Tagovi

Podrška braniteljima, Grdilinu i Pollitici.com (ovim redoslijedom)

Nedjelja je uobi?ajeno jedan opušten, obiteljski i apoliti?an dan, dan kada se i mediji i politi?ari odmaraju od teških tema. Me?utim, prošla je nedjelja bila potpuno druga?ija jer je jedan hrabri hrvatski branitelj odlu?io pokušati zaštiti svoje suborce od nepravednog progona policije i politike. Politi?ari, oni vladaju?i i odgovorni za nastalu situaciju, sko?ili su na noge, digli medije i rigali vatru prema branitelju, sugeriraju?i kako je on odgovoran za uhi?enje svojih suboraca, kako je on veza izme?u objave registra branitelja i popisa optuženih. Time je ministar branitelja optužio Mraka i Pollitiku.com za protupravno djelovanje, za objavu registra branitelja, iako policija u opsežnoj istrazi nije našla niti jedan trag kojim bi se bilo koji ?lan, kao ni vlasnik stranice Pollitika.com mogao povezati s tom objavom. U brzini objavljivanja vijesti ve?ina novinara napisala je kako je popis optuženih objavila Pollitika.com, a ne Grdilin, što sugerira da se radi o redakcijskom djelu, a ne djelu pojedinca. Istina koju sam htio iznijeti javnosti jest da je naš ?lan smatrao kako bi objava ovog spisa bila od op?e društvene koristi, što je ve?ina nas po objavi i poduprla.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci