Tagovi

Za politiku i još više za polis, ideje i ideologije su bitne, jer bez njih nema vizije i strategije

Čitam svoje stare tekstova i promišljam, što meni samom nešto znači i govori i danas, ili možda nešto može značiti i drugima. Ovo je drugi dio jednog članka, objavljenog na osobnom blogu 19. veljače 2011.. Osim ispravki tipfelera, samo jedan dodatak [u uglatoj zagradi].

theory betweenIdeja su važne. Dnevni pragmatizam ima svoje prednosti, ali stvara probleme ("eksterne troškove"), koji se na dulji rok gomilaju. I birači od stranaka traže, da imaju ideje - iako možda ni sami toga nisu svjesni.

Politička stranka mora nuditi i kretati od nekog sustava ideja, ideologije, idejnog jezgra, da bi na dulji rok napredovala.

Ne mora naravno ideologija biti kruta, dogmatična, totalitarna. Uvijek je moramo u praksi propitivati. Svaki skup ideja oslikava svijet manje ili više osiromašeno, pa ga se u svakodnevlju ne treba držati "kao pijan plota".

Ali tvoj sustav političkih ideja je također sidro, da se sagledavaju vizije, a da one ne budu puko eskapističko maštanje. Uže, koje povezuje ono što jest i predodžbu o onome, što treba biti.

Ja sam u ideologiji zadrt, ali sam u politici fleksibilan. Nema recepta, gdje je granica između toga da se razumno prilagodiš, i toga da se prodaš. Niti između toga da zadovoljiš svoju taštinu, i da sve podrediš svojoj ambiciji. Zato politika i jest posebna vještina, nesvodljiva na teoriju.

Za konkretne politike, a ne političarenje

Osnova ovog teksta je jedna diskusija na forum.hr.

ORaH je uveo novi način rada u hrvatskoj politici: fokusiranje na "sektorske politike", prema engleskom "policy", a ne samo na isprazno političarenje (borbu za položaje) i opću demagogiju ("Mi ćemo spasiti Hrvatsku!").

Policy, not PoliticsNažalost, hrvatski (a ni drugi jezici osim engleskoga) terminološki ne razlikuje "policy" i "politics", osim što prva riječ može biti u pluralu.

Pojedine politike predlažu razne konkretne mjere, koje mogu donijeti korist. To ne znači veličanstveni preokret u hrvatskoj povijesti. Mali koraci, koji kumulativno mogu donijeti znatan napredak.

To je teško shvatiti, jer na to nismo navikli. Međutim, to je vitalni dio politike u razvijenim demokracijama.

Puno je lakše uvijek iznova lamentirati o općim frazama, nego se baviti dosadnim detaljima (u kojima je, kaže jedna izreka, "đavo").

Vratimo društveno vlasništvo???

Prije par mjeseci naš prijatelj provinciopolis a objavio je dnevnik http://pollitika.com/manipulacije-ljudima-politika-eu-ekonomski-pokret-z... koji se bavio pokretom Zajedno za hr kojem je i on pristupio a radi se o promociji Strategiji ekonomskog razvoja RH koju je napravio gospodin Karino Hromin Sturm, a prema njihovim riječima Strategiju potvrđuju naši ugledni znanstvenici ekonomskih znanosti Slavko Kulić , Branko Horvat, Lauc i dr. a nešto više možete naći na http://www.zajedno-hr.com/

Po preporuci našeg prijatelja otišao sam na facebook profil grupe Zajedno i odmah neugodno iznenađenje , mala manipulacija. Naime prije nego vam se omogući da se uopće upoznate o čemu se radi morate pristupiti grupi a oni to odmah tretiraju kao da ste sljedbenik tj. bespogovorno prihvaćate mišljenja i odgovore admina i nekoliko "svećenika". Na tu malu manipulaciju sam upozorio i našeg prijatelja provinciopolis a još na njegovom dnevniku i u tom trenutku i nije mi to bilo nešto važno.

Rat lopatama ... snijega, vizija, strategija i planova

Otkako se visina snijega mjeri, u Zagrebu ga je tijekom posljednjeg naleta palo najviše do sada. Osim što je stvorio svugdje uobičajene probleme u prometu, poslužio je i u svrhu predizborne kampanje. S jedne je strane bio neumorni gradonačelnik Milan Bandić kojem je borba sa snijegom i rješavanje njime uzrokovanih problema u opisu radnog mjesta a s druge, aktualni ministar zdravlja i po mnogima njegov najozbiljniji protukandidat Rajko Ostojić. Svakodnevnim izvještavanjima o tome gdje je i kako Bandić čistio snijeg, Ostojić je suprotstavio komentar kako „neki koriste i snijeg za prikupljanje jeftinih političkih poena“. Nije odgovorio a nitko ga nije ni upitao, što misli da bi trebao raditi gradonačelnik kad mu grad zatrpa tolika količina snijega. Osjetivši valjda da mu je komentar posve promašen i kao takav vrlo slabašan odgovor na Bandićev slalom ulicama Zagreba, Ostojić je požurio da iznese vlastitu predizbornu platformu.

Strategija razvoja Hrvatske i klimatske promjene

Kao što znamo Strategiju razvoja donosi Parlament, u našem slučaju Sabor, ali jasno da bi cijela akademska zajednica, gospodarstvo , sindikati i parlamentarne stranke trebale sudjelovati u njenoj izradi. Po svojoj biti Strategija razvoja je konsenzusom donesen dokument koji pokazuje kuda idemo, na koja se tržišta oslanjamo, koje grane gospodarstva cemo razvijati.Ona bi trebala biti donešena do 2030.godine, odnosno 2050.godine . Međutim u 20 godina samostalnosti Hrvatske ona ne postoji, odatle izvire i nesigurnost ulagaća. Možda je dobro da i ne postoji bar za sada jer nitko do sada nije uzeo u ozbiljno razmatranje promjenu klime kao mogući faktor u izradi Strategije.

Kratki osvrt na stanje u aktivizmu i ostalo

Nakon odli?nog starta pretprošle godine i ro?enja facebook aktivizma (srednjoškolci, studenti, Frane, Banda lopovska), opet smo zapeli.

Ekipa koja brije vaninstitucionalno ne razmišlja o strategiji, a ekipa koja brije na stranke, ne nudi ništa novoga u oblicima organiziranja, vije?anja, javnog djelovanja. To su suštinski dvije strane koje danas prevladavaju.

Vaninstitucionalna ekipa. Primjer TDZ, Varšavska, ffzg, Banda Lopovska. Guraju dokle ide, vladaju?i ih stave na stand by aranžman dok medijska hajka ne pro?e, puste ih par puta da istroše resurse i nakon pola godine ih jednostavno pometu. Nadaju se oni kako mogu posti?i kriti?nu masu, ali kako svako gleda svoja posla i kako su navedeni fokusi teško prihvatljivi kao nulto pitanje, inicijative jedinu masovnost koju doživljavaju je u propadanju. Ukupno govore?i, kroni?ni nedostatak strateškog razmišljanja i naravno planiranja koji im se ubrzo obije o glavu.

Poziv na bu?enje

Prije nekoliko dana dnevnik.hr nam je donio najnovije rezultate PULS-ovog istraživanja politi?kih preferencija hrvatskih gra?ana – koji ni ovoga puta ne donosi neke bitne promjene. Popularnost Jadranke Kosor nastavlja sa padom, ?ime gubitak pozitivnog imagea premijerke postaje trend (što ne ?udi, budu?i je izgra?en na spinu), dok su pozicije stranaka, pogotovo dvije najja?e, višemanje zacementirane – SDP ve? u kontinuitetu ostvaruje oko 30% potpore, a HDZ tek koji postotak manje. U ovom konkretnom istraživanju 30,4:29,7. s statisti?kom marginom greške od 3,3%. Po istom istraživanju na tre?em mjestu je HNS sa osam posto podrške, dok prag (jedva) prelazi još jedino HSU.

Promjena, vizija, strategija

Svaki sustav ili organizacija prije ili kasnije potroši svoju strategiju.Ukoliko gledamo promjenu u povijesnom kontekstu onda vidimo da promjena nužnost. Prije manje od sto godina umjesto automobila na cesti smo imali konje. Ford je u to vrijeme iskoristio priliku i sve ostalo je povijest. Tvrtka koja je proizvodila potkove u tom kontekstu je trebala predvidjeti trend i po?eti npr proizvoditi gume. Gledaju?i unazad to je jasno, no vrlo mali broj tvrtki je uspio preživjeti svoje vrijeme uspješno, transformirati se i prilagoditi svoje strategije nekom budu?em vremenu. Država je kao pojam i organizacija je vrlo sli?na nekoj kompaniji a promjena je pojava izu?avana u poslovnim strategijama i postoje neki univerzalni koraci koje su uspješne tvrtke napravile a koji su zajedni?ke za uspješno transformirane tvrtke. Ovdje govorim u kontekstu kompanije ali paralele sa državom su jasne.

hrvatskoj je potrebna rekonstrkcija države

Kao novinar s gotovo 50-godišnjim profesionalnim stažom i osoba koja je provela 12 godina u inozemstvu u državama s razvijenom parlamentarnom i predsjedni?kom demokracijom još prije ?etiri godine u novinama namijenjenim ameri?kim Hrvatima "The Croatian American" (broj 116 od 30 kolovoza 2005.) koje sam izdavao u New Yorku objavio sam tekst "Prijedlog koncepta za novu Hrvatsku".
Otada je prošlo više od ?etiri godine, ali teze iz tog prijedloga u novim politi?kim i gospodarskim okolnostima u kojima se našla Hrvatska imaju i svježinu i težinu. Jednostavno re?eno, postoje?i model državnog i politi?kog ure?enja u Hrvatskoj je i istrošen i pitanje je shva?a li to hrvatska politi?ka i intelektualna elita. Da ne bih duljio u ovom uvodnom tekstu prenosim cjelovit ?lanak iz ameri?kih novina, pozivaju?i na otvorenu diskusiju i raspravu koju ova tema u sadašnjem politi?kom trenutku zahtijeva

Vjekoslav Krsnik
publicist, slobodni novinar
E-mail: vkrsnik1@vip.hr

Zagreb, 4. 6. 2005.

Prijedlog koncepta za novu Hrvatsku
(nacrt)

Jedna lijepa vizija – kako bi ja definirao strategiju Hrvatske

U definiranju strategije bi krenuo od nekoliko glavnih postavke:
1. Hrvatska je mala. Ona može hvatati uske proizvodne niše u kojima može postati globalni lider
2. Hrvatska mora diferencirati svoj proizvod jer troškovno ne?emo nikada konkurentni – opet tu je rješenje tržišna niša gdje se može dobiti dovoljno velika ekonomija veli?ine da diferencirani proizvod bude i tržišno povoljan
3. Hrvatska zaostaje u znanju ljudi, zna?i opet u tržišnih nišama se to znanje može uhvatiti
4. Mora se promijeniti mentalni sklop
5. Gradnja proizvodnih niša mora biti povezana sa op?om strategijom države
6. Dodana vrijednost na proizvedenom proizvodu mora biti puno ve?a od prosje?ne dodane vrijednosti kako bi se mogla pokriti sva fiskalna i socijalna davanja koja idu iz tog proizvoda

Naravno vezano uz današnje probleme – ma sve se da riješiti ako je jasno gdje idemo.

Dakle na osnovu tih (ima tu i drugih pretpostavki), vizija je:

Hrvatska – naj?iš?a država svijeta. Bioodrživa, ekološka, inovativna

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci