Tagovi

Poplave juče , danas i sutra

Poplave juče , danas i sutra

U želji da se što prije nađe Pedro koji bi odgovarao za štete od poplava u Cvelferiji (područje općina Vrbanja, Drenovci i Gunja) jer građani polagano traže i odgovornost nadležnih možemo čuti da su nasipi minirani kako bi se spasio Beograd i Županja ( ova teorija zavjere je naročito omiljena kod Velikih Hrvata), pa da su nasipi popustili zbog ilegalnog vađenja pijeska i šljunka u Rajevom Selu ( ovo je postalo popularno među lokalnim stanovništvom koje je uz neke firme koje su tamo ilegalno vadile pijesak bili najveći ilegalni kopači pijeska koji se u Rajevom Selu vadi desetljećima) , lokalni političari optužuju Hrvatske vode i instituicije države da im nisu dali pravovremene informacije o opasnosti pa oni nisu mogli zaštiti stanovništvo i materijalna dobra, državni političari i institucije optužuju lokalne političare za inertnost i sporu i nikakvu reakciju uz napomenu da postoje indicije za lopovluke tokom gradnje nasipa koji su popustili.

Hrvatska policija - ubojica ljudi

Godinama , čak već i desetljećima je stvarana fama o miliciji (bivšoj policiji , bivše države...) koja je tukla ljude i pričalo se da je vršila teror nad građanima bivše države. Gledajući snimke i malo analizirajući stanje viđao sam puno manje rigoroznu , opremljenu policiju kojoj je vrh bio istući čovjeka.

Grozno i nekada neprihvatljivo ponašanje , ali ako usporedimo tu miliciju sa današnjom policijom moram reći da nažalost današnja hrvatska policija (ali i druge policije sa ovih prostora...) daleko više prekoračuje ovlasti , a i samo ponašanje policije je nevjerovatno čak i za najekstremnije policije svijeta (prešli smo mnoge naše uzore i trudimo se približiti "našem" velikom uzoru SAD...). Prijetnje , loše ponašanje i premlaćivanja većinom ljudi koji nemaju "zaleđinu" su postale stalne pojave u našem društvu i "našoj " (znase čijoj - tajkuna , mafijaša i političara...) policiji. Zadnji slučaj koji je zabrinuo je premlaćivanje jednog mladog Županjca - Marka Azapovića koji je nekoliko dana kasnije podlijegao ozljedama. Nije me zabrinulo sam čin (događa se nažalost stalno !...), već i pokušaj mainstream medija, posebno televizije da sve zataškaju !

Muke po Ivici

Današnji Glas Slavonije piše o velikom uspjehu jednog „malog“ Županjca. Mladen Huber, predsjednik GO HNS-a Županje, je dobio mjesto u Nadzornom odboru slavonskobrodskog giganta „Đure Đakovića“. Tako će najvjerojatnije biti jedini Županjac kojemu je Vlada namjenila odgovornu zadaću nadziranja državnih tvrtki. Možda trenutno nejasnu, ali kad mu kažu koju, sve će mu biti jasno.

Tako naš Mladen sjaji od sreće i kaže da ovu novu funkciju shvača kao priznanje za dugogodišnji predani rad u stranci, ali i obvezu za ukazano povjerenje. Još kaže: “Organizacija HNS-a u Županji najjača je i najaktivnija u Vukovarsko-srijemskoj županiji, čiji je rad stalan i temeljit, što je svojim dolascima potvrdio i predsjednik Radimir Čačić.
I još kaže da ga odluka Vlade o imenovanju u NO Đure Đakovića malo iznenadila, ali valjda smo i mi nešto zaslužili.

I to nije sve!!!!!!!!!!!!!!

Navodno pravi govor Zorana Milanovića pri šampionskoj zdravici

Mislavi, remetinečki i prisavski, Bago i Togonal, su nas doveli u zabludu. Doveli u zabludu taman kad su fanfare i pleh glazba utihnuli, mačkule odgrmjele, alkarski vojvoda Hrvatin proglasio slavodobitnika, Josipović kao izaslanik predsjednika Vandorena dao sablju krivošiju i privezao plamenac na koplje ponosnog slavodobitnika Zorana a momku Ratku dao kuburu, svoje odradili rukoljupci, ramenotapšači i felacionisti, dok su čepovi Bakarske vodice probijali svodove nejakog betonskog meandra u dnu urbanizirane Holjevčeve njive po spuštanju s Mosta slobode...

Vindija prenosi tuberkulozu u Županjskoj Posavini

U stečajnom postupku nad Županjskom bankom d.d. u stečaju je završila i županjska mljekara „Domil“ d.d. Županja. Poslije gotovo 3-4 godine stečajnih muka mljekaru je kupila „Vindija“ d.d. Varaždin koja je ukinula neke proizvodnje mliječnih proizvoda i pretvorila mljekaru u Županji u svoj sabirni centar mlijeka u našem kraju.
Sve je to nekako funkcioniralo do prije dvije-tri godine kada je našim veterinarima ili točnije Veterinarskoj stanici u Županji ili još točnije dogradonačelniku Županje i direktoru Veterinarske stanice Županja gospodinu , tobože veterinaru, Miji Furiyu za kontrolu mlijeka bilo malo novaca što naplati od države pa je počeo malo varati na kontrolama mlijeka.
Naime, prema našim veterinarskim i zdravstvenim propisima obvezna je kontrola mlijeka na tuberkulozu jer jedna vrsta bakterije tuberkuloze koji mogu imati krave prenosi se mlijekom i na ljude.

Ne znanje jedina kompetencija

?esto u svojim dnevnicima pišem i o jednom velikom problemu RH a to su kompetencije u jedinicama lokalne samouprave. Tako i sada moram se osvrnuti na natje?aj IPARD mjera 301 i 302 koji je raspisan još po?etkom prosinca 2010 a primanje projekata po?inje 05. Sije?nja 2011 i traje za mjeru 302 do 31. ožujka 2011. godine. Na ovaj natje?aj mogu se javiti jedinice lokalne samouprave i poduzetnici iz tih jedinica koji zadovoljavaju odre?ene uvjete, a jedan od uvjeta je i da je vaša ideja koju želite realizirati uz pomo? IPARD-a uvrštena u lokalni ROP ili PUR. ROP je strategija gospodarskog razvoja odre?ene županije a PUR je program ukupnog razvoja odre?ene op?ine ili grada.

Vi imate neku malu proizvodnju npr. gljive ( koja je sada uvrštena u financiranje) koju godinama uspješno radite i za pove?anje proizvodnje ?ini Vam se idealno korištenje bespovratnih sredstava EU. Nadležno ministarstvo ve? putem medija poziva poduzetnike da pripreme projekte jer novaca ima dovoljno i ne koriste se na zadovoljavaju?i na?in ni po sadržaju ni po koli?ini.

Lokalna uprava rješava gospodarsku krizu ?

Lokalna uprava rješava gospodarsku krizu ?
Sad je vrijeme kada se sazivaju sjednice gradskih vije?a i izglasavaju se prora?uni naših jedinica lokalne uprave uz obrazloženje kako su u pitanju realni, razvojni prora?uni u skladu s gospodarskim prilikama u RH.
Usporedbom i površnim pregledom gradova sli?nih veli?ina ( po broju stanovnika) vidimo bitne razlike u veli?inama tih prora?una tako je grad
Umag imao prora?un u 2010 oko 140.000.000,00 kuna
Makarska imao prora?un u 2010 oko 73.000.000,00 kuna
Nova gradiška imao prora?un u 2010 40.000.000,00 kuna
Županja imao prora?un u 2010 35.000.000,00 kuna

Osnovna karakteristika tih prora?una je da je najve?i pojedina?ni prihod porez i u ve?ini jedinica lokalne uprave taj porez je bio nešto manji nego prijašnjih godina i to se posebno osjetilo na prora?unima Slavonskih gradova Nove gradiške i Županje. Iz ovakvih prora?una je vidljivo da stanovnici na moru u apsolutnim brojkama puno više zara?uju i pla?aju poreza svom gradu.

Može li dr. Ivo Josipovi? zaustaviti IGH i MORH

IGH : KRIMINAL JE VOJNA TAJNA
Kada velike firme poput IGH sudjeluju u prevarama u javnoj nabavi tada to bude proglašeno vojnom tajnom.
U Hrvatskoj kroz postupak javne nabave izvede se gra?evinskih radova u visini cca 22 000 000 000,00 dvadesetdvije milijarde kuna , a za nadzor nad tim investicijama potroši se 1,5% ili oko 310 000 000,00 kuna, a IGH od toga izvede pola.
Ništa tu ne bi bilo sporno jer je IGH jedna od 5 najve?ih takvih firmi u Evropi i upošljava najbolje i najsposobnije inženjere u Hrvatskoj da IGH ne dopušta izvo?a?ima koji nisu prošli postupak javne nabave da izvode radove.
Najbolji primjer je gradnja vojarne u Petrinji. Investitor MORH.
Posao je u postupku javne nabave dobila firma Fenix d.o.o. Slavonski Brod ,a nadzor nad izvo?enjem radova IGH . Ukupna vrijednost investicije iznosi 28 000 000,00 kuna s PDV-om.
U tenderskoj dokumentaciji Fenix nudi da ?e sve radove izvesti s svojim radnicima i prilaže Suglasnost ministarstva graditeljstva za izvo?enje radova III skupine (složeni radovi i firma s 120 uposlenih ). Sve po zakonu.

Hrvatska je "krava muzara" za pola Balkana!

Prije nekoliko dana, ni ne slute?i, napisah u jednom komentaru kako nas plja?kaju kojekakvi "dotepenci" iz exjugo država, a nisam ni bila svjesna u kolikoj mjeri sam u pravu.

Prije par dana u jednom popodnevnom dnevniku, pogledah, kratku ali gorku vijest, kako je u Županji u garsonjeri, prijavljeno 40 ljudi, koji iz Bosne i Srbije, prvog svakog mjeseca, dolaze "pokupiti" socijalnu pomo? i dje?iji doplatak i odmah se vra?aju natrag u Srbiju ili Bosnu.

Naravno ta vijest se više nikada nije emitirala, JL nije imao naslovnicu prepunu vrište?ih naslova, jer su plja?kaši Hrvatskog prora?una, Srbi i Bošnjaci. U slu?aju da je 1 kuna otišla u Hercegovinu slušali bi jedno 2 tjedna histeri?nu vrisku iz svakog medija.

"Žao nam je, pretragom nije prona?en niti jedan ?lanak koji bi odgovarao traženom pojmu." Ovo je poruka koju dobivam na svim tražilicama u Hrvatskim medijima. Niti jedan medij se nije usudio objaviti ovu vjest.

Niti jedan!

A ovaj primjer se odnosi samo na jednu garsonjeru u Županji, što mislite koliko je takvih "garsonjera" po Hrvatskim gradovima.

Županja - VINKOVA?KA kolonija

Županja – VINKOVA?KA kolonija
Moj omiljeni gradona?elnik, ina?e županjski šerif , sve nas uvjerava kako se u Županji u vrijeme njegovog mandata gradi i razvija Županja više nego bilo kada u povijesti. Pa da ne bi svi mi bili u zabludi odlu?io sam napraviti malu analizu investicija u gradu :

150 000 000 kn ........ INVESTICIJA U ŽUPANJI
120 000 000 kn........ U VINKOVCE
22 000 000 kn........ STIL I MILI?EVI?
8 000 000 kn........ SVI OSTALI U ŽUPANJI
80 000 000 kn........ SLADORANA ZA VINKOVCE
5 000 000 kn....... SVI OSTALI U ŽUPANJI

ZLO?IN DAVORA MILI?EVI?

IZ ŽUPANJE U VINKOVCE 200 000 000 ,00 kn
IZ VINKOVACA U ŽUPANJU ...................0 ,00 kn

Ovakav plakat ?u narednih dana polijepiti po Županji u ?ast velikih , povijesnih, uspjeha mog omiljenog gradona?elnika, županjskog šerifa.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci