Tagovi

Zagreb - obrat kasni ali je krenuo

Izbori 2009.g. za Zagreba su pred vratima. Spirale nepla?anja, zastoja i prolupavanja su snažnim vrhuncima krenule ve? sredinom 2006.g. Cijelu proteklu 2008. i sada u 2009.g. udružena partijska vlast koju predvodi SDP, a u kojoj su ?vrsta koalicija i kooperanti HDZ, HSS, HSLS, Tatjana Holjevac, HNS, DC i predsjednik RH te akademski, pravosudno-represivni, medijski, crkveni i drugi vrhovi, se je sve više gubila i gubi pa trenutno svim snagama troše preostale manipuliraju?e milijarde na stanove za tržište na farmi svinja i izbore, kupuju?i aparat pla?ama te sve aktiviste i sve živo uslugama prostora i raznim, što pak kao "tržište" (izraz VŠO) a zapravo "vlast"/"režim" uništava sve ostalo tržište i društvo, ništa drugo se ne pla?a nego reketari, ovršuje, kamatari ...

Obzirom da je zaokruživanje propasti svega u krugu, sa bankama i svim, blizu, bilo je logi?no za o?ekivati da ?e se tržište i ostatak društva mobilizirati ranije, bar na zadnjim linijama obrane.

Zagreb 2009 kao izazov" - koncepcija, kampanja se prekida, sa "smotre folklora" na žive nijanse

Pretpostavljalo se da su u svjetskoj pomutnji procesa i povjerenja Zagreb i Hrvatska ostavljeni da se sami snalaze te da ?e s tim u vezi do?i do pokretanja u snalaženju.

Dostupni stru?njaci i umjetnici su trebali pripremiti pojedina?ne i skupne osvježavaju?e to?ke. Sve su to stvarno prili?no vode?i ljudi kod nas, neki i u inozemstvu ali bi malo priložili, koji su u punom žrvnju nužnosti nužnosti koja nije nužna pa su i sami prisiljeni na male sažetke i pomake karijere. Mlade studentske internet snage su od toga trebale složiti internet i živu paradu zadnjih dana kampanje za izbore. Obzirom da su umjetnici odavno široko pu?ki i vi?ni svemu, a sve dosta Zagreb i prepoznatljiv, to je samo po sebi trebalo biti konkretnije i te?nije nego sli?ni prilozi u ameri?koj kampanji, novo i svježe.

"Zagreb 2009 kao izazov" (4) - život, društvenost, ustanak

Program, "ap" kandidat i kampanja teku. Nakon obilazaka "terena" osobno sam po?eo, sam, i sa prvim živim kontaktima u ime "Zagreb 2009 kao izazov" i samog "ap" kandidata. Za sada milimetar dva, sve najnormalnije, dobar dan "oprostite, nisam iz vaše ?etvrti, šta je ovo ?udno tu ...", odradimo to malo, zahvale te na njihovo pitanje na kraju ?ime se ja bavim kažem im da sam ina?e profesionalni stru?njak ali da sada malo volonterski pomažem neku kampanju "Zagreb 2009 kao izazov", koja je za sada samo na internetu ali najvjerojtanije stiže u živo ...

Kasnije ?u to raditi malo proširenije, uz malo glazbenog uvoda na licu mijesta, moji najbliži su najfiniji svira?i i pjeva?i, nakon ?ega ?u se u ime "Zagreb 2009 kao izazov" i samog "ap" kandidata obratiti malo duže, 5 minuta, i obe?ati da za koji dan stiže dulji nastup i sam "ap".

Jeste da "ap" radi za cijenjeni amorfni pu?ki front, ali njegove misli i konci kampanje su usmjereni na nešto drugo unutar toga, da cijenjeno gra?anstvo u okviru programa "za" kona?no malo obrati pažnje na neke pozitivne napore i programe kao takve te da nakon što baci malo pažnje nešto poduzme za sebe.

"Zagreb 2009 kao izazov" (3) - new deal (novi posao), dosadašnje upravljanje i Zagreb su ve? pali

Struktura problema i spirale su takvi da je Zagreb pao ve? prije godinu i pol, i to ne ni blizu samo od Bandi?evog upravljanja nego od puno duljih i širih jednih te istih upravljanja. Osim doma?ih spirala zahvatile su i svjetske. Bandi? i ne upravlja, samo bitno sudjeluje kao bitni ?lan puno šire i dulje zbrke i problema, koja stalno napreduje, napredak je o?igledan fizi?ki i svuda, samo to ni njemu ni ikome drugome nitko nije stigao objasniti. Kako i bi kada se nitko nije, pa ni ja, stigao prije malo više pomu?iti na tu temu, život prepun beskrajnih osobnosti i sposobnosti name?e takav tempo i dramatiku da tu pada svatko tko je izložen (npr. i jedan turbosposobni i ve? u socijalizmu bogati ?a?i?) a akademski odli?nici iz debelog hlada šute. Nas, koji smo u svemu tome mravi za masakriranje, spašava samo to što smo ovladali nadnaravnim tehnologijama, npr. kada pažnja malo popusti legnemo izvan toga svega te, drijemaju?i i haluciniraju?i od umora, odozgor malo bacimo oko i uo?imo poznata komešanja - spirale, mobilizacije divizija i sveop?e juriše na neodoljive predmete žudnje, ali i one razne druge zanimljive djelove.

"Zagreb 2009 kao izazov" i "ap" kandidat za gradona?elnika - rasprava

Radi prakti?nijeg uvida u program i rasprave ovdje dajem link/vezu na osnovni dnevnik objave programa i sažetak programa.

http://pollitika.com/quot-zagreb-2009-kao-izazov-quot-novi-program-kandi...

Sažetak provedbenih osnova programa "Zagreb 2009 kao izazov - provedbeni minimalizam u granicama zakona, strogo i disciplinirano za, ni na nebu ni na zemlji"

Politi?ki djelovi, koji postaju provedbeni i praksa:
- slabost kao osnova, ako se jednog dana u to upli?u dobiti i nade i uspješni "prozvodi" zašto ne ali nema "preskakanja igre", osnova je slabost a obamanijski "hope" (nada) i "change" i "povezivanje tihe ve?ine" se prepuštaju "tržištu", ja kao gradona?elnik i grad se ne?emo baviti time niti u slobodnom vremenu (puno je posla i igre prije toga, kada predstva krene mora i?i, sve to je za "publiku");

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci