Tagovi

Agro Korov uništava hrvatske njive

AGRO KOROV HRVATSKE NJIVE UNIŠTAVA
seljak Hrvatske MORA nestati...

kugu... (epidemija) ... jedva smo zaustavili...

koleru... (epidemija) ... bahato smo zaustavili...

siromašenje... (epidemija) ... danas... NE smijemo zaustaviti...

dug... (epidemija) ... MORAMO živjeti...

ček bez pokrića... (epidemija) ... MORAMO dopustiti...

rashod bez obzira na prihod... (epidemija) ... NE smijemo kažnjavati...

ŠEFovanje ŠEFova... (epidemija) ... NE smijemo uznemiriti...

Agro Korov... (epidemija) ... uništila žitarice... NE smijemo korov uništiti...

uzaludno ćemo moliti... kruha daj nam gospodaru...
nestati brzo... oduševljeno ćemo čekati...

i sretni umirati...
svaki dan... iz dana u dan...

SELJAK HRVATSKE MORA NESTATI...

seljak Hrvatske... jamči... hrvatsku vječnost...

seljak Hrvatske... kada nestane... Hrvatska će nestati

usporedimo...

radnik plaćoPrimac... nije... seljak Hrvatske...

samom sebi... radnik plaćoPrimac... nije gazda...

radnik plaćoPrimac... nije gazda... nigdje...

prodao je sebe... radnik plaćoPrimac... svom plaćoDavcu...

nikad...
zaboraviti...

TKO je kriv?

TKO JE KRIV?
suša je poharala pšenicu,

a je li kriva?

suša?
pšenica?
seljak?
agronom?

knjige?
znanje?
znanstvenici?

mafijaši?
mediji?

1)

komentatori ugrabili priliku,
objavilo se komentara koliko pšenica ima zrna,

komentatori, a jesu li pokazali načitanost?
o suši?
o pšenici?
o seljaku?
o agronomu?

o knjigama?
o znanju?
o znanstvenicima?

o mafijašima?
o medijima?

2)

komentatori su uglavnom etiketirali!
primjerice,

seljak NE zna,
seljak NIJE - sposoban,
seljak MORA otići s njiva,

3)

komentatori su objavili direktivu,
seljak iz pričuve MORA kultivirati pšenicu,

sumnja se pojavila,
seljak iz pričuve, a je li dokazano zna kultivirati pšenicu?

odgovor se pojavio,
seljak iz pričuve, a zašto dokazano MORA znati kultivirati pšenicu?

seljak iz pričuve MORA vladati njivom,
seljak iz pričuve svojom voljom vladanja unaprijed JEST - sposoban kultivirati pšenicu i to BEZ obzira na sušu,

seljak, koji zna kultivirati pšenicu BEZ volje da vlada njivom gubi njivu najezdom vladara njiva,

4)

seljak svoju pšenicu čuva za sebe,
seljak neće otići i dati seljacima iz pričuve svoju pšenicu,

Todori?a ubio bih, ali...

?ovjeka u meni ukrao je gospodar, ?ovjeka u mene vratiti moram...
pojedinac pojedincu NE smije biti gospodar...
poruku tko upamti, donio je odluku...

u pollitika.com pro?itao sam acinum objašnjenje-tuma?enje, a zašto treba ubiti Todori?a i samoOdlu?io jesam ubiti Todori?a, i odoh...

ispred Todori?a duga?ak red, dakle, moram dugo ?ekati, neka...
?ekam, bole koljena, ipak stojim...

uniformirani pojedinac prišao meni i stavio meni u ruke papir i naredio, ?itaj...
?itam, tko je bez grijeha, neka prvi baci kamen...

dobar advokat dobro mene pita...
po ro?enju jesam grješnik, a što ?u sada samoOdlu?iti?

advokati su pohlepni na novac (i zbog toga) uvijek su advokati na krivoj strani, i zaboravim advokata...

pitanje u meni ipak se pojavi, ubijanjem Todori?a, a jesam li ubio problem?
Todori?-problem možda ?u ubiti, ali ako planetarno ima milijarda (Todori?a) onda nisam ubio problem...

sumnja u mene se usidrila, opet moram problem opaziti-razumjeti-tuma?iti...

seljak iz ?akova je vlasnik svoga vlasništva, seljak iz ?akova nema šefa, jer seljak NE jede tu?i kruh, seljak ima svoj kruh i živi...

a to zna?i?

Tko nedostaje?

Tko nedostaje?

Pollitika.com je bila prili?no zagušena u vrijeme kampanje za predsjednika Republike Hrvatske i nakon nje, skoro pa istim dnevnicima. Razlika je bila samo u predznaku.
Nakon toga pojavili su se «svakodnevni» dnevnici me?u kojima je bilo nekoliko upravo odli?nih i vrlo dobrih a pobudili su sasvim malen interes. To je velika šteta a posljedica je odre?enog «umora» nakon «borbe» oko kampanje i kandidata, lomova u strankama i uhi?enjima koja zaredaše.
Sve gore napisano je samo moje skromno mišljenje, subjektivna procjena.
Evo samo nekih dnevnika:
Npr.: http://pollitika.com/sedam-tona-kose-povodom-dana-holokausta-auschwitz-6... je dao neki rezultat ali nisam siguran da je re?eno sve što smo trebali i mogli kazati

Preživjeti 2009. godinu

Preživjeti 2009.godinu

Strah kruži Hrvatskom! Strah kraha; strah od slijede?e ?gladne? godine; strah ho?u li biti na ?spisku? za otkaze; strah kako ni hranu ni režije ne?emo biti u stanju podmiriti; platiti djeci topli obrok u školi…
Premijer je navodno ?ukrao Boži??, ekonomski ?stru?njaci? bez kraja i konca objašnjavaju što i kako ?e biti, dobro ne?e biti; - svi siju strah gdje god se okreneš.
Kako sam ja samo mali obi?ni ?ovjek, nisam ?sama pamet? kako neki u vrhu politike i tzv. struke zvane ?ekonomisti? i ?financijaši? , ja slušam ljude oko sebe.

Zanimljiva su njihova ?rješenja?.
Struju, plin, benzina nešto, še?er i ulje moramo kupovati, kažu. Ulje je mogu?e zamijeniti doma?om svinjskom masti, benzin svesti na minimum, struju tako?er.
Svatko od nas malih ?ljudi? ima nekoga na selu, i blizu su nam sela, naro?ito nama u malim gradi?ima. Mi imamo šanse boriti se i srušiti strah od propasti i KAO nastupaju?e krize, gladi ?ak, mi imamo šansu srušiti prora?un, mi imamo šansu bez i jednog prosvjeda i ?ulice? izazvati nove izbore.

Došlo doba da se kuga proba

Izgleda da je vrag odnio šalu. Približila se svinjska kuga na dvadesetak kilometara od mojeg sela. Uzevši u obzir da je to vrlo zarazna i lako prenosiva bolest, razloga za zabrinutost ima.

Još prošle godine je ukinuto obvezno cijepljenje svinja, ali lani nije bilo ozbiljnijih kontaminacija. Izgleda da ipak moramo proći dječje bolesti prelaska s aktivne na pasivnu zaštitu. Otegotna okolnost nam je istanje u susjedstvu, ali su i oni u postupku tretmana kuge kao i mi, pa nema razloga da na susjede gledamo kao na kužne zemlje.

Inače, informacije radi, trošak neškodljivog uklanjanja zaraženih svinja je na nivou ili manji od redovnog cijepljenja cjelokupnog stada, a uz to bolest ne biva trajno uklonjena nego jednostavno prikrivena.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci