Tagovi

Ivo Sanader stisnuo Vanju Sutli?a da ukine Latinicu?

Ovo je prilog o Sanaderovu boga?enju bez pokri?a, odnosno cijela Latinica, nakon koje je Ivo Sanader zatražio, a Vanja Sutli? navodno obe?ao da ?e maknuti Denisa Latina i Latinicu iz programa. Na to upu?uje i scenarij koji je na djelu iz kojeg se pokušava izmaknuti Hloverka Novak-Srzi? ("Denis Latin mi je zagor?avao život pa sam ga htjela maknuti").

Cirkus Moire

Hloverka Novak Srzi?, Dijana ?uljak Šelebaj, njezin suprug Vladimir Šelebaj, HTV-ova novinarka Ivana Šiki? te Irena Naki? Cirkveni, direktorica PR agencije Moire PR
NOVINARSKO PODUZETNIŠTVO ?EDO MIROLJUBIVE KOEGZISTENCIJE HTV-a I CENTARA DRUŠTVENO-POLITI?KE MO?I

Cirkus Moire

Što je Irena Naki? Cirkveni pri?ala o sebi 2004. godine?

"Nadalje, iako mi je ve? muka iznositi privatne podatke u javnost, o?igledno se moram izjasniti. S Dijanom ?uljak ne razgovaram ve? ?etiri godine, ni ne pozdravljamo se na ulici, a jedina moja povezanost s njom je ta što smo svojedobno bile susjede", kaže Naki? Crikveni.
"Hloverku sam u životu vi?ala možda dva ili tri puta na domjencima, a ponekad bih ju susrela i u svom haustoru, kad je išla u posjet Dijani ?uljak. Tada bismo se pozdravili i na tome bi stalo. Nije pao ?ak ni "kako ste". Nadalje, moj bivši suprug i ja tada smo bili razvedeni ve? ?etiri godine, on u vrijeme svog gostovanja nije bio odvjetnik Miomira Žužula, a nije bio ni bilo tko, nego priznat odvjetnik i stru?njak", kaže Naki? Cirkveni.

Naki? Cirkveni: Nisam prijateljica Hloverki ni ?uljak, a u pozadini pri?e je rat PR agencija za HRT

A što je pri?ala prije ?etiri godine?

Lu?aci na vlasti

S koliko opasnim ljudima imamo posla ponekad je teško odmah uo?iti, ali se zato u kriznim situacijama vrlo brzo iskristalizira tko je tko. Tako smo iz gradskog poglavarstva ovih dana imali prilike ?uti nekoliko teških nebuloza. Prvo je Pavle Kalini? najavio kupovinu nekakvog terenskog oklopnjaka za krizne situacije ?ija vrijednost iznosi koliko i nabava nekoliko nužno potrebnih sanitetskih vozila za hitnu pomo? (kojih kroni?no nedostaje). U prvi mah nismo vjerovali.. mislili smo da se radi o kakvoj patki, neprovjerenoj pri?i. Zatim je slijedila pressica i Kalini? je po?eo nabrajati… helikopter, bespilotna letjelica, zapovjedni centar ukopan u zemlju… smijeh… novinari pomisliše da je Kalini? ?ovjek sa smislom za humor… a onda šok.

„Posralo“ Jozu Kapovi?a

Nije Jozo ni mislio da ?e mu taj ponedjeljak biti tako sretan. Što se ono narodski kaže, „posralo“ ga. Dobio je slobodno za Boži?, Novu godinu, može na skijanje kad ho?e. Dobro ?e do?i lovica od Moire, cijela obitelj ?e uživat za ove praznike. Urednica Otvorenog D?Š nije pak imala toliko sre?e. Brodski kapetan nije joj stigao u goste, bilo je nekih važnijih tema. Ali s obzirom na dugogodišnju suradnju s Moirom valjda je dogovoren i neki paušal za emisije s gostima neplatišama. Možda ne?e u Kronplatz, ali do Schladminga bu sigurno sko?ila.

Epilog je to afere o korupciji na HTV-u. Malo ?ete toga još ?uti unato? najavama DORH-a, USKOKA ili glavnog ravnatelja HRT-a Vanje Sutli?a jer za ekipu s Prisavlja sve su to amateri. U beskona?nim hodnicima katedrale duha snagu i volju za obra?un s nakupljenim ljudskim talogom izgubili bi i ameri?ki marinci.

Dijana ?uljak: "Kad lo­pov ka­že dr­ž’te ­lopova"

Tko je odgovoran?Kona?no je jednom i Dijana ?uljak Šelebaj rekla istinu:-) U ?lanku Jutarnjeg lista Baji?: Istražujem korupciju na HTV-u izjavila je:

- Bi­la bih sre­tna ka­da bi na­dle­žne dr­ža­vne in­sti­tu­ci­je ušle u sva naša ra?unala i usta­no­vi­le ko­ji no­vi­na­ri su­ra­?u­ju s PR agen­ci­ja­ma, ko­ji no­vi­na­ri dr­že me­dia tre­nin­ge u ­istim tim agen­ci­ja­ma i ko­je su to agen­ci­je ko­je su du­gi niz go­di­na ­uspješno su­ra­?i­va­le s HTV-om i ne­kim po­li­ti­?kim stran­ka­ma. Je li nor­mal­no da za­po­sle­nik HTV-a otvo­ri svo­ju agen­ci­ju, a zatim pre­ko nje su­ra­?u­je s po­li­ti­?kim stran­ka­ma, uzi­ma pro­vi­zi­ju te pri­tom i da­lje ra­di za ja­vnu te­le­vi­zi­ju? Svi zna­mo o ko­me je ri­je?, no ja sad ne­?u o ime­ni­ma - re­kla je ?u­ljak Še­le­baj. Ure­dni­ca “Otvo­re­nog” do­da­je ka­ko je ve? po­ma­lo živ­ci­ra “ka­fki­jan­ska atmo­sfe­ra ­korupcije” na HTV-u te da se slu­?aj Du­spa­ra naj­bo­lje mo­že opi­sa­ti ri­je­?i­ma “kad lo­pov ka­že dr­ž’te ­lopova”.

Korupcija u HHO

Podstrek za komentar na djelovanje HHO dobio prekjučer priopćenjem za javnost o reizboru Čička namjesto Čička (Banca), ali zbog preuzetih i tekućih obveza jednostavno nisam mogao sklepati nešto smisleno, ako to uopće mogu:)
Tekst ispod nije moje djelo, ali kako sam ga dobio friško te, po meni, zorno opisuje način rada HHO odlučih ga objaviti u cjelosti kao dnevnik:

Autor:NEZAVISNI KANDIDAT, Branko Stojković - ŠTIT

Ovo je interpretacija istine. Plod znanja, istraživanja i razmišljanja… Posebno interesovanje jednog čovjeka Branka Stojkovića – ŠTIT, koji želi raskrinkati HHO, tj. prikazati u stvarnosti, tko su ljudi te organizacije. Ovo je selektivni prikaz koji pruža nove informacije i tumačenja.

Kako kioskom piti krv vlastitih sugra?ana

NK Zadar je dobio tri laka komada i pognute glave napustio Gradski vrt ali Osje?anke i Osje?ani još uvijek nisu dobili adekvatno objašnjenje u slu?aju „Kiosk“. Darko Markovi? (direktor Gradskog prijevoznog poduze?a), Ivica Džalto (vlasnik i direktor Media Metroa), Vladimir ?ajo (vlasnik i direktor Mesnica Severus, suvlasnik Gradskog radija, neformalni vlasnik Media Metroa koji donosi klju?ne poslovne odluke) se trenutno pacaju u pritvoru osje?kog okružnog suda. Osje?ke stranke su trenutno u fazi prepucavanja i prebacivanja krivice jedni prema drugima te stjecanjem politi?kih poena pred skorašnje lokalne izbore.

Depolitizacija ili dekriminalizacija?

Novi ministri pravosu?a i unutarnjih poslova, me?u aktivnostima koje treba napraviti, onako sramežljivo, spominju depolitizaciju. Što bi trebala depolitizacija zna?iti? Da policijski i pravosudni djelatnici ne smiju biti ?lanovi politi?kih stranki?
?lanstvo u nekoj stranci ne bi trebalo biti prepreka obavljanju bilo kojeg posla. Posao ima okvire unutar struke i zakona i ako se obavlja prema tim pravilima strana?ka pripadnost nije problem. Isto tako pripadnost nekoj vjerskoj zajednici, sportskoj ili pjeva?koj udrugi nema nikakve veze s poslom koji se obavlja.

Motiv za zlo?in Ivane Hodak i Ive Pukani?

Kriminalci, ratni i poratni profiteri dobro su se ugnijezdili u društvo. Sumnjivi kapital iz rata i kriminalnih poslova pere se u legalnim poslovima. Vlast preko policije i odvjetništva sudjeluje i pomaže sve te aktivnosti. Osobama bez porijekla imovine za sitan novac prodana su državna dobra. Velike investicije prilago?avaju se interesima firmi pod upravom ili kontrolom kriminalaca. Poslovi visokog profita namještaju se istim tim firmama kontroliranim od strane organiziranog kriminala. Vlast je omogu?ila i olakšala navedene kriminalne aktivnosti, rupama u zakonima ili ignoriranjem dijelova zakona. Tako imamo Zakon o javnoj nabavi s rupom koja suspendira taj isti zakon (izuze?a). Imamo Zakon o zabrani pranja novca, koji se ne primjenjuje. Nemamo financijske kontrole pa se novac iz legalnih ra?una trgova?kih društva gubi u džepovima kriminalaca, te se koristi za korupciju i druge kriminalne aktivnosti.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci