Tagovi

U tragi?noj zbrci izranja život

( Na tvojoj zastavi je život, život kruži svijetom. )

Iako se tragi?na zbrka pove?ava a previranja u Politbirou uobi?ajeno teku (da bi bilo isto), unutar toga nedvojbeno se uspostavljaju elementarne orjentacije i izranja život.

Hrvatska je u najboljoj prilici do sada izvesti potpuni obrat.

Gotovo da se više ništa ne da oteti i eliminirati a da to ne bi snažnim potresima treslo i razorilo svu arhitekturu, strukturu i infrastrukturu i možda usput nehotice rasturilo sve slike i estetiku, što su se više nego brižljivo stvarale i održavale vje?nost.

Napredak i velike pobjede što ne jenjavaju ni ?aska, time su pod snažnim presingom ne napraviti nikakav krivi korak u tom minskom polju, zato?enici vlastitih iznimnih svjetskih uspjeha i sposobnosti.

Veli?anstvena samo upravna pobjeda - preobražaj farme svinja u Sesvetama

Sesvete su isto?no od Zagreba, na sjecištu puteva istok-zapad te sjever-jug.

Udružena vizija i vodstvo partije upravo su donijeli još jednu veli?anstvenu pobjedu. Farma svinja uskoro prima prve sretnike, ve? danas su bili pogledati i svi su razdragani.

Prije samo osam godina Radimir ?a?i?, dipl.ing.arh. i mr.sc. Alemka Košiša ?i?in Šain, dipl.ing.arh., su snažno poveli novu etapu socijalne stanogradnje i uz pomo? Arhitektonskog fakulteta postavili koncepciju preobražaja farme svinja u nešto što cijelo društvo doli?no vodi u tre?i milenij i 21. stolje?e.

Rat je završen

Rat za nekretnine i teritorije, koji je po?eo davno, upravo je završio, zajedno sa produžecima drugim sredstvima i suda?kim nadoknadama te sustavnim inertnim i organiziranim mrežnim napadima što su trajali puno desetlje?a, vje?nost.

Nije nastupila gandijevska epoha, nego epoha obrnutog poslovanja - kulturna revolucija i beskrajne napada?ke divizije su snage prepuštene same sebi što trebaju pomo?, nitko više nije u sukobu s njima, ni zainteresiran ni u stanju, pa se s tim posluje po normalnim na?elima minimalnih uvjeta i pravila poslovanja, sada u biti ništa a na dalje obrnuto nego do sada i ozbiljnije.

Prije ove ozbiljne objave sam još jednom izvršio konzultacije sa inženjersko-financijsko-humanisti?ko-matemati?kim i drugim vode?im profesionalnim stru?njacima, Zdravkom Gracinom kao autorom programa "Zagreba?ki tre?i put", raznovrsnim živim ljudim i u živo, po terenu. Iako su znakovi i procjene naoko veoma razli?iti, ima ?ak i suprotnih pa i kontradiktornih, ipak se iz svega nedovojbeno može zaklju?iti da je sve zrelo za ovu objavu završetka rata, pa objavljujem da ne bi nepotrebno kasnilo.

Javni projekti i procesi u doba krize - profesionalni naglasci (3/3)

1/3 http://pollitika.com/javni-projekti-procesi-u-doba-krize-profesionalni-n...
2/3 http://pollitika.com/javni-projekti-procesi-u-doba-krize-profesionalni-n...

(Samo za to strpljivi i odlučni biti će nagrađeni ovim istim zamornim preobraženim u nešto puno zanimljivije. "Sreća" u ovakvim vremenima prati takve.)

10. Ljudski "faktor" na pripremama

Čovjek je raznovrsno i sposobno društveno biće, koje tu raznovrsnost i sposobnost veoma različito "izražava" ovisno o društvenim i osobnim okolnostima i odlukama.

Čovjek nije ni blizu samo nešto, ni kada je to nešto krajnje specijalizirano i krajnje određeno, nego je nešto puno raznovrsnije. Kod nas, u uvjetima dulje specifične kulturne revolucije samoposluživanja svim i svačim na zajednički / tuđi račun, ta raznovrsnost čovjeka prosječno sadrži 5 međusobno suprotnih i dramatično neusklađenih uloga i 30 redovnih, što čini redovni kup pomješanih opterećenja i rastezanja po moćnim spravama ali i prednosti. U doba krize (povjerenja) to biva manje važno ali je dobro znati, tim više što u doba propulzivnosti takva raznovrsnost izmiče pažnji.

Javni projekti i procesi u doba krize - profesionalni naglasci (2/3)

1/3 http://pollitika.com/javni-projekti-procesi-u-doba-krize-profesionalni-n...

Uz ovaj naporan tekst pročitajte kompatibilni ekonomistički istup, najsvježiji i do sada najbolji, naravno najiskusnijeg igrača

Mate Babić: Kako se uspješno suprotstaviti krizi?
http://www.tportal.hr/biznis/gospodarstvo/15726/Babic-Kamate-na-stambene...

Za razmišljanje o iracionalnom dodatno ono o čemu Mate Babić kao ekonomist nema uvida - po logici stambeno još više infrastruktura (koja je još više javna i u besmislenijim procesima u tijeku), praktički skoro svi novci lokalnih samouprava i 30 % državnih i navodno izvan državnog proračuna (Sanader - Pelješki most se ne financira iz proračuna; fora kao Zagreb i Zg holding, i država i Zagreb udruženi sa kartelima dioničara IGH-Konstruktor-Luka Bebić-ZABA-Agram-svi).

7. Spekulacije temeljem primjera

Dakle, šta pobliže iz primjera?

Javni projekti i procesi u doba krize - profesionalni naglasci (1/3)

(polliti?ko-profesionalni rad, 1/3 dio dulji i teži a 2/3 i 3/3 kra?i i pitkiji)

U nekoliko nastavaka malo o duhu, primjerima i modelima javnih projekata i poslova, sa naglaskom "u doba krize".

Javni projekti i procesi se u propulzivna doba vode gotovo isklju?ivo kulturnorevolucionarno, kardeljsti?ko-maoisti?kom tehnikom, kao i u proteklom dobu kada je izvoz revolucije prožeo svijet. Iz pozicije profesionalnog vo?enja ta razdoblja propulzivnosti su razdoblja osnovne krize a ono što ve?ina zove razdobljem krize, kao sada, to je u profesionalnom smislu razdoblje normalizacije. Tako smo u profesionalnom smislu ve? ozbiljno u razdoblju normalizacije.

Amerikanci bombardirali Izrael

Amerikanci bombardirali Izrael

…. je naravno samo SF i naslov koji privla?i pažnju.
To se baš nikada dogoditi ne?e a zapravo bi to Ameri morali u?initi sukladno Domovinskom zakonu kojeg su donijeli nakon 11.09. Naime tada se proglasiše borcima protiv terorizma koji više nikada i nikoga pitati ne trebaju niti žele pitati kada napadaju neku zemlju bilo gdje i bilo kada u svijetu ako procijene da je teroristi?ka. Pri tom im je posve sporedno ako lažu cijelom svijetu kao prilikom napada na Irak izmislivši da Husein ima bioloških otrova za zatrovati cijelu galaksiju.
Prljavu i podmuklu igru nastavlja naravno i Ken (Barak Husein Obama) koji je netom objavio POVE?ANJE trupa na prostoru Iraka i šire. Toliko o osun?anom dripcu u kojeg se zaljubiše i mnogi sa ovih stranica. Imperijalisti?ko, bahato kaubojsko sme?e, financijer ubojica, ali ima '' dje?je lice''! To mu valjda daje pravo da ubije milosrdnije kao što ve? re?e Vedrana Rudan .

HOLODOMOR

Možete li ovu ukrajinsku rije? prevesti na hrvatski? Mala pomo?: holod = glad.
Gladomor ili opisno: ubijanje nekoga izgladnjivanjem do smrti.
Jeste li ikada do sad ?uli za ovaj akt genocida protiv ukrajinskog naroda?
Priznajem, ja do prije dva tjedna nisam.
A u tom genocidu ubijeno je izme?u 7 i 10 milijuna ljudi od ?ega oko 3 milijuna djece.
Gdje? U Ukrajini! Kada? 1932. i 1933. godine , za vrijeme vladavine diktatora Josifa Vasirionovi?a Džugašvilia . Vjerojatno ste za njega ?uli pod njegovim komunisti?kim nadimkom Staljin.

Katastrofalna glad u Ukrajini bila je izravna posljedica politike prisilne kolektivizacije koja je uvedena 1929. godine. U namjeri da do kraja suzbije istaknuti ukrajinski patriotizam, koji se nije trajno pomirio s sovjetskom boljševi?kom okupacijom, Staljin je 1932. podignuo obaveznu kvotu ukrajinskog udjela u prinosu žita za ?ak 44% ?ime je svjesno u umjetno izazvao nestašicu hrane me?u stanovnicima Ukrajine (cijeli prostor današnje Ukrajine , osim Haly?na ( Galicija) koja tada nije bila u sastavu Sovjetskog saveza.

Lideri i partitokracija

Umjesto komentara izbora i ovih cirkusa oko navodnih “pregovora”, programa, usuglašavanja i svega ostalog u kazališnim zbivanjima na našoj političkoj sceni, radije bih nešto o uzrocima. Onako kako ih ja vidim.

Pred jedno godinu, dvije, Transparency International organizirala je okrugli stol s temom korupcije u Hrvatskoj i kako joj se suprostaviti. Slučajno sam se našao tamo i nisam pričao o pokvarenim sucima, liječnicima, profesorima ili političarima. Pričao sam o partitokraciji, vlasti političkih elita, kao i organizaciji naših političkih stranaka na način koji stimulira korupciju. Praksa borbe protiv korupcije (a koje nije ni bilo i nema je ni danas), ali i rezultati ovih parlamentarnih izbora i postizbornih slaganja, učvrstili su me u stavovima.

korupcija ili ?

Korupcija = pokvarenost, podmitljivost ili šire shvaćeno dobrodošlo ponašanje u društvu u kome su pokvarenost i podmitljivost normalna pojava.
Za korupciju je potrebno barem dvoje: korumpirana osoba( davatelj nedozvoljene usluge) i onaj koji korumpira (plaća nedozvoljenu uslugu bilo novcem ili nečim drugim na pr. odanošću). To mogu biti pojedinci ili grupe ljudi.
To naravno sa moralom baš i nema veze. Ali koji su uzroci korupcije ?

Prvo - pojedinac mora imati vlast odnosno moć ponuditi nedozvoljene usluge ili informacije mimo zakona i proklamiranih društvenih normi pojedincu ili grupi ljudi koja ima materjalna sredstva sve ponuđeno kupiti i time (barem privremeno) također steći dio (kupljeni dio) te osnovne vlasti i moći, također radi vlastitih probitaka.

Drugo - kupac ne smije biti u mogućnosti prokazati prodavača nedozvoljenih usluga i informacija jer u suprotnom bi osoba koja prodaje završila ako ne u ćuzi onda na stupu društvenog srama.

Metoda kojom se postiže drugi uvijet je krajnje jednostavna - UCJENA.
Naime korumpirano društvo ima nekoliko ključnih karekteristika:

1. veliku nezaposlenost (ucjena egzistencijom)

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci