Tagovi

Pravni laik uz pomo? blogera i novinara na Vrhovnom sudu srušio presude vukovarskog suda

"Vije?e Vrhovnog suda Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. listopada 2009. donijelo presude kojima je utvr?eno da su osnovani zahtjevi za zaštitu zakonitosti glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske te je ukinulo presude Op?inskog suda u Iloku i Županijskog suda u Vukovaru kojima je Damir Finti? proglašen krivim zbog po?injenja kaznenih djela klevete iz ?lanka 200. stavka 2. Kaznenog zakona za koja su mu izre?ene nov?ane kazne, kao i rješenja Op?inskog suda u Vukovaru kojima su te kazne zamijenjene kaznama zatvora, te su predmeti vra?eni Op?inskom sudu u Vukovaru na ponovno su?enje..."

Tekstovi presuda: LINK 1, LINK 2

Dakle, ponovno su?enje!

Vukovarski bloger u dužni?kom ropstvu bivšeg gradona?elnika

Odete li na Google i pokušate li na internetu potražiti gdje se to webmastere i blogere zatvara, vrlo brzo zaklju?it ?ete da jedini odgovori dolaze iz zemalja poput Irana, Rusije, Azerbajdžana, Sirije, Jordana, Vijetnama ili Tajlanda. Ukratko, to je popis osumnji?enih zemalja o kojima ?esto slušamo u kontekstu slobode medija ili ljudskih prava. S krajem ovoga mjeseca i Hrvatska ?e u?i u to sramotno društvo jer se 27. listopada Damir Finti?, ina?e malo poznat i u stvari samo jedan od tisu?a Vukovaraca, mora prijaviti na izdržavanje zatvorske kazne.

Iako je op?e poznato da su zatvori prepuni “nedužnih” ljudi, za Finti?a u stvari znamo da jest nedužan, jer je njegov krimen koji ga je na kraju odveo u zatvor to što je kreirao web-stranicu vukovarac.net, na kojoj je nesmotreni i anonimni kriti?ar svojedobno optužio tadašnjega gradona?elnika Vukovara i saborskog zastupnika HDZ-a Vladimira Štengla.

Tužakanje - obiteljski biznis

Hrvatska postaje prva zemlja koja zatvara blogere

Ju?er je kona?no i do glavne informativne emisije Nove TV došao slu?aj Damira Finti?a, vlasnika portala vukovarac.net koji je pravomo?no osu?en za klevetu koju on nije po?inio i zbog ?ega ?e odležati u zatvoru. Time je naš azemlja postala lider me?u europskim zemljama kad se radi o represiji nad novinarima i zatvaranjima istih, što ?e nam i te kako pomo?i u pristupnim pregovorima s EU.

Damiru Finti?u je ro?ište 16.10.

OK. Oštri? je spominjao što možemo poduzeti, no malo me je zbunila situacija gdje je naveo da je MENI o?ito najviše stalo do tog slu?aja.

Naime, ako je MENI o?ito najviše stalo do tog slu?aja, onda imamo problem. A problem je u detalju zbog ?ega smo onda uop?e radili udrugu POVODOM represije nad kolegama blogerima, ako je MENI najviše stalo.

Vjerujem da je Oštri? pogriješio u toj procjeni i da nisam jedini koji je odlu?io sudjelovati u HBOu upravo i prvenstveno zbog ovog i ovakvih slu?ajeva.

Dapa?e, smatram da ako ?emo nastaviti NIŠTA ne raditi po slu?aju Finti?a, dok ?emo hrliti da dajemo izjave gdje god stignemo, da ?emo tada graditi karijeru pozera i jebivjetara, preciznije, da ?emo se samo suvišno kompromitirati, da ne koristim teže rije?i. Ukratko, furati ?ir koji nam se samo može obiti o glavu.

Upravo zbog toga vjerujem da slu?aj Finti? mora postati upravo naš NULTI slu?aj gdje se svi moramo angažirati, a sve ostalo, dokle god taj slu?aj stoji po strani, nemamo APSOLUTNO NIKAKVO PRAVO isfuravati.

S 15.000 kn pla?e u Vukovaru ste samo siromah

Vladimir Štengl najpoznatiji je vukovarski HDZ-ovac koji ve? godinama suvereno vlada Vukovarom kao kakvom despotijom. O njemu smo prvi put pisali još tamo daleke 2005. godine kada su Štenglovi podigli tužbu protiv Damira Finti?a, vlasnika portala vukovarac.net, zbog navodnih duševnih boli prouzrokovanima anonimnim komentarima na objavljene ?lanke. Tužba je bila na 101.000 kuna. U me?uvremenu vukovarski sud polako ali sigurno okon?ava postupke u korist Štenglovih iako su tužbe van svake pameti u eri digitalnih komunikacija.

Nastavak iživljavanja u Vukovaru

Obitelj bivšeg vukovarskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Štengla pokrenula je tijekom prošlih godina više desetaka kaznenih i parničnih tužbi protiv građana, novinara i medija.

Po do sada prikupljenim podacima započeli su još davne 1998. godine tužbom Štenglovih protiv jednoga građanina Vukovara, optuživši ga da je tijekom ratnih dana 1991. iz obiteljskog stana u tada polusrušenoj zgradi na Olajnici otuđio namještaj i ostale predmete te su kao odštetu tražili 200 tisuća kuna. Doveli su i ključnog svjedoka, drvodjelca, čovjeka koji je trebao potvrditi kako je on osobno izrađivao neke dijelove namještaja pronađenog u stanu tuženika, a koji su kao pripadali Štenglovima. Tijekom procesa svoje su odštetne zahtjeve smanjivali da bi na kraju tuženik bio oslobođen optužbi i trebao od Štenglovih naplatiti sve prouzročene sudske troškove, ali je, zna se, nastupila zastara... Danas ključni svjedok, deset godina nakon ročišta, na izravno pitanje je li izradio namještaj Štenglovima za koji je svjedočio u postupku - izričito kaže da nije! (LINK)

Kad duša boli...

Vladimir ŠtenglU ovoj državi jako je "teško" biti žena političara, što potvrđuje slučaj Dragice Štengl, supruge vukovarskog gospodara života i smrti, Vladimira Štengla. Radi se o dobro poznatom slučaju Štenglovih protiv osnivača portala vukovarac.net, Damira Fintića kojeg su tužili zbog "duševnih boli" prouzročenih napisima na portalu vukovarac.net. Cijela tematika već je obrađena u prijašnjim tekstovima, pa ju nećemo ponovo prepričavati. Povod današnjem tekstu je što je prva presuda o naplati duševnih boli postala pravomoćna. Kako Damir Fintić ne raspolaže desecima tisuća kuna koje se od njega potražuju, "jadna" Dragica Štengl bila je primorana tražiti novce putem ovrhe.

U međuvremenu isplivalo je par zanimljivosti o "duševnim bolima" obitelji Štengl, te tako ispada da Fintić nije jedina osoba koju su tužili. Tu su naime još i…

Totalno gaženje

Ovo se nalazi na web stranici vukovarac.net
Od danas mi je uskraćeno još jedno pravo. Pravo na život!
Od prije dva dana, ovršnim rješenjem OVR-94/08 zabranjuje mi se raspolaganje svim štednim ulozima u svim hrvatskim bankama.
Vrši se pljenidba štednih uloga kod banaka do isplate svih 50 tisuća kuna, a nakon toga i isplate zatezne kamate i troškova ovrhe.
Sljedeće dvije godine neću primati plaću. Kad pravomoćno dobiju i ostalih 200 tisuća, neću primati plaću u potpunom iznosu još narednih 8 godina.
Moguće je. Eto i to je moguće.
Ne znam još uvijek što raditi. Ne snalazim se.
Moram samo sačuvati zdrav razum.

Krenulo je s tim da nije moguće da tih 6 tužbi zbog apsurnosti budu uopće prihvaćene. Nastavilo se presudama, zatvorskim, pljenidbom pokretnosti, pljenidbom trećine plaće. I kad je izgledalo da je za sada stalo na tome, stiglo je protivustavno Rješenje Općinskog suda u Vukovaru, poslano na adrese deset banaka koje od prekjučer sve prilive (plaću u potpunosti) blokiraju i onemogućavaju vlasnika računa da raspolaže istim.

Vukovarac.net ili zašto je neke sadržaje potrebno obrisati?

Vjerojatno ste već davno čuli za slučaj Damira Fintića, urednika i vlasnika portala Vukovarac.net koji je osuđen na četiri mjeseca zatvora i godinu dana uvjetno zbog objavljenih članaka i komentara na račun Vladimira i Dragice Štengl, bivšeg gradonačelnika Vukovara i njegove supruge. Na sajtu je pred dvije godine objavljena anonimna kolumna u kojoj se iznose navodne objede na njihov račun. Konkretnu kolumnu nisam pročitao, no koliko se sjećam priče, urednik je odbio maknuti sporne natpise i ispričati se, budući da je odlučio zaštiti anonimnog korisnika koji ih je objavio. No, u cijeloj priči previdio je jednu činjenicu, a to je da je on kao urednik i vlasnik portala odgovoran za sve objavljene sadržaje (i ono što sam objavljuje i ono što objavljuju njegovi čitatelji). On navodno tvrdi da je želio "pokrenuti portal na kojem bi svatko mogao napisati što god hoće o kome god hoće" i traži zaštitu ili bilo kakav vid pomoći, no kad se bolje pogleda, sam se doveo u takvu kašu.

Kafkin proces u Vukovaru

Damir Fintić, osnivač portala vukovarac.net suočen je sa zatvorskom kaznom jer su se na njegovom portalu svojevremeno u komentarima članaka pojavili i komentari čitatelja koji su bili uvredljivi za Dragicu Štengl, suprugu saborskog zastupnika Vladimira Štengla.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci