Tagovi

Lokalni izbori u RH - vrsta političke farse

Kako su jasni svi rezultati lokalnih izbora u RH, očekivao sam neki dnevnik na tu temu. Nekada nije mogao proći značajniji politički događaj, a da se na pollitici.com ne pojavi, nekoliko sati nakon toga, neki dnevnik na aktualnu temu. O čemu se radi da pollitika kaska za nekim događajima, da li je i ona skliznula u prosječnost, da li su je određeni likovi pogurali čak ispod prosjeka jednog nekada sjajnog kolaborativnog bloga??
Zato samo nekoliko natuknica na temu drugog kruga lokalnih izbora u RH!
Prvo, oni su ipak, drugi krug, stanovito iznenađenje. Priznajem da sam očekivao potop kandidate SDP-a i partnera na temelju svih brljotina koje je izvela Vlada zadnjih mjeseci, ali i Zoran Milanović posebno. Čini se da su se izbori, na sreću, odigrali bez posljedica ove šarlatanske, neodgovorne Vladine politike na lokalne prilike.

Za Keruma relativno lako, a što s "kerumovštinom"??

... Željko Kerum, misleći da su Split i Marjan njegovo leno, na početku ljeta priredio nam je silnu zabavu. I ne bi trebalo imati ništa protiv te zabave, tim više što bi mu od ideje do realizacije kipa Isusa, većeg od onog u Riju treba najmanje pet godina. A za pet godina mnogi će htjeti Keruma zaboraviti - pamtit će ga kao onoga koji je poput kabadahije vladao gradom – Željko Kerum, tipičan populist, čovjek koji je sebi umislio da je cijeli Split, zapravo, njegova butiga, čovjek veći patriota od stvarnih patriota, veći kršćanin od samoga Pape, bolji trgovac od samoga Warrena Buffeta, veći Vlaj od Vlajinke Severine Vučković…(usput,ne bi vjerovali, obožavam Severinu!). O seljacima valja nam dobro misliti, o seljačinama ne jer oni negativno iz ruralnog obrasca ponašanja unose u grad, i smatraju to prirodnim socijalno-psihološkim procesom.

„Izgubit ćemo kontrolu u ... vrtiću!“

„Izgubit ćemo kontrolu u ... vrtiću“,
rekao je.

-A što će Vam uopće kontrola u vrtiću?
Ta imate državne inspekcije, zavode, kontrolore! Zašto baš trebate „svoje ljude“ čak i u vrtiću? Što to morate u vrtiću kontrolirati preko njih? Tete, roditelje, djecu, čistačice,...?

-U gradu se zna tko je u Vodovodu, tko je u radio-postaji, tko u kojem državnom poduzeću, tko ide u koji sportski klub, .. tko ide u škole, pa i tko može voditi vrtić. Pustili bismo mi „nezavisne“, ali što ćemo, ako se, nakon što zasjednu u fotelju, upišu u drugu Partiju?
Tada će druga partija kontrolirati ...vrtić.

I tako, za stolom na kojem su krizni proizvodi: šunka, kobasica, sir, svježi hren, jaja, crno domaće vino, a nakon toga „ledeni vjetar“, pa vruća kava, u kasne sate, pri kraju dana, u kojem je bilo najnapornije maknuti se od stola, upoznah pravo, iskreno, partijsko biće.

-Znaš ona jedna je iz HNS-a, naše su dvije, a jedna je nezavisna. Pustili bismo mi tu nezavisnu, ali ... ode kontrola.

Protiv Keruma i "kerumovštine" (posvećeno Zdravku Gracinu)

U hrvatskoj banana Republici, hajdučkoj zemlji sve je moguće, samo nažalost, nikako da se profilira Treći put, ni zagrebački, ni hrvatski. Jedan koji pretendira zauzeti ga je Željko Kerum, splitski gradonačelnik, no na taj Treći pout Zdravko Gracin sigurno nije mislio. Sedmo mi čulo govori da bi Zdravko jednako, ako ne i oštrije, secirao Keruma i "kerumovštinu". Jer, Željko Kerum, misleći da su Split i Marjan njegovo leno, na početku ljeta priredio nam je silnu zabavu. I ne bi trebalo imati ništa protiv te zabave, tim više što bi mu od ideje do realizacije kipa Isusa, većeg od onog u Riju treba najmanje pet godina. A za pet godina mnogi će htjeti Keruma zaboraviti - pamtit će ga kao onoga koji je poput kabadahije vladao gradom – Željko Kerum, tipičan populist, čovjek koji je sebi umislio da je cijeli Split, zapravo, njegova butiga, čovjek veći patriota od stvarnih patriota, veći kršćanin od samoga Pape, bolji trgovac od samoga Warrena Buffeta, veći Vlaj od Vlajinke Severine Vučković…(usput,ne bi vjerovali, obožavam Severinu!).

Majmuni i gradonačelnici

Prije više godina imao sam priliku posjetiti jedan privatni zoološki park u kojem je dozvoljeno hraniti životinje. Hranu morate dobiti od čuvara i strogo je propisana, ne smijete životinjama davati bilo što. Ali, ako baš hoćete, možete ih hraniti propisanom hranom.

U jednom su kavezu bila dva majmuna koji su obožavali jagode. Onaj krupniji i dominantniji je stalno pokušavao oteti i onu koju bi dobio onaj slabiji, inferiorniji majmun, pa sam svaki puta kada bih dao jagodu manjem majmunu odmah dao i većem da se „smiri“. On je u tom ritmu očito prepoznao nešto pravedno, nije mu smetalo da slabiji nešto dobiva ako će i on dobiti svaki puta. Problem je nastao kada sam ja uzeo jednu jagodu, jednu dao slabijem, a jednu jačem. Jači je popizdio i oteo slabijem njegovu. Nije mi na prvu bilo jasno zašto pizdi, ali mi je pala ideja na pamet; svaki puta kada bih ja uzeo jednu sebi, dao bih jednu većem, i svaki puta kada bih dao manjem, dao bih i većem. Onda se opet smirio i nije više napadao manjeg. Njegovom jednostavnom „logikom“, ako svaki puta kada netko nešto dobije, dobije i on onda je sve u redu, iako on tako dobiva dvostruko više od ostalih.

Moral u politici

Što je moral? Moral (?udore?e, ?udorednost) u najširem je smislu oblik društvene svijesti, skup nepisanih pravila, obi?aja, navika i normi koji su prihva?eni u životu neke zajednice. Moral odre?uje kako ljudsko djelovanje treba biti, a pripadnici zajednice prihva?aju te principe kao doli?ne i podvrgavaju im se, na taj na?in reguliraju?i me?uljudske odnose. Moralna pravila nisu apsolutno važe?a, ve? se razlikuju i vremenski i prostorno. Utoliko je pojam morala blizak pojmu etosa.
Za razliku od pozitivnih zakona, moralna pravila - kada su prekršena - ne donose politi?ke ili ekonomske sankcije. Kao sankcije nemoralnog ponašanja javljaju se grižnja savjesti, prijekor ili bojkot okoline.
U filozofskom zna?enju, pojam morala (ili moralne filozofije) istozna?an je s prakti?kom filozofskom disciplinom etikom. Glavne su teme moralne filozofije ili etike dobro, ispravno djelovanje, ?udoredan život. (Izvor: Wikipedia)

Alternative u Saboru 2011?

Tekst je dopunjen u ?et. 21.10. u 00:45, na osnovu nekih primjedbi i potreba za dodatnim pojašnjenjem.

U ovih 20 godina, Hrvati su ekstremno malo glasovali za "alternative"; glasove daju u golemoj ve?ini ve? poznatim strankama, bez obzira koliko gun?aju ili se deru protiv njih. (HSU je jedina stranka nastala "odozdo" nakon 1990, koja je uspjela u?i u Sabor.) S druge stranke, na izborima se pojavljuje golem broj besperpektivnih stran?ica, koje mogu samo sanjati o jedan posto glasova, a kamoli pet posto. Uglavnom konkuriraju jedna drugoj, a ne velikima.

SDP-u pale maske nakon Splita

Ako je i bilo neke dvojbe oko toga kakva je stranka, bolje re?eno partija SDP, nakon najnovijeg splitskog slu?aja to više nije dvojbeno. Maske su pale i SDP se, uostalom kao i HDZ, jer su to dvije frakcije bivšeg SKH (a ne SAH-a, dakle Saveza antifašista Hrvatske kako se bivši komunisti u svojem kukavi?luku prema odgovornosti vole nazivati), deklarirao kao stranka u kojoj je najvažniji privatni interes.

Ima li pilota u avionu

Danas, ?itaju?i naše news portale naletim na vijest Nasukao se "Marko Polo". Zaletio se brod na oto?i? Situ (di ga na?e?) i osim broda skoro razbilo ?ovjeku ku?u. Bogati!

Ima negdje u jednom tekstu izjava nekakvog Austrijanca koji je vjerojatno bio na tom brodu i koji tvrdi da mu nije jasno kako se takvo nešto može desiti, a puno je putovao i bio na raznim brodovima, ali takvo nešto nikad nije ni vidio a kamo doživio. Bogati!

A ?itao sam danas i Oštri?ev dnevnik ponešto pretencioznog naslova Milan Bandi? - hrvatski Vladimir Putin?. Tamo se izme?u ostalog spominju Bandi?i i Kerumi kao i studentski prosvjedi kojim je završena prošla školska godina.

Aleksa, vrati se doma!

Zavapiše neki ovih dana onu ve? svima vam poznatu re?enicu «Aleksa, vrati se doma…. skuvala sam ti pašta šutu».

Takva je otprilike i u velikoj panici bila reakcija nekih HSU-ovaca nakon što su naslutili da bi (sada ve? i formalno ?lanica SU-a i) vije?nica u Gradskom vije?u Splita, gospo?a Milica Cipci mogla uto?ište na?i u Stranci umirovljenika, no donesenu odluku gospo?e Cipci o?ito nije moglo ništa promijeniti. Službena objava o pristupanju u redove SU-a obznanjena je na tiskovnoj konferenciji koja je sazvana i održana u samoj «Banovini», a na istoj je sudjelovao i predsjednik SU-a gospodin Lazar Gruji?.

Kako je ovih dana u Splitu uzavrela situacija i glede mogu?nosti da se na dnevnom redu sjednice Gradskog vije?a Splita sazvane za 14.10. na?e i to?ka o izboru novog Predsjednika GV, novinare je najviše zanimao odgovor na pitanje o takozvanoj trinaestoj ruci, a sve vezano uz nekoliko Nadzornih odbora koje su ponu?eni vije?nici Cipci.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci