Tagovi

Neka bude Boži?!

Vrijeme je humano. Barem na prvi pogled. A i kad se zagledamo. Obi?no je tako oko Boži?a. Šire se mir i dobro/dobra. Prosipa se misao da su svi jednaki. Pred Bogom, naravno. Na drugom svijetu. A gdje drugdje?
Oni s vrha prehrambenog lanca ovih dana u sebi otkrivaju dobro?initelje. Jer predanje stoji da se tako otkupljuje dostojan zagrobni život. Vje?na slava. Rajski vrt. I pašnjak. Dvorac u sredini. Kao Todori?ev. Ili onaj Michaela Jacksona. Ili neki tre?i, ljudskoj mašti prilago?en. I tko se takvoj bašti ne bi radovao?

Doba je davanja. Osobnih ljudskih gesti. Pranja savjesti. I svatko ?e ovih dana iskusiti da ju ima. Barem u tragovima. Ma koliko god instrumentima nemjerljivom bila. Poput ljubavi, osje?anja/suosje?anja, poštenja, dobrote, ...

NE! Thompsonu u Osijeku

Ne znam kako vaš, ali moj grad je posljednjih dana obljepljen plakatima koji mi, blago rečeno, lede krv u žilama. Na plakatima, ofarbanima kao maskirne uniforme, strši mač okrenut prema zemlji... "Bilo jednom u Hrvatskoj"...baš tako, bilo i ne ponovilo se...

...Slavonijo 'ko u tebe dira...
-Đoletova poruka sućuti i Markova poruka mržnje-

Jednom ?e puknuti

Zahvaljuju?i obimnoj dokumentaciji koju je skupio rade?i u Feral Tribune-u, novinar istraživa? Jutarnjeg lista Drago Hedl kona?no je u prilici svoj dio istraživanja o korupciji i mafijašenju još jednom obraditi i iznijeti, ovaj put široj javnosti, a onda o?ekivati i kao po defaultu do?ekivati da njegove spoznaje sljede?ih dana preuzme ve?ina ostalih medija, dodaju?i nove i nove detalje...
Može se osjetiti da ta njegova itekako argumentirana pisanja kona?no daju sve više hrabrosti i lokalnim novinarima, a krajnji rezultat, stanje u kojem ?e i obi?ni gra?ani odlu?iti govoriti, bez straha od mjesnih korumpiranih silnika/mo?nika - sve je bliže i bliže...

Što nam to novo, a itekako staro - ali nikad riješeno (procesuirano) od institucija pravne demokratske države u kakvoj želimo živjeti, nudi na uvid Drago Hedl ovog tjedna?

(LINK: Lažnim svjedo?enjem do diplome, Jutarnji list, 22. rujna 2008)

Nakon Å¡to ste pro?itali ?lanak pogledajte kako to izgleda u slikama:

S 15.000 kn pla?e u Vukovaru ste samo siromah

Vladimir Štengl najpoznatiji je vukovarski HDZ-ovac koji ve? godinama suvereno vlada Vukovarom kao kakvom despotijom. O njemu smo prvi put pisali još tamo daleke 2005. godine kada su Štenglovi podigli tužbu protiv Damira Finti?a, vlasnika portala vukovarac.net, zbog navodnih duševnih boli prouzrokovanima anonimnim komentarima na objavljene ?lanke. Tužba je bila na 101.000 kuna. U me?uvremenu vukovarski sud polako ali sigurno okon?ava postupke u korist Štenglovih iako su tužbe van svake pameti u eri digitalnih komunikacija.

Berislav Ron?evi? "zaboravio" na ostavku

Godinu dana nakon nesre?e vojnog helikoptera u Vukovaru, stru?no povjerenstvo zaklju?ilo je da je spužva (lai?ki re?eno, u biti se radi o zvu?noj izolaciji) ugra?ena mimo svih propisa, krivac za rušenje helikoptera i pogibiju troje ljudi. O svim detaljima i slijedu doga?aja koji su se odigrali na tom kobnom letu pro?itajte više na blogu magistra Tina Jelavi?a u tekstovima pod nazivom Zaklju?ak istrage pada helikoptera H-253 i Ljudi izginuše, a njemu druga fotelja... Posebno je zanimljiv detalj da je remont helikoptera koji se srušio bio obavljen 2005. za mandata Berislava Ron?evi?a.

Mi ?emo ovdje samo malo nadopuniti prvi tekst gdje se autor bloga 012station.bloger.hr prisje?a izjave tadašnjeg ministra obrane Berislava Ron?evi?a da bi ponudio ostavku kad bi uzrok nesre?e bio tehni?ki kvar. Mi smo se dali malo u pretraživanje naše video arhive, kad se ve? to nije sjetila navodno javna televizija HRT, pa smo iz njihove emisije Fokus od 10. Srpnja 2007. našli izjavu Berislava Ron?evi?a koju vam ovdje prezentiramo, gdje je Ron?evi? jasno izjavio da bi ponudio ostavku kad bi se ustanovila da je neadekvatno održavanje uzrok pada.

Otvaram još jedan poligon za duševne boli u Vukovaru

Nešto prije tri godine jedan se Vukovarac htio vratiti u svoj novoobnovljeni stan na adresi Sotinska 88 na Mitnici, ali mu to nije pošlo za rukom jer je u me?uvremnu vlasnikom zgrade s osam stanova postao vukovarski poduzetnik Ivan Plišo. Kako se taj slu?aj pojavio, odvijao i nestao možete pro?itati u tekstovima "Stan po stan zgrada - detaljan opis lapatorskog procesa" i "Rat na kvadrat".

I dalje bez sredstava za život

U iživljavanju koje provodi obitelj Štengl zajedno s Op?inskim i Županijskim sudom u Vukovaru, ni nakon izmjene Ovršnog zakona od 09. lipnja nema naznaka da bi isto moglo biti prekinuto. Nakon pljenidbe teku?eg ra?una i ostajanja bez osnovnih sredstava za život 28. sije?nja ove godine, kažu sve po Ovršnom zakonu, par mjeseci kasnije Sabor je izglasao izmjene i sada to glasi ovako:

U ?lanku 149. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»(1) Ako se ovrha provodi na pla?i ovršenika, od ovrhe je izuzet iznos u visini 2/3 prosje?ne neto-pla?e u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini od 1/2 prosje?ne neto-pla?e u Republici Hrvatskoj, osim u slu?aju ovrhe radi prisilne naplate nov?anih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slu?aju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od 1/4 prosje?ne mjese?ne ispla?ene neto-pla?e po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu.

Politi?ki azil

Tekst u izvornom obliku (proširen apelom i ?itateljima/blogerima s Pollitika.com):

Poštovani ?itatelji vukovarac.net, vi koji ste pratili kafkijanski slu?aj koji traje ve? tri godine, u kojem su moja osnovna ljudska prava višekratno kršena; da bih zadnjom ovršnom presudom došao u situaciju da po ZAKONU nemam pravo na ikakva nov?ana primanja i egzistenciju u Republici Hrvatskoj, te ovo stanje traje više od ?etiri mjeseca i nema izgleda da bude promijenjeno, osim da predstoje?om presudom u kojoj ?e obitelj Štengl do?i u poziciju ovršavati mi i narednih 200 000 kuna, do?e do produljenja robovlasni?kog odnosa sa sadašnjih sigurnih tri godine na budu?ih izglednih desetak i više godina...

Dobro sam, ne želim vam isto!

Čitanost ovog portala/bloga i sudjelovanje u njegovom radu osoba iz političkog života donijelo je prije mjesec dana zahtjev SDP-a Vladi da se promijeni Zakon o ovrsi i onemogući ovrha cjelokupnog tekućeg računa na koji se isplaćuje plaća, a dan nakon upućivanja tog prijedloga i Vlada se oglasila izašavši u javnost s Prijedlogom Ovršnog zakona koji je prihvaćen na sjednici i (kao) upućen u Sabor, ali ni dan danas, ni u Vladinom odjelu za odnose s javnošću ni u isto takvom saborskom odjelu pojma nemaju o ičemu vezanom za promjenu predmetnog zakona, niti znaju kome se obratiti i saznati gdje je zapelo...(LINK)

Ušao sam u peti mjesec stanja koje se može kvalificarati kao jedno od najgrubljih kršenja ljudskih prava, stanja u kojem PO ZAKONU nemam pravo na egzistenciju!

Nemogu?a misija?

Prije odluke o sjedenju/štrajku pred Županijskim sudom u Vukovaru, do rješenja koje bi mi povratilo jedno od prava iz Europske konvencije o ljudskim pravima, savjetovali me dobri ljudi da iznova pokušam s animiranjem javnog mnijenja pozivom svih dostupnih medija na presicu na kojoj ?u još jednom objasniti i zaokružiti tri godine od po?etka kafkijanskog procesa, s naglaskom na neodrživost i protuustavnost trenutnog stanja bez prava na sredstva za život, stanja koje su tužitelji/ovrhovoditelji, gospoda Štengl, odlu?ili držati status quo sve do isplate sadašnje tražbine od 70 tisu?a kuna, odnosno do isplate svih tražbina koje u budu?nosti mogu i s velikom vjerovatno?om ?e narasti na 300-400 tisu?a kuna...

Stalni ?itatelji bloga pollitika.com upoznati su sa slu?ajem, a novima preporu?am nekoliko mjesta na kojima je bilo pokušaja objediniti u što sažetijem obliku cijelu pri?u:
- Nastavak iživljavanja u Vukovaru (pollitika.com)

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci