Tagovi

Žele li hrvatski gradjani privatizaciju zdravstva i ako da - kakvu?

Privatizacija u Milinovi?evoj reformi

Sude?i prema dominantnim tonovima u kakofoniji kritike predložene reforme zdravstvenog sistema ministra Milinovi?a, javnost je pretežno ostala konsternirana izvjesnoš?u pove?anja troškova za zdravlje – putem participacija i dopunskih osiguranja - koji ?e dodatno opteretiti ionako prenapregnute ku?ne budžete. Medjutim, kako je vrijeme odmicalo, ministar se je ili djelomi?no povukao prema po?etnim pozicijama ili bolje objasnio prijedloge, pa je ispalo da ?e reforma imati osjetniji financijski efekt na relativno mali broj osiguranika, i da ?e se gradjani ionako iz toga mo?i “iskupiti“ relativno jeftinim premijama dopunskog osiguranja. Sukladno tome, ništa se dramati?no ne?e promijeniti u osnovnim financijskim tokovima koji napajaju sve žedniji zdravstveni sistem. Ministar je izjavio da je samo 5% od reforme pitanje financija, a preostalih 95% pitanje strukturne reforme. Ali, da li je zaista tako?

Kota?i?i krize se okre?u

Podosta se zanimljivih stvari dogodilo u posljednje vrijeme, pogotovo ako se pogledaju u kontekstu medijski sveprisutne krize. Evo što mi je zapelo za oko posljednjih par dana, bez nekog posebnog redosljeda.

1. Banke idu dalje

Ve? sam se u http://pollitika.com/desmodontinae-croaticus "> jednom dnevniku dotaknuo najave podizanja kamata na kredite koje direktno i indirektno najavljuju sve hrvatske banke. Tema nije mimoišla ni premijera dr. Ivu Sanadera II, koji je pak govore?i u Saboru doslovno rekao "kako je ministar financija razgovarao s bankarima koji su mu najavili mogu?nost rasta kamata na kredite i do 20 posto". Slijede?i su ga dan vjerojatno upozorili o kojim se nebulozama radi, budu?i je zakonski definiran limit do kojega banke smiju podizati kamate gra?anima 14%, pa je premijer krenuo popravljati situaciju govore?i kako je "rije? o rastu tzv. prekono?nih kredita, a to se ne odnosi na gra?ane". Naravno, sad bi mi trebali povjerovati kako je premijer govore?i u Saboru, i de facto pred cjelokupnom javnoš?u, na umu imao nekakve kredite za koje prosje?an gra?anin do tog trenutka nije ni ?uo, ali nema veze. Zna se tko je vrhunski komunikator. I tako sam htio re?i nešto drugo.

Još dvije crtice iz zdravstva

Crtica prva

Proteklih sam dana išao na trudni?ki te?aj u bolnicu Sveti duh u Zagrebu. Pored mnogih korisnih informacija koje se bave našom trenutnom pozicijom (beba na putu), ?uo sam i jednu zanimljivu informaciju. Dakle, Hrvatska, kao još jedno nasljedstvo socijalisti?kog državnog ure?enja, ni dan danas nema zakonski ure?en položaj primalja, ili babica. U duhu socijalisti?ke revolucije, babice kao zvanje su ukinute sredinom prošlog stolje?a, i danas u Hrvatskoj svaki porod mora obaviti i potpisati - doktor. O kakvom se apsurdu radi pokazuje praksa u Europskoj uniji. Tamo sve porode u kojima nije došlo do komplikacija (a kojih je prema informacijama koje sam ?uo 85-90%) obavljaju primalje sa visokom školom i certifikatom. Kao ilustracija može poslužiti primjer bolnice Sveti duh, gdje van radnog vremena, dažurstvo odra?uju tri babice, dva specijalizanta i dva specijalista. Isti posao po bolnicama u Europi odra?uje pet babica i jedan doktor. Kad se u obzir uzme da se dežurstvo odra?uje 16 sati dnevno, 365 dana u godini, pla?aju?i satnice trojici doktora umjesto trima primaljama, postaje jasno o kojem se financijskom efektu za zdravstvo radi.

Panika u Arkadiji – prisilno slijetanje

I. Rough landing
Jure Božanska tajna je istina, a istina je uvijek drugačija od onih u renesansnim pastoralama - ili suvremenim idiličnim bajkama koje nam serviraju političari. Ova „arkadijska“ tema mi je pala na pamet poslije kraha hrvatske državne politike (od razlijevanja „mafijaških udara“ po ulicama), preko financijskog kolapsa u svijetu (za koji su nam tvrdili da će nas mimoići), do panične uzbune (u kojoj se teret promašaja omjera prebaciti na najmanje krive zato što su najnemoćniji.) „Rough landng“ je avijatički pojam koji se može prevesti kao „grbavo“ ili „prisilno“ slijetanje (tj. ono kad pilot radi raznih razloga izgubi kontrolu nad avionom pa se prizemlji jedva izbjegavajući lom). Što je najgore, izgleda da naš hrvatski avion još nigdje nije sletio, ne zna se kada i gdje će, i da li uopće ima pilota u avionu.

HSS, Å¡to je ostalo?

Od samih početaka ove Vlade, tijekom dugih i intenzivnih koalicijskih dogovora, bio sam izuzetno skeptičan prema "konstruktivnoj" ulozi koju će u vladi dr. Ive Sanadera II odigrati seljaci, baš i kao prema prostoru za samostalno političko djelovanje koje će im dozvoliti premijer autoritativnog stila poput Sanadera. No moram priznati, da uistinu nisam očekivao da će ispraznost HSSovog sudjelovanja u Vladi biti ogoljena do ove mjere u manje od godinu dana. HSS je u predizbornu kampanju 2007 te u koalicijske pregovore 2008 godine ušao sa nekoliko prepoznatljivih ciljeva i javno propagiranih programskih smjernica: očuvanje ZERPa, ukidanje participacije, referendum o ulasku Hrvatske u NATO, te 6 milijardi kuna usmjerenih prema hrvatskom selu. U kojoj smo situaciji danas?

Jedina stvar koja nedostaje Milinovi?evoj reformi

Malo pravne države.

Ra?unica prihoda i izdataka zdravstva RH za 2008. je jednostavna –

Prihodi najmanje - 23 milijarde Kn
(15,5 % doprinosa obveznika u svim sektorima, postoje?a razina participacije pacijenata i upla?ene police dopunskog osiguranja pacijenata).

Troškovi najviše -
brutto pla?a s pripadaju?im dežurstvima svih zaposlenih u sustavu zdravstva RH
(58000 u javnim te 12000 u samostalnim ustanovama) iznose najviše - 7 milijardi Kn,
bolovanja preko 42 dana - 1,5 milijardi Kn,
svi lijekovi – 3 milijarde Kn,
porodilje – 2 milijarde Kn,
ostali troškovi – 3 milijarde Kn.
Troškovi za hladni pogon - 6,5 milijardi Kn - apsolutno nemogu?a svota
KUDA JE OTIŠLO tih 6,5 milijardi Kn *

NIJE GOTOVO

Ministru na sve ovo nedostaje JOŠ najmanje 4 milijarde Kn prihoda. Isti ih kani polu?iti objašnjavaju?i nam kako je to polu?ivanje jako socijalno osjetljivo - jer bi po njemu 400.000 Obveznika moralo platiti 4 milijarde kuna - apsolutno bolesno.
S boleš?u se ne pregovara - bolest se lije?i - ili se od nje umire.
Ukupno 6,5 + 4 = 10,5 MILIJARDI KUNA **

NIJE GOTOVO

Ususret zdravstvenoj reformi

Vidim da se gospodin Milinovi? malo zaletio oko reforme zdravstva.

Tu vlast, u kojoj je Milinovi? ministar zdravstva, birala sam u nadi da ?e ukinuti sramotne participacije i pla?anje taksenih marki pardon administrativnih pristojbi za svaki odlazak lije?niku. Jer ono što je Velika koalicija u?inila bolesnicima, bilo je prestrašno, pogotovo za kroni?ne bolesnike koji moraju po recepte za lijekove svaki mjesec. Dakle, uz uplatu od 1000 kn za zdravstveno osiguranje na pla?u, išlo je još 80 kn za dopunsko zdravstveno osiguranje, pa još 30 kn za administrativnu pristojbu, ukupno 1.110 kn troška na ime zdravstvenog osiguranja mjese?no.

Kad sam izabrala ovu vlast, ona je održala obe?anje i izbacila administrativnu pristojbu kao nepotrebnu i sve je slutilo da ?e netko kona?no nešto u?initi za bolesnike po pitanju poboljšanja zdravstvenog sustava.

Fitilj gori. Idemo dalje!

Za puno razmjevanje naslova, poželjno je baciti pogled na posljednji dnevnik. Tema je ista, ali imamo nove informacije - ministar Milinovi? je javno predstavio svoju reformu. Doduše, malo je i reterirao, naglašavaju?i kako je ovo "tek prijedlog", te da slijedi javna rasprava. Pa evo mu javne rasprave.

Idemo po redu. Prvo, jedna od osnovnih promjena koju najavljuje ministar je vra?anje participacije. Još sam prošli puta napisao da se de facto radi o novom oporezivanju (nakon temeljne HDZove poruke da "ne?emo uvesti nove poreze", no ovoga puta sam ministar predstavlja ne tako zanemarive promjene obzirom na prijašnji sustav uplata participacija (?ije je ukidanje, jelte, koalicijski partner, HSS imao kao dio svog izbornog programa). Participacije se ovoga puta namjeravaju napla?ivati u iznosu od 15 kuna za svaki posjet lje?niku ili izdanu uputnicu / recept, dok ?e se za dijagnosti?ke i specijalisti?ke preglede, te lije?enje u bolnicama primjenjivati participacija u iznosu od 20%, i ne manjem od 20 kuna.

Zdravstvena socijalna bomba. Buš pukla? BUUUUM!

Sanaderova vlada nastavlja u petoj brzini. Nažalost, ne prema EU, gdje je Slovenija potpunom blokadom pregovora do kraja ogolila nesposobnost hrvatske diplomacije, koja je baš kao i ostali sustavi u ovoj zemlji, gra?ena na negativnoj selekciji politi?ke podobnosti. Ne nastavljamo ni prema ekonomskom napretku i boljem životu, jer dok se brodogradilišta spremaju za generalni štrajk, dok vlada gleda kako što brže (zbog pritiska iz EU) prodati i tu industrijsku granu, bez obzira na socijalne i gospodarske posljedice, dok su gra?ani masovno popušili vladinu i MOLovu navlakušu, te usred financijske krize prodali dionice naftne industrije, dotle država osigurava novce (zaduživanjem) kako bi gradila sportske dvorane.

Crtice o problemima studentske populacije

Studentski prosvjedi, po mom osobnom mišljenju, nisu kao rezultat imali nikakve zna?ajnije pomake. Ono što je primarni uzrok toga je nevoljkost Vlade Republike Hrvatske da osigura financijska sredstva studentskim udrugama koje su zainteresirane za pra?enje i sudjelovanje u reformskom procesu koji se odvija na razini visokog školstva.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci