Tagovi

Zakon šutnje

Ivo ?ovi?, novi predsjednik uprave zg holdinga danas se pozvao na poslovnu tajnu kada je u pitanju poslovanje trgova?kog društva.
Ova izjava je to?na ako se uzme u obzir da je holding registriran kao društvo s ograni?enom odgovornoš?u, a kojeg je osnovao Grad zagreb, tj. gra?ani grada Zagreba. Me?utim, to je najve?a podvala i prevara gra?ana.
I što sada? Što nam to ?ovi? poru?uje? Da zagrep?ani ne smiju znati kuda se odlijeva njihov novac od naplate komunalnih i ostalih usluga koje napla?uju, i dodatno od prireza i poreza koji mu Grad ubacuje u kasicu, a koji bi se trebali trošiti transparentno za unaprje?enje kvalitete života u gradu, ili možda tko i kada je po?inio kriminal u poslovanju, pa ga se treba sa?uvati od sankcija za u?injene grijehe?

Imaju li gra?ani bilo koje lokalne zajednice, pa tako i Zagreba, pravo na informaciju koja im pripada kada su u pitanju javne usluge i gradski prora?un?

Kojim to djelatnostima, osim naplate parkiranja i grobnih mjesta, holding privre?uje osim što troši i u kontinuitetu se zadužuje? Ova smišljena prevara gra?ana odvija se u okvirima zakonskih propisa i sve je legalno, ali ne i ODGOVORNO.

U zagreba?kom holdingu ništa nova

Ju?er je u Narodnim novinama objavljen oglas o sklapanju ugovora izme?u Zagreba?kog holdinga i tvrtke Medijska mreža. Malo više o tome možete pro?itati na stranicama Business.hr-a, a tamo ima i demantij koji je odmah stigao.

Dakle rije? je o tome da je Zagreba?ki holding odlu?io tiskati dvotjedne novine u impresivnoj nakladi od 400.000 komada i u najboljoj maniri zagreba?kog poglavarstva, cijeli je posao povjeren tvrtki koja postoji svega pet mjeseci, nema apsolutno nikakve reference (osim zanimljive kadrovske križaljke koja ih s jedne strane vodi do Milana Bandi?a, a druge prema vrhovima državne vlasti - unato? tome što u tekstu demantija). ?isto da bi dobili perspektivu veli?ine posla, važno je naglasiti kako je rije? o poslu od impresivnih 10 milijuna kuna (a obzirom da se radi o holdingu, PDV tek treba dodati na tu cifru).

Hrvatska vlast provodi diskriminaciju

Hrvatska je prema prvom članku Ustava: socijalna država u kojoj narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Vlast u Hrvatskoj pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

Dakle vlast pripada narodu, a ne političkim strankama ili pojedincima. Izabrani predstavnici naroda dužni su obnašati vlast u interesu naroda. Isti ti predstavnici dužni su poštivati Ustav i zakone RH.
Jedna od temeljnih odredbi ustava je ravnopravnost državljana. Svaka neravnopravnost dovodi do diskriminacije. Diskriminacija može biti na temelju:rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnoga stanja, po­ro­dičnih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvje­re­nja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođe­nja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stran­ci, članstva ili nečlanstva u sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća.

Zagreb: Vrijeme je da ?ir pukne - udariti u glavu hobotnice!

Uz posebnu zahvalu tekstu koji je objavio Mu?ke: Bandi?ev udar na pravni sistem. Plus globalna zahvala AP-u, naro?ito glede isticanja uloge V. Holjevca!


PRIOP?ENJE ZA JAVNOST

Predmet: Imenovanje novog predsjednika uprave Zagreba?kog holdinga – kršenje zakona

Povodom ostavki Slobodana Ljubi?i?a i Nenada Ivankovi?u u Zagreba?kom holdingu, stranka Zelena lista, pridružena ?lanica Europske zelene stranke, izražava negadovanje zbog prozirnog pokušaja izbjegavanja odgovornosti za katastrofalno poslovanje i bezbrojne afere.

Iskorišten je marginalni povod (možda i ciljano iskonstruiran), da bi se u strahu od ozbiljne politi?ke i kaznene odgovorosti zabašurili bitni problemi. Kao da je važnija objava jednog opskurnog anonimnog pamfleta, nego ?injenica da je zbog borbe protiv korupcije Igor Ra?enovi? bio pretu?en!

Demontiranje Slobodana Ljubi?i?a

Google pretraga za Slobodan Ljubi?i? donosi pregršt zanimljivih rezultata i sasvim je sigurno da ?e se njegov lik&djelo razvla?iti po novinama još nekoliko dana dok se prašina ne slegne.

No, odlazak Ljubi?i?a je više onako metafori?ki jer jednostavno nije mogu?e maknuti osobu s takve pozicije u tako kratkom roku. Tu je pitanje raznih odluka koje su donesene u njegovom mandatu, pitanje poslovanja holdinga do ju?erašnjeg dana (što ?e se rješavati još mjesecima), a da i ne spominjem kako mreža suradnika i odnosa koje je ovaj izgradio sasvim sigurno s ju?erašnjim danom nije nestala. Donekle je ispravno zaklju?iti kako je Ljubi?i? danas u skoro pa boljoj poziciji nego prekju?er jer zadržava gotovo iste privilegije i pristup vlasti ali bez javne pozicije i odgovornosti (koja barem nominalno) s takvom pozicijom dolazi. Trebalo bi malo analizirati na koliko je razli?itih pozicija Ljubi?i? imenovan, u koliko se nadzornih odbora i odbora nalazi i koliko ?e trajati demontiranje Ljubi?i?a i da li uop?e postoji interes da se tako nešto dogodi?

Kulminacija mafijaškog obra?una u ZG holdingu

Objava anonimnog pisma na stranicama Zagreba?kog holdinga protiv Igora Ra?enovi?a bila je kulminacija prljavog mafijaškog obra?una ?iji cilj je bila diskreditacija imena ?ovjeka koji je pokušao prekinuti s kriminalom u Zagreba?kim cestama. Sada je sasvim jasno da Slobodan Ljubi?i? stoji iza svih napada na Ra?enovi?a (pa možda ?ak i iza samog naru?ivanja batinaša), dok je Nenad Ivankovi? bio jedan od glavnih operativaca u akciji bla?enja i izokretanja stvari naopako koja je išla do takvih apsurda da se u javnosti htio stvoriti dojam da ljudi koji bivaju pretu?eni u biti to i zaslužuju.

Kume, pošto zastupnik?

Hrvatska je nakon godina socijalizma, komunizma, jednoumlja i ne slobodnog tržišta doživjela “preporod”. Dobili smo višestrana?ki sistem, demokratsko ure?enje slobodno tržište. Maštoviti, kakvi jesmo, sve navedeno prilagodili smo svojim potrebama. Tako smo demokratske izbore proširili i omogu?ili da pokojnici preko svojih zastupnika biraju. Isto tako uz malo novca u drugoj državi stvorili smo dijasporu i omogu?ili im da glasaju. Da bi se postao BiH dijaspora dovoljna je izjava, Hrvat sam i vjerujem u jednog boga, Ivu Sanadera..

Zastupnicima pokojnika i pla?enoj “dijaspori” taj njihov bog omogu?iti ?e raj u Hrvatskoj. Ako se malo potrude nekažnjeno ?e maznuti nešto novca ili nekretnina, ili ?e se instalirati na kakav položaj te ?e sebi i zemljacima osiguravati zaposlenja, poslove, škole i fakultete .

Bandi? naredio “obradu” Ra?enovi?a?

Igor Ra?enovi?. Fotografija, Jutarnji list Ova tvrdnja iz naslova ipak ostavlja dilemu. Naime, prema alatu kojim je zlo?in po?injen sumnja se da to Bandi? ipak nije naru?io. Za pretpostaviti je da bi on kao dokazani štovatelj zavi?aja i obi?aja, naredio kamenu obradu a ne obradu drvetom. Isto tako Bandi? i Ljubi?i? tvrde da je udarac Ra?enovi?a u glavu ujedno udarac u Bandi?evu i Ljubi?i?evu glavu. Vjerojatno mediji nisu smatrali bitnim objaviti taj udarac u glave Bandi?a i Ljubi?i?a smatraju?i to udarcem u prazno.

No što je tu je. Ra?enovi?u je na “prijateljski” na?in dano do znanja da sve “tajne” istrage koje provode policija i DORH odnosno USKOK nisu tajne za one protiv kojih se provode. Tajne su za javnost i ošte?ene strane.

Bilo bi normalno da se po izbijanju afere i pokretanju istrage javnost upozna o kaznenim djelima, njihovom obimu i eventualnim krivcima. Isto tako bilo bi normalno da se zaštite osobe koje pomažu istrazi i da ta zaštita obuhvati i njihovu fizi?ku zaštitu.

Sve damo, ali Holding ne damo!

Zagrebački holding naručio je studiju međunarodne konzultantske tvrtke o stanju u holdingu, nadajući se da će ona potvrditi ispravnost odluke okupljanje dvadesetak gradskih poduzeća u jedinstvenu firmu i tako prikupiti nešto poena za buduću predizbornu kampanju. Ali, prevarili su se… Studija je pokazala da je stvaranje holdinga bila pogreška. Građanima grada Zagreba takva studija nije bila potrebna jer su već na svojoj koži osjetili što znači holdingova racionalizacija poslovanja kroz drastična poskupljenja svih usluga koje pruža taj holding.

Kaznena prijava protiv Slobodana Ljubičića

Pravna država opet je izgubila bitku. Nime, čelnom čovjeku Zagrebačkog holdinga, gospodinu Slobodanu Ljubičiću uputio sam Zahtjev za pristup informacijama u kojem sam ga molio da mi dostavi preslike dokumenata temeljem kojih se može utvrditi:

  • uvjeti koji su potrebni za radno mjesto Pomoćnika predsjednika Uprave za sigurnost i zaštitu;
  • dali je na radnom mjestu Pomoćnika predsjednika Uprave za sigurnost i zaštitu zaposlena ili bila zaposlena neka osoba;
  • odluku temeljem koje je utvrđena potreba za popunjavanje radnog mjesta Pomoćnika predsjednika Uprave za sigurnost i zaštitu;
  • tijek provedbe procedure za popunjenje radnog mjesta Pomoćnika predsjednika Uprave za sigurnost i zaštitu;
  • zapisnik o odabiru kandidata za popunjavanje radnog mjesta Pomoćnika predsjednika Uprave za sigurnost i zaštitu.
  • Najkomentiraniji članci

    Najčitaniji članci