Tagovi

Prilika stvara lopova

Evo skoro će godina dana da radim kao zaštitar u civilu, rekli bi "dektiva", u jednoj trgovini. Radio sam i prije povremeno nešto slično, ali nije to to, ovo je pravi "dektiva u butigi" posao. Pratiš i hvataš lupeže, slušaš njihove izgovore i čudiš se što im sve padne napamet krasti i koliko toga se u torbicu može strpati.

E sad, postoje i neki stereotipi. Recimo da i sam moraš biti malo lopov da bi bio dobar lovac na lopove. To je najobičnija gluparija. Ko' da netko kaže da ako želilš biti dobar veterinar moraš malo biti ovca. Mislim da sam dobar lovac, a krađe mi nikad na pamet nisu padale, niti sam o njima razmišljao dok se nisam zaposlio na ovom poslu. Kao što veterinar mora razumijeti životinje, nihov metabolizam, uvjete koji su im potrebni za život, što ih ugtožava da bi bio dobar veterinar, tako i dobar "dektiva" mora naučiti kako se ponašaju i razmišljaju lupeži, pratiti što se događa u trgovini, učiti od onih koji su bolji i koji duže rade taj posao.

Bacanje hrane

Pokušao sam napraviti neku zafrkanciju kao uvod za ovaj dnevnik, ali ne ide pa onda idemo odmah ozbiljno.

U zadnje se vrijeme puno ljudi nešto uznemirilo zbog toga što trgovci bacaju puno hrane, a prema nekim podacima baci se oko 400 000 tona hrane godišnje.

Ne znam kako su došli do te brojke. Je li to količina koju bace i trgovci i ugostitelji i građani ili se to odnosi samo na trgovce.
Možda se procjene temelje na podacima o tome koliko se hrane otpiše u trgovini?

Druga stvar je tu i da idu priče da je ta hrana što se baci dobra i kvalitetna samo joj je eto prošao rok trajanja, ali ona se i dalje može jesti.

Pa pošto dosta vremena provodim u trgovini i vidim puno toga mislim da bi bilo dobro da se smiri euforija da će se riješiti problem gladi u zemlji i svijetu time da se natjera trgovce da doniraju hranu koju su do sada bacali.

Što se baca?

Dosta bačene "hrane" spada u voće i povrće. Toga se stvarno puno baci, ali to i ne izgleda kao nešto posebno kvalitetno, hranjivo, dobro kao i ostala roba.

Dug zaduživanje dugovanje za blagostanje

dug zaduživanje dugovanje za blagostanje - kao sistemski granidbeni elementi funkcioniraju kao univerzalan „perpetuum mobile“

univerzalno, a svaki dan svugdje oko nas gle ponavljanja...

prihod mali, ali trošenje veliko,
pa banka, pa zaduživanje i povrat duga,
pa trgovina, pa kupovanje,
pa trošenje roba, pa naručivanje roba,
pa proizvodnja roba, pa skladišta puna,
ZAKLJUČAK - vuk sit koza cijela,

i opet iznova svaki dan, iz dana u dan univerzalni sistemski „perpetuum mobile“

prihod mali, ali trošenje veliko,
pa banka, pa zaduživanje i povrat duga,
pa trgovina, pa kupovanje,
pa trošenje roba, pa naručivanje roba,
pa proizvodnja roba, pa skladišta puna,
ZAKLJUČAK - vuk sit koza cijela,

ALI ALI ALI -

sistemsko rješenje „od prihoda do skladišta punih“ kao „perpetuum mobile“ ulazi DANAS u sistemsku „crnu rupu“ u - nestanak...

svugdje oko nas, gle katastrofe

prihod JEST - mali, a trošenje JEST - veliko
ali
banka NEMA zaduživanja, jer banka NEMA povrat duga

pa NEMA trgovine, pa NEMA kupovanja
pa NEMA trošenja roba pa NEMA naručivanje roba,
pa NEMA proizvodnja roba pa NEMA skladišta punih,

Stripoteka: Dužničko Ropstvo I Izgubljena Nauka O Novcu

Nije to nikakva rijetkost - puno ljudi bez dlake na jeziku kritizira Papu Ratzingera u Vatikanu na osnovu toga što je i on uostalom samo običan smrtnik baš kao i svi mi ostali; stoga kao i svi drugi pripadnici ljudske vrste svako toliko sigurno i griješi. Iz tih razloga, mnogi ne uzimaju previše ozbiljno Papine dijaloge i poruke, niti smatraju da vrijedi slijediti njegove direktive. Pa ipak, isti ti vjernici će bez trenutka razmišljanja staviti ruku u vatru kad je riječ o Bibliji. Zašto? Tko je nekad davno napisao stranice prve Biblije, i tko je kasnije od originala stvorio tisuće raznih verzija? Čovjek ili Bog? Naravno, čovjek. Pa opet, religiozni ljudi iz nekog tajanstvenog razloga i dan danas uzimaju upute iz Biblije za Božju Riječ i strogo ih se pridržavaju iako dobro znaju da su ih izmislili i na papir prenijeli sasvim obični ljudi koji u svojoj prirodi griješe i umiru poput svih ostalih.

Teško vrijeme

Ljudi jednako preuveli?avaju i sre?u i nesre?u, a nikad nismo ni tako sretni ni tako nesretni kako se govori, rekao je još pred 150 godina slavni Honoré de Balzac, duhovni za?etnik europskog realizma.

I doista, danas, kad je hrvatsko društvo suo?eno s brojnim zabludama o uspješnosti naše ekonomske politike, ne treba pani?ariti ve? „spustiti loptu na zemlju“ i povla?iti racionalne poteze.

Rafalno izvješ?e III - Sanaderova ostavština

U lipnju 2009. registrirano je 56,4 posto novih vozila manje nego u lipnju 2008. U prvih šest mjeseci ove godine broj registriranih novih vozila za 48,6% posto je manji u usporedbi s istim razdobljem 2008.

Bruto doma?i proizvod realno je manji za 6,7% u prvom tromjese?ju 2009. u odnosu na isto tromjese?je 2008. godine.

U razdoblju od lipnja 2008. do svibnja 2009. ukupna industrijska proizvodnja u usporedbi s istoimenom proizvodnjom iz razdoblja od lipnja 2007. do svibnja 2008. bilježi pad za 3,8%.

Mjese?ni obujam industrijske proizvodnje u Republici Hrvatskoj u svibnju 2009. u usporedbi s industrijskom proizvodnjom iz svibnja 2008. bilježi pad za 7,1%.

HDZ-EKONOMIJA

Tko tu koga reketari?

Razgovaraju?i pred jedno 17 godina s direktorom jedne izuzetno uspješne njema?ke tvrtke o brizi za zaposlene i sindikalnom organiziranju, ?uo sam od njega ovakvu pri?u:

Budu?i da mu je tvrtka znala dobivati upite za odre?enim robama koje je, izvan planova proizvodnje, bilo mogu?e izvršiti samo u prekovremenom radu, što opet nije bilo mogu?e bez dogovora sa sindikatom, uprava je predložila radnicima da ?e im pove?ati startne osnovice pla?a za 10 %, ako se iš?lane iz sindikata.

Nekoliko dan nakon ove "nemoralne ponude" u firmu je došao državni inspektor rada, optuživši upravu za kršenje ustavnih prava zaposlenih (pravo na udruživanje) i odredbi zakona o radu, te da ?e svaki takav pokušaj ubudu?e bit sankcioniran trajnim zatvaranjem firme i njenim prestankom.

Tako to rade u državi vladavine prava.

Bofl Vlada

Prije nekoliko dana hrvatski premijer je daju?i izjave medijima, tek usputno spomenuo „najavu rata“ bolf robi.
Iako sam ovu izjavu ve? prokomentirao za jedan hrvatski dnevnik, mislim da vrijedi i malo šire obraditi ovu temu.

Što je to uop?e bofl roba? Ako pretpostavimo da je premijer mislio na onu robu koja ne odgovara kvalitativnim zahtjevima koji su definirani pravilnicima i Zakonom o zaštiti proizvo?a?a i Zakonom o op?oj sigurnosti proizvoda, onda takva roba, ukoliko funkcioniraju za to nadležne službe, uop?e ni ne može biti na policama trgovina.

Radno vrijeme - kako drug Sanader kaže

Najnovija burleska u režiji HDZ-ovog premijera Ive Sanadera je zakon koji je regulirao radno vrijeme trgovina. Iako je prije samo dva tjedna stupio na snagu, Ivo Sanader ve? odlu?no izjavljuje kako ?e se radno vrijeme produžiti… ?ak do pono?i. Time je Ivo Sanader još jednom pokazao kako HDZ nema nikakvu viziju, koncepciju ili politi?ki smjer. Jedino što HDZ ima je vrludanje od jedne do druge sjednice vlade na kojima se donose zakoni po principu ako pro?e, pro?e.

Ljudska prava i potrošačko društvo

Svi se mi uglavnom zalažemo za to da se poštuju ljudska prava i ljudska sloboda. Za ta prava zalagali su se i mnogi ljudi poput antičkih mislioca ili američkih boraca za slobodu i neovisnost. Naravno oni nisu imali problema što su živjeli u robovlasničkom društvu i što su mnogi od njih u svojim kućama držali robove.
Prava su zaslužili oni koji su bili vrijedni tih prava, koji su bili u trendu tada, za koje se je smatralo da su vrijedni života u slobodi.

I danas se ljudi bore za ljudska prava pa o pravima možemo čitati i tu na pollitici. Govorilo se o pravima novinara i slobodnog izražavanja, pravima djece, pravima homoseksualaca, pravima žena...

Pogledajte samo kakvo su oduševljenje izazvali prosvjedi maturanata. Svi su ih podržali u borbi za njihova prava, svi su za njih imali vremena i ministri i novinari. Svi su ih podržali.
Rekli su, eto konačno nove snage, eto netko tko je digao svoj glas za razliku od drugih.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci