Tagovi

DORH i Policija sponzori izbora

Veliki broj kaznenih i inih prijava jedan je od glavnih kriterija za visoku mjesto na izbornim listama u lijepoj našoj. Kaznene prijave zna?e da je kandidat mo?an, da ima dobre veze u policiji, odvjetništvu i pravosu?u. Zna?e da je ?lan organizirane skupine koja se naziva politi?ka stranka. Da li je ta organizirana skupina na vlasti ili u oporbi nije važno, važno je da su u parlamentu ili skupštini.
Dalje je sve stvar trgovine. Za interese organiziranih skupina i njihovih sponzora sklapaju se tajni, nezakoniti ugovori. Tim ugovorima utvr?uju se me?usobne obveze, dijele državna i javna poduze?a, ugovaraju javne nabave i dijele javni poslovi.

SDP, auf Wiedersehen!

Igor Ra?enovi?, koji je zbog svojeg poštenja prije više od 100 dana pretu?en, rekao je dovi?enja SDP-u. Odmah po objavi vijesti da se Ra?enovi? povla?i Milanovi? i Bandi? našli su se u ?udu. Kako? Zašto? „Mi ga podržavamo“ i ostale floskule pljuštale su. No istina je daleko od svih tih usiljenih izjava. ?injenica je da Ra?enovi? nikad nije imao stvarnu podršku SDP-a, ve? se ?itava podrška svodila na tapšanje po ramenu i pojedina?noj podršci ?lanova stranke. To se najbolje vidjelo u doga?ajima nakon smjene Slobodana Ljubi?i?a s ?ela Zagreba?kog holdinga.

Zagreb: Vrijeme je da ?ir pukne - udariti u glavu hobotnice!

Uz posebnu zahvalu tekstu koji je objavio Mu?ke: Bandi?ev udar na pravni sistem. Plus globalna zahvala AP-u, naro?ito glede isticanja uloge V. Holjevca!


PRIOP?ENJE ZA JAVNOST

Predmet: Imenovanje novog predsjednika uprave Zagreba?kog holdinga – kršenje zakona

Povodom ostavki Slobodana Ljubi?i?a i Nenada Ivankovi?u u Zagreba?kom holdingu, stranka Zelena lista, pridružena ?lanica Europske zelene stranke, izražava negadovanje zbog prozirnog pokušaja izbjegavanja odgovornosti za katastrofalno poslovanje i bezbrojne afere.

Iskorišten je marginalni povod (možda i ciljano iskonstruiran), da bi se u strahu od ozbiljne politi?ke i kaznene odgovorosti zabašurili bitni problemi. Kao da je važnija objava jednog opskurnog anonimnog pamfleta, nego ?injenica da je zbog borbe protiv korupcije Igor Ra?enovi? bio pretu?en!

Demontiranje Slobodana Ljubi?i?a

Google pretraga za Slobodan Ljubi?i? donosi pregršt zanimljivih rezultata i sasvim je sigurno da ?e se njegov lik&djelo razvla?iti po novinama još nekoliko dana dok se prašina ne slegne.

No, odlazak Ljubi?i?a je više onako metafori?ki jer jednostavno nije mogu?e maknuti osobu s takve pozicije u tako kratkom roku. Tu je pitanje raznih odluka koje su donesene u njegovom mandatu, pitanje poslovanja holdinga do ju?erašnjeg dana (što ?e se rješavati još mjesecima), a da i ne spominjem kako mreža suradnika i odnosa koje je ovaj izgradio sasvim sigurno s ju?erašnjim danom nije nestala. Donekle je ispravno zaklju?iti kako je Ljubi?i? danas u skoro pa boljoj poziciji nego prekju?er jer zadržava gotovo iste privilegije i pristup vlasti ali bez javne pozicije i odgovornosti (koja barem nominalno) s takvom pozicijom dolazi. Trebalo bi malo analizirati na koliko je razli?itih pozicija Ljubi?i? imenovan, u koliko se nadzornih odbora i odbora nalazi i koliko ?e trajati demontiranje Ljubi?i?a i da li uop?e postoji interes da se tako nešto dogodi?

Bandi?ev udar na pravni sistem

Ovo što se doga?a u Zagrebu, a vjerojatno je tako i u ostatku Hrvatske, može se nazvati užasom i totalnim kaosom. Nakon ?etiri mjeseca “prepucavanja” oko Zagreba?kog holdinga i utvr?enoga kriminala u Zagreba?kim cestama, 12.8.2008. godine Slobodan Ljubi?i? dao je ostavku na mjesto Predsjednika uprave Holdinga. Ostavku je uru?io gradona?elniku Milanu Bandi?u.

Prema pisanju Jutarnjeg lista Bandi? je prihvatio ostavku?

Zagreba?ki gradona?elnik Milan Bandi? prihvatio je ostavku predsjednika Uprave Zagreba?kog holdinga Slobodana Ljubi?i?a te najavio da ?e 13. kolovoza na njegovo mjesto biti imenovan Ivo ?ovi?, ?lan Gradskog poglavarstva za podru?je gospodarstva i bivši predsjednik Uprave HEP-a.

Kulminacija mafijaškog obra?una u ZG holdingu

Objava anonimnog pisma na stranicama Zagreba?kog holdinga protiv Igora Ra?enovi?a bila je kulminacija prljavog mafijaškog obra?una ?iji cilj je bila diskreditacija imena ?ovjeka koji je pokušao prekinuti s kriminalom u Zagreba?kim cestama. Sada je sasvim jasno da Slobodan Ljubi?i? stoji iza svih napada na Ra?enovi?a (pa možda ?ak i iza samog naru?ivanja batinaša), dok je Nenad Ivankovi? bio jedan od glavnih operativaca u akciji bla?enja i izokretanja stvari naopako koja je išla do takvih apsurda da se u javnosti htio stvoriti dojam da ljudi koji bivaju pretu?eni u biti to i zaslužuju.

Hrvatska i Zagreb na mafijaškoj ruti

Izuzetnim zalaganjem gradona?elnika Zagreba i njegove ekipe iz poglavarstva (povezanih narodnom nošnjom i nekulturom), Zagreb je kona?no uklju?en u Europsku mafijašku rutu. Turisti iz cijelog svijeta sada mogu, uz Siciliju, i u Zagrebu osjetiti strah za svoj život i imovinu.

Izuzetan doprinos u dobivanja statusa mafijaškog grada dala je i Zagreba?ka policijska uprava te Zagreba?ko op?insko i županijsko državno odvjetništvo. Zahvaljuju?i svima njima, brojni po?initelji kaznenih dijela ostali su nepoznati i nekažnjeni te dalje rade na mafijaškoj promociji grada Zagreba. dr. Darko Milinovi?. Foto: Ve?ernji list
Tako imamo slu?aj pokušaja mafijaškog razvoda braka. Uz novac i ucjenu kupljeni su: hitna pomo?, bolnica i policija. Žena je nasilno odvedena iz stana i tjedan dana prisilno provela zdrava u ludnici. Samo zahvaljuju?i javnosti i tisku slu?aj je otkriven i žena spašena ludila.

Bandi? i Ljubi?i? krivi su prema ?lanku 300. Kaznenog zakona RH

Jutarnji list u današnjem broju prema nalazima gradske revizije objavio je ?lanak kako su Slobodan Ljubi?i? i Milan Bandi? bili upoznati s kriminalom u Zagreba?kim cestama ali nisu ništa poduzimali. Radi se primjerice o isplati ?ak 30.000.000 kuna gra?evinskoj tvrtci Konstruktor (zanimljivo kako se doti?na tvrtka uvijek na?e usred nekog skandala, bilo da se radi o autocestama, bilo da se radi o kakvim drugim angažmanima od strane državnih ili gradskih firmi), a da za uzvrat Kostruktor nije ama baš ništa napravio. Sve to stoji fino dokumentirano u nalazu gradske revizije, ali Bandi? i Ljubi?i? nisu poduzeli ništa.

Zbog takvog nepoduzimanja Bandi? i Ljubi?i? ogriješili su se o ?lanak 300. Kaznenog zakona RH Zbog neprijavljivanja kaznenog djela. DORH ima vrlo jasan stav po pitanju takvog nepoduzimanja. Citiramo s njihove web stranice:

Cenzura pravne države

Foto: Nino Strmoti? Ve? tradicionalno u ljetnim periodima gradovi za svoje goste i gra?ane organiziraju razli?ite manifestacije: sportske, gastronomske, kulturne nekulturne a u novije vrijeme i kriminalne. Od sportskih manifestacija svakako treba spomenuti teniski turnir u Umagu. Taj doga?aj osim kao vrijedan sportski spektakl, ove godine, ostati ?e zabilježen i kao kulturni doga?aj sezone. Naime, sprije?en je Thompsonov koncert u Umagu.

Kume, pošto zastupnik?

Hrvatska je nakon godina socijalizma, komunizma, jednoumlja i ne slobodnog tržišta doživjela “preporod”. Dobili smo višestrana?ki sistem, demokratsko ure?enje slobodno tržište. Maštoviti, kakvi jesmo, sve navedeno prilagodili smo svojim potrebama. Tako smo demokratske izbore proširili i omogu?ili da pokojnici preko svojih zastupnika biraju. Isto tako uz malo novca u drugoj državi stvorili smo dijasporu i omogu?ili im da glasaju. Da bi se postao BiH dijaspora dovoljna je izjava, Hrvat sam i vjerujem u jednog boga, Ivu Sanadera..

Zastupnicima pokojnika i pla?enoj “dijaspori” taj njihov bog omogu?iti ?e raj u Hrvatskoj. Ako se malo potrude nekažnjeno ?e maznuti nešto novca ili nekretnina, ili ?e se instalirati na kakav položaj te ?e sebi i zemljacima osiguravati zaposlenja, poslove, škole i fakultete .

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci