Tagovi

Odlu?i li posjetiti sestru u Francuskoj, Mesi? ?e morati razgovarati sa francuskim istražiteljima oko Petra?a

Današnji "Vjesnik" iz pera vrsnog sudskog izvjestitelja Marina Deškovi?a obavještava nas o još jednom u mnoštvu slu?ajeva "bespu?a pravosudne zbiljnosti".

Odluka tužiteljstva do suda »putovala« 2,5 godine

Obustavljena istraga protiv Marina Tomuli?a. Odluka o odustajanju od progona bila je napisana još u srpnju 2007. godine, a na zagreba?ki Županijski sud stigla je tek prije nekoliko dana

Vizura ome?ena zatvorskim prozorom!

Prison view Ivo je prvi izabrani predsjednik koji nije bio u zatvoru - našalio se Mesi?, te istaknuo kako Hrvatska nakon ‘detu?manizacije’ ulazi u novo vrijeme parlamentarne demokracije.

Centar politi?kog eksponiranja svih važnijih politi?kih faca u Hrvata bio je zadnjih dana u Dubrovniku. U kulturnom pogledu Dubrovnik je najljepše lice Hrvatske okrenuto k svijetu, a skoro u potpunosti je djelo hrvatskih ruku. U državotvornom smislu, Dubrovnik je od raspada srednjevjekovne hrvatske države bio jedinim kontinuitetom hrvatske državotvorne misli. U civilizacijskom smislu Dubrovnik predstavlja kontinuitet krš?anstva kao hrvatskog svjetonazorskog opredjeljenja ka univerzalnosti - jer su dubrova?kim zaštitnikom prije više od tisu?u godina odabrali armenskog biskupa iz Anadolije. Ova proslava možda jest religijska po ishodištu, ali u praksi je to ponajmanje. Ju?er su ovdje formalno završene tradicionalne. tisu?u i trideset osme svetkovine Svetog Vlaha (Saint Blasiusa ili svetog Blaža) koje predstavljaju premoštavanje vremenski, plemenskih i civilizacijskih razlika me?u ljudima.

Drugovi i drugarice, situacija je složena!

Mediji obiluju procjenama o tome kako ?e se Sanaderova najava povratka u politiku odraziti na ukupnu politi?ku scenu.

Zaradio sam nekoliko minusa za vrijednosni sud kako je Grubišina analiza jedna od najslabijih koje sam ikad pro?itao.

Od svega u njoj je jedino izvjesno to da Sanaderu o?ito treba politi?ka zaštita od kaznenog progona, onakva kakvu politi?ka elita i njoj bliske osobe iz gospodarstva uživaju od proglašenja samostalnosti RH. Pogrešno je me?utim tvrditi da se radi o saborskom imunitetu jer on, u prvome redu, uop?e ne štiti od provo?enja istrage, i drugo, politi?kom ga je odlukom mogu?e skinuti za pet minuta. Dakle, Sanadera može zaštititi jedino politi?ka kontrola nad ministrima policije i pravosu?a te naravno i državnog odvjetnika.

Više je nego o?igledno kako tu kontrolu ne može ostvariti konfrontiranjem s predsjednicom vlade koja fakat kontrolira njemu interesantne osobe. Štoviše, sasvim sigurno ima saznanja da od nje ne može o?ekivati poštedu. On jest u panici ali se ipak ne može re?i da je politi?ki glup.

Stjepan Mesic

Nakon malo duzeg "odmora" pregledavam stanice Pollitike.com i vidim kako se bitke jos uvijek vode na istom polju- lijevi i desni; partizani i Ustase; komunisti i fasisti; samoprozvani demokrati i demokrscani......... Uprkos cinjenici kako u 2 krugu izbora za III. PRH imamo osobe iz iste stranke (SDP) sukobi unutar glasackog tjela s time mi postaju sve interesantniji. Osobito, gledajuci reakcije "zadrtih" ljevicara, SDP-ovaca, liberala, anarhista itd. i tomu slicno.
Koga god izabrali, taj jeste i ostaje u njihovom taboru i "napokon" ce RH dobiti i treci put, naglasavam i treci put osobu sa "crvenom knjizicom".... dakle sto ce se promijeniti- apsolutno nista.

Ono sto mene zanima, a znate i sami za tu moju "opsesiju", je moj lipi dragi II PRH, toplooko stvorenje sa Pantovcaka, koje je cak odlucilo da ovo Silvestrovo vecer provede u MORH-u ili bolje receno u GS OSRH....zar se osjeca tako nesigurnim??? Zasto???!!!! Pa poBogu on je predsjednik gradjanin, prvi medju jednakima i kao takvomu najbolje, najkomotnije i nasigurnije bi mu trebalo biti npr. u Pakostanima ili....Bibinjama....ili Gospicu....svim tim lijepim pitoresknim mjestima Lijepe Nase (valjda i njegove).

Stjepan Mesi?, kraj jednog predsjedni?kog mandata.

Kratka biografija Stjepana Mesi?a (Wikipedija)

Mesi? je ro?en u slavonskom mjestu Orahovici gdje je i poha?ao gimnaziju, a diplomirao je pravo na Sveu?ilištu u Zagrebu. Nakon studija, radio je u Orahovici i Našicama. Odslužio je vojsku, položio pravosudni ispit i radio kao op?inski sudac. Oženio se Milkom ro?. Duduni?, i dobili su dvije k?eri.
Sa cijelom obitelji preselio je u Zagreb i godine 1964. postao direktor sektora op?ih poslova u poduze?u Univerzal Corporation, te je postao ?lan Saveza komunista jer je to bilo mandatorno za sve osobe koje su obnašale dužnosti direktora poduze?a u SFRJ.
Godine 1966. izabran je kao neovisan gra?anin u Op?insko vije?e Orahovice, pobijedivši kandidate iz Saveza komunista te iz Socijalisti?kog saveza radnog naroda. Godine 1967. postao je gradona?elnik Orahovice, i ?lan ondašnjega Sabora SR Hrvatske.

Mesi?eva dva (ne)uspješna mandata

Mesi?eva dva (ne)uspješna mandata

U velja?i idu?e godine predsjednik Mesi? ?e nakon dva petgodišnja mandata na ?elu Republike Hrvatske oti?i u povijest. ?udnom odlukom Vlade njemu se nakon prestanka državni?ke funkcije osigurava vila, umjesto skromnog ureda kakve, na primjer, imaju ameri?ki bivši predsjednici. Drugim rije?ima, na neki na?in bivši predsjednik Mesi? imat ?e mogu?nost, s obzirom na pogodnosti koje su mu pružene, da i dalje bude aktivan u hrvatskoj politici.

Dobrotvor Luka

Kamen temeljac napokon je pao,
vratio se on... jer narod ga zvao.
Sirotinjo jadna...nema više gladi,
dobrotvor Luka tvornicu nam gradi!

Tutnuo on dvije... sjajne lopate,
Stipe i Jaca ... jamu da mu skrate.
Baciše u nju... malo mokrog betona,
objaviše to... na sva mogu?a zvona.

Kamere snimaju...blicevi ?uda rade,
svak svoju ulogu... dal dobro znade?
Da ipak nisu ...malo na ispitu pali?
jer Luka je nekad... bio voza? mali.

Kamion je furao na tajnoj ruti,
šibao u Bosnu...sam u boj ljuti.
Dinare je mijenjao, naravno... za marke,
kad tamo još nije... bilo bratske ?arke.
Neobi?no je volio svoj trošni kamion,
sa njim je zaradio... svoj prvi milion?

Zahvalni mu Franjo... mljekaru dade,
i kravice pride...pa eto ti zarade.
Poticaji pljuštili iz državne su kase,
bez problema se obogatio, naš Luka...zna se.

Zasitio se jadan i mlijeka i sira,
mirisna mu kinta nije dala mira.
Riješio se mljekare za gadnu lovu,
podno Alpa krenuo...u avanturu novu.

Al ljubav za domovinu... ja?a je bila,
vratio se ku?i ...i po?ela idila.
Našom lovom... sad tvornicu diže,
politi?ari padaju... ni?ice...sve niže.

Predsjedni?ki izbori tek su uvod u bitnu transformaciju politi?ke scene

Najavio sam ju?er, da ?u nešto napisati i o tome kako predvi?am dalja doga?anja nakon predsjedni?kih izbora. ?ini mi se jasnim da, kakav god bio rezultat, klju?na pitanja oko kojih se sad lome politi?ka zbivanja u Hrvatskoj ne?e biti riješena.

Prije svega, bitne se stvari trenuta?no ipak doga?aju u vladi, o ?emu sam nešto pisao prije mjesec dana u dnevniku Ho?e li jaca postati pravi vo?a? Kako izgleda i dalje - na putu je, da to postane. O?ekivani poraz Andrije Hebranga ide joj u prilog. Da li je onda Vidoševi? pravi "adut" konzervativnih snaga u HDZ-u? Nisam siguran u njegovu ulogu.

Svi ste vi organizirani kriminalci - 16. dio

Božo Pendo
20260 Kor?ula

Ured predsjednika Republike Hrvatske
Zagreb

Poštovani gospodine Mesi?!

Evo je došao trenutak da se osobno sretnemo tre?i put. Prvi put na trgu bana Jela?i?a u Zagrebu. Sasvim slu?ajno. Drugi put u hrvatskom autoklubu. Isto u Zagrebu i isto sasvim slu?ajno. E, ali sada predsjedni?e, ne?e biti slu?ajno i ne?e biti u Zagrebu.

?emu uop?e "topni?ki dnevnici"

Mesi? i Brammertz (index.hr)

Posljednjih dana ponovno se aktualizirala pri?a o takozvanim „topni?kim dnevnicima“ koji navodno postoje i koje RH nije predala Haškom sudu.

Tužiteljstvo je u jednoj od to?aka optužnice optužilo generale za neselektivno ga?anje gradova, te pri tome navodi da su „krajinski“ Srbi otišli zbog „prekomjernog granatiranja civilnih ciljeva“. Obrana dakako tvrdi da granatiranje Knina i drugih gradova u ZP Split, provedena u skladu s vojnom doktrinom SAD-a ( poznatu pod nazivom AirLand Battle 2000 (PDF)) i sa zakonima o ratovanju.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci