Tagovi

Pomoz' Bog, junače!

Ministar obrane u Milanovićevoj vladi, Ante Kotromanović, bekompromisni borac za zaštitu digniteta DR i braniteljskih prava poznat kao predlagač Zakona o ustanovljenju naziva “Heroj (ili junak) DR”

http://pollitika.com/ima-li-kraja-quot-inicijativama-quot

inicijativi koja mu u prošlom sazivu Sabora nije prošla, ali sad bi mogla proći, jer je podržava i ministar branitelja, a i ruku u Saboru je dovoljno.

Doznajemo tako i da dični ministar, vojni umirovljenik od svoje 34-te godine života, ima nekih nepodmirenih financijskih obaveza prema MORH-u, oko čega se vodi sudski spor, a i da je šefovao u KI Orahovica za 15.000 kn mjesečno netto uz neograničeno korištenje osobnog automobila i mobitela, ne piše jel' bila u igri i kakva kartica, a sve to opet navodno uz uredno primanje mirovine.

Zanima me jel' primao mirovinu ili zastupničku plaću ili možda i jedno i drugo i kao zastupnik s liste SDP-a u prošlom sazivu Sabora, jednako kao što me zanima hoće li uredno primati mirovinu i uz ministarsku plaću.

Može li dr. Ivo Josipovi? zaustaviti IGH i MORH

IGH : KRIMINAL JE VOJNA TAJNA
Kada velike firme poput IGH sudjeluju u prevarama u javnoj nabavi tada to bude proglašeno vojnom tajnom.
U Hrvatskoj kroz postupak javne nabave izvede se gra?evinskih radova u visini cca 22 000 000 000,00 dvadesetdvije milijarde kuna , a za nadzor nad tim investicijama potroši se 1,5% ili oko 310 000 000,00 kuna, a IGH od toga izvede pola.
Ništa tu ne bi bilo sporno jer je IGH jedna od 5 najve?ih takvih firmi u Evropi i upošljava najbolje i najsposobnije inženjere u Hrvatskoj da IGH ne dopušta izvo?a?ima koji nisu prošli postupak javne nabave da izvode radove.
Najbolji primjer je gradnja vojarne u Petrinji. Investitor MORH.
Posao je u postupku javne nabave dobila firma Fenix d.o.o. Slavonski Brod ,a nadzor nad izvo?enjem radova IGH . Ukupna vrijednost investicije iznosi 28 000 000,00 kuna s PDV-om.
U tenderskoj dokumentaciji Fenix nudi da ?e sve radove izvesti s svojim radnicima i prilaže Suglasnost ministarstva graditeljstva za izvo?enje radova III skupine (složeni radovi i firma s 120 uposlenih ). Sve po zakonu.

Kako do posla na na?in kojeg nitko ne osu?uje?

Fakat, kako? Statistika kaže jako teško, ali dnevne novine donose i neke druge pristupe. Naravno, sve ovisi o tome tko si, ili konkretnije, o tome tko stoji iza tebe.
Željno iš?ekujem ve? par dana reakcije na jedan ?lanak, ali nitko ni a ni b. Ok, svi su opsjednuti odlaskom Faka, doma?eg izdajnika, ne-domoljuba, pohlepnog sportaša koji se eto usudio oti?i u neku drugu državu i tamo se baviti svojim poslom. Bilo je i onih koji rade isto, ali opet njega spremno osu?uju. Osim tog problema u logi?kom zaklju?ivanju, tu je jedan još ve?i.
Pa evo.
Lijepo Mateša kaže: "Hrvatski olimpijski odbor i Hrvatski biatlonski savez zahvaljuju Ministarstvu obrane RH i ministru Branku Vukeli?u te na?elniku Glavnog stožera OS RH generalu zbora Josipu Luci?u na svemu što su u?inili vezano uz zaposlenje Jakova Faka u Hrvatskoj vojsci, a što niti jednom drugom hrvatskom sportašu u našim razvojnih programima nije osigurano."

Jel tu nešto smrdi?
Meni da.

Registar, hakeri i obavještajci

Registar branitelja je objavljen, duh je pušten iz boce i više ga ništa u nju ne može vratiti. Me?utim, u cijeloj pri?i oko registra branitelja izostala je analiza nekih osnovnih elemenata cijelog slu?aja, kao što su zloupotreba podataka, motiv i na?in po?injenja samog djela.

?injenica je da se država nejednako odnosi prema zloupotrebama osobnih podataka, pa ?ak i klasificiranih podataka o kojima je dužna skrbiti. Anegdotalno, ali i sam ministar Tomislav Ivi? u emisiji Otvoreno, objavom podataka o u?eš?u u ratu bivšeg ministra Dragana Primorca, po?inio je kazneno djelo - na što ga je upozorio i voditelj Mislav Togonal.

Me?utim, puno ozbiljnije kršenje zakona dogodilo se za vrijeme izbora za zagreba?kog gradona?elnika, te kasnije tijekom predsjedni?kih izbora. Bilo kakva reakcija pravne države potpuno je izostala. Nije bilo televizijskih emisija, nije bilo bombasti?nih naslova, a što je puno važnije - nije bilo nikakve istrage, niti hapšenja. Ovakav tijek doga?anja jasno ukazuje na dvostruke kriterije, nekonzistentnost, te na ozbiljne deficite u funkcioniranju pravne države - no to (nažalost) nimalo ne za?u?uje.

Nema nedodirljivih - uhitite Jadranku Kosor

Prije nekoliko dana, nepoznati netko je na adresi www.registarbranitelja.com postavio sporan sadržaj. Uskoro je utvr?eno da se radi o dijelu registra branitelja, starom najmanje godinu dana, na osnovu kojeg je napravljena aplikacija koja na upit izbacuje slijede?e podatke: ime i prezime, postrojbu i vremenski period proveden u postrojbi imenovanog branitelja / ice.

Na objavu ovih podataka burno je reagirao sam vrh izvršne vlasti, te je premijerka objavu nazvala napadom na pravnu državu, koji treba istražiti i sankcionirati, budu?i se radi o nelegalnom objavljivanju tajnog dokumenta, te objavi osobnih podataka branitelja bez njihove privole.

Policija je reagirala ekspresno, te je ve? slijede?i dan uhitila Marka Rakara, na temelju nevjerodostojnog dokaza, te mu zaplijenila cjelokupnu informati?ku opremu – uklju?uju?i i ra?unalo njegovog sina. S današnjim danom, Marko Rakar ve? tre?i dan provodi u policiji koja u njegovom prisustvu pregledava sadržaj na izuzetoj informati?koj opremi.

OK.

Recimo da sve tako i treba biti. Recimo da javni interes za objavom ovog registra u državi sa pola milijuna branitelja ne preteže nad potrebom za zaštitom osobnih podataka. Recimo i da su ovom objavom na internetu uistinu povrije?ena prava na osobne podatke, makar se ne objavljuju npr. datumi ro?enja, adrese stanovanja, stru?na sprema, JMBG ili nešto sli?no. Recimo da je objava tih podataka uistinu napad na pravni poredak par excelance, te da zahtjeva brz i u?inkovit odgovor policijskog represivnog sustava.

Recimo, k tome, još i da u Hrvatskoj – po rije?ima premijerke i ministra unutarnjih poslova – nema nedodirljivih.

Dokuda sa zataškavanjem

Ponukan jednim komentarom na web stranicama "Ve?ernjeg lista" odlu?ih provjeriti navode o mogu?oj aferi MORH-a u ilegalnu trgovinu oružjem. Stranica koju sam dobio sa informacijama o zaustavljanju aviona registriranog u Ukrajini, koji je letio preko Zagreba za Ekvatorijalnu Gvineju, te bio zaustavljen tijekom dopune goriva i trenutno se nalazi pod istragom zbog krijum?arenja oružja u Nigeriji je ovdje: http://www.javno.com/en-world/nigeria-impounds-ukrainian-plane-arms-on-b... i ovdje http://www.rferl.org/content/Nigeria_Impounds_Ukrainian_Plane_With_Arms_.... i ovdje http://in.reuters.com/article/oilRpt/idINLI54805220090618Za ovdje je i cijeli tekst ?lanka sa e-zadar:
"Ukrajinski teretni zrakoplov, koji je navodno iz Zagreba poletio prema Ekvatorijalnoj Gvineji, zaplijenjen je u Nigeriji jer su snage sigurnosti u njemu pronašle oružje i streljivo, javljaju u ?etvrtak nigerijski i ukrajinski mediji.

Hrvatska puška na hrvatskom ramenu

Poduze?e HS Produkt, koje se proslavilo izradom pištolja HS2000 (poznatim i kao XD - eXtreme Duty), izradilo je za potrebe hrvatskih oružanih snaga jurišnu pušku nazvanu VHS. Prošle godine MORH je naru?io probni kontingent od nekoliko desetaka pušaka, a sada je uslijedila narudžba prvih 1000 komada prvenstveno namijenjenih opremanju jedinica HV-a u vojnim misijama izvan Hrvatske.

O?ito ohrabreni uspjehom pištolja HS2000, HS Produkt i MORH ve? su po?eli i propagandnu kampanju, pa su pušku VSH proglasili jednom od najboljih ikad proizvedenih (ako ne i najboljom), me?u ostalim i boljom od poznate puške Heckler & Koch G36 kojom je MORH do sada opremao naše jedinice u misijama izvan Hrvatske.

Zašto podržavam studente?

?itaju?i proteklih dana reakcije na moju bezrezervnu podršku studentima, ?ovjek ostaje ponekad frapiran koliko neki pojedinci ne razumiju problematiku, kako olako prihva?aju servirane izjave politi?ara te koliko ih još uvijek živi u mra?nim devedesetima gdje su nas plašili komunizmom. Takvo nerazumijevanje studentskih zahtjeva, upravo je i moj glavni motiv zašto bi svi trebali imati besplatno studiranje, jer dobro je poznata stvar još od staroga Rima, daj narodu kruha i igara i vladati ?eš njime bez ikakvih problema. Tako rade i današnji vlastodršci sustavno uništavaju?i obrazovanje, jer što je narod manje obrazovan lakše ?eš mu lagati i muljati, a onda s par populisti?kih izjava nagovorit da ponovo glasaju za tebe.

Za one koji ne razumiju gornji ?lanak, slijedi ovaj drugi u kojemu na krajnje jednostavan na?in objašnjavam zašto podržavam studente. Ukratko… u zemlji u kojoj ima toliko para da se nitko od vladaju?ih politi?ara ne uzbu?uju zbog:
- Nestanka 6 milijuna dolara iz Brodosplita
- Skupocjene kolekcije premijerovih satova bez ra?una za iste

ZB Zemunik-leglo obiteljskog biznisa i kriminala

Na stranicama SD je ju?er 05. svibnja 2009. god. izašao ?lanak o kra?i dva navigacijska ure?aja iz školskih helikoptera Bell-212 u ZB Zemunik kod Zadra.. ?lanak možete pogledati ovdje:http://www.slobodnadalmacija.hr/Novosti/Hrvatska/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/53098/Default.aspx

Ista Zrakoplovna baza (ZB) je mjesto rasporeda nekoliko postrojbi OS RH. Tako?er je jedna od vojnih instalacija koje se ure?euju po NATO standardima poradi mogu?eg razmještaja NATO postrojbi.

Nepotvr?ene glasine govore kako na samoj ZB radi preko stotinu bra?nih parova, a statistika o zapošljavanju rodbine (nepotizam) je uveliko gora.

Tako se stoji na braniku plja?ke!

Svakodnevno svjedo?imo odvijanju trakavice pred istražnim povjerenstvom Hrvatskog Sabora povodom, danas možemo gotovo sa sigurnoš?u re?i, plja?ke 2 mil EUR, kojoj je kumovao jedan od najnesposobnijih ministara u Sanaderovoj vladi, Berislav Ron?evi?, u vrijeme doga?anja ministar obrane RH.

Te 2004. godine MORH je ušao u nabavku vojnih kamiona direktnom pogodbom nakon poništenja uredno provedenog natje?aja i te kamione preplatio s oko 2 mil EUR.

Odmah nakon šro je dobio takve informacije predsjednik RH pokrenuo je pitanje tog netransparentnog trošenja novca u MORH-u.

S odgovorom se odugovla?ilo na sve mogu?e na?ine, ali Mesi? nije odustajao i koristio je svaku priliku da podsjeti na taj kriminal.

O što se doga?a, vladaju?i, ne mogavši više zadržavati status quo, ipak angažiraju USKOK i osnivaju saborsko povjerenstvo, kojem predsjedava SDP-ovac N. Stazi?.

Ve? na prvoj sjednici Povjerenstva postalo je jasno da ?e HDZ-ovi jurišnici, predvo?eni A. Hebrangom i ?lanovi Povjerenstva iz redova vladaju?e koalicije, poduzimati sve da se ?itav slu?aj što više zamagli, a da se o merituumu stvari raspravlja što manje.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci