSP) ili zaklinjanje kako će uvijek spaljivati srpske novine (organizirala A-HSP). Također, da osuđuju šovinističku kampanju protiv Srba koju je 1890-ih, kao austrijski agent, započeo Josip Frank, i naravno da osuđuju i gnušaju se postupaka ustaškog režima.

(Spomenuo sam ranije da sam 1985. bio potpisao peticiju u korist Vojislava Šešelja, a mogu spomenuti da sam 1992. potpisao i peticiju za Dobroslava Paragu, kad je bio uhićen od tadašnjeg režima, iako su tada još uvijek postojeće neregularne postrojbe HOS-a i meni kao većini ulijevale veliku nervozu, i moguće je da je Paraga stvarno imao neke ideje o preuzimanju vlasti silom.)

Usput rečeno, posljednja dva tjedna dosta sam se bavio pravaštvom, čitao sam knjige Mirjane Gross, izbor iz Starčevićevih djela i drugo. Možda ću pisati nešto o tome.

Tko je glasao

previše tražiš od njih. oni

previše tražiš od njih. oni bi doduše na papiru to i napravili, ali emotivno ne mogu ni naprijed ni nazad. u tome i je cijeli problem. ja se užasno bojim da kad bi netko iz nekakvog razloga opet potpirio vatru među ovim narodima, opet bi svi išli klati se.

kako emancipirati desničare, ja to stvarno ne znam...

Tko je glasao

Iz moje pozicije, nije toliki

Iz moje pozicije, nije toliki problem u desnicarima, koliki je u ljevicarima, govoreci o konkretnom pitanju priznavanja grijeha struktura.

Tko je glasao

čuj, ja se u to ne petljam

čuj, ja se u to ne petljam jer ne mogu biti objektivna. treća sam generacija rođena u jugi i sjećam se samo dobroga, ali bila sam dijete. da pitaš moju nonu, tal. nacionalnosti, ona se ne bi složila jer su nastradali. kad te osobno okrzne nesreća zbog politike, više nisi objektivan. teško je. zločin jest zločin, ali uspoređivati YU sa NDH je glupo jer su korijeni te dvije tvorevine sasvim drugačiji.

Tko je glasao

Ma, jebeš korijenje. Nije sad

Ma, jebeš korijenje. Nije sad riječ o korijenju, već o zločincima. Jedni su, znamo, rigorozno kažnjeni, a drugi su, znamo, prošli lišo. Njihovi dupelisci se na stražnje noge propinju ako itko samo spomene da su bili zločinci.
Zar se tim načinom izgrađuje obostrano povjerenje? Vi mnogi tvrdite da su vam pogledi upereni u budućnost, a istovremeno se stalno vraćate (i vratili biste se) u prošlost. Pa jugoslavije nema više, nestala je, umrla, crkla.
Što stalno naričete za njom? Dajte mi, molim vas, nabrojite koliko je višenacionalnih država na globusu i usput mi recite imali iti u jednoj sklada?
Svi znamo da ova država nije ispala onakva kakvom je bila zamišljena, kakvom smo je željeli, stoga bi nam trebala biti dužnost popravljati je i nadograđivati, jačati, a ne stalno kukati.
Evo, gospodo moja draga, nađite se dvoje-troje-četvero dođite k meni u Kanadu, imat ćete za nekoliko tjedana osigurano vozilo,smještaj, hranu, u vinu ćete se moći umivati, provest ću vas po gradu i okolnim mjestima kako biste se mogli upoznati kako ljudi ovdje žive kao i što i koliko rade za život, te kako pravna i uredna država funkcionira. Jedino ne obećajem da vas vas izvesti u restoracije i hotele.
Nedvojbeno je da je pretvorbom i privatizacijom napravljena ogromna šteta Hrvatskoj, ali bilo je i ovdje mnoštvo slučajeva (u novije vrijeme manje) kada je država prodavala ljudima kuću, hotel, farmu, ribarske brodove, komplekse građevinskog zemljišta za dolar. Međutim, kupac se morao pridržavati primljenih obaveza (plaćanja poreza, zapošljavanja obećanog broja radnika i redovnog isplaćivanja) pa ako je to uspio i napravio profit, dobro za njega, a ako nije - najebo je.
Ni ovdje se sa ušteđevinom i imetkom ne mogu pohvaliti takvi koji su radni vijek radili za golu satnicu ili dnevnicu.

P.s. Vjerojatno se sjećaš da sam jednom napisao da je moj sin Andrijan, unatoč tomu što je diplomirani informatičar i magistar fizike radio nekih sedam-osam mjeseci kao kao podvornik u sportskoj dvorani. Ne, ovdje nema stida za bilo što raditi, a vidiš sa mnom su se u Hrvatskoj znali ismijavati kad sam im rekao da sam dostavljač hrane. I dok su se tomu smijali istovremeno su čekali da im naručim piće.

Tko je glasao

Zahvaljujem na pozivu, bila

Zahvaljujem na pozivu, bila sam dvaput kod mojih. I moji su odšetali pred "komunizmom". Ja osobno ne naričem za jugom nego za onim što je to moglo danas biti i gdje bi RH i mi svi bili zaštićeni od prodora monopola i pljačke bande lopovske. samo to. i još - po imetku smo svi bili tu negdje, razlike među ljudima su bile manje, družili smo se i bilo je puno ljudskije. no, ja sam rođena '74 i sigurno ne znam puno toga što je s druge strane bilo. ponavljam - države ne izranjaju iz meda i mlijeka. kako ona, tako i ova - i svako stvaranje države nosi svoje žrtve. moj život je okrznut Tuđmanovim sranjima i postavkama za razvoj države na kriminalu. I ja im iz dna duše želim srozavanje na prosjački štap svima od reda.

Ljuta sam na ljude, ne na državu. Država je mogla biti san snova.

Tko je glasao

Ljuta sam na ljude, ne na

Ljuta sam na ljude, ne na državu. Država je mogla biti san snova.

U redu, to je posve drugi par opanaka.

Tko je glasao

Moze se usporedjivati svasta.

Moze se usporedjivati svasta. Pitanje je smao kolko ima smisla.

Ono sto se meni cini jeste da je desnica definitivno u pravu u detalju sto joj smeta opca bjezanija od osude losih tekovina (danas neprihvatljivih sa razlogom) prosloga sistema.

Tko je glasao

čuj, ako ja opet razvežem,

čuj, ako ja opet razvežem, ispast ću "mlada duhom" kako mi je rekao @jelen.

samo ću jedno reći - sačuvaj bože ideologija, država, ekonomija i svih ostalih ljudskih umotvorina u čije ime se ginulo i svašta radilo. a to sve nabrojano pripada civilizaciji. nema države koja je nastala fino, mirno lijepo...uostalom, o tome sam pisala u onom dnevniku Sunce nam - žarko!

Tko je glasao

Zbog cega mislis da taj

Zbog cega mislis da taj sustav nije bio zlocinacki? Sto bi to bila definicija zlocinackog sistema onda?

Moze li sistem koji zabranjuje slobodu misli biti ista drugo osim zlocinacki?

Tko je glasao

Ako neko "prizna", onda nije

Ako neko "prizna", onda nije druga strana. Ili ti mislis da neko moze ne priznat, a biti objektivan, racionalan, posten i td.

Tko je glasao

gale

Ja sam deklarirani desničar i priznajem da je Pavelićev režim bio zločinački, ali deklarirani ljevičari (naravno ne generaliziram) nikako da se pomire s time da je prošli sustav bio totalitarni i provodio selektivne likvidacije svojih neistomišljenika (a i onih koji su bili opasni u vlastitim redovima), a to bi po definiciji trebao biti također zločinački režim. Ne mislim deklarativno priznanje nego institucionalno na jednak način kao što procesuiramo zločine iz DR. Svi smo svjedoci događaja kada je udruga SUBNOR-a došla kod svog mentora Mesića da on urgira na pravosuđe da prestanu progoni koji ih podsjećaju na ustaške progone. Nisam čuo niti jednog relevantnog ljevičara koji se u ime prava i pravne države suprotstavio tome i zahtijevao okončanje istrage redovnim putem i podnošenje krivičnih prijava, ako ima elemenata za iste. Nego su se aktivno stavili na stranu Mesićevih zahtijeva za obustavu istrage. Dali je to vladavina prava ili je opet na djelu selektivno provođenje prava i kako onda optuživati Sanadera zbog istih takvih djela. Pravnu državu imamo ili nemamo, zbog toga sam i naveo primjer kipa koji predstavlja pravo. Naš ustav također govori da smo pred zakonom svi jednaki, ali vidimo da to nije istina

Tko je glasao

Moze biti da je problem u

Moze biti da je problem u detalju sto ce projugoslaveni rec kako je onda svaki rezim zlocinacki, odnosno da je kriterij po kojem je Pavelicev rezim zlocinacki drukciji, drasticniji od onog po kojem bi ex Ju bila zlocinacki rezim.

Recimo, da su oni koji napadaju rezim po definiciji neprijatelji, etc i da zasluzuju pravednu kaznu (likvidacije je tada samo pitanje mjere).

Tko je glasao

gale

Dali to znači da ako smo protiv vlade naše Jace (a ja jesam), trebamo biti kažnjeni i zbog čega, a na kraju krajeva kad je već pitanje mjere i na koji način? Naravno retoričko pitanje, ali mislim da dovoljno govori o načelima koji su vladali tada i koji vladaju danas, bez obzira na ekonomsku situaciju u kojoj se nalazimo

Tko je glasao

Opet me interesira sta je

Opet me interesira sta je sporno sa ovim gledistem kod ekipe koja je izminusirala dnevnik.

Jel treba nekoga ili nesto prozvati za hapsenje proljecara? Ako ne treba zasto ne treba?

Tko je glasao

:))

http://www.dnevnik.ba/sites/default/files/imagecache/600x450/vijesti/gla...

http://www.partijarada.org/

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Zločini

Nezgrapno napisan dnevnik ali bez obzira na to i te kako aktualan.
Prvo ću dati neke podatke:
I. Dolničar- Okruženje i kapitulacija neprijateljskih snaga u severozapadnom delu Jugoslavije, u "Završne operacije" str. 540. I. Dolničar je 1945 g. bio politički komesar 14. divizije 4. operativne zone Slovenije.

"U završnoj ofanzivi Jugoslovenske armije za konačno oslobođenje zemlje zarobljeno je oko 341 000 neprijateljskih vojnika, dok ih je oko 100 000 poginulo"

U objavljenim izvješćima nema navoda o sudbini civilnih osoba koje su sudjelovale u povlačenju s hrvatskom vojskom.

2. Djelovanje KNOJ-a zajedno sa OZNOM i Narodnom Milicijom od 1945 do raspuštanja 1953 godine.
PO vicku Antiću koji je bio zapovjednik hrvatske "prve divizije KNOJ-a od 1945 do 1947 godine (nepotpuni podaci) jedinice KNOJ-a su ubile 26.947 , ranile 2950 i zarobile 86 031 neprijatelja.

Dušan Bilandžić za 1945 godinu navodi da je 300 000 ljudi napustilo zemlju.ž
Blizu 200 000 nije imalo pravo glasa zbog suradnje sa neprijateljima.
Nekoliko desetaka tisuća ljudi je bilo pod razno raznim istragama organa gonjenja.

3. Rezolucija infombiroa i svi nastradali poslije toga

4. Hrvatsko proljeće i svi nastradali za vrijeme njega

5. Politička emigracija i politička ubojstva izvan Jugoslavije

(djelovanja OZNE)
Da ne bude zabune sve to je po odluci partije, CK KPH; CK KPJ, a ne samo Steve Krajačića (Po D. Brkiću 1945 g.

Nego poštovani Lovac ja se ne pitam zašto nema sankcija za sve zločine.
Možda da te podsjetim ili da te pitam tko je bio glavni "Osigurač" pri osnivanju HDZ-a na promijenjenoj lokaciji u barakama.
Zašto su pri tome izbjegnuti iole važniji prolječari?
Gdje je bio Marko Veselica?

I najvažnije pitanje tko je izabrao Tuđmana? Ili je on izabrao njih?
Jel to bila obavještajna bulumenta koja i sada drma svim događajima u Hrvatskoj.
Eto zato nema sankcija.
Zato Perković ni Mustać u slučaju obojstva Đurekovića neće svjedočiti niti ikada odgovarati. Zato nitko za počinjene zločine u bivšoj SFRJ neće odgovarati.
Možda budemo te sreće da nakon nekoliko desetljeća doznamo istinu. Tko zna.
Znam samo to da ovi ne dilaju povjerljivim dokumentima kao neki drugi.
Ovo onako u kratko nabacivanje za razmišljanja.

grdi

Tko je glasao

2. Jesu li im pravedno

2. Jesu li im pravedno sudili?

3. Koja rezuolucija? Sto je sporno?

4. Hrvatsko proljece. Sto je tu sporno?

5. Mogu li politicka ubojstva biti opravdana?

Tko je glasao

Lovac

Evo ko da je čitao ovaj tvoj dnevnik ili moj gornji komentar u svezi Đurekovića danas na blogu Zvonimir despot je napisao svoj novi dnevnik "Ukinite zastaru za komunističke zločine"
Evo link na njegov dnevnik

http://blog.vecernji.hr/zvonimir-despot/2011/01/06/ukinite-zastaru-za-ko...

Vrijedi pročitati.

grdi

Tko je glasao

Debeli minus

Dnevniku minus iz razloga što autor pokušava aktualizirati jednu potpuno besmislenu temu s obzirom na sve probleme u
kojima se hrvatska danas nalazi.

Ponovno aktualiziranje teme o partizanima i ustašama neće ponuditi ama baš nikakvo riješenje za probleme današnjice te je rasprava o istoj ne samo besmislena i anakrona već i gubljenje vremena.

Reanimator

Tko je glasao

U redu, hajdemo prekrižiti

U redu, hajdemo prekrižiti ustaše i partizane, ali je li itko kažnjen za zatvarane i u zatvorima osakaćivane proljećare, te ubijane emigrante?
Lako je zajebavati i varati svoje ljude, no ne vjerujem da ćete i Njemce koji najavljuju blokiranje pristupa Hrvatske EU radi neizručivanja Perkovića i Mustaća.

Tko je glasao

Reanimator

Kada budemo shvatili da je uzrok u povijesti, a posljedice su ovo što sada imamo onda će nam biti svima bolje

Tko je glasao

Šjor lovac

Ovo šjor je zbog razlike u godinama naime ja sam puno mlađi od Vas,a isto tako čini mi se da ste umirovljeni časnik HV-a.

Znači bez obzira na razlike u svjetonazoru ( ja naime vučem ulijevo) ne mislite li ipak da pravosuđe danas ima pametnijeg posla
nego hvatat se ukoštac sa zločinima iz prošlosti,pogotovo zbog toga što su ljudi koji su iste ili izvršavali ili zapovjedali već odavno pokojni
ili su jednostavno" off limit" za bilo kakav progon.

Perković stariji iliti otac aktualnog i bivšeg predsjedničkog savjetnika za nacionalnu sigurnost je bio jedna od ključnih figura u stvaranju hrvatske državnosti.
Naime bez njegove direktne ili indirektne privole "barakaši" bi bili pohapšeni i prije nego što bi bilo što uspjeli dogovorit, Negdje sam pročitao da je na prvom saboru HDZ-a
u Lisinskom ulaz kontrolirao sa jedne strane G.Šušak a sa druge J.Perković.E sad možete mislit kakvu sve taj čovjek ima dokumentaciju i tko ima herca pokrenut njegov progon.

iIli recimo J.Manolić koji je isto tako sudjelovao u stvaranju hrvatske države -pitam Vas koliko je realno da netko ide u njegov progon iako je bio visoko u sigurnosnom
aparatu bivše države.Jedino su visoki operativci DB-a bili spremni i znali administrirat novu državu.

Na kraju što se tiče razdoblja iza 45 i barem iz izvora koje sam ja pročitao (Wartime-Milovan Đilas i sl ) mislim da je bilo sumanuto očekivat da ljudi koji su se
5 godina vucarali po planinama, nakon rata koji je bio brutalan i bestijalan po svim aspektima isti poštuju ženevsku konvenciju,naime to više nisu bili ljudi nego gorska zvjerad.
To nije opravdanje za zločin koji se dogodio ali zaista u situaciji gdje trenutačno domaća ekipa radi puno veću štetu hrvatskoj mislim da bi to trebalo ostaviti u miru.

Reanimator

Tko je glasao

Reanimator

Oprostiti te samo jedna digresija. Tko je imao veće zasluge Gotovina ili Perković ? Gdje je jedan , a gdje je drugi ? Tko je tražio Gotovinu, a tko Perkovića ? Tko je izručio Gotovinu, a tko Perkovića ?
Sva su pitanja retorička i na njih se ne odgovara (ali ipak razmislite, bez obzira na svjetonadzor, jer i ljevičari žele dobro ovoj zemlji)

Tko je glasao

Tekovine komunizma

Šjor lovac ja ne umanjujem ničije zasluge naime niti nemam dovoljno informacija da zaključujem o tim stvarima niti mi na pamet pada da budem
pri tom nekakav arbitar .Problem je u sljedećem: kada god se primakne predizborno vrijeme u hrvatskoj odnekud izroni pitanje zločina u komunizmu.
Zasad je to samo na ovom portalu ali uskoro očekujem i mainstream medije da udare po tom SPIN-u.

Naime po mom mišljenju radi se o klasičnom odvlačenju pažnje građana RH sa kleptokratske naravi aktualne vlasti koja je bacila državu,narod,građane na koljena,
svela nas na bijednu koloniju te smo postali kao što je to pok. Ivan Supek pretkazao" nacija konobara,kurvi i kuhara"

http://danas.net.hr/hrvatska/page/2011/01/07/0656006.html

Vraćanje u prošlost ne riješava glavni problem ,a to je kako osigurati da imamo odgovornu vlast dakle vlast odgovornu građanima i narodu ne samima
sebi, svojim bankovnim računima i svojem plemenu.

Reanimator

Tko je glasao

Reanimator

Naravno kolega da ste donekle u pravu, ali ako jednom to riješimo više neće biti potrebe za oživljavanjem mitova i konačno će mo moći pustiti povijest povijesničarima

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci