Tagovi

Zadnji je čas ili jako blizu njemu

.
Ajmo sad ozbiljno.
Hrvatska država pored Zakona o informiranju (Arhuška konvencija) ignorira i Zakon o protokolu a koji su nadležni zakonima koji se donose kod nas, a tiču se obale, prostornog planiranja, koncesija...

Radi se o Zakonu o potvrđivanju protokola o integralnom upravljanju područjem sredozemlja važećem od 17.10.2012 te Protokolu koji je RH potpisala u Madridu 21.01.2008.

To su ozbiljni propusti u hrvatskom zakonodavstvu do kojih ne bi došlo da u Saboru i Vladi ima samo malo tolerancije i razuma, odnosno da su prihvatili za početak amandmane na Zakon o koncesijama.

Na žalost Zakon o koncesijama je tek jedan od Zakona koji se mijenjaju, a kojima se već ili će se do kraja godine pokušati razvlastiti narod Hrvatske o svega što danas poznajemo kao opće i javno dobro.

Obzirom na hitnost izrade amandmana na ZOK kao i važnost navedenih članaka zanemarili smo zadnji dio ZOKa koji na žalost služi kako bi se podržao Zakon o naknadnoj privatizaciji prethodno neprivatiziranog zemljišta, a u praksi služi pogodovanju preuzimanja i privatizaciji šumskih područja u kojima postoji ili je postojala ugostiteljska djelatnost: KAMP
Pošto nismo taj dio naglasili do sada treba svakako upozoriti javnost na kombinaciju zakona o državnoj imovini i ugostiteljskoj djelatnosti s ZOKom, ali i Zakonom o prostornom planiranju i Zakonom o postupanju s nelegalno izgrađenim zgradama (legalizaciji) koji u kombinaciji vode do:

Privatizacije šumskog zemljišta uz vrlo značajna i vrijedna područja (koja se štite Ustavom i devastiraju Zakonima) kao što su more, nacionalni parkovi i ZOP. Privatizacija nije jedini problem jer se radi o legalizaciji nelegalne gradnje upravo na tim značajnim područjima preko novog Zakona o PP i Zakona o legalizaciji preko kojih se devastator nagrađuje obavezom kupnje državnog i lokalnog šumskog zemljišta za relativno male novce, a preko Zakona o državnoj imovini do vrijednosti od 1 milijun eura prodaje direktnom pogodbom s ministrom.

biračka referendumska volja neka bude zakon

BIRAČKA REFERENDUMSKA VOLJA NEKA BUDE ZAKON...
nećemo da kraljeva volja bude zakon...
francuska revolucija odrubila je glavu kralja...
ruska oktobarska revolucija ubila je kralja, njegov porod i rod...
nećemo kralja i kraljevinu...

hoćemo živjeti bez kralja...
nećemo da kraljeva volja bude zakon...

hoćemo republiku...
hoćemo da biračka referendumska volja bude zakon...

DANAS imamo republiku...
imamo danas predsjednika i njegova je volja zakon...

danas imamo premijera i njegova je volja zakon...
imamo danas ministra i njegova je volja zakon...

danas imamo sudca i njegova je volja zakon...
imamo danas tužitelja i njegova je volja zakon...

danas imamo generala i njegova je volja zakon...
imamo danas policajca i njegova je volja zakon...

danas imamo guvernera i njegova je volja zakon...
imamo danas bankara i njegova je volja zakon...

danas imamo profitera i njegova je volja zakon...
imamo danas ravnatelja i njegova je volja zakon...

danas imamo šefa i njegova je volja zakon...
imamo danas naredboDavca i njegova je volja zakon...

u našoj republici imamo opet kraljeve...
i njihova je volja zakon?...

tko je uništio republiku?

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca

Historia est magistra vitae! - kaže stara i nikad dokazana latinska poslovica. Da se povijest ponavlja (što dodatno ruši valjanost prve poslovice, jer da smo nešto iz nje naučili nebi se ponovila), ponavlja se. Da revolucija jede svoju djecu, jede, dokazano.

A da više sile imaju smisla za humor, i to onaj crni, evo dokaza. Na današnji dan, prije 100 godina, po tadašnjim mjerilima heroj i domoljub, a po današnjim vjerojatno terorist (zapravo, ovisi s koje strane gledamo) Gavrilo Princip ukokao je prijestolonasljednika Franza Ferdinanda i njegovu gospođu. Austrougarska monarhija je taj čin uzela za povod objave rata Srbiji, čime je počeo krvavi I svj. rat.

Njegovim završetkom 4 godine kasnije prestala je postojati jedn monarhija, austro-ugarska, a nastala jedna nova - Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Mrska je to bila tamnica naroda, koja je okončana II svjetkim ratom, iz koje je proizašla druga tamnica naroda, još mrskija Jugoslavija. Toliko je omražena i strašna bila, da još i danas, 25 godina nakon prestanka svog postojanja služi kao babaroga za plašenje zločeste djece i slaboumnog puka.

Filozofija slobode 2/3

7. Kako utvrditi je li pravo povrije?eno?

Pravo ne može biti povrije?eno osim fizi?kom silom ili prijetnjom fizi?ke sile. ?ovjek ne može drugoga lišiti njegovih prava bez uporabe fizi?ke sile. Kad god je ?ovjek prisiljen na nešto bez svojeg slobodnog, individualnog, osobnog, dobrovoljnog pristanka, njegovo je pravo povrije?eno.

Prema tome, možemo povu?i jasnu, objektivnu crtu izme?u prava jednog i drugog ?ovjeka. Ovo je objektivna podjela, nije predmet razlike mišljenja, odluke ve?ine, niti arbitrarne odluke društva. Nijedan ?ovjek nema pravo incirati uporabu sile protiv drugog ?ovjeka.

Prakti?no pravilo ponašanja u slobodnome društvu, individualisti?kome društvu (jer sloboda nije kolektivna kategorija) je jednostavno: ne možeš o?ekivati, ili zahtijevati bilo kakvu akciju od drugoga, osim kroz njegov dobrovoljni pristanak.

Filozofija slobode 1/3

Sljedeći tekst objavljen je originalno 1946. godine, no nije ostario niti dana. Današnjica mu daje veću važnost nego što je ikad imao u prošlosti.

1. Koje je glavno svjetsko pitanje danas?

Osnovno pitanje svijeta danas je izbor između dva principa:

Individualizam i kolektivizam.

Individualizam drži kako čovjek ima neotuđiva prava koja mu ne mogu biti oduzeta od bilo kojeg drugog čovjeka, ili bilo kojeg broja, grupe ili kolektiva drugih ljudi. Prema tome, čovjekovo postojanje je njegovo vlastito pravo i njegovo život je njegovo vlasništvo, ne vlasništvo grupe.

Kolektivizam drži kako čovjek nema apsolutnih prava; kako njegov rad, tijelo i osobnost pripadaju grupi/društvu i kako društvo ima pravo njima raspolagati po želji, na način koji vidi prikladnim, u bilo koju svrhu koju smatra društveno korisnom. Prema tome, čovjek postoji samo po dozvoli društva i za korist društva.

Ova dva principa tvore temelje dva suprotna društvena sistema.

2. Što je društveni sistem?

Demokracija i Republika

Na ovaj me dnevnik potakla rasprava od prije nekog vremena koju sam, tada još kao neregistrirana, ali redovita, ?itateljica polllitike.com uo?ila na ovom portalu. Bilo je to pitanje postavljeno u jednom dnevniku: "Što biste u?inili da vam je vlast na jedan dan?". Ve?ina me odgovora zaprepastila - ne zbog nekih rješenja koja ve? nisam na?ula na jutarnjoj kavi, onako usput, ili kupuju?i namirnice na Dolcu; bilo je to više zbog ?injenice da je ve?ina odgovora pretpostavljala neko uvo?enje autoritarnosti i eliminaciju demokracije. Mnogo se odgovora doticalo i otvaranja nekih novih "Golih otoka". Nijedan odgovor nije se ticao uvo?enja više demokracije. Naravno - tako je lakše. Oduvijek je bilo lakše uvesti diktaturu i presko?iti godine koje su potrebne za razvoj funkcionalne demokracije, što Hrvatska (ipak) nije. Oduvijek se bilo lako poigravati s mišlju o nekim pametnijim ili "pozvanijim" ljudima koji ?e vladati narodom i donositi mudre, ili barem, bolje odluke od onih koje kritiziramo svaki dan, za jutarnjom kavom, uz cigaretu.

15. rujna - Me?unarodni dan demokracije

Danas, 15. rujna, obilježava se Me?unarodni dan demokracije. To je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih naroda prošle, 2007. godine, i od tada se taj dan obilježava kao dan demokracije.

Što je demokracija, ta rije? koja se toliko ?esto s tolikom gordoš?u ?uje u svakodnevnom razgovoru, na televiziji, u novinama...Rije? demokracija je danas jedan od centralnih pojmova oko koje se vrti politika i javni govor.
Pa, što je demokracija? Taj se pojam vrlo ?esto koristi za sve i svašta - tamo gdje demokracije treba, tamo je ?esto nema..a ima i mjesta gdje jednostavno demokracija nije ono što mi mislimo da jest.

Beskrajna zabava

Uvod. Hrvatska iskusno puzi naprijed. Proljeće. Plodna zemlja buja. Predsjednici brinu. Lokomotive osvježene. Kablira se na sve strane. Nadahnuće skoro na svakom ćošku, u svakom aparatu. Neprijatelj ne spava, barbarske invazije iz svih smjerova, tek poneki bedem još se drži, pouzdane zamke. Novac seli na istok a ljudi na zapad. Programi niču kao gljive poslije kiše. Teorija prelazi na praksu i potom cvate. Logična komešanja u svim smjerovima. Sve je novo sve što započinje.

Kapital i republika. Financijsko posredovanje naročito raste i sve oko nekretnina. U vrijednosim papirima je registrirano 384,7 milijardi kuna i stvar raste. Prikazana dobit minus gubici negdje 20 milijardi kuna i stvar raste. Investicijski fondovi 20 milijardi kuna i stvar snažno raste. Raste bojazan da će stranci iznositi dobit vani, da će plahi kapital gibati vani zbog teškoća i za boljim zaradama. Kapital je, uče, kao srna, voli dobru pašu a plah lako bježi, zato oprez. Da li je tko vidio tako plahu zvjerku, kako pase i bježi? Republika je stvar naroda, u doslovnom smislu. Stvar je sada teže uočljiva, rubna. U kakvom su suodnosu srna koja pase/bježi i republika?

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci