Tagovi

Zagreb: Bandi? je i dalje u prednosti, ali borba se tek zahuktava!

Povodom predstoje?ih lokalnih izbora, upitao sam se prije pet mjeseci: Može li Bandi? izgubiti? Sada, kada su predani potpisi i znamo da imamo osam kandidata za gradona?elnika (naš Zdravko Gracin nije prikupio potpise, što sam i o?ekivao), mogu zaklju?iti da sam pogriješio u nekim elementima svoje tadašnje analize, ali sam u bitnom bio u pravu. Tada sam napisao:

Jedina mogu?nost da Bandi? izgubi bila bi da se pojavi jedan jaki kandidat/kandidatkinja s dobrom ekipom i pristojnim prora?unom za kampanju, koji bi okupio glasove nezadovoljnika (uklju?uju?i, što je vrlo bitno, i glasove nezadovoljnih glasa?a SDP-a!), te da se uz to dobrom kampanjom potakne na glasovanje dio ogromnog broja inertnih i rezigniranih (na izbore 2005. izašlo je u Zagrebu samo 36% registriranih bira?a). To je me?utim teško o?ekivati s obzirom na slabost svih drugih stranaka, te rascjepkanost i mlitavost zagreba?kih "salona" (svi su protiv Bandi?a, ali me?usobno nesložni) i izoliranost nezadovoljne i frustrirane inteligencije od puka (na kojeg djeluje Bandi?ev populizam).

Zagreb - obrat kasni ali je krenuo

Izbori 2009.g. za Zagreba su pred vratima. Spirale nepla?anja, zastoja i prolupavanja su snažnim vrhuncima krenule ve? sredinom 2006.g. Cijelu proteklu 2008. i sada u 2009.g. udružena partijska vlast koju predvodi SDP, a u kojoj su ?vrsta koalicija i kooperanti HDZ, HSS, HSLS, Tatjana Holjevac, HNS, DC i predsjednik RH te akademski, pravosudno-represivni, medijski, crkveni i drugi vrhovi, se je sve više gubila i gubi pa trenutno svim snagama troše preostale manipuliraju?e milijarde na stanove za tržište na farmi svinja i izbore, kupuju?i aparat pla?ama te sve aktiviste i sve živo uslugama prostora i raznim, što pak kao "tržište" (izraz VŠO) a zapravo "vlast"/"režim" uništava sve ostalo tržište i društvo, ništa drugo se ne pla?a nego reketari, ovršuje, kamatari ...

Obzirom da je zaokruživanje propasti svega u krugu, sa bankama i svim, blizu, bilo je logi?no za o?ekivati da ?e se tržište i ostatak društva mobilizirati ranije, bar na zadnjim linijama obrane.

ZAGREBA?KI IGROKAZ

?itam nešto ovih dana u raznim režimskim novinama istupe politi?ara, koji u "utrci koja život zna?i" zauzimaju startne pozicije. Malo sam ih ( politi?are ) raš?lanjivao i moram re?i da sam se smijao, ali se bojim da ?u i plakat, pa krenimo redom:
1. Josip Kregar- ?ovjek bi s vragom tikve sadio (znamo kako to završava ), samo da do?e do love.
2. Miroslav Roži?- toliko se puta pokajao za svoj rad u HSP-u, da se svaki dan šamara pred ogledalom, pa to sada predlaže svim bira?ima koji ne glasuju za njega.
3. Velimir Sri?a- usamljen ?ovjek, ponovo bi se družio s drugovima.
4. Jasen Mesi?- misli da ?e mu prezime donijeti nešto glasova, možda se ljudi zabune, jer od svojih ne?e dobiti ništa osim cipele nakon izbora.
5. Najsmješnija je Tatjana Holjevac, prezime OK, zagreba?ka politi?arka ( ni vrit ni mimo, kak bi to mi lepo rekli v Zagrebu ili ak vam je bliže kak Bosanci veliju- nit smrdi nit miriše ).
Nu, nije mi uop?e jasno što oni zapravo rade, jer o?ito je da to nije jasno ni njima samima, osim naravno, fotelje i uhljebljenja, ali to ve? imamo u liku sveprisutnog Bandalerosa.

Koga briga?

Lokalni izbori su za nešto više od mjesec dana (?eka nas predizborna korizma, i to zaista, s obzirom na to da neki kandidati ve? iska?u iz paštete), a jako malo ljudi zna da uop?e dolaze nekakvi izbori, dok samo najvjerniji fanovi Dnevnika znaju da je i došlo do nekakvih promjena. Kakvih? Kao što naslov kaže, koga briga. Netko se tu ?udi što Hrvati nisu proslavili ulazak u NATO. Svaka ?ast na optimizmu, ali Hrvati nisu odreagirali na mnoštvo stvari koje su i o?itije i koje ih se izravnije ti?u od NATO-a. Razlog tome je složen, ali potvrda je jednostavna. Kopirala sam nekoliko dana popis 10 naj?itanijih ?lanaka na jutranji.hr, ali ako to krenem ovdje navoditi i analizirati, bojim se da ?e me strefiti sr?ani udar (a još sam u ranim 20-im pa ?u se toga poštedjeti bar zasad). Umjesto toga, predlažem vam da i sami katkad bacite oko na to pa da vidite zašto nam je država takva kakva je. Ugrubo, ako naslov ne daje nadu da ?ete klikom na naslov vidjeti bar jednu sisu, ne?e do?i na tu listu 10 naj?itanijih.

"J*** Izbore"

Nove propagiraju?e izborne skupine koriste ono što vide i što ?uju, kao uvjerljivi pristup da poguraju svoju stvar, politi?ki – seks.
Grupe kao što su “glasOrgazam” i “J*** izbore” ohrabruju svoje ?lanove da postanu aktivniji i da se uklju?e u nadolaze?e izbore, obe?avaju?i im više akcije u krevetu.
"Naša glavna misija je da pove?amo odaziv glasa?a” kaže glasnogovornik i direktor “glasOrgazma” i nastavlja: “Znamo da se mnogim mladima pruža prva prilika da glasuju na ovim izborima, ali i onima koji su se tek probudili, a imaju nuždu za seksom. Ponekad su bezidejni kako da se prijave za glasanje ili da prona?u nekoga za seks. Ovdje mi ulazimo u pri?u. …

Roži?, Kregar, Sri?a

Manje od dva mjeseca je pred izbore za Gradona?elnika. Imamo trenutno tri kako tako relevantna kandidata koji bi mogli parirati Milanu Bandi?u. Iz ove ra?unice eliminiram dakle Mesi?a (HDZ), Holjevac (kompromitirana priležnica), Klari?a (sitan karakter) i Gracina (nema infrastrukturu za bitku).

Ostaju nam dakle prva trojica.

Roži? je godinama u politici, ima politi?ki karakter (nekima istina privla?an, drugima antipati?an), interesantan je onima koji su nekad glasali za HSP, malo desnijoj ekipi, kao i onima koje je Roži? kroz svoj dugogodišnji angažman na bilo koji na?in osvojio. A anketama ?esto biva zanemaren, ali ankete op?enito i nisu nešto na što se treba previše oslanjati.

?isto za primjer, Mesi?evih 2,5% u Globusu su ga na kraju doveli do predsjedni?ke funkcije.

"Zagreb 2009 kao izazov" (5) - šta se zbilja dešava s izborima

Iako je "ap" kampanja skrenula na redovne žive puteve "ap"-a, na rubu mogu?nosti i volje za bilo šta izvan toga, obzirom da "ap" nije samo osoba nego stalno i živa mrežna suradnja i praksa u još ve?im i složenijim mrežama i malo specifi?no neovisno (uz najskuplju cijenu toga), pod "ap" je stalno htio to netko ili ne puno više ljudi, i kada je kao sada sve na dnu dna bar 100, a djelom i puno više, mora se malo iz tog aspekta ukupno o izborima za Zagreb 2009.g., ako ne sada bar malo možda ne?e više nikada, pa ?e po?et padati babe i putevi ?e biti blokirani - i zbog te uskra?ene sitnice ?e se polomiti jadni novinari kao žrtve, i beskrajne službe, aktivisti, analiti?ari, kreatori pop kulturne instant industrije i trgovine time.

Slabost vs Snaga

Na ovim stranicama, našoj maloj krčmi u kojoj se praši i dimi na sve strane, a ego-tripovi pokazuju svoj holivudski sjaj, sjaj zvijezda sve do šeste veličine, činimo male korake naprijed, kao da smo kročili na Mars.
A gdje se zapravo nalazimo? U žabokrečini, živom blatu, ustajalom i smrdljivom, tako da se sada sa nostalgijom možemo sjećati smrada sesvetske svinjogojske farme. Osjećate li slabost i nemoć od toga? Većina prigovara, ali glasno šuti, mediji su u okovima krupnog kapitala i mjesto slobode pričaju nam bajke, a mi ovdje ložimo tihu vatricu na kojoj se naši kandidati za gradonačelnika moraju dobro skuhati, jer samo tako mogu biti probavljivi za širu i dužu upotrebu.
Ovdje prisutni Gracin, Kregar, Srića, ali i glavna gitara koja loži, Ap, iznijeli su neke svoje stavove, razmišljanja, sugestije, vizije, dejavu..ali opet..
Idemo ispočetka.
Iz svih prezentacija, pa i onih umjetničkih, zaključujem da nam se svijet vrti oko jedne stvari.. JA koji se nikako ne može pretočiti u MI.. Ovo je pitanje za milijun kuna, zašto je to tako teško?

"Zagreb 2009 kao izazov", (novi) program i kandidat za gradona?elnika - "ap" (s pollitika.com)

Sažetak provedbenih osnova programa "Zagreb 2009 kao izazov - provedbeni minimalizam u granicama zakona, strogo i disciplinirano "za", ni na nebu ni na zemlji".

Politi?ki djelovi, koji postaju provedbeni i praksa:
- slabost kao osnova, ako se jednog dana u to upli?u dobiti i nade i uspješni "prozvodi" zašto ne ali nema "preskakanja igre", osnova je slabost a obamanijski "hope" (nada) i "change" i "povezivanje tihe ve?ine" se prepuštaju "tržištu", ja kao gradona?elnik i grad se ne?emo baviti time niti u slobodnom vremenu (puno je posla i igre prije toga, kada predstva krene mora i?i, sve to je za "publiku");
- provedbeni minimalizam u granicama zakona se odnosi na sve, pa i novo, pri ?emu nije novo sve što zapo?inje ili što se inicira, do toga se dolazi tek kreativnim i drugim radom, pa i puno najbolje napravljenog nije i ne može biti zajam?eni "zgoditak na lutriji", novi uspješni "proizvod na tržištu", kako bi bilo da je sve tako,

Zašto sam se kandidirao za gradona?elnika

Zašto sam se kandidirao za gradona?elnika Zagreba? Je li razlog veliki ego koji traži nove potvrde? Je li posrijedi koristoljubiva pomama za foteljom? Ili me netko potplatio da igram trojanskog konja? To su neki od komentara koje "zlo?esti" ovih dana ispisuju po portalima. Sre?om "dobrih" je puno više, ali ipak... valja mi odgovoriti, a vi vjerujte ili ne.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci