Tagovi

Daleko je Skandinavija

Naši ljudi su nepopravljivi idealisti. Evo, Jutarnji je objavio (skra?eno) pismo g. Matasovi?a, profesora na Filozofskom fakultetu koji je rekao svoje (negativno) mišljenje o prosvjedima, potpisao se ispod njega, i sada ljudi koji se hrabro skrivaju iza nadimaka slobodno kritiziraju, recimo:

U Danskoj na primjer, ne samo da je studiranje besplatno vec svaki student dobiva ( bez obzira na materijalni status i ocjene ) stipendiju od drzave. I besplatno se skoluju i oni koji daju ispite u roku i oni koji studirajnje rastegnu i otegnu.

(komentar potpisan sa "zaranna")

Vratimo se malo unatrag. Recimo, u 1990. Ako se sje?ate, privatno poduzetništvo nije bilo na vrhu prioriteta promjena koje su se dešavale u Hrvatskoj. Ako se sje?ate, stranke su nicale kao gljive iza kiše (ina?e, ono što mi zovemo "gljiva" je zapravo privremeni rasplodni organ koji se pojavljuje nakon kiše, a pravo tijelo gljive je podzemno i vrlo dugovje?no). Ako se sje?ate, firme su po?ele polako odlaziti u ste?aj.

Kolektivni individualizam

Evo, za predah od silnog jotovanja i od dnevno-političkih tema, jedan dnevnik malo generalnijeg zahvata. Radi se o odnosu individulanog i kolektivnog u društvenom razvoju.

Mantra koju ponavljaju zagovornici neokrnjenog liberalizma – pa i oni u Hrvatskoj - podrazumijeva minimalizaciju uloge države u svakodnevnom životu pojedinaca i čitavog društva. Logika koja stoji iza toga jest shvaćanje da se samo u takvim uvjetima potencijali svakoga pojedinca, pa i društva u cjelini, mogu slobodno razvijati nesputani kolektivizmom kojega neminovno donosi razgranata država. To u praksi znači ukidanje uplitanja države i njene direktne angažiranosti u širokom spektru aktivnosti - obrazovanje, zdravstvo, briga o ostarjelima i djeci, nezaposlenost, mirovine, itd. - i njihovo prebacivanje u sferu privatnog. Jer, reći će liberali, jedino što proizlazi iz prisutnosti države u tim sferama jest lijenost, ovisnost i stvaranje mentaliteta stada.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci