Tagovi

Radnici vs. menadžeri i politikanti

Ispri?ao bih pri?u o mnogim hrvatskim velikim poduze?ima iz razli?itih kutova. Postoje pri?e gdje primjerice radnici sa trake govore o neko? snažnom i velikom poduze?u koje je propalo ?uvenom privatizacijom. Postoje menadžeri koji odbijaju insinuacije „stoke sitnog zuba“, postoje menadžeri koji govore da ta poduze?a nikada nisu niti imala perspektivu, postoje politi?ari koji su naizgled pasivni i nevini u cijeloj pri?i gdje navodno zlo?esti menadžeri jedu imovinu. Postoje i tržišna stvarnost, pregovori i konkurencija me?u poduze?ima.

Za opis situacije bih se poslužio jednim prehrambenim i farmaceutskim divom. Podravka je veliko i uspješno poduze?e ve? desetlje?ima, profitabilno, uz veliku imovinu. Mislim kako su ovo osnovni preduvijeti koje treba zadovoljiti neko poduze?e da bi ga napali politi?ari. Godinama se tamo uzgajaju razli?iti fikusi, prijatelji, ro?aci, financijeri politi?kih kampanja, nesposobni menadžeri rame uz rame sa sposobnima. Sve te pla?e nepotrebnim ljudima su golemi, ali ne i jedini trošak. Zbog toga se sposobni vjerojatno osje?aju kao u živom blatu jer nesposobni su ogroman teret.

Pravosu?e kao kooperant u obiteljskom biznisu

Možda je došlo vrijeme da skinemo ruži?aste nao?ale, protrljamo okice i pogledamo oko sebe. To što se vidi je tmurno, crno, ma tamno crno. Za krizu koja nas razara uglavnom optužujemo gospodarstvenike. Od radnika preko menadžera pa do odgovornih u vladi. Optužbe su uglavnom opravdane.
Me?utim, postoje indirektni krivci. Policija, pravosu?e, financijske inspekcije i državno odvjetništvo. Oni moraju gospodarstvu omogu?iti poslovanje prema zakonima.
Posao policije, državnog odvjetništva i financijskih inspekcija obavljaju "zvižda?i", novinari blogeri i ostali amateri. Profesionalci za tu vrstu posla, policija i odvjetništvo, uglavnom nakon otkrivanje nepravilnosti "utr?e" u predmet, osumnji?enim omogu?e uništenje dokaza i onemogu?e javnosti pristup novim informacijama. S vremenom se predmet zagubi u ladicama ili se razvodni pa takav nema osnova za pokretanje postupka. Krivci za nepravilnosti budu nagra?eni i napreduju u karijeri. U svakom trenutku ti nagra?eni kriminalci mogu a i ponekad podižu tužbe protiv onih koji su se drznuli ukazati na kriminal što su biseri odradili.

Ususret Danu neovisnosti

Ameri?ka deklaracija o nezavisnosti po?inje slijede?im odlomkom:
"Kada u tijeku povijesti postane nužno da jedan narod raskine politi?ke veze koje su ga spajale s drugim i zauzme me?u silama ovog svijeta posebno i ravnopravno mjesto koje mu daju zakoni prirode i Bog te prirode, dužno poštovanje mišljenja ?ovje?anstva zahtijeva od njega da objavi sve ono što ga je navelo na to odvajanje."
To smo riješili:
„Budu?i da se u svibnju 1991. godine ve?ina naroda u Hrvatskoj odlu?ila na referendumu (94 posto) za slobodnu i neovisnu Hrvatsku i da je Hrvatski sabor 25. lipnja proglasio suverenu i samostalnu Republiku Hrvatsku po?ele su ?eš?e velikosrpske provokacije i napadi. Kako je ve? u kolovozu 1990. izbila otvorena pobuna Srba u Kninu i potkraj prosinca proglašena Srpska autonomna oblast Krajina, te su u Hrvatsku sve masovnije stizale ?etni?ke dobrovolja?ke jedinice iz Srbije, bio je to po?etak agresije na Hrvatsku;
……
Stala bra?a da obrane naše domove
…...
Korak naprijed, puška gotovs'i uz pjesmu svi,
Za Dom bra?o, za slobodu, borimo se mi!

Kerum-indikator apokalipse

Po?ela je i deseta sezona NU2 sa zaista jednom bombasti?no realisti?an emisijom. Voditelju i uredniku Aleksandru Stankovi?u moje poštovajnje i ?estitke za najbolju emisiju dosada. Sa njome je, ugostivši trenutnog gradona?elnika Splita (drugog grada po veli?ini u RH) g-dina, Željka Keruma pokazao gdje jesmo kao društvo ili koliko smo se srozali kao društvo. Nadam se kako ?e inikator „Kerum“ biti dovoljan gra?anima Splita, intelektualnoj eliti Splita i RH, politi?koj eliti Splita i RH da spoznaje gdje se realno nalazimo - moralno, stru?no i gospodarski.

Kaže Željko Kerum kako je „...Split plja?kan 19 godina....“ ???!!!! A tko li je najve?i pljaškaš u Splitu? Pitaj Željko Juru Šundova, ako nije pijan;) Koliko je robe otu?io/pokrao kao zapovjednik logisti?ke baze HRM? Da li si bio s njimj u "dealu"? Ili sa njegovim zamjenikom za financije? Što bi na sve to mogao re?i tadašnji predsjednik županisjskog HDZ-a Doli??

Kakav Ivo? Kakva Jadranka? Hrvatskom vlada banda kriminalaca

Tvrdnja iz naslova žalosna je istina koja se dokazuje u bezbroj primjera. Mediji, nakon odlaska Sanadera, slobodnije istražuju i objavljuju primjere plja?ki u svemu ?ime upravlja država. Upravo je nevjerojatno što se otkrije, koliko drsko i bezobrazno uprave javnih poduze?a plja?kaju prora?un. Nevjerojatno kako sve te plja?ke odobravaju: Skupštine društva, Nadzorni odbori, Radni?ka vije?a, sindikati i radnici.

Korumptivno sredstvo na ZLZ
Sredstvo korupcije na Zra?noj luci Zagreb

Uprave nisu u mogu?nosti samostalno provesti plja?ku. Plja?ke se obi?no provode kroz nabave roba i usluga. U procesu nabave postoje odre?ene zakonske odredbe koje propisuju odre?ene procese. Da bi se stvorio privid zakonitosti poslovanja uprave su organizirale svoja povjerenstva, svoje direktore i svoje ra?unovo?e. Svi oni rade protivno pravila struke, zakonskih odredbi i zdravog razuma.
Isto tako, uprave su organizirale svoje nadzorne odbore, svoja radni?ka vije?a, sindikate, braniteljske udruge, ribi?ka i teniska društva...

Te "svoje" ljude uprave su nagradile radnim mjestima, visokim pla?ama, stimulacijama, privilegijama tipa automobil, službena kartica i sl. Od svojih ljudi uprave dobiju sve potrebno za plja?ku. Dobiju zakonski privid, šutnju i podršku pred radnicima i javnoš?u.

M San i King ICT ne trebaju marketing, imaju svoje novinare

Kao redovitom ?itatelju Business.hr, upala mi je u o?i jedna neobi?na povezanost jednog novinara redakcije i jedne uspješne IT firme. Radi se novinaru Draženu Tomi?u i tvrtki M San odnosno King ICT. Kratkim i jednostavnim pretraživanjem po web stranici www.business.hr ustanovio sam kako je Dražen Tomi? u posljednjih osam mjeseci napisao 20-ak opsežnih, sve odreda afirmativnih (da ne kažem uliziva?kih) tekstova o tvrtki M San i King ICT.

E sad, da se ne radi o tvrtkama koje su neslužbeno poznate po dobrim vezama u državnoj administraciji i politi?koj nomenklaturi, još bih možda i pomislio da je u pitanju slu?ajnost. Ali stil pisanja, snishodljivost i u?estalost pisanja o tim tvrtkama ostavlja dojam da si Tomi? podebljava novinarsku pla?icu, a da uredništvo to o?ito benevolentno tolerira. Samo, tada izjave ?lanova uprave tih tvrtki kako njima marketing uop?e nije potreban djeluju cini?no. Pa normalno kad vam takozvani samostalan, neovisan novinar pokriva tematiku i nekoliko puta mjese?no. Kome trebaju reklame kad imaš novinare u takozvanim ozbiljnim novinama na platnoj listi?

Svi smo mi organizirani kriminalci- 14. dio

Božo Pendo
20260 Kor?ula

European commission
Directorate- General Enlargement
Brussels

Poštovani gospodine Lange,

hvala Vam na odgovoru na moje pismo predsjedniku Evropske komisije, gospodinu Barrosu.

Vjerujem da Komisija vrlo ozbiljno razmatra pritužbe hrvatskih gra?ana povodom nepoštivanja ljudskih prava i sloboda te vladavine prava u Hrvatskoj, kao temeljnih principa na kojima po?iva Evropska unija. Upravo stoga, Vaš odgovor držim formalnim oblikom komunikacijske ljubaznosti ali i nedovoljnim u smislu postizanja konkretnih rezultata.

Vašu ocjenu da je Hrvatska napredovala na podru?ju poštivanja ljudskih sloboda i vladavine prava ja ne dijelim. Ocjenu Vam temeljito opovrgavaju dokumenti koje sam Vam dostavio. Osim toga, ocjena Vam je utemeljena na pogrešnoj pretpostavci ili uvjerenju da su hrvatske vlasti odane i posve?ene ideji evropskih integracija. Kako to nije istina, postavlja se pitanje što bi to Komisija još trebala napraviti u pomaganju ne?ega što ne postoji?

Hrvatska, zemlja 3. Svijeta

Prvo da pojasnim pojam zemlje 3. Svijeta
The term Third World arose during the Cold War to define countries that remained non-aligned or neutral with either capitalism and NATO(which along with its allies represented the First World) or communism and the Soviet Union (which along with its allies represented theSecond World). This definition provided a way of broadly categorizing the nations of the Earth into three groups based on social, political, and economic divisions. Although the term continues to be used colloquially to describe the poorest countries in the world, this usage is widely disparaged since the term no longer holds any verifiable meaning after the fall of the Soviet Union deprecated the terms First World and Second World. While there is no identical contemporary replacement, common alternatives include developing world and Global South.

Naime sto se dogodilo sa Hrvatskom od njezine neovisnosti do danas?

Intermezzo andante furioso - ma non troppo!

Barba Luka

Korupcija u komisijama za priznavanje vojnog invaliditeta?!

ZLO?INI O KOJIMA JE OBAVIJEŠTEN PREDSJEDNIK TU?MAN!

"Globus" prvi objavljuje dijelove do danas u javnosti nepoznate kompromitantne dokumentacije što su je, na stotinjak stranica, na adresu predsjednika Tu?mana i najužega državnog vrha, još 1993. bili uputili ogor?eni djelatnici MORH-a iz Šibenika, nakon ?ega su pretrpjeli teške posljedice...

Vojni policajci iz Šibenika teško optužuju Željka Maglova, Tvrtka Pašali?a, Franu Goretu i Ivana Livaju za teška krivi?na djela!

...

Bariši?
se usprotivio Relji?u ustvrdivši da je za njega zna?ajnije to da ga je Tvrtko Pašali?, na?elnik SIS-a u Šibeniku, nagovarao na ubojstvo na?elnika Policijske uprave Šibenik, Nikole Vukuši?a.

...

Piše Željko Peratovi? Snimio Hrvoje Domini?, Globus, 26. velja?e 1999.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci