Tagovi

Kako zaraditi u vrijeme recesije?

Recept je zapravo jednostavan. Uzmete par zvu?nih imena, par profesora koji ?e biti paravan za operaciju oporezivanja gluposti. Imate višegodišnju bazu podataka o poslovnim rezultatima gospodarskih subjekata u Hrvatskoj koja vas ništa ne košta jer ju koristite u nekom drugom projektu (o tome ?e biti malo kasnije rije?), treba vam nešto malo ja?e ra?unalo (ništa pretjerano, poput ovog na kojem ja trenutno pišem), jedan dizajner i malo veza i poznanstava na televiziji. Odaberete cijenu koja je prihvatljiva kao porez na budale i to je to.

Otoci duginih boja!

Gay friendly1 Pred tjedan, dva na dubrova?ki otok Kolo?ep, umotan u pospani zimski ugo?aj, iskrcalo se nekoliko ljudi službenih izgleda i manira, i uputili se prema hotelu (od kojeg ina?e preživljava malobrojno oto?ko pu?anstvo). Na ovom otoku u zimskoj zapuštenosti i napuštenosti sve se odmah zna i vidi (ko u svakom malom mistu). Zato su oto?ani odmah me?usobno proširili vijest da su se i na njihov zaboravljeni otok kona?no spustili Uskoci. Ovakav je zaklju?ak tradicionalno lukavih i sumnji?avih oto?ana bio posve logi?an, jer se ve? duže vremena dobro zna da je njihov otok, i hotel na njemu, još od ?uvene „privatizacijske“ transformacije u „OTOK ZNANJA“, postao jedan od potencijalno najve?ih skandala novostvorene Hrvatske države. Samo se za njega još ne zna jer su institucije pravne države malo lijene. Ovaj "slu?aj" u Hrvatskoj svi znaju, zna se dobro i šire od Hrvatske - ali eto do sada to nije znao Hrvatski fond za privatizaciju (kao vlasnik), Državni odvjetnik i njegov USKOK.

Saga o Sun?anom Hvaru

Želimo li razumjeti temelj problema u svezi SH moramo se vratiti u 1991. kad je na ondašnjem VUR-u, 18. travnja donesen Zakon o pretvorbi, a i još mnogo ranije. Zašto?
Upravo zato jer je tim zakonom Republika Hrvatska postala vlasnik svih dotada društvenih poduze?a.
Ovo naglašavam zbog onih koji tek sad nakon 18 godina, uzaludno i manipulacije radi, raspravljaju o legitimnosti i legalnosti tog zakona.
Temeljem Zakona o privatizaciji od 1. ožujka 1996. Fond za privatizaciju, nakon završenog me?unarodnog javnog natje?aja, provedenog na zakonit na?in (suparnici u natje?aju se nisu žalili) 18. lipnja 2005. potpisuje ugovor s Orco-m o javno-privatnom partnerstvu.
Da je u tom ugovoru (sporazumu) javno-privatno partnerstvo vrlo dvojbeno, to je valjda svakome jasno.
Ali,postavlja se jedno logi?no pitanje: Zašto prema hvarskom poduze?u bitno druga?iji odnos nego prema bilo kojem drugom u Hrvatskoj?
Odgovor je vrlo jednostavan. Pravna služba u SH-u je, svojom dugogodišnjom neaktivnoš?u, do?ekala privatizaciju s neraš?iš?enim imovinsko-pravnim odnosima.

Sun?ani Hvar pred bankrotom; gdje ste sada Mesi?u, Sanaderu i Polan?ecu?

Kada smo prije dvije godine pokrenuli doga?anja oko afere Sun?ani Hvar, mnogi nisu htjeli vjerovati u napisano. Pisali smo o sumnjivom JPP-u izme?u Orco grupe i Vlade RH. Prema objavljenim tajnim ugovorima vidjeli smo da se tu u biti radi o ?istoj privatizaciji, a da od JPP-a nema ništa. Nisu nam vjerovali. Govorili su da smo protiv Sun?anog Hvara i da želimo otjerati kompaniju spremnu na ulaganje u Hrvatsku. Sanader, Polan?ec i Mesi? u više navrata podupirali su Orco grupu tvrde?i da se radi o dobrom ulaga?u i da afera Sun?ani Hvar ne postoji.

Egzorcizam na „Otoku sunca“!!


Na „otoku sunca“ a na “Sveta tri kralja” 06.01.2009 (kad se ina?e završavaju silvestarska slavlja a vodicom Duha Svetoga ?iste ku?e) Skupina hvarskih gra?ana, Udruga izvornih vlasnika hvarskih nekretnina "Forani", bivši i sadašnji zaposlenici "Sun?anog Hvara", te Udruga "Eko Sun?ani otoci" su poduzeli akciju egzorcizma (istjerivanja vraga). Oni su otvorenim pismom se obratili premijeru Ivici Sanadera (i na 24 druge adrese u Hrvatskoj) navode?i kao nužnost da se za bodule životno važnu hotelsku tvrtku „Sun?ani Hvar“ hitno "o?isti" jer je bilo opsjednuta od „ORCO- vražjeg društva“ koji su megalomanskim, nesavjesnim i neprofesionalnim djelovanjem doveli ju „u katastrofalno stanje“. . Evo što je u Slobodnoj Dalmaciji o tome napisano:

Sun?ani Hvar - završni ?in

Na ovom blogu u više navrata pisali smo o Javnom privatnom partnerstvu Orco-a u Sun?anom Hvaru. Zadnji put bilo je to prije nešto više od godinu dana kad smo objavili i cijeli tekst sporazuma dioni?ara Sun?anog Hvara gdje smo konstatirali da se radi o katastrofi za Hvar i hvarane. Tada nam mnogi nisu vjerovali, a javili su se i glasovi nekih navodnih zaposlenika Sun?anog Hvara koji su tvrdili da im je Orco osigurao posao i redovne pla?e.

Maršal na otoku sunca!!!

MarshalHvar1 Postoji dokument o povisnom dogovoru po osnovi kojeg su Forani bili po?aš?eni oto?kin spasitejima iz širon svimat poznate multinacijonalne kumoanije PORKO. Slavni doga?aj je fotografski zabilužen na priloženoj sliki. Tute se vididu glavne face koje su Foranima donile priveliku sri?u. Najprvo se na sliki vidi tajni agent Polovina (ne Himzo vengo Polan?ec) – to je oni mulac šta timido virucka iza kantuna (kako to sekrete spodobe obi?no ?inidu kad se radi o sekretim stvarima i dogovoriman ispod stola). Na istoj sliki s desne strane se vidi Lazuka (super bosan?ero), koji je pomaga povisnom dogovoru (u stilu uodanog kooperacijuna balkanskanski mudraca di se ispo stola sve fino i pametno dogovaralo a daleko od o?iju ratoborne javnosti). U srid sride ove povisne slike se be?arski razbaškarijo Maršal (Jakov ka prava reinkarnacija pokojnog Joze), s pripoznatljivom kubankom u ruke.

Pjerino Bebi?: Neka Orco zna da je ovdje po?ela Buna pu?ana!

HVARSKI GRADONA?ELNIK UŽASNUT SLU?AJEM ‘SUN?ANI HVAR’, PORU?UJE URBI ET ORBI - Pjerino Bebi?: Neka Orco zna da je ovdje po?ela Buna pu?ana!
Orco je ponizio Damira Polan?eca i Vladu RH, pokušavaju?i na lukav na?in ponuditi skriveni otkaz 20 posto zaposlenih u javno-privatnom partnerstvu. To zna?i, sve socijalne klauzule i svi dogovori o neotpuštanju radnika možete objesiti ma?ku o rep. Nismo zaludu upozoravali što se može dogoditi.
I odmah da raš?istimo, otpuštanja radnika nemaju baš nikakve veze s recesijom. To je najprozirniji spin koji sam ?uo u dugo vremena. A vjerujte, naslušao sam se svega i sva?ega. Strašno je što se taj užasni scenarij o otpuštanju radnika obistinio puno prije nego je itko, pa i u onim najcrnjim prognozama, mogao zamisliti. Mene u toj pri?i koja je ružna koliko god može biti, ipak najviše boli stav tih ljudi prema mojim Hvaranima.
Zamislite, Jacquesa Bourgoisa, predsjednik Uprave Sun?anog Hvara, radnicima govori o otkazima i poru?uje: “Nisam vam ja drug Tito.“ Osim što ih pokušavaju izbaciti na ulicu, još ih uzimaju za pravo na taj na?in ponižavati. I ne samo njih.

??????? ??????? ?????????? ?????

Hvarski magarac Ovaj zagonetni natpis, upotrijebljen na "delgadovski" na?in (tj. da pobere pažnju) na hrvatskome ustvari zna?i "Oblaci nad Sun?anim Hvarom". (Vrlo jednostavno se postigne: napišete tekst na engleskome i online prevoditeljem potražite gr?ki prijevod).

Tek što sam se vratio sa solunskog turisti?kog sajma, koji se zove Filoxenia (što bi trebalo zna?iti "ljubav prema stranome" – nasuprot ksenofobiji u zna?enju "strah od stranoga") što zna?i da me još drži ta žica. Turizam je kao pojava u osnovi baš to "filoxenia" – multikulturalnost i otvorenost prema stranome, nasuprot bilo fizi?kim bilo mentalnim granicama. Tko je god odrastao u turizmu nije mrzio ništa strano, nego ga doživljavao kao dodatnu vrijednost. Mada "veliki turisti?ki znalci", dovedeni u Hrvatsku iz inozemstva da unapre?uju hvarski turisti?ki produkt su se stalno otresali na Hvarane kao navodne neznalice i gotovane, tužili se da ih boduli ustvari mrze bez razloga i razumijevanja - no doga?aji su ih demantirali.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci