Tagovi

Kakve veze imaju RH i Darijo Kordić? Imaju, očigledno!

Zločinac a ne heroj, nakon odguljene dvije trećine kazne za 116 ubijenih, slavodobitno je sletio na zagrebački Pleso? Tamo ga je dočekala hrpa oduševljenih obožavatelja, i mrzitelja svega što nije hrvatsko.

Na pitanje - Kakve veze imaju Darijo Kordić i Republika Hrvatska, koja mu je dala državljanstvo i dozvolu za slavodobitni doček, pokušat ću analizirati zdravom logikom razumnog građanina.

Darijo Kordić je rođen na teritoruju BiH, tamo se školovao, radio, ratovao, zapovijedao... Tamo je i zaslužio titulu ratnog zločinca. U ratno doba u srednjoj Bosni poznat kao gospodar života i smrti, zvali su ga Bog... Ništa nije išlo bez njegovog znanja i odobrenja. Vjerojatno je isto vrijedilo i za zločine koje istina svojom rukom vjerojatno nije sam izvršio, ali sigurno je za isto dao odobrenje.

Osim povampirene rulje, na zagrebački aerodrom stigli su sve same njuške čija će duša vjerojatno gorjeti u paklu radi grijeha koje je dotični Darijo okajavao u europskim zatvorima:

Zločin i kazna

Blog se preselio na novu adresu:

aleksandar-hatzivelkos.from.hr

Ovaj upis možete pak naći na ovom linku

Vremenom ću sve dnevnike preseliti na novu adresu, no blog na pollitika.com ne namjeravam brisati, u prvom redu radi komentara koji ipak predstavljaju tuđe uloženo vrijeme i mišljenje - čime, smatram, nemam pravo raspolagati.

Nadam se da se i dalje čitamo.


Treba vam potvrda...

potvrda - klikni za pove?anjeZamislite da, recimo, što ja znam, ne radite ono što radite — ve? da radite relativno dosadan i monoton posao, recimo na blagajni u nekoj trgovini negdje u Zagrebu.

Recimo, zamislite da radite u Billi. Nakon toga, zamislite da je vaše radno vrijeme gotovo i da se spremate oti?i ku?i: iako je radno vrijeme do 21, treba ostati, izbrojiti novce, pospremiti... i tako kad se spremate kona?no oti?i doma, oko 22 sata, zamislite da upadnu dva tipa s pištoljima i po?nu se derati na vas. Malo vam prijete, svežu vas i ozbiljno zatraže novac. Posao odjednom više nije toliko dosadan.

Dakako ne možete ništa; nakon što oni odu nekako se oslobodite, pozovete policiju, i slijedi višesatno ispitivanje (u smislu: kome ste rekli da ima mnogo novaca? poznajete li ih otprije?) itd. do nekih sitnih sati. Sutradan o tome ?itate u novinama.

O genocidu

O genocidu:
Zlo?in, koji se vrši nad nositeljima stanarskog prava i njihovim obiteljima, po svom je sadržaju prakti?ki jednak genocidu.
Naše obitelji kroz tih petnaestak (i više) godina stalno žive pod ogromnim stresom, nanose im se teške duševne boli i druge patnje, diskriminirane su, neke obitelji su ve? i izba?ene iz svojih domova, uništava ih se na taj na?in što je mla?oj generaciji onemogu?eno ili otežano stupanje u brak i ra?anje djece, budu?i da im se oduzima dom, sigurnost, imovina, koja je ste?ena pošteno i zakonito, itd. Sve se to radi uporno, kroz mnogo godina, sa neskrivenom namjerom da se od nas preotmu naši stanovi - t.j. naši domovi, imovina i vlasništvo (u smislu Europske konvencije o ljudskim pravima). Time se ubrzava naša smrt, a naše obitelji ostaju bez potomstva. Spomenute karakteristike toga zlo?ina u potpunosti odgovaraju pojmu genocida (a i drugih zlo?ina).
U Rezoluciji 96 (I) Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, od 11. XII. 1946. godine, piše ovo: "Genocid je uskra?ivanje prava postojanja ?itavim ljudskim grupama, kao što je ubojstvo uskra?ivanje prava na život pojedinim ljudskim bi?ima". http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.227/current_category.6/affi...
Dok se ubojstvom uvijek usmr?uje neki pojedinac, kod genocida se ne mora raditi u direktnom ubijanju pojedinaca. Generalna skupština UN je naknadno, svojom Rezolucijom 260 (III) A od 9. XII. 1948., prihvatila Konvenciju o sprje?avanju i kažnjavanju zlo?ina genocida http://www.fordham.edu/halsall/mod/UN-GENO.html
Prema toj Konvenciji genocid postoji ne samo u slu?aju ubijanja ?lanova neke grupe, nego (izme?u ostaloga) i u slu?aju kad im se nanose teške duševne patnje (šteta) odnosno uvjeti života sra?unati na postizanje djelomi?nog (ili potpunog) uništenja grupe, kad se poduzimaju mjere kojima se nastoji sprije?iti ra?anje unutar grupe, itd. Sve je to upravo ono, što trpimo mi i naše obitelji.

Nema demokracije bez korjenite izborne reforme ni bez mogu?nosti direktnog obra?anja pojedinca cijelom narodu

Vjerujete li politi?arima? Vjerujete li da danas postoji ikakva istinska demokracija? Mnogi SDP-ovci, HDZ-ovci, i drugi, rekli su (ali još nisu ostvarili), da se nama - nositeljima stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima - moraju vratiti naša oteta prava, da moramo dobiti pravo na otkup svog stana. Jeste li ?uli da je Milanovi? to ikada ponovio, otkada je došao na ?elo SDP-a? (Za razliku od njega, Jadranka Kosor je to još davno rekla, i nedavno je ponovila. Sad još samo preostaje da se to i ostvari).
Ne bi bilo dovoljno da Milanovi? to jednom kaže, nego on i mnogi drugi moraju to stalno ponavljati, i stalno ?initi sve da se to ostvari. Ako oni to ne ?ine, što se može odatle zaklju?iti, osim da je strankama i strana?kim politi?arima stalo samo do njihovih osobnih interesa, i spremni su ignorirati i prekršiti sva?ija prava, svoja vlastita obe?anja, pravdu, i sve ostalo? Nismo uop?e zadovoljni ni s pojedincima iz HSS-a, HNS-a, i još nekima....

Nije nam jasno, kako to da su sve odgovorne osobe još uvijek na slobodi. Zašto se ne istraži, tko su glavni krivci, i zašto bar po koji od njih, koji je sve to zamislio i organizirao, nije ve? u (doživotnom) zatvoru? (Naime, mislimo da bi doživotni zatvor bio upravo adekvatna kazna za zlo?in koji se vrši nad nositeljima stanarskog prava i njihovim obiteljima, a koji se, po našem shva?anju, može usporediti s nekom vrstom genocida. Pri tome treba naro?ito uzeti u obzir upornost kojom se krši Ustav, me?unarodni ugovori, i naša neupitna prava, a što traje 14 odnosno 19 godina - od donošenja Zakona o najmu odnosno Zakona o prodaji stanova).
Postoji li ikakva istinska demokracija kod nas i u Europi, ili je to samo jedna velika obmana i predstava za naivni narod? Stranke su, izgleda, složne u svemu što ide u njihovu korist, i nije im važno ako to ide na štetu naroda. Ne radi se, jasno, samo o našim stanarskim pravima, nego i o pravima radnika, o otkazima, radu bez pla?e, mirovinama, zaduživanju države, prevelikim pla?ama politi?ara i mnogih drugih, itd. U kapitalizmu se smatra normalnim da se može mnogo zaraditi na principu ponude i potražnje (na pr., neki poduzetnik, trgovac, zubar, nogometaš, pjeva?ica, filmska glumica....), ali za djelima politi?ara (i još nekih) uop?e nema potražnje, nego oni jednostavno grabe sami za sebe koliko ho?e iz prora?una!
Kako se može nešto promijeniti, poboljšati?
Neophodno je, izme?u ostaloga, promijeniti na?in izbora, tako da se biraju pojedinci a ne stranke. - Vidi: Jutarnji list od 09. 08. 2008., "Don Ivo Grubiši?: Sit sam papirnatog i trona i oltara".
http://www.jutarnji.hr/clanak/art-2008,8,9,,129334.jl
Evo citata:
"Kod nas je i demokracija 'papirnata'. Piše, naime, u Ustavu da je Hrvatska, me?u ostalim, i demokratska država. Najobi?nija analiza ukazuje da se kod nas od demokracije nije dogodilo ništa, da smo 17 godina potrošili a da se nismo makli dalje od po?etka. ?ak se može postaviti pitanje: koliko su institucije države legalne i legitimne ako narod ne predlaže i ne bira izravno svoje zastupnike, nego mora zaokruživati strana?ke liste, a stranke odre?uju prioritete po politi?koj podobnosti a ne po sposobnosti. Mi trpimo ve? 17 godina tiraniju podobnih nad sposobnima"

Titovi "portretisti" u potrazi za "istinom"

Pomalo isprovociran potragama za "istinom" boraca protiv antifašizma inspiriranih Vrdoljakovim filmskim uratkom o Titu, prisjetih se što sam na mojem blogu napisao prije nešto manje od dvije godine povodom HRT najave "hodo?aš?a" na Bleiburg.

"Ovako je HRT najavila današnje "hodo?aš?e" na najve?e ustaško svetište i stekla pravo na promjenu imena u laskavu NDHRT:

"Pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora obilježava se spomendan bleiburških žrtava i žrtava Križnoga puta u Bleiburgu u povodu 63. godišnjice bleiburške tragedije.
Na groblju u Dobravi kod Maribora položeni su vijenci kod spomenika i grobnice žrtava. Molitvu vodi hvarski biskup msgr. Slobodan Štambuk, a nakon toga slijedi procesija na Bleiburškom polju.
Na današnji dan 1945. na Bleiburškom polju u Austriji po?ela je jedna od najve?ih tragedija u povijesti hrvatskoga naroda. Na tom polju po?eo je Križni put hrvatskih vojnika, koji su položili oružje, te hrvatskih civila - žena, djece i staraca - koji su se povla?ili sa svojom vojskom pred partizanskom komunisti?kom vojskom i pred o?ekivanim i narodu ve? poznatim partizanskim nasiljem.

Ubojstva hrvatskih branitelja

Ubojstva hrvatskih branitelja

Da, dobro ste pro?itali naslov, nije pogreška i nisam napisao "samoubojstva" hrvatskih branitelja ni "suicidi" hrvatskih branitelja jer bi upravo to bilo pogrešno.

Staro psihoanaliti?ko pravilo kaže da se nitko ne ubija ako time ne želi da simboli?ki ubije drugu osobu. Ovaj je stav jako jasno zastupao Sigmund Freud.
U svom pismu Lu Salome 1919. godine, poslije samoubojstva svog u?enika Viktora Tauska (1879. – 1919.) objavljenom u Correspondance Sigmund Freud – Lou Andreas Salome; Gallimard, Pariz, 1970. … Problem Tauskovog samoubojstva obra?ivao sam nekoliko puta, pokušavaju?i da proniknem u tanane odnose izme?u u?itelja i u?enika i analiziram destruktivno djelovanje autoriteta….

Ovaj moj dnevnik nema za cilj u?initi copy-paste znanstvenih radova doma?ih i stranih stru?njaka i znanstvenika koji prou?avaju suicide veterana mnogih ratova diljem svijeta: Od Izraela do USA (26.000.000 veterana i onih koji se o njima brinu), od Rusije do Republike Hrvatske. Literatura je o tom problemu opsežna i svima dostupna, kako doma?a tako i strana.

Sudska presuda u ime mafije?

Sudovi bi trebali donosude presude u ime RH, nažalost to se ne primjenjuje, barem što se ti?e suca Domagoja Franje Frnri?a iz Op?inskog gra?anskog suda u Zagrebu. Taj sudac nije uspio jednostavan radni spor riješiti od travnja 2003. godine do danas. U tom vremenu donio je dvije presude, jednu je u cijelosti poništio Vrhovni sud Republike Hrvatske, a drugu, koja još nije pravomo?na vjerojatno o?ekuje ista sudbina. U toj drugoj presudi Frnti? ponovo pogrešno primjenjuje materijalna prava ?ime, šteti tužitelju a pogoduje tuženiku. Drsko, sudac ne priznaje status sindikalnog povjerenika. Povjerenika koji je prijavio kriminal i zbog te prijave dobio otkaz i zlostavljanje..

"I antifašisti su ?inili zlo?ine!"

Izjavio je to za trš?anski "Il Piccolo" Franco Frattini, talijanski ministar vanjskih poslova povodom subotnjeg "vapaja" hrvatskog predsjednika za pomirenjem Italije, Slovenije i Hrvatske i dodao da su "fašizam i nacizam bezuvjetno zlo, ali je da su i antifašisti ?inili zlo?ine".

Moram priznati da mi je teško doku?iva potreba hrvatskog predsjednika da pokre?e takve "inicijative" znaju?i kakva ?e biti reakcija, prvenstrveno talijanske strane, pogotovo nakon izjava talijanskog predsjednika, ali i još nekih talijanskih dužnosnika, posebno nakon izbone pobjede S. Berlusconija.

To?no je da je Mesi? naglasio da odobrava ?in koji bi "odao po?ast nedužnim žrtvama na svim stranama, pod uvjetom da se na istu razinu ne stave fašizam i oni koji su se protiv njega borili".

Bleiburg, Jasenovac i Gradiška Stara

Za desetak dana će sve oči hrvatske javnosti biti uprte u Bleiburg a visoka biskupska ličnost Crkve u Hrvata će tamo reći misu za duše nevinih i, bez procesa i osude, masakriranih i ubijenih hrvatskih NDH ročnika, ustaša i civila, izbjeglica, žena i djece.
Nikakav Fumić ili Mesić ili bilo tko drugi, bez obzira na snagu institucije kojoj su na čelu, ne mogu promijeniti tu nemilosrdnu povijesnu činjenicu: Pod pojmom Bleiburga podrazumijeva se zločin protiv čovječnosti, genocid izvršen nad Hrvatima i drugim pobijeđenim kvislinškim snagama poslije završetka II svijetskog rata.
Pošto ni jednom od njih nije bilo suđeno, pošto ni jedan od njih nije imao priliku da se brani važi pretpostavka nevinosti.
Tu pretpostavku nevinosti ne umanjuje ni vrlo velika vjerovatnost da je među tim ubijenima zbilja bio i velik broj onih „zvijeri“ koje su odgovorne za strahote Jasenovca, Stare Gradiške i drugih, manje ili više, znanih zločinačkih fašističkih stratišta.
Pobjednici, antifašisti kako se rado samohvalno nazivaju, su zločinačkim masakrima nevinih zarobljenika i sami postali zločincima.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci