Tagovi

Katastrofa u Japanu - Upozorenje !

Iako nemam vremena pošto ova tema nažalost nije popraćena , a imat će ogroman utjecaj na hrvatsko uništeno gospodarstvo, cijeli svijet i nastavak daljnje krize osjećam dužnost da upozorim građane RH na neke vrlo moguće opasne pojave u Hrvatskoj...

http://www.index.hr/vijesti/clanak/pratite-uzivo--nakon-novih-eksplozija...

Već odavno sam najavio mogućnost nuklearne katastrofe u Japanu nakon ogromnih potresa koji su se dogodili ... Neću sada ovdje ljude daviti šta se događa u svemiru , zašto se grade neki podzemni gradovi i sličnim temama sa alternative...

Ko želi čitati slobodno može ovdje pročitati moju raspravu sa drugim uvaženim forumašima... , predviđanjem razvoja događaja i stanjem u tom dijelu svijeta...

http://slobodni.net/showthread.php?327-WW3-New-World-Order-i-depopulacij...

Kraj kapitalizma ...!?

Ogromne razlike u imovinskom stanju ljudi, nepovjerenje među ljudima, kriminal nesagledivih granica kojeg u biti nadziru većina vodećih zemalja svijeta (posebno SAD, Velika Britanija , Rusija…) , ogormna nesigurnost, laž i lažno zadovoljstvo, oholost, zavist među ljudima, nasilje i nikad jače promicanje preko medija raznih vrlo loših u najmanju ruku moralnih osoba … - TO JE DANAS SVIJET !

Gotovo da nema dijela svijeta u kojem nije zatiran mali čovjek, u kojem se radnika gleda sa visoka, onemogućava se malim običnim ljudima besplatno školovanje, u kojem se na ljude i prosvjednike šalje policija , ali i vojska , u kojem se šalje poruka da treba biti ohol i samo misliti na sebe i svoje interese… Nekih metoda danas u svakom kutku svijeta ne bi se postidjeli ni Hitler i Staljin… , nekim mučenjima bi pozavidjeli i najveći manijaci koji su držali razne logore za npr. 2 svjetskog rata…

http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ghraib_torture_and_prisoner_abuse

http://myapologies.files.wordpress.com/2008/11/guantanamo-prisonnuer-7.jpg

http://www.jutarnji.hr/gadafi-na-goloruke-prosvjednike-poslao-svoje-elit...

...

Facebookiraj me nježno

Zanimljiv je fenomen Facebooka. U nekoliko godina je zapravo postao 'must have' naših života. Prije nego što uop?e po?nem pisati ovaj tekst, bilo bi u redu naglasiti da sve ovo pišem iz perspektive svojevrsnog ovisnika o Facebooku. Me?utim, u svakoj ovisnosti postoje trenuci trezvenosti, a mene je taj trenutak uhvatio baš sada.
Idemo podijeliti ovaj tekst na 5 dobrih i 5 loših strana Facebooka.

Dobre strane :

1. Pruža vam mogu?nost da se ?ujete sa sestri?nom onog dalekog ro?aka od vaše bake koji je prije sedamnaest godina živio u selu do vašeg i popri?ali ste dva puta, ali isto vas je sunce grijalo, pa ste osjetili neku povezanost i paf! Sedamnaest godina poslije pronašli ste vezu sa tim ro?akom. Divno. Dakle, omogu?ava vam restauriranje izgubljenih kontakata.

Vizije, na?ela i prakti?na politika (još i zelena...)

Prenosim Proslov iz nultog broja Elektronskog glasila za privredu, društvo i ekologiju "Zelena politika" (vidi ju?erašnji tekst).

Promocija nultoga broja održat ?e se u ponedjeljak, 14. velja?e u 17:00 u prostorijama mjesne samouprave "Donji grad", Trg hrvatskih velikana 2, 1. kat, u suradnji s udrugom "Moj grad Zagreb", u okviru Radionice kriti?ke teorije prirode i društva.

Postavili smo i blog "Zelena politika" na wordpress.com, na kojem ?e biti objavljivane razne informacije o projektu i vezanim djelatnostima. Tako, ako ste zainteresirani, spremite si tu poveznicu u favorite! Bit ?e, vjerujem, prije izlaska prvog redovnog broja (predvi?eno u ožujku) postavljeno i mrežno sjedište (web site), s forumom i drugim sadržajima.

Kraj zlatnog doba interneta 2

?itaju?i izvanredan tekst o internetu od Dvoraka u BUG-u http://www.bug.hr/
Kraj zlatnog doba interneta, sjetio sam se na svoje ne tako davno pisanje o aferi wikileaks i gdje ?e sve to voditi.

http://pollitika.com/wikileaksovi-dokumenti-obmana-sad-a-krajnji-cilj-ce...

Iz poštovanju prema Dvoraku (jedan od najve?ih informati?kih kolumnista svijeta...)

http://www.dvorak.org/blog/

odlu?io sam ovaj tekst nazvati prema njegovom tekstu.

Tzv. NWO (novi svjetski poredak...) , sva ta elita danas je odavno dobila rat nad televizijom , novinama , radijom , ali doslovno svaki dan gubi bitku sa glavnim danas medijom u svijetu , a to je internet. Vjerujte svim tim vladarima diže se kosa na glavi kada njihove loše poteze može vrlo kvalitetno komentirati obi?an mali pametni ?ovjek , kada mali ?ovjek može raskrinkati jednu traljavo odra?enu prijevaru BP-a

http://www.warnthepeople.org/96/post/2010/06/faked-footage-of-bp-wellhea...

ili npr. ameri?ke, ruske, kineske, britanske vlade...

Globalna Monetarna Mantra I Nacionalni Ekonomski Klišei

Prošeta li se malo ovom planetom, netko bi mogao pomisliti da je upoznao različite ljude, visoke, niske, šire i uže u struku, ili na primjer žute i crne boje. Iako to izgleda nemoguće, sve se ovo šarenilo ljudskih bića ponaša na identičan način kad se radi o nekim ozbiljnim stvarima. Probaš li ih upitati o važnim temama kao što su život, politika ili društveni problemi, sresti ćeš se sa sličnim izrazima lica i gotovo istim odgovorima. Mentalitet ljudi suvremene civilizacije je odraz skoro apsolutnog nedostatka kreativnosti. Populacija se jednolično poput robota ponaša predvidljivo što je vrlo vrijedna olakšavajuća okolnost za vladajuću elitu.

Na Balkanu Otkriven Novi Oblik Života

Nevjerovatno, ali i to se još uvijek zna desiti u vremenu satelita i napredne tehnologije... Na podru?ju bivše Jugoslavije, diljem Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Vojvodine, Kosova, Republike Srpske, a i šire, otkrivena je nova životna forma.

Iako se to ne doga?a ?esto, znanstvenici su ipak uspjeli ovo nedavno senzacionalno otkri?e održati u tajnosti sve do danas, kad su kona?no pristigli rezultati nau?nih istraživanja i analiza koji su potvrdili o?ekivanja: razne lokacije šireg Balkana je po?eo nastanjivati novi životni oblik.

U stru?noj znanstvenoj dokumentaciji, nova životinjska vrsta za koju se pretpostavlja da otprilike ve? nekih dvadesetak godina ilegalno obitava i na otvorenom, i u zatvorenim prostorima spomenutih podru?ja, klasificirana je pod nazivom ?.OV.AC.

Drug Tito

Kako smo svjedoci ponovnog zanimanja za Josipa Broza, kroz medije, pa i na pollitika .com, odlu?io sam u toj temi sudjelovati sa svojim malim doprinosom u vidu pjesme koja mi je maloprije pala na pamet. Kroz stihove sam pokušao dati presjek života po mom mišljenju najkontroverznije osobe svijeta koja je izazivala suze žalobnice, ali i suze radosnice.
U nadi da ?e te kod kritika biti blagi, unaprijed sam vam zahvalan.

DRUG TITO

Drug je Tito bio ljubi?ica bijela,
Voljela ga redom Jugovina cijela,
Cijela Juga pamti povoljne kredite,
Kad su guze bile debele i site.

Nu, problem nastaje kad secira se Tita,
Brzo ljudi shvate pozadinu Jugo mita,
Pozadina bješe neslavna i tamna,
Bleiburg, Križni put, dijela su sramna.

I ubojstva, Tito, naru?ivo bješe,
Ubojice da ga protivnika riješe,
Hrvate je Tito tražio po svijetu,
Da na Goli do?u na dijetu.

U se, na se i podase,
Kruha i igara, za narodne mase,
A 29. novembra i po koje prase,
Formula je to što Tito ju je znao,
Zato u tanjur svoj nikad nije srao.

Narod ga je zvao Gra?aninom svijeta,
A svijet ga je ispratio s puno pijeteta,
Nu, najviše, ljudi, što volio sam kod Tita,

Koga briga za radnike koji ginu, tamo negdje daleko...

Kako u nedjelju sre?ujem razne materijale, koji su mi se prekotjedna nakupili, slu?ajno su se spojila dva spominjanja iste teme.

Ve?eras se otvara Zagreb Dox, izuzetno zna?ajan i zanimljiv me?unarodni festival dokumentarnog filma. ?itam novine s programom (opremljeno kao broj Jutarnjega lista). Izme?u ostaloga, tu je najava niza filmova na temu radnika, naslovljen: "Distopijska slika rada u 21. stolje?u: Da, radit ?emo još dulje i biti pla?eni još manje". Nakon opisa hrvatskoga filma, koji je posve?en radni?kom zauzimanju Tvornice duhana Zagreb 2006., prelazi na prikaz puno gorih situacija u svijetu.

Fil­movi iz me?unarodne konkurencije donose distopijske slike protagonista koji obavijeni toksi?nim parama borave me?u r?avim ostacima brodova, nijemo prolaze hod­nicima, rade, piju, psuju i ne primaju pla?u. Najcrnje svje­do?anstvo, film "Željezne vrane" južnokorejskog redatel­ja Bong Nam Parka, nagra?en na IDFA-i 2009., stiže s juga Bangladeša, iz lu?kog grada Chittagonga, gdje svakog dana 20.000 ljudi riskira život za dva dolara rastavljaju?i rashodo­vane brodove.

Licemjerno društvo i svijet - ?a?i? ?ovjek sa "100 prekršaja još vozi"...

Pošto je u zadnje vrijeme sa razli?itih strana bilo niskih udaraca u ovim izborima i totalno lošeg ponašanja (pretjerano prozivanje , djeljenje ljudi po krajevima , po tome odakle dolaze...) , ovaj puta ?u ja "spustiti loptu" na zemlju te pokrenuti temu koliko smo licemjerni i u biti nepravedni...

Za to sam uzeo primjer sudara Radimira ?a?i?a u Ma?arskoj

O?ekivao sam da ?e se pojaviti tema vezana oko Radimira ?a?i?a , ali nije ...

Zašto ? E to je dobro pitanje ... ovaj puta da se onakva nesre?a dogodila Bandi?u , Sanaderu (onima koji su izgubili "snagu"...) ili nekom sli?nom danima bi ovdje se pisalo o "smradovima", a i po novinama koji gaze ljude (sa pravom...) , ali kada je u pitanju ?a?i? e onda izgleda pošto ovdje ima dosta poklonika HNS-a odmah nema pisanja , nije zanimljivo prodiskutirati kako jedan predsjednik stranke redovno krši zakon i totalno je bahat , a država, ali i javnost ništa ne rade da ga sprije?e u tome.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci