Tagovi

Sat za planet Zemlju

"Svjetska neovisna organizacija za zaštitu prirode WWF poziva sve građane Hrvatske da u subotu, 26. ožujka, u 20,30 sati ugase svjetla u svojim domovima i tvrtkama na jedan sat te tako postanu dijelom globalne akcije 'Sat za planet Zemlju."
(http://www.monitor.hr/clanci/u-subotu-sat-za-planet-zemlju/48796/)

Ne pada mi napamet gasiti svjela. Stalno ide ta propaganda da gasimo svjetla, štedi tu, manje troši tamo. To je ista priča kao i s ekonomijom. Imamo krizu pa bi se svi trebali stisnuti i odricati.Naravno, to se tiče samo siromašnih i onih koji su na putu u siromaštvo.
Sve je povezano, ne možeš spašavati Zemlju gašenjem sijalica i osvješćivanjem ljudi o ekološkim problemima, a da se to ne povezuje sa svime drugim oko nas. Ovako to ispada kao šminka i zamagljivanje pravih problema.

Zelena politika - osnovna informacija o programu

KOMAZ

Komunikacijska mreža zelene politike

OSNOVNA INFORMACIJA O PROGRAMU

Program Komunikacijska mreža zelene politike (KOMAZ) pokrenut je u veljači 2011..

Svrha:
Pratiti, analizirati i poticati djelatnosti progresivnih društvenih pokreta, kritičke teorije društva i zelene političke opcije.

Vizija:
Ekološki, društveno i privredno održiva globalna zajednica.

Misija:
Informirati – educirati – inspirirati.

Osnovni pojmovi

• Zeleno nije samo "zaštita okoliša", niti samo "održivi razvoj". Načelo održivosti obuhvaća tri komponente: ekološku, društvenu i privrednu. Zelena platforma povezuje četiri stuba: ekološku mudrost, socijalnu pravdu, sudioničku demokraciju i nenasilje.
• Politika nije (samo) ono, čime se bave političke stranke, niti (samo) borba za moć. Biti političan izvorno znači baviti se onim, što je od interesa za „polis“: lokalnu zajednicu, grad, naciju, planetu.
• Komunikacija je krvotok, koji gradi zajedništvo. Bez povezanosti, nema održivosti.

O patalogiji politike i mogu?nosti zalije?enja (1)

Od 1999. godine, triput sam sudjelovao u osnivanju zelene stranke. Jednom sam kasnije sam otišao, druga dva puta su me iz stranke, koju sam stvarao, isklju?ili. Posljednji put, u Zelenoj listi, bilo je vrlo prljavo. Sve vrste podlosti. Patalogija borbi za mo?, na mikro nivou, ali na?elno ista kao izme?u barba Luke i agenta Sove.

Treba re?i: to se dosad završavalo puno lošije za stranke, nego za mene. Prve dvije više ne postoje - rasule su se. Tre?a je izgubila više od pola snage (jer su izba?eni ili sami otišli i mnogi drugi) te ?e slijediti dalji raskoli. Ova karikatura, koja je ostala, ve? po?inje shva?ati da su iklju?ili sebe, a ne druge.

Lijevo i desno protiv EU

Protiv ulaska u Europsku uniju u Hrvatskoj uglavnom javno govori desnica. Nedavno je HSP službeno iznio "euroskepti?ki" stav. Znatan dio javnosti nepovjerljiv je prema EU, pa to može biti pametna taktika u predizbornoj kampanji.

?itao sam me?utim, proteklih nekoliko dana, tematski blog u ljevi?arskom "Zarezu", 16 stranica pod zajedni?kim naslovom "S onu stranu Schengena : Europska unija - politi?ka ekonomija i demokracija". Niz autorica i autora obra?uju razne aspekte današnjeg ustrojstva i tendencija u Europskoj uniji, te utjecaja ulaska na Hrvatsku (brodogradnja, poljoprivreda). Zajedno, daju zaookruženu lijevu euroskepti?ku poziciju.

?esto se spominje kako podjela na lijevo i desno gubi smisao. Ali ona je ovdje vidljiva u bitno razli?itom usmjerenju argumentacije (kao što je uostalom vidljiva i u lijevim i desnim argumentima "za").

Gospodarenje vodama: uspjeh zaštitara

Posjetite i stavite u svoje favorite blog "Zelena politika" na wordpress.com! Uskoro i mrežno sjedište zelenapolitika.info!

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor ju?er je u radio emisiji najavila povla?enje iz saborske procedure prijedloga izmjena Zakona o vodama i Zakona o financijranju vodnoga gospodarstva, kojima se otvarao prostor za privatizaciju jednog od najdragocjenijih hrvatskih prirodnih resursa.. Tu je odluku donijela nakon konzultacija, izme?u ostalih, sa sisa?kim biskuom Vladom Koši?em.

Otvoreno prosvjedno pismo predsjednici Vlade prije nekoliko dana su uputili zajedni?ki Zelena akcija, Franjeva?ki svjetovni red i Franjeva?ki institut za kulturu mira
. U njemu se izme?u ostaloga kaže:

Vizije, na?ela i prakti?na politika (još i zelena...)

Prenosim Proslov iz nultog broja Elektronskog glasila za privredu, društvo i ekologiju "Zelena politika" (vidi ju?erašnji tekst).

Promocija nultoga broja održat ?e se u ponedjeljak, 14. velja?e u 17:00 u prostorijama mjesne samouprave "Donji grad", Trg hrvatskih velikana 2, 1. kat, u suradnji s udrugom "Moj grad Zagreb", u okviru Radionice kriti?ke teorije prirode i društva.

Postavili smo i blog "Zelena politika" na wordpress.com, na kojem ?e biti objavljivane razne informacije o projektu i vezanim djelatnostima. Tako, ako ste zainteresirani, spremite si tu poveznicu u favorite! Bit ?e, vjerujem, prije izlaska prvog redovnog broja (predvi?eno u ožujku) postavljeno i mrežno sjedište (web site), s forumom i drugim sadržajima.

Treba li se odre?i demokracije?

Ovo sam prvo objavio kao komentar uz dnevnik StarPila U potrazi za izgubljenim glasa?ima. Stavio sam zatim na svoj blog, pa kako se radi o klju?noj dilemi za Hrvatsku danas, objavljum ovdje i kao poseban tekst (uz male promjene). Smatram bitnim, da svi znamo što je u igri. Nasuprot sadašnjoj nezadovoljnavaju?oj demokraciji, snažne su reakcije da oblike demokracije treba reducirati, a ne širiti. Ja sam se se u posljednjim godinama vladavine jednostrana?ja borio za više demokracije, pa se ni sad ne želim toga odre?i.

Kao kod svih društava u krizi, javljaju se i u Hrvatskoj danas kritike postoje?eg demokratskog sustava. S obzirom da je taj sustav demokratski (s mrljama, ali zadovoljava formalne kriterije), javljaju se i ideje da je u samoj demokraciji problem.

Raskol u Zelenoj listi - na vidiku ozbiljna zelena politi?ka opcija

Stranka kojoj sam osniva?, nažalost, našla se u dubokoj krizi koju je u cijelosti kreirala pu?isti?ka grupacija u vrhu stranke. Tipi?na, ružna pri?a iz politike, kad ona postaje isklju?ivo borba za mo?, privilegije, interes.

Kriv sam i ja, jer neke negativne ?imbenike i trendove nisam na vrijeme vidio. Me?utim, na greškama se u?i. Što nas ne ubije, ?ini nas ja?im. Nešto smo ipak od 2004., kad smo osnovani, postigli. Sad se na onom dobrom i na steknutim iskustvima i spoznajama ide dalje.

Grupacija koja se sada okupila širi se novim ?lanovima i ?lanicama. Hrvatskoj je potrebna ozbiljna zelena politi?ka opcija, i ona je sada na vidiku.

?lanovi, delegati, vije?nici i ?lanovi Vije?a Zelene liste, ?lanovi
županijskih organizacija i podružnica

PRIOP?ENJE ZA JAVNOST

Zagreb, ponedjeljak 15.studeni, 2010.

Trebaju nam privatne vojske!

Ovog puta, protivno svom obi?aju, prenosim bez komentara ovaj dragulj žurnalistike iz Bandi?evog propagandnog glasila Zagreb.hr (tiska se i besplatno dijeli u golemoj nakladi, ne možete pobje?i od njega po gradu, a dostupan je kao pdf dokument na online-zagreb.hr) Obratite posebnu pažnju na pohvalu "Horvatin?i?evoj privatnoj vojsci"!

CVJETNI TRG JE POBJEDA JAVNOG - I PRIVATNOG

Piše: Jozo Reni?, jozo.renic@mmreza.hr

I Cvjetni je prolaz mogao ostati jedan od neostvarenih projekata u posljednjih nekoliko desetlje?a u Zagrebu. Me?utim, jednog lijepog listopadskog dana Horvatin?i? je pozvao društvo na svoje gradilište da bi podigli ?ašu viziji koja se ipak ostvaruje. Kada smo jednog od uzvanika upitali što ste zapravo došli slaviti, odgovorio je:

Prvo ukradeš, pa vratiš 2/3 i nikom ništa

Još u 1980-ih, po?ela je praksa da kamenolomi i šljun?are rade krše?i propise. Nakon osamostaljenja Hrvatske, to se strelovito pove?alo. Cijela ta djelatnost radi 90% mimo propisa. Dobiju, recimo, koncesiju za istraživa?ke radove na nekoj lokaciji, a onda umjesto par tisu?a kubika iskopaju milijune kubika kamena i nikome ništa. Mnogo se puta bunilo stanovništvo u bliskoj okolini, zbog buke, vibracija, teških kamiona koji prolaze cestama koje za to nisu predvi?ene, ali ima ih premalo da nešto postignu. O tome sam kao novinar u jednom malotiražnom tjedniku pisao prije 12-13 godina.
Plja?ka vrijedna 140 milijuna kuna
Prašina ugušila Ivanec

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci