Tagovi

Stranke, izbori, štakori...

Prije neki dan, jedan od ?elnika sindikata, znameniti V.Ribi?, glasno je razmišljao, a novinari to javnosti objelodanili. V.R. je naime, po?eškao svoju bradicu i u maniri dubokog mislioca anti?kog tipa, mudroslovio kako,šmrc, nemaju razumijevanja ni potpore za bolji položaj radnika ( koji oni, kao, štite) me?u aktualnom politi?ko-strana?kom strukturom pa razmišljaju da se i sindikalci (re)definiraju kao neka politi?ka stranka i sudjeluju u predstoje?im izborima!?
Probni balon? Iznu?ivanje boljih ponuda? Ambicije? Hmmm...
Zamislila se najmudrija pera naših novina i krenula analizirati što je mudrac mislio i je li ispravno mislio.
Elem, zaklju?iše da je to legitimno i da je ?ak i ok. Navodno, svi štite krupni i sitni kapital ( a nešto ga i sklone), a radnike i namještenike - nobody.
I sada ?e V.R. zvani Robin Hood zapasati ma? i krenuti s golorukim sljedbenicima kroz bespu?a Hrvatske politike, pardon Notthingama.
Našem je novovjekom Robinu Hoodu, o?igledno preveliki napon izbacio osigura? u neuronskom sklopu, ali on misli - ozbiljno.

Divide et impera ne?e pro?i….

Zanimljivo je ovih dana bilo gledati slušati ili pak pro?itati što su sve novinari i „novinari“ rekli u svezi posljednje pulsove ankete o trenuta?nom rejtingu stranaka, kao i za sada poznatih koalicija koje se spremaju za parlamentarne izbore.

Kako je sa profesionalne, dakle i eti?ke to?ke gledišta sasvim normalno da se prema svom poslu novinari, kao u ostalom i svi drugi, ponašaju i djeluju (pišu, govore….) nepristrano odnosno objektivno, a u ovom slu?aju je rije? o anketi pulsa, u ovom dnevniku ?u odmah na po?etku javno zahvaliti svima koji su to odradili profesionalno, ali ipak obzirom na okolnosti posebno dotaknuti ono što je doista u suprotnosti sa etikom i profesionalizmom. Dakako da nemam namjeru prozivati ovog ili onog jer ?e se i onako sami prepoznati u tekstu, no ono što i kako rade je nešto što je u najmanju ruku krajnje nekorektno.

Opasno naginjanje HSU-a, potonu?e ozbiljno prijeti….

Zanimljivo je prije neki dan bilo pogledati na dnevniku nov@tv posljednje rezultate istraživanja rejtinga stranka, politi?ara kao i za sada poznatih koalicijskih blokova.

Ne ?udi stoga što rejting premijerki i predsjednici HDZ-a pada jer je pozicija vladaju?ih uvijek najteža budu?i su izvrgnuti kritici svih, a ako k tome dodamo i niz problema koji su stalno otvoreni, poput nezaposlenosti, pada BDP-a, pove?anje zaduženosti, neriješena privatizacija brodogradilišta, nezadovoljstvo seljaka, korupcijske afere, rast cijena energenata, problemi sa susjedima (Slovenija), teško?e sa otvaranjem poglavlja u pregovorima sa EU, realni pad mirovina i pla?a što dovodi do op?eg pada životnog standarda stanovništva itd… onda doista druga?ije i ne može biti.

Mi možemo bolje!! Mi ho?emo bolje!! Mi zaslužujemo bolje!!!

MI MOŽEMO BOLJE!
MI HO?EMO BOLJE!
MI ZASLUŽUJEMO BOLJE!

http://www.glowfoto.com/static_image/01-103442L/9642/jpg/05/2010/img6/gl...

http://www.glowfoto.com/static_image/01-120954L/6581/png/05/2010/img4/gl...

Prosvjedi održani u Rijeci na Praznik rada Prvi maj u organizaciji Sindikata Istre i Kvarnera, te ostalih Sindikata koji su podržali prosvjede po?eli su povorkom sa Mosta branitelja uz karanfile i zastave.
Pridružila sam se dobila karanfil, a ponijela i zastavu u prvom redu.
G. Bruno Buli? iz Sindikata Istre i Kvarnera ?estitao je gra?anima Praznik rada i pozvao ih na prosvjede dok je povorka išla preko Korza prema Trgu 128. brigade, gdje su se održali prosvjedi.
Osje?aj koji me je nosio dok sam ja nosila zastavu bio je mješavina ponosa, otpora, bunta i snage. Spoznaja da možemo promijeniti svoj život, da možemo vladaju?oj kliki pokazati kolika je snaga ogor?enog radništva, umirovljenika i nezaposlenih, te svih gra?ana ?ija budu?nost može biti ugrožena gubitkom radnog mjesta.

Zamolila sam g. Buli?a da kažem nekoliko rije?i kao nezaposlena osoba.
Najavio me je kao gospo?u koja želi nešto re?i skupu.

prosvjedi na Prvi maj Praznik rada

PROSVJEDI NA PRVI MAJ PRAZNIK RADA
KREPAT, MA NE MOLAT!!!!

Politika ove Vlade i lady Kosor, ako se ovo o?ajno prtljanje i legalizirano uništavanje vlastitih gra?ana uop?e može tako nazvati, pored svih jadnih poteza, okrunjena je oduzimanjem dopunskog zdravstvenog osiguranja za 360 000 gra?ana.
Kako svi pla?amo obavezno osiguranje, uvo?enje dopunskog bio je loš potez, a oduzimanje istog od najsiromašnijih je o?ajni?ki pokušaj održavanja na vlasti.

I još ima obraza vlastitu nesposobnost i kukavi?luk, otimanje posljednjih novaca iz naših sve tanjih nov?anika koje nam izvla?i svojim grabežljivim prstima, zvati hrabroš?u.
Može to ona, jer obraza i ?asti nema, ili ih je davno prodala za penjanje prema vrhu. A došla je do vrha gaze?i preko leševa, laktare?i se do besvijesti, gaze?i vlasti narod, jer njena zora mora biti tu?i sumrak.

Njena je zora sumrak svih nas.
A mi smo djelomi?no krivi za to, jer smo šutjeli.
Pustili smo ih da divljaju, kradu varaju, otimaju i bogate se na nesre?i vlastitog naroda.
Šutjeli smo dugo. U Rijeci 07.04. bili su veliki prosvjedi.
Prosvjeda ?e biti opet.

RTV pristojba by Superhik

Nakon prošlogodišnjeg hara?a na mirovine ?iju je ustavnost potvrdio i Ustavni sud, umirovljenici su po ve? poznatom nepisanom pravilu opet najviše pogo?eni još jednom, ovaj puta i krajnje nelogi?nom ili možda bolje kazati Superhikovskom podizanju RTV pristojbe . Kako je TV mnogim umirovljenicima i jedini prozor u svijet, a svaka kuna nasušna potreba za puko preživljavanje, ovo ?e pove?anje mnogima od njih definitivno zna?iti i potpuni zabavno – informativni mrak….. prenose danas me?u prvima portali Ve?ernji list.hr, business.hr……

Problem porasta broja umirovljenika u Hrvatskoj

Broj umirovljenika u Hrvatskoj se iz godine u godinu stalno povećava. Tako je od rujna 2008.do istog mjeseca 2009. se povećao za cca 33.000. Znači da se opet nastavlja stara praksa, tj. da se socijalni i politički problemi rješavaju slanjem djelatnika u prijevremenu mirovinu.

Ta praksa je veoma opasna za sadašnjost i budućnost Hrvatskog gospodarstva, a s time i čitavog društva općenito, i to iz više razloga:

• Povećava se broj onih koji žive na račun državnog proračuna i fondova. Znači povećavaju se troškovi društva.
• Smanjuje se broj onih koji stvaraju novu vrijednosti. Znači smanjuju se prihodi društva, a time i prihodi u budžet i fondove države.
• Slanjem u mirovinu građana mlađih od propisanih godine života i radnog staža ima za posljedicu to da ćemo u budućnosti stalno imati više umirovljenika nego je to normalno.
• Stvara se nervoza i povrijeđenost kod onih koji idu u prijevremenu mirovinu (bar kod savjesnih i poštenih), jer im se onemogućuje rad u punom radnom vijeku - što im garantira Ustav republike Hrvatske. Ne zaboravimo je po Ustavu rad i pravo i dužnost.

HNS bi sa «penzi?ima» do 15%!? I ja bi «sine»!

HNS bi sa «penzi?ima» do 15%!? I ja bi «sine»!


Kako mediji danas prenose predsjednici HNS-a i HSU-a su objavili da kre?u u razgovore o stvaranju koalicije koja bi na sljede?im parlamentarnim izborima po njihovoj matematici trebala osvojiti oko 15 posto glasova…….

SU podupire Milana Bandi?a


E sad kada je i službeno objavljena predsjedni?ka kandidatura gospodina Milan Bandi?a red je da javnost izvijestimo kako je i zašto Stranka umirovljenika odlu?ila poduprijeti ga ve? u prvom krugu, a što su vidimo prenijeli i mnogi portali i ostali mediji kao indeks.hr, Monitor.hr, Slobodna Dalmacija, Javno.hr, Dnevnik.hr, itd…….

Kome raste rejting ??

Bira?i nagradili HSU zbog bijega iz Vlade

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci