Tagovi

Ne vjeruj nikome iznad 30! Evo pogledajte npr. kako smo zasrali s HBO...

U nekoliko svojih ?lanaka pisao sam o tome kako nam se sada kao put kao izlaz nudi koncepcija "demokracije s vo?om", koju personificira osovina Bandi?-Kerum-Glavaš. (Vidoševi? i Primorac uostalom nude sli?an model, ima sli?nih lokalnih "šerifa" još okolo po Hrvatskoj, Plinio Cuccurin je složeniji slu?aj.) Ideja je izabrati dobrog "tatu" koji brine za narod, i prepustiti njemu da odlu?uje, sve ?e biti dobro. (UBR, ako je to slu?ajno "dobra mama" ništa se bitno ne mijenja). To je sužavanje demokracije. Gutaju?i knedle, zaklju?io sam da u ovoj situaciji ipak treba dati podršku strankama i njihovim liderima: Kosor vs. Sanader, Josipovi? i Milanovi? vs. Bandi?.

JOT fond

U zadnje vrijeme u pozadini se aktualizirala pri?a o financiranju javnih inicijativa. Tako se da primijetiti da se ekipi ne da (naj?eš?e jednostavno ne stignu uz sve životne obaveze) participirati u javnom politi?kom životu Hrvatske, s obzirom da je tematika prili?no zahtjevna, te padobranski ?ir nema pretjeranog smisla.

Zatim je Oštri? nedavno primijetio u jednom komentaru ?ini mi se, kako u Hrvatskoj civilni sektor ne financira narod, gra?anstvo, javnost, ve? je financiranje utemeljeno na donacijama Države ili stranih politi?kih fondova. Tako i cijeli civilni sektor umjesto da se može slobodno boriti za javni interes, nužno mora uvažavati ?injenicu da tko te pla?a, tko ti omogu?ava da postojiš, jeste stvarni sef iliti grana koja se ne reže.

U Hrvatskoj tako ne postoji niti obi?aj, niti praksa javnog financiranja društvenih i politi?kih projekata sa strane onih za koje takvi politi?ki projekti i služe. A nema džaba ru?ka.

Damiru Finti?u je ro?ište 16.10.

OK. Oštri? je spominjao što možemo poduzeti, no malo me je zbunila situacija gdje je naveo da je MENI o?ito najviše stalo do tog slu?aja.

Naime, ako je MENI o?ito najviše stalo do tog slu?aja, onda imamo problem. A problem je u detalju zbog ?ega smo onda uop?e radili udrugu POVODOM represije nad kolegama blogerima, ako je MENI najviše stalo.

Vjerujem da je Oštri? pogriješio u toj procjeni i da nisam jedini koji je odlu?io sudjelovati u HBOu upravo i prvenstveno zbog ovog i ovakvih slu?ajeva.

Dapa?e, smatram da ako ?emo nastaviti NIŠTA ne raditi po slu?aju Finti?a, dok ?emo hrliti da dajemo izjave gdje god stignemo, da ?emo tada graditi karijeru pozera i jebivjetara, preciznije, da ?emo se samo suvišno kompromitirati, da ne koristim teže rije?i. Ukratko, furati ?ir koji nam se samo može obiti o glavu.

Upravo zbog toga vjerujem da slu?aj Finti? mora postati upravo naš NULTI slu?aj gdje se svi moramo angažirati, a sve ostalo, dokle god taj slu?aj stoji po strani, nemamo APSOLUTNO NIKAKVO PRAVO isfuravati.

Ravnatelj zagreba?ke policije - progonitelj blogera!

Prije tri dana objavio sam ?lanak Hrvatska blogerska organizacija - ubacujemo u drugu brzinu! :) a danas se pokazala potreba, da ubacimo i u tre?u! Upravo smo medijima poslali naše prvo priop?enje za javnost. Pozivamo sve blogere, da se pridruže prosvjedu tako što ?e ga prenijeti na svojim blogovima, ili se pridružiti facebook grupi Protivim se imenovanju progonitelja blogera Branka Perana. Pokažimo blogersku solidarnost!

Zagreb, 18. rujna 2008.

PRIOP?ENJE ZA MEDIJE

Predmet: Prosvjed zbog imenovanja Branka Perana za Å¡efa PU zagreba?ke

Hrvatska Blogerska organizacija oštro prosvjeduje protiv postavljanja Branka Perana za šefa zagreba?ke policije.

1.

Hrvatska blogerska organizacija: Ubacujemo u drugu brzinu! :)

Blogeri svih zemalja - ujedinite se! Blogerske konvencije uobi?ajene su posljednjih godina, prvo naravno u SAD, a onda i drugdje. Ova je iz svibnja prošle godine u Maleziji.

Osniva?ka skupština Hrvatske blogerske organizacije održana je 2. srpnja. Taj je datum izabran da bismo tijekom ljeta mogli riješiti formalnu proceduru osnivanja, što smo i uspjeli. Ako vas zanima tko su osniva?i, pogledajte Zapisnik osniva?ke skupštine. Kako smo se osnivali, pogledajte jedan izvještaj ovdje. Predsjednik HBO je Zvone radikalni, potpredsjednica Esperanza, a ja sam tajnik.

Javni poziv - upis u bazu PoliWiki

Prije skoro dva mjeseca napisao sam projektni prijedlog za kreiranje cyber politi?kog vodi?a Hrvatske.

Radno ime projekta se cijelo vrijeme mijenjalo, no namjena je ostala ista. U?initi dostupnima sistematizirane informacije o javnoj politi?koj mreži koja se kreira na prostranstvima hrvatske cyber sfere.

Omogu?iti neupu?enoj i nešto više upu?enoj javnosti pogled na drugo lice politike. Daleko ljudskije, toplije, pravednije, plemenitije od onoga koje se jedino može vidjeti putem klasi?nih medija. Povezati ljude sa dobrim namjerama, olakšati im suradnju i me?usobnu podršku.

Sve ono bez ?ega se u politici ne može uspjeti, sve ono što nam internet tehnologija tako širokogrudno nudi, da bi bio gotovo grijeh to ne iskoristiti.

Na temelju te potrebe nastao je projekt PoliWiki, internet baza javne politi?ke mreže.

Sad koja rije? o izvedbi projekta.

Novi sistem glasovanja je „demokracija" u kojoj tri budale, mogu obezvrijediti mišljenje pametnog!

Ovaj dnevnik i registracija nastali su isklju?ivo zbog zapažanja koja ma navode na zaklju?ak da politika polako ali sigurno gubi svoj smisao i postaje stratište demokracije na kojem pojedinci vode svoje križarske ratove.

Ve? duže vremena pratim što se doga?a na ovom blogu i naravno nije mi promaklo da su Željko Peratovi?, alijas 45 lines i nekolicina Peratovi?evih pristaša u potpunosti zapljuvali do nedavno sasvim solidan imi? politike. Mraku je vlastita politika o?igledno izmaklo kontroli i postala politikantstvo na uštrb demokracije, jer mrakova politika, prerasta u peratovic.blog.hr.

Mrak je uveo sistem po kojem se nepoželjni kriti?ar bez i jednog jedino slova protuargumenata, jednostavno marginalizira. Ovaj novi mrakov sistem glasovanja je upitna „demokracija“ na staklenim nogama, koja omogu?uje da tri neistomišljenika, ili tri glupaka obezvrijede mišljenje pametnog ?ovjeka. Mislim da je politika okrenula pilu naopako i umjesto da bude strah i trepet zla ovog društva, postaje saveznik anonimusa i marginalaca.

HAKO pomaže blogerima, dok HBO spava

Nedavno sam kontaktirao Damira Finti?a da mi kaže u kojem je stadiju njegov slu?aj. Puno smo nekad pri?ali o tom slu?aju, ?ak je to bio i povod osnivanja HBOa.

Na kraju sam saznao dobru vijest. Stvari se ipak kre?u, našli su se ljudi koji ?e Finti?u pomo?. Na moju veliku žalost, to nije ispala moja organizacija HBO, ve? Hrvatska antikriminalna organizacija, organizacija povezana sa Pokretom mladih, Hrvatskom strankom mladih i našim pajdom Mr. Jacksom.

Horvatinovi? iz HAKOa je naime kontaktirao Finti?a i sredio da se Finti?u ne oduzima cijela pla?a, ve? samo dio zakonom utvr?en. Pretpostavljam da je tih par tisu?a kuna, ta možda i mala gesta pravnog stru?njaka, ogromna stvar za našeg kolegu blogera.

Finti?u je naime oduziman cjelokupni prihod, tako da je Finti? kroz ove mjesece živio na goloj egzistenciji. OK, par tisu?a kuna ne?e ga turbo usre?iti, ali ?e mu sigurno podi?i kvalitetu života za koji red veli?ine.

Baza hrvatske cyber politike - nastavak

U prethodnom sam postu predstavio ideju kreiranja hrvatskog cyber politi?kog vodi?a. Tu sintagmu su Charon, a vjerojatno i fuminanti, shvatili na na?in da bi se taj vodi? bavio cijelom politi?kom scenom hrvatske. No namjera je bila druk?ija.

Cyber politi?ki vodi? bavio bi se isklju?ivo doga?ajima i osobama koje koriste internet kao kanal politi?ke komunikacije. Dakle, to su naši politi?ari blogeri, aktivisti, novinari, forumaši, svi oni koji su ve? upoznali draži javne, otvorene i transparentne politi?ke komunikacije, više ili manje voljni da se ozbiljnije aktiviraju u politi?kom životu zajednice.

I tako smo osnovali udrugu mobi-telaca -:)

Po?elo je tiho, pa je naglo prikuvalo, pa je onda malo QMcQ podložila (a i još ?e, a danas je izgleda kulminiralo;-) i mic po mic, uz puno mobilne, (a ?esto i neproduktivne ;-) diskusije, napravili smo prvi korak ka osnivanju „mobi-telske udruge u Hrvata“ - održali smo Osniva?ku skupštinu :-).

Pripreme za osnivanje udruge su bile... kako da to kažem, zanimljive i „ispunjavaju?e“ i definitivno ?e (mi) predstavljati dragocjeno iskustvo u domeni „mobitelne kolaboracije“. SMS korespodencija i chat (obi?an, ne voice chat!) imaju svojih dobrih strana, ali tijekom zadnjih 15-ak dana sam se i osobno uvjerila that all is not rosy in the online world :-).

Nesporazumi u „tipkovni?koj“ mobilnoj komunikaciji spojeni s poprili?nom raznolikoš?u sudionika diskusije/inicijative su uzeli svoj danak, ali vjerujem da smo te po?etne Scille i Harbide uspješno prebrodili.

I tako smo osnovali Hrvatsku Mobitelsku Organizaciju – HMO.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci