Tagovi

Država i vjerske zajednice

Gotovo da nije bilo medija koji ovih dana nije objavio podatak da je Hrvatska iz državnog prora?una u 2008. godini vjerskim zajednicama isplatila nešto više od 413 milijuna kuna.
Posebno se izdvajao podatak da je od toga iznosa Katoli?koj crkvi pripalo više od 382 milijuna kuna. Navedeni podaci preuzeti su iz odgovora Vlade na zastupni?ko pitanje zastupnice Vesne Pusi?.

Državni novac i crkve

No, u tom odgovoru daleko je više podataka koji su do sada javno iznošeni a za koje smatram da moraju biti dostupni javnosti.
Krenimo od ukupnog iznosa izdvojenih sredstava iz državnog prora?una za vjerske zajednice.
Tih 413.169.802,72 kune podjeljenu su slijede?im korisnicima:

1. Katoli?ka crkva = 382.670.811,72 kn
2. Srpska pravoslavna vrkva = 17.038.052,00 kn
3. Reformirana krš?anska kalvinska crkva = 1.720.680,00 kn
4. Bugarska pravoslavna crkva = 218.375,00 kn
5. Hrvatska starokatoli?ka crkva = 244.136,00 kn
6. Islamska zajednica u HR. = 5.482.692,00 kn
7. Makedonska pravoslavna crkva = 709.476,00 kn
8. Evangelisti?ka crkva = 919.592,00 kn
9. Evan?eoska pentekostna vrkva = 858.287,00 kn
10. Krš?anska adventisti?ka crkva = 1. 794.381,00 kn

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci