Tagovi

Kaznena prijava - Ivica Mudrinić – 417 milijuna kuna

(Napomena: na sve okolnosi navedene u ovom blogu već su formirani predmeti državnog odvjetništva te nije potrebno formiranje novih predmeta. Pozdrav legama iz Osijeka)

Dana 28. veljače 2011. godine pozvan sam na prikupljanje obavijesti (poziv broj:511-19-34/08-12-73/11) temeljem odredbi čl. 177. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 62/03).

Obavijesti sam davao u svezi kaznenih dijela koja sam opisao u kaznenim prijavama protiv Ivice Mudrinića, Božidara Poldrugača i Gašpera Gaćine.

Obavijesti sam dao Policijskoj upravi Zagrebačkoj, Odjelu gospodarskog kriminaliteta, Heinzelova 98 u razdoblju od 1. do 4. ožujka 2011. te sam 7. ožujka dostavio na istu adresu još neke podatke.

Obavijesti su se odnosile na više kaznenih dijela.

Prvo i najjednostavnije je kazneno djelo za koje je prijevljen Božidar Poldrugač utaja poreza i drugih davanja članak 286. stavak 1 i 2. Kaznenog zakona .

Hrvatski Telekom, Kaznena Prijava, ?lan Uprave

Budu?i da su bila dva dnevnika na temu Karamarko na platnom spisku Balkanske Telekom Mafije 1 i Karamarko na platnom spisku Balkanske Telekom Mafije 2 a da se iz tih dnevnika nije jasno dalo razabrati da li je pokrenuta kakva pravna radnja u ovom dnevniku dajem sadržaj kaznene prijave protiv ?lana uprave HT-a.

Odmah sutradan nakon slanja kaznene prijave dobio sam obavijest MUP-a da je kaznena prijava proslije?ena nadležnoj PU. Na Op?inskom državnom odvjetništvu u Zagrebu predmet se vodi pod brojem KDO-2524/10.

Op?insko državno odvjetništvo u Zagrebu
Ulica grada Vukovara 84/VII
10000 Zagreb

21. prosinca 2010. godine

KAZNENA PRIJAVA

Protiv Božidara Poldruga?a (OIB: 45389940467, Dobri Dol 40, Zagreb), ?lana upreve Hrvatskog Telekoma d.d. (MB:1414887, OIB:81793146560, Savska cesta 32, Zagreb)
radi po?injenja kaznenog djela utaje poreza i drugih davanja ?lanak 286. stavak 1 i 2. Kaznenog zakona.

Obrazloženje:

Pošteno su?enje za Ivu Josipovi?a?

Cijela pri?a oko Ive (kojeg Ive?) po?ela je sa strana?kim crnim fondovima. Iz kojih se financiraju predizborne kampanje, podmi?uju (ušutkavaju) mediji itd. Blizak Ivin suradnik, opet na „i“, Ivica Mudrini?, bio je jedan od sudionika kobnog sastanka na kojem se dogovaralo punjenje crnih fondova.

Na takav mafijaški sastanak se ne zovu oni koji tamo ne pripadaju. U takvoj operaciji sudjeluju ljudi od najve?eg povjerenja. Jedan je zalutao i progovorio. Ivica Mudrini? nije taj. On šuti ko zaliven. On se i ne sije?a da je sastanka uop?e bilo.

Ivo mu je dužnik. Ivica mu je platio kampanju. Postao je predsjednik. O tom Ivi pri?amo. I kako mu Ivo vra?a dug? Tako što daje poruku da ne postoji politi?ka volja da se obra?una s gospodarskim kriminalom Ivice Mudrini?a.

Ivo je javno izjavio slijede?e:

1. Ako se dokaže da je Ježi? lopina vra?am pare i
2. U redu je što Baji? pazi da ne završi u loncu

Ako ?e onom drugom Ivi, pritvorenom Ivi, Ivi Sanaderu, biti organizirano pošteno su?enje i ovaj Ivo, Ivo Josipovi? dolijati ?e jednog dana. Kako on to kaže zbog zlo?ina?kog poduhvata. Idemo redom.

Ivica Mudrini? osu?en „na smrt“.

Sje?am se iz osamdesetih neke beogradske dramske serije u kojoj je Dragan Nikoli? glumio seoskog u?itelja u Srbiji. Vrijeme radnje je neposredno nakon drugog svjetskog rata. Jedna epizoda prikazuje prijeki sud narodnim neprijateljima. U nekom domu izvo?eni su jedan po jedan na binu neprijatelji naroda, a onda je narod presu?ivao vi?u?i „na smrt“.

Kad su izveli „kulaka“ kojeg je glumio Pavle Vuisi? narod je vikao složno „na smrt“, a onda se me?u njima prolomio glas glavnog lika seoskog u?itelja koji je vikao „na život“. Voditelj tog spektakla od su?enja zaustavio je sklandiranje i upitao seoskog u?itelja pa zašto ti vi?eš „na život“ kad cijelo selo vi?e „na smrt“? Nikoli?ev lik spasio je Vuisi?ev lik slijede?im argumentom: „njegov unuk je moj u?enik i dijete pla?e“.

Na Indexu utjecajnom hrvatskom internetskom portalu ovih dana održano je prokazivanje krivaca za „Hrvatsku katastrofu“. U prokazivanju krivaca sudjelovali su pored gra?ana koji su mogli glasati u anketama i eminentna pera hrvatskog novinarstva. Nekoliko desetaka novinara javno se izjasnilo tko su prema njima najve?i krivci za „Hrvatsku katastrofu“ i svoje stavove su argumentirali.

Balkanska Telekom Mafija Pred Istragom

14.10.2010. informiran sam o stanju mojih kaznenih prijava. 29.09.2010. (dan nakon gostovanja na OTV-u) kona?no je pokrenut postupak slanjem zahtjeva PU Zagreba?koj Odjelu gospodarskog kriminaliteta (hvala svima na podršci projektu).

Precizno; Županijsko državno odvjetništvo, provodi predistražne radnje. PU Zagreba?ka Odjel gospodarskog kriminaliteta prvodi izvide saslušanjem osumnji?enika i svjedoka, a osumnji?enici su iz redova ?lanova uprava telekomunikacijskih kompanija i Hrvatske agencije za poštu i elektroni?ke komunikacije. USKOK je kaznena djela iz prijave UK-216/07 (http://papar.blog.hr) razdvojio u više predmeta i djela pod usko?kim brojem KR-US-43/09 13. svibnja 2010. proslijedio na daljni nadležni postupak ŽDO u Zagrebu. ŽDO u Zagrebu vodi kazneni predmet zbog kaznenog djela iz ?l. 337 st 1. i 4. Kaznenog zakona. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika od 2. lipnja 2010. omogu?ila mi je kao podnositelju kaznene prijave i ošte?eniku neometani uvid u spis.

Osumnji?enici su osumnji?eni da su Republiku Hrvatsku oštetili za iznos od nekoliko stotina milijuna pa do nekoliko milijardi kuna.

Josipovi? i udar na ustavno-pravni poredak RH

PREDSJEDNIK Josipovi? reagirao je na izjavu predsjednika HDSSB-a Vladimira Šišljagi?a, ocijenivši zabrinjavaju?im ?injenicu da ?elnik jedne parlamentarne stranke ne priznaje odluku Vrhovnog suda.
„To je na neki na?in i udar na ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske", rekao je predsjednik za RTL.

Što naš predsjednik misli o ?injenici da jedna od najve?ih kompanija u državi T-HT javno preko medija poru?uje da ne priznaje presudu Vrhovnog suda dok on predsjedniku uprave te kompanije Ivici Mudrini?u ukazuje ?ast imenovavši ga u svoj gospodarski savjet nismo još saznali jer se naš predsjednik još oglušuje o ?lanak 46 Ustava Republike Hrvatske.

Veliki majstori prevara

Proteklih 10 godina RH se izme?u ostalih stvari bavi i deregulacijom telekomunikacijskog tržišta odnosno stvaranjem poštenih uvijeta za tržišno nadmetanje.

U deset godina ozbiljne nacije do?u recimo od orbite do mjeseca ili nekog drugog velikog cilja, a naša se država na putu prema stavranju poštenih tržišnih uvjeta pomakla manje od nikoliko.

U ovih deset godina tri puta se donosio novi Zakon kojim se ure?uje to podru?je. Svaki put se donošenje novog Zakona objašnjavalo "uskla?ivanjem hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom ste?evinom". To je mogu?e samo na dva na?ina:

1). da je EU tri puta u proteklih 10 godina mjenjala svoje preporuke i da su sve zemlje ?lanice uskla?ivale nacionalne zakone ili
2.) da LAŽU.

Ja znam odgovor, a uvjeren sam da ?ete i vi vrlo brzo skužiti ako ve? prije niste zanli o ?emu se ovdje radi.

"Graditelj svratišta" gradi SOA-in špijunski centar

Pogled u Kristalnu kuglu – budućnost Interneta u Hrvatskoj u sjeni HT-a

O Internetu se ovdje već dosta pisalo, izmedju ostaloga o dominaciji i (de facto) monopolu T-HT-a u pružanju internetskih usluga. Neki su ogorčeni i zabrinuti, dok drugi ne vide nikakav problem u trenutnoj situaciji i navode nezainteresiranost i nevoljkost konkurencije za ulaganjima razlogom trenutne situacije. A ono što je nedvojbeno, jest da «internetizacija» Hrvatske posustaje, prije svega u smislu povećanja broja priključaka. Posljednjih godina, napredak je ostvaren zamjenom starih modemskih prikljčaka širokopojasnim (ADSL) priključcima, dok broj novih priključaka ne imponira. O tome je mrak nedavno iscrpno pisao. A brojni komentari su iscrtali jednu prilično nezadovoljavajuću sliku sadašnjeg stanja.

Gnjavaža zvana "borba protiv korupcije"

Business.hr objavio je zanimljiv članak pod nazivom „Orco kao financijskog direktora Sunčanog Hvara zaposlio svjetskog prevaranta“. Radi se o Johnu Davyu s nizom optužbi za financijske malverzacije i prijevare u Kanadi, Saudijskoj Arabiji i na Novom Zelandu. Čudi li vas takva vijest s obzirom na dosadašnje informacije oko JPP-a (koji to i nije) u Sunčanom Hvaru?

Kako bi nastavili u revijalnom tonu, jučer je na Radiju 101 objavljena vijest da Europska komisija s velikim zanimanjem prati razvoj događaja u slučaju Brodosplit kojeg ne bi ni bilo da se austrijski interpol nije upleo u cijelu priču. Čak štoviše, Hrvatska je dobila packe zbog mizernih rezultata u borbi protiv korupcije.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci