Tagovi

Teatar demokracije: svaki glas je bitan

Kako je današnja tema izborne manipulacije, volio bi vam prepri?ati nešto sa terena. Oni koji nisu sudjelovali u izbornim komisijama možda ne znaju kako to stvarno izgleda ...

Napomena:
Svi doga?aji i osobe su stvarni. Iako zbog zastare više ne postoji kaznena i prekršajna odgovornost, kako nisu upoznati sa svojim sudjelovanjem u ovom dnevniku, stavljeni s nadimci. Imena partija/stranaka su tako?er izmjenjena.

Likovi:
Hrvoje - Glavni junak. Student, sudjeluje kao Predsjednik izbornog povjerenstva. Prije je bio ?lan, ali otkako je uvedeno da svi osim predsjednika moraju biti strana?ki, promoviran je na višu funkciju. (Ta odluka da svi moraju biti izaslanici partija možda izgleda nedemokratska, možda i nemoralna jer se izbija tih par kuna iz ruku penzionera i studenata, ali treba zadovoljiti sitne strana?ke kadrove, to je ipak prioritet).
Karakter: pozitivna stvar je to što je nepristran, i koliko toliko demokrat. Negativna strana je da je sklon liniji manjeg otpora, pomalo nesnalažljiv i ne previše legalist. Ipak, on je tu više zbog para nego zbog ideala.
Povjerenstvo:
Socijalni penzioner - Zastupa partiju od tamo negdje 1919. u Vukovaru do danas. Bio na svim izborima, od kad se biralo izme?u Tita i Tita pa do zadnjih lokalnih. Ne vjeruje baš u demokraciju, odnosno vjeruje samo dok njegovi dobivaju.
Konzervativni penzioner- Zastupa pokret od tamo negdje 1990. na Jarunu do danas. Neka bio u pariji socijalnog penzionera, ali danas demokrat. Ne vjeruje baš u demokraciju, odnosno vjeruje samo dok njegovi dobivaju.
Izgubljeni liberal- ne zanima ga politika, nije baš liberalan i nezna zašto je ovdje ... Ne pomaže Hrvoju, iako su najbliži godinama. Vjeruje u demokraciju, ali samo ako on ne mora ništa napraviti oko toga.
Radikalni desni?ar- zastupa novu stranku ?udnog imena koja nika ne dobiva iznad 0.3% glasova. Po kojem klju?u je on tu nikome nije jasno, a njega osobno najviše zanima kupovina i prodaja šljunka. Crne cvike, crna košulja, crni kožnjak, zlatni lanac, sve je tu ... Jedini koji pomaže Hrvoju, i ne pokušava varati jer zna da ?e njegova stranka dobiti max. 0.3% glasova.
Sporedni likovi.
Zamjenica predsjednika- Došla na samo par minuta, nije napravila ništa.
Centrist- Došao na samo par minuta, nije napravio ništa.
Promatra? GONGa: Naivna, mlada, idealisti?na, kratkovidna.

Lokacija, vrijeme:
Nazvati ?emo je Stari grad, Zagreb, sjevero-jug. Stara škola, sve?ano ure?ena, zastava, kutije, klupa ... klasik. Izbori za Sabor 2003.

I ?in: Sve?ano otvaranje i zatvaranje birališta

Ve? u 0630 Hrvoju je jasno da ?e on sve sam raditi. Svi kasne, odbijaju pomicati klupe, ne žele provjeravati dokumente, konz. penzioner i soc. penzioner se sva?aju me?usobno ... Oni su tu samo za brojanje glasova, ostalo ni na njima. Liberal ?ita stripove. Radikal satima na mob. dogovara kupovinu šljunka i prodaju šljunka, i lista auto-oglasnik. Same anegdote sa izbora su nam trenutno nebitne. Od 16453 glasa?a, na izbore ih je izišlo 7013. Ili tako bar izgleda.

II ?in: Brojanje glasova, prvi put

Veliki trenutak, skupljaju se stolovi, prazne kutije. Po prvi put svi djeluju zainteresirano. Svih 7 ih je u sobi, tako?er po prvi i posljednji put. Zamjenica potpisuje prazne izvještaje i odlazi. Ostali broje glasove i dijele ih na hrpe. Ali, ima 7122 listi?a, a u knjizi samo 7013 imena, kako smo ve? rekli. Hrvoje zove centralu, želi poništiti izbore, ali tamo ga popljuju da neznaju brojati. ?lanovi povjerenstva ga žele tu?i jer bi to zna?ilo da ponovo moraju dolaziti, ali ovaj put besplatno. Ništa od novih izbora u kvartu, ostaju samo radikalna rješenja.
Liberal ?ita stripove.

III ?in: Brojanje glasova, drugi put
Prešutnim dogovorom, dok ponovo prebrojavaju, radikal skriveno zaokružuje po jedno ime na svakoj stranici dok se brojevi ne slože. Ali, ovaj put ispada 6942! sad je razlika izme?u popisa bira?a i listi?a ve? velika. Kasno je, Hrvoja boli glava a svi prigovaraju i vi?u na njega. Dok radikal zabavlja GONGovku, Hrvoje ubacuje nevaže?e listi?e, prazne listi?e, zaokružuje stranke koje imaju po samo par glasova, kao Abeceda demokracije ili Hrvatska stranka meditacije ... Ovaj put bi sve trebalo biti u redu.
Liberal ?ita stripove, kada ih sve završi odlazi doma.

IV ?in: Brojenje glasova, tre?i put
Ovaj put ih prebroje 7245! Ve? je 2300h i Hrvoju se vrti u glavi. Onda, nažalost prekasno, svati šta je tu na stvari. Prvi put je soc.penzioner brojao glasove za socijalnu partiju, a konzervativni za konzervativni pokret. Od tuda previše glasova. Drugi put obrnuto, soc.penzioner broji konzervativce, a konz. socijalne, pa svaki utaji dio glasova protivnika. Tek tre?i put, kada su svi ve? umorni i gladni, nitko ne vara i ne mulja ... Ali nažalost, do sad se knjiga i listi?i više nikako ne slažu ... I šta sad? GONGovku ve? tako?er boli glava, skida nao?ale a radikal ih gurne pod listi?e. U tragi-komi?noj situaciji dok ih svi kao traže Hrvoje ponovo ide na rundu zaokruživanja po knjizi. Sada se kona?no sve slaže, i svi bježe doma. Iako bi svi trebali skupa i?i u Poglavarstvo predati to, Hrvoje ostaje sam sa 20 kila papira ?ekati no?ni tramvaj. Radikal se sažali i odbaci ga.

Epilog:
U poglavarstvu gužva, dolaze zadnji, ?ekaju satima, a na kraju im kažu da su izvještaje trebali potpisati svi ?lanovi, a ne samo predsjednik i zamjenica. Bude na mobitel ?lanove povjerenstva, oni ih psuju da je 0230 sati i da nisu ludi sada dolaziti u poglavarstvo. Hrvoje i radikal lupaju glavom u zid, odlaze u WC i svaki od njih falsificira nekih 50 potpisa. Komedija je gotova.

Zaklju?ak:
U ovom slu?aju nije bilo nikakve koristi od manipulacije, ona je plod neiskustva Hrvoja i zatucanosti penzionera. I radikalna i socijalna stranka su dobili pravi broj glasova, izlazak bira?a je malo porastao, i profitirale su male bezna?ajne stranke koje su umjesto 0 dobile po 10tak glasova, plus puno praznih i nevaže?ih listi?a.
Ono što mene kopka je: kako to da nitko nije pitao zašto se sedmero ljudi potpisalo sa samo dva rukopisa? I otkud toliko veliki broj nevaže?ih listi?a?
Ako je i bez neke ozbiljne namjere ovako lako manipulirati izborima, koliko % glasova se može ukrasti uz planiranje? U nekoj maloj sredini bez prave kontrole?

Kolika je onda zbilja snaga i važnost našeg jednog jedinog glasa?

"i svaki glas je bitan mada je sitan
zato hitam da bi se upisao da cjelina dobije smisao
žalosno je to što biram najmanje zlo
šta je kona?na suma da je ljudsko samo gluma"
TBF

NASTAVAK:
Teatar demokracije II: pošteni izbori u 5 koraka?

Tagovi

Komentari

Najveći neprijatelj

Najveći neprijatelj istinske demokracije je; flegmatičnost, nepoduzetnost građana,neizlazak na izbore i šutnja.

"Ideja stvaranja životnog okružja prihvatljivog za većinu, sa aktivnim sudjelovanjem u stvaralaštvu iste većine.
Bez slijepog vjerovanja izabranicima i stavljanja svoje sudbine u njihove ruke. Davanje povjerenja uz budni nadzor i mogućnost prekida svakog zastranjivanja.
Sa svim takvim dobronamjernim zamislima većina nas izlazi u užim krugovima međusobno raspravljajući, ostaje samo neostvareni ideal, izrečena misao zaglavljena u međuprostoru. Kontakt sa Poslanicima koji bi pokrenuli realizaciju nije ostvaren te time pravi smisao demokracije ostaje neostvarena zamisao i pokriće za ostvarivanje koristi uske skupine izabranih. Mali običan čovjek se osjeća bespomoćan gubeći tako volju za stvaralaštvom, prepuštajući se bujici ostvarenja u kojima on sudjeluje samo kao promatrać i financijer kroz uplaćene poreze.
U tom smislu je obavezno i neodgodivo sudjelovanje svakog pojedinca u izborima Poslanika i nosioca najviših državnih dužnosti, time i učešće u kreiranju bitnih smjernica važnih za ostvarenje životnih ciljeva."
( napis je izvadak iz neobjavljenog djela "Paralelna stvarnost")

Tko je glasao

ROFL, nema nam pomoći,

ROFL, nema nam pomoći, imamo državu kakvu smo zaslužili.

Srećom sve ima vijek trajanja, tako i ona dva fosila. Ali ni mlade šljunak-snage nisu previše bolje: nekad su se čitala sabrana djela druga Tita i Bespuća povjesne zbiljnosti, a sada auto-oglasnici.

Tko je glasao

IvaneB, ti bome imaš

IvaneB, ti bome imaš fotografsko pamćenje..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ovo je definitivno teški

ovo je definitivno teški SF. U zadnjih 4 godine sam 6 puta bio promatrač na izborima i nigdje se nije dogodilo nešto ovakvo. Nigdje nije ni bilo šanse da se dogodi nešto ovakvo.

Prva stvar koja se unosi u zapisnik je broj ljudi koji je zaokružen tako da imaš na osnovu čega uspoređivati dal je broj listića u kutiji regularan ili ne. Tako da đabe tvom radikalu naknadno zaokruživanje kada je broj već ušao u zapisnik.

A uz to je nevjerojatno da su sve političke opcije zadovoljne rezultatom iako se samo njih četvero bori za pozicije ( jer nema promatrača drugih stranaka), što je također nevjerojatno da su samo četri liste na izborima ... nemoguće

Poštujem trud ali ovo ipak nije mjesto za fikciju.

Objektino opasnost postoji ukoliko se u biračkom odboru nalaze predstavnici samo dvije stranke i ako se oni i "nestranački" dio komisije dogovore i ako se tijekom vožnje broj listića namjesti i ako.... još puno uvijeta se mora ispuniti

Taj minimalni prostor koji postoji za manipulaciju se da jednostavno zakrpati na način da predjednik biračkog odbora promatraču izda potvrdu da je bio na biračkom mjestu kada su se brojali glasovi a da se promatrač mora potpisati na zapisnik kada je on zaključen. I to je to

Tko je glasao

Da HDZ-u nije ništo teško

Da HDZ-u nije ništo teško i nemoguće potvrđuju mađioničarske pobjede njihovih kandidata na putu iz enklava i otoka.

Na kraju krajeva ne mora HDZ puno ni muljati, imaju oni DIP koje me vraški podsjeća na skračenicu za Dr Ivino Povjerenstvo.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Tko je i gdje rekao/napisao

Tko je i gdje rekao/napisao da su bile samo 4 liste ??? Ili da su svi bili zadovoljni rezultatom?

Zapisnik bi se trebao raditi na startu i drugi završni na kraju prebrojavanja, istina, ali često se rade tek kada su prebrojani svi listići. Tako provjeriš dali se sve slaže, i izbjegneš da se zbog greške u brojanju u popisu pojavi listić manjka ili viška, što se često desi. To samo po sebi nije loše, jer uvijek postoji ljudski faktor, pogotovo na večim biralištima gdje od 20000 ljudi iziđe recimo 12000.

U odboru ne mogu biti predstavnici samo dvije stranke, jer je 4 člana stranačko, i uvijek su iz različitih. Ali u jednoj smjeni su samo predstavnici dvije stranke i "nestranački", ili često samo jedne ako netko ode "na samo 5 minuta na gablec" ili ne dođe prvih par sati, što se zna desiti.

Nešto je puno SFa oko nas, nažalost ...

Tko je glasao

pogotovo na večim

pogotovo na večim biralištima gdje od 20000 ljudi iziđe recimo 12000.

gdje si ti našao biračko mjesto od 20 000 glasača???
http://mojportal.hr/lokalno/zagreb_i_sredisnja_hr/aktualno/u_zagrebu_600...

Nešto je puno SFa oko nas, nažalost ...
:))))

Tko je glasao

Kvragu, tipfeler, mislio sam

Kvragu, tipfeler, mislio sam na 2000,1200 ... Da se malo samo-sprdam: kod mojih kolega u povijesne knjige se tako često doda nula na broj vojnika i mrtvih da nam je to profesionalna deformacija :))
Od sad dvaput čitam svaki komentar da se ne brukam ... Mi bed.

Tko je glasao

Svaka čast @IvanB! Mogu se

Svaka čast @IvanB! Mogu se neki čuditi ili sumnjati u tvoj tekst ali on uopće nije SF. Pamtimo mi stariji i od 1990. kandididati na svim mogućim razinama i slučajeve gdje su se listići pronalazili po kontejnerima za smeće, gdje su neki poginuli u automobilima vozeći listiće iz dijaspore ili listiće pomoraca....
To je već pravi horor.

Tko je glasao

To sa lističima po

To sa lističima po kontejnerima je lako moguče, jer ih nitko ne kontrolira od birališta do poglavarstva. Često ih jedan član solo vozi, katkad i tramvajem. Mislim da bi trebalo poslati neki bus da ih sve pokupi, plus zbilja provjeravati da su svih 6 iz povjerenstva na predaji. Ali ja sam po prirodi nepovjerljiv ...

Tko je glasao

@IvanB, nisi Ti nepovjerljiv

@IvanB, nisi Ti nepovjerljiv nego si idgovoran.
Broj zaprimljenih listića po svakom biračkom mjestu je poznat; - trebao bi biti! Broj iskorištenih listića zbrojen sa neiskorišenima mora biti u komad isti kao broj zaprimljenih po biračkom mjestu prije otvaranja biračkog mjesta. Iz zapisnika moraju biti vidljivi svi ti brojevi.
Transport listića od biračkog mjesta do Izbornog povjerenstva bi trebao biti u pratnji članova komisije sa biračkog mjesta. Odnos prema kutijama i slobodnim/neiskorištenim listićima bi trebao biti jednak kao odnos prilikom transporta novca. "Putem" do izbornog povjerenstva moguće je, ako nema ozbiljne kontrole i nadgledanja, neiskorištene listiće pretvoriti u iskorištene. Naravno, u korist svoje stranke ili dogovrno/ugovorenog posla za neku stranku.
Pečati kutija su relativna stvar baš kao i zapisnik sa brojenja listića na biračkom mjestu nakon zatvaranja birališta.
No, sve skupa je prilično teško dokazati ali je i skoro nemoguće spriječiti zloporabe.

Tko je glasao

"No, sve skupa je prilično

"No, sve skupa je prilično teško dokazati ali je i skoro nemoguće spriječiti zloporabe."

Sa ostalim gore se u potpunosti slažem, ali ovaj dio me zamislio i zabrinuo. Nebi trebalo biti preteško složiti puno bolju kontrolu, a dodatno, to bi se moglo napraviti skoro besplatno.
Motivirao si me (nadam se da ti ne smeta što ne persiram, nemam taj običaj kada se sa nekim slažem u mišljenju :) za novi dnevnik koji će biti nadopuna ovog.

Tko je glasao

IvanB, ništa meni ne smeta.

IvanB, ništa meni ne smeta. Posebno je korisno ako imaš dobru ideju kako biračka mjesta i oko njih staviti pod bolju kontrolu. Svakom pametnom i poštenom građaninu to samo ide u korist.

Jasićka je, ako sam dobro shvatio, otišla iz GONG-a pa smo sada bez nepristrasne kontrole izbora!:):)

Tko je glasao

Ja sam jednom bio u izbornom

Ja sam jednom bio u izbornom povjerenstvu i tamo nikakvog muljanja nije bilo. Ne znam otkuda ovakav SF, nekako sam skeptičan u vezi ove priče.. ako je i istina, sigurno nije pravilo (vjerojatno nije pravilo)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@Debe, možda nisi dovoljno

@Debe, možda nisi dovoljno dobro pazio na biračkom mjestu? Možda si uvjeren da su svi i sve stranke poštene? Možda je stvarno sve bilo OK.

Tko je glasao

kolko se sjećam, ja sam kao

kolko se sjećam, ja sam kao student uletio kao povjerenik HDZ-a jer mi je stari svojedobno bio tamo učlanjen. U to vrijeme 300 kuna nije bilo malo za jedan dan laganog posla..sve je bilo čisto kao suza.. perfektno organizirano. svaku osobnu i upis je nadgledalo dvoje ljudi direktno a ostala ekipa škicala sa strane. nakon upisa glasač je dobio glasački listić i to je bilo to.. prebrojavanje listića je išlo tako da su ih svi brojali po 2 puta i sve je štimalo u glas.. GONG-ovka je bila najsmušenija osoba tamo, istina, ali i HDz-ovi i SDP ovi povjerenici su imali apsolutno čiste namjere. Ne vidim kako je itko mogao išta smuljati a da to ne bi bilo odmah vidljivo. I to bih rekao da je bila baš ta godina o kojoj kolega gore priča.. Izborna jedinica je bila na Knežiji. Mogućnost veće muljaže vidim jedino u glasovanju u dijaspori.. no čini mi se da ovaj tekst ide više za dramaturškim dojmom nego da izražava ozbiljnu zabrinutost u vezi našeg izbornog procesa.. kao što rekoh, sumnjam da je to pravilo. Sigurno ima izbornih jedinica gdje se svašta događalo, no to sa priličnom sigurnošću nije mijenjalo rezultate izbora. ah da i GONG ovci su mislim imali izlaznu anketu ali nisam siguran.. davno je to bilo..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Dali si možda bio u

Dali si možda bio u Knežija-jug, u OŠ Gupca?

Tko je glasao

ne, protiv njih smo ratovali

ne, protiv njih smo ratovali :). lole Ribar, danas Horvati ak se ne varam

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Heh, sječaš li se možda

Heh, sječaš li se možda zamjenika predsjednice birališta? :)
Mali grad i mali internet ovdje kod nas ... A najbolje, mislim da smo se uživo bili bolje slagali nego virtualno :))
A kada bi bili jako samokritični, mogli bi navesti par gluposti koje smo onda tamo bili napravili, ali to ipak neka ostane između nas ;)

Tko je glasao

krivo sam te skužio.. tamo

krivo sam te skužio.. tamo sam išao u školu.. izborno mjesto bilo je u Bićanićevoj.. (ne znam kak se sad zove).. viš nego tamo sam glasao u OŠ.. oćeš reć da ste zagubili moj glas? pa razbit ću te čovječe.. znam di živiš :)))

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Nismo zagubili niti jedan

Nismo zagubili niti jedan glas, ne brini, pogledaj moj p.s. ;)
Nesporazum, tada je i tamo bio jedan mlađi lik iz HDZa u odboru, a ova iz GONGa je također bila najsmušenija tamo, pa sam pomislio da smo radili skupa .. A očito u GONGu često imaju takve žene :)
Ajd dobro, ipak nije ovaj internet tako mali kako mi se na trenutak učinilo :)

Tko je glasao

P.S. - moram nešto dodati,

P.S. - moram nešto dodati, jer mi je ovo bio prvi dnevnik, pa da nebi sad ispalo da sam protiv demokracije kao koncepta:
Osobno smatram svaki glas važnim. 1999. i 2000. sam bio član povjerenstva, a od onda sam kao nestranački bio predsjednik na svim daljnjim izborima. Ne napuštam popis ni na par minuta da sam odem glasati u kvart preko puta, obradim obadvije smjene od otvaranja do zatvaranja. Osobno provjerim svaku osobnu i na kraju prebrojim svaki listić dva puta. Mrko gledam hadezejovce i esdepejovce u povjerenstvu, i režim kada netko priđe na manje od 0.5m praznim listićima.
Zbilja se trudim, da nebi bilo da samo kritiziram. Nažalost znam šta se događa okolo :(

Tko je glasao

jer mi je ovo bio prvi

jer mi je ovo bio prvi dnevnik
Ne može bolje. Čestitam na lijepom izričaju, aktualnosti teme i javnom prikazu. Još jedan sudac na Pollitika.com?
Pitam, jer samo nezadovoljni suci tako lijepo pišu :-), :-)

Tko je glasao

Hvala, i tebi i

Hvala, i tebi i oblalidalekoj :)
Nisam, iako mi je pravo bilo skoro prvi izbor, sa 18. nisam baš bio prepametan pa sam ipak izabrao povijest. A sad mi stalno guraju profesiju u današnju politiku, sa druge strane sadašnjost grubo mijenja prošlost, pa tako nezadovoljni profesor ...
A jednog divnog dana kada sve to popravimo, povlačim se iz Zga konačno početi svoju doktorsku disertaciju na temu "Statuti dalmatinskih komuna" ...

Tko je glasao

Pomislio sam da ste sudac

Pomislio sam da ste sudac obzirom na kvalifikaciju "nestranačke osobe". Suci su rado išli u izborna tijela kao nestranačke osobe - zbog dnevnica :-)

Tko je glasao

Pa dobro @smogismogi zar

Pa dobro @smogismogi zar suci još uvijek imaju tako male plaće? To svakako nije dobro za RH a još je manje dobro za građane.

Tko je glasao

Moja je zasluga što su suci

Moja je zasluga što su suci pred godinu i pol dana počeli dobivati veće plaće. Naime zajedno s Mirjanom Juričić oborili smo Zakon o plaćama sudaca pred Ustavnim sudom RH. Zakon nije uvažavao minuli rad za određenu kategoriju sudaca.
Kakvu smo "nagradu" doživili od kolega i sustava, zna se u javnosti. Kad je izašla odluka Ustavnog suda RH u Narodnim novinama, jedan kolega (koji je zbog toga dobio 1.000 kn veću plaću), donio mi je iz zahvalnosti butelju vina u sudnicu. A onda mi je rekao da to nikome ne kažem. Bilo ga je naime strah da netko ne sazna da se s mnom druži (da mu ne zamjere). Sada je sucima smanjena plaća za 10% posto, pa su na istome.
Ja se nudim raditi besplatno kao sudac, ali neće me predsjednik suda i DSV :-). Nije plaća bitna za časno obavljanje nekog posla, iako mislim da je posao suca stvarno potplaćen.

Tko je glasao

@smogismogi, a da Ti svoj

@smogismogi, a da Ti svoj slučaj pošalješ u EU kao scenarij za dobar horor-film te im ponudiš da budu producenti te daju lovu iz pretpristupnih fondova?
Ovo je stvarno za EU rubriku "Vjerovali ili ne"!
Ne vjerujem da ova administracija i državna uprava može završiti bilo gdje drugdje osim u mp3.

Tko je glasao

@jelenska Ja sam trenutno u

@jelenska
Ja sam trenutno u vrlo udobnoj situaciji bez obzira na rješenje o mirovini (sad su povisili na 2.050 kuna) :-)
Predmet je na Ustavnom sudu RH, i ne ide pred EU dok se ne iscrpi taj pravni put. Naravno ne unedogled. Čekat ću do konca godine. Spor ne mogu izgubiti.

PS. Malo smo otišli izvan teme ovog vrijednog dnevnika, pa molim autora za ispriku, a Tebe "Jelenska" da drugom prigodom nastavimo.

Tko je glasao

A da Hrvoje poništito po

A da Hrvoje poništito po zakonu i do sljedećih "besplatnih" malo iskoordinirao situaciju ?
Ja sam sa terena također načuo na par mjesta da su na popisima ljudi za koje nitko nikada nije čuo....to se najbolje primjeti u malim sredinama

Tko je glasao

Nije problem u tome što

Nije problem u tome što nije poništio izbore, Hrvoje je od starta napravio dosta velikih grešaka i gluposti. Problem je u sistemu koji mu je dozvolio da sve to radi bez problema i sankcija. Koji mu u startu nije ni objasnio šta bi trebao raditi. Nema tečaja niti osposobljavanja za taj posao. Nedostatak kontrole po onoj:
Ako je sistem, lud je. Ako je ludilo, u njemu ima sistema.

Tko je glasao

Ma kriv je Hrvoje pošto je

Ma kriv je Hrvoje pošto je stvar odabira(ne postoji zakonska prisila da moraš biti na mjestu kontrole izbora) . Hrvoju je tako mogao netko ponuditi da se za lovu popne na Himalaju bez treninga no da li bi išao tamo?,velika vjerojatnost da ne.No kad bi išao morao bi igrati kako situacija nalaže, a u ovom njegovom slučaju situacija valjd ima neka pravila.
Sve je na pojedincu...sistem kreiraju pojedinci i nigdje u svjetu ne postoji da se nešto radi sa apsolutnim.
Nisam od onih koji za sve krivi sistem a pogotovo ovaj politički koji je posljedica povijesnih nesporazuma....no tu smo i kreiramo te povijesne nesporazume i pitanje je znamo li napraviti profit(ne obavezno materijalni)...trebamo li iz grrešaka učiti.... Hrvoje sljedeći put iskoristi situaciju jer sve je to jedan veliki nesporazum:)

Tko je glasao

nije to tako kompliciran

nije to tako kompliciran posao, čak naprotiv

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ma kakvi, u rukama majstora

ma kakvi, u rukama majstora - umjetničko djelo!

a može i po želji!

Tko je glasao

Hm ... Koliko god

Hm ... Koliko god nekompliciran bio, trebalo bi im bar objasniti njihove zakonske i moralne odgovornosti. Recimo, za dobiti dozvolu za voziti traktor treba 2 tjedna predavanja, 2 ispita i zdravstveni ... Šta je važnije/teže?

Tko je glasao

teže je voziti traktor

teže je voziti traktor

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@IvanB, Ti si očito pametan

@IvanB, Ti si očito pametan čovjek bez želje da Ti tepam. Pametan i logično te ispravno zaključuješ.
Da, pravo je pitanje: Za traktor prolaziš cijelu jednu malu školu - za biralište? 0 sati izobrazbe! Zanimljivo i dobro si to uočio.

Tko je glasao

Naklon do poda!

Naklon do poda!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci