Tagovi

Prijevarom i nasiljem je nastalo, u nasilju ?e i nestati?

Prisje?am se tako1989. i silnog nagovranja pa i otvorenih pritisaka, koje su na mene vršili neki moji prijatelji i znanci kako bih pristupio najprije inicijativi a kasnije se, nakon osnivanja, u?lanio u HDZ.

Na sre?u sam ja dovoljno znao o dr. Franji Tu?manu i malignom karakteru njegove li?nosti, a da bih pod bilo kakvim okolnostima ikad pristao uz njega.

Danas sam ponosan na to što sam prepoznavao zlo, ali istodobno i tužan zato što sam bio u pravu.

Ovo zlo što se zavaljalo ulicama Zagreba samo je posljedica nakaradnog sustava vlasti kojeg je uspostavio Tu?man, a koje je zapo?elo prijevarom incijatora za osnivanje HDZ-a ispred hotela "Panorama", nastavilo se izbornm prijevarama na prvim višestrana?kim izborima, koje su mu omogu?ile izbornu pobjedu i dolazak na vlast.

Lagalo se "na klaftre" i titralo na frekvenciji zova "krvi i tla", dakle najnižim strastima koje uop?e mogu zahvatiti neki narod, strastima koje bude nacionalšovinizam i pozivaju na bezakonje i nasilje prema drugima i druga?ijima.

Ima li sistema u neambicioznom ponašanju oporbe???

AlanFord Sli?no je pitanje netko ve? postavio na Pollitika.comu, ali mi se stalno vrti pred o?ima. Naime, na unutarnjoj politi?koj sceni, u svim anketama, oporba dobiva sve više naklonosti. To samo naizgled zbunjuje, jer se u njihovom javnom ponašanju ne vidi išta zna?ajnije od salonskog razmetanja besplodnim kritikama.

Zato je umjesno postaviti pitanje da li je kod njih u pitanju neka osmišljena politika, ili pak zbunjenost tijekom i razvojem politi?kih doga?aja – no ostaje ?injenica da SDP jako profitira inercijom HDZ-ove pogrešne politike, isto tako kao što vladaju?i HDZ inercijom iste te politike jako gubi. Time opet dolazimo do onog što smo ve? više puta vidjeli i doživjeli - da se ljudi izjašnjavaju protiv ne?ega, a ne za nešto!

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci