Tagovi

Institucionalna kriza IX – Politi?ar, politikant ili državnik!

Samo nebo zna

Eto dogurao sam i do devetog nastavka – što zna?i da sam bio više uporan nego vidovit - jer je samo naivnima današnja kriza bila nešto neo?ekivano! Svaka kriza uz loše i zaoštrene gospodarske prilike nužno komplicira ukupnu društvenu klimu, koja se nužno negativno prenosi na kvalitetu me?uljudskih odnosa. Tako je posvuda ve? dobrano prisutna „navija?ka!“ nervoza (o?ito i na ovom portalu), koja, uz rastu?e siromaštvo, nesigurnost i neizvjesnost skre?e naglaske s bitnih stvari ka preživjelim ideološkim nabojima. Kad bi se stvari potpuno zapustile uskoro bismo se mogli na?i u unutarnjim sukobima.

Da su takve opcije mogu?e pokazuje nekoliko stvari kojima smo zadnje vrijeme svjedo?ili:
• Posljednji lokalni izbori su bili prezagušeni porukama o takozvanoj opasnosti od „komunizma“ (mada je ovaj kolabirao sam od sebe i više se ne može vratiti);

Dubrova?ke crtice

Mislim da ?e ovaj ?lanak izgledati malo ?udno, jer ne?e biti vezan za odre?enu temu, ali mislim da vrijedi barem kao pokušaj.

Najsvježiji mi je subotnji (11.04.2009) skup pod nazivom "Traži se Dubrovnik po mjeri gra?ana" u organizaciji nekoliko dubrova?kih udruga koji je održan na Porporeli. Bilo je 200-tinjak ljudi što je veliki broj – ne samo zato što se radi o Dubrovniku, ve? i zato što je prostor na Porporeli prili?no uzak tako da se jedva može re?i da se ljudi nisu naguravali. Tako?er, tu su bili uglavnom ljudi koji u Gradu nešto zna?e. O tijeku i zaklju?cima skupa nije toliko interesantno govoriti jer se radi uglavnom o stvarima koje se ponavljaju ve? godinama (ali ih izgleda nitko ne ?uje). Bitno je da se skup održao i da je imao svoj odjek – koji se najviše odražava u vidljivoj nervozi vladaju?ih "patuljaka". Valjda ?e ih "Snjeguljica" mo?i utješiti...

Hrvatska 2020. - Skica za jedan scenarij

Godina je 2020. Državni zavod za statistiku upravo je objavio svoje redovno mjese?no priop?enje u kojem izvješ?uje o novom porastu broja nezaposlenih: na burzi rada sada je prijavljeno oko 600 000 hrvatskih gra?ana, oko 30 000 više nego protekli mjesec. Ubrzo je stigao i službeni odgovor iz Vlade: glasnogovornica Vlade službeno je demantirala priop?enje DZS-a, kritiziraju?i ga zbog "pogrešne metodologije", i navode?i kako Vlada ima sasvim druk?ije podatke. Doduše, i ti podaci pokazuju porast nezaposlenosti, no, prema vladinoj glasnogovornici, to se može pripisati "redovnim fluktuacijama na tržištu rada", kao i "nepovoljnoj ekonomskoj poziciji" u kojoj se Republika Hrvatska nalazi. Državni su mediji ujedno prenijeli i izjavu predsjednika Vlade o "odlu?noj borbi protiv nezaposlenosti", koja je rezultat "izrazito nepovoljnog ekonomskog položaja Hrvatske", što pokazuje samo da se hrvatski narod "ponovno bori", kao što se uvijek borio.

Ima li sistema u neambicioznom ponašanju oporbe???

AlanFord Sli?no je pitanje netko ve? postavio na Pollitika.comu, ali mi se stalno vrti pred o?ima. Naime, na unutarnjoj politi?koj sceni, u svim anketama, oporba dobiva sve više naklonosti. To samo naizgled zbunjuje, jer se u njihovom javnom ponašanju ne vidi išta zna?ajnije od salonskog razmetanja besplodnim kritikama.

Zato je umjesno postaviti pitanje da li je kod njih u pitanju neka osmišljena politika, ili pak zbunjenost tijekom i razvojem politi?kih doga?aja – no ostaje ?injenica da SDP jako profitira inercijom HDZ-ove pogrešne politike, isto tako kao što vladaju?i HDZ inercijom iste te politike jako gubi. Time opet dolazimo do onog što smo ve? više puta vidjeli i doživjeli - da se ljudi izjašnjavaju protiv ne?ega, a ne za nešto!

Antirecesijska mjera koja može donijeti državi 25 mlrd. kuna

Dakle, evo jedne jednostavne antirecesijske mjere koja može dobrim dijelom popuniti rupu u državnom prora?unu.

UKINUTI DRUGI STUP

Osim što je on propast za državu sam po sebi i generator novih kriza i recesija. Mi našim radom ne možemo zaraditi za penzije, ali špekulatni to mogu. Ne može se hraniti milijun ljudi zaradama na financijskom tržaištu.

Ukidanjem drugog stupa prelili bi se novci koji idu u fondove u prora?un i to bi dobrim dijelom popunilo manjak novca. U prvih devet mjeseci ove godine je u drugi stup otišlo 3,3 mlrd. kuna što zna?i da je do kraja godine upla?eno nekih 4,5 mlrd kuna. To zna?i da bi prora?un ove godine dobio dodatnih 4,5 mlrd kuna i tako svake godine.

Naša zdravstvena reforma

Nakon sinoćne emisje „Otvoreno“ o zdravstvenoj reformi osjetio sam potrebu da napišem ovaj dnevnik.Osobno reformu zdravstva vidim kao poboljšanje zdravlja građana,jer samo zdrav i zadovoljan građanin daje isto takvo društvo.To bi po meni bio cilj svake reforme zdravstva, pa i ove u RH.
Reći ćete da je to još jedna u nizu demagoških floskula.Ok, za početak i ne očekujem ništa drugo, jer osim tobože“velike misli“ koju sam ovdje iznjedrio, nisam za sada dao nikakav odgovor na ovo.
Želja mi je da Vam na jednostavan način, iz meni dostupnog saznanja o ovom problemu, pokušam prezentirati svoja razmišljanja o ovoj temi. Koliko sam u tome uspio u koliko osjećate potrebu imate priliku da kažete Vi sami svojim komentarima (ne želim Vas zamarati analizama, posebno ne onima koji pružaju selektivni pristup problemu u formi pojedinačnih scenarija).
Krenimo redom:

Više istoga

Nekako mi se ?ini da svo vrijeme umjesto novih rješenja sve što dobivamo je samo više istoga. Kad nešto uo?imo kao problem ili stvar koju bi trebalo mijenjati onda, sve što se radi jest stvaranje više istoga.

Ljudi su nezadovoljni politi?arima pa žele nove nepotrošene ljude, ali pošto ne valja sistem na koji stranke rade i kako funkcionira demokracija kod nas. Ti novi ljudi se ubrzo potroše ili pobjegnu iz tog smrada i onda se opet traži još više novih nepotrošenih ljudi, a kad i oni zakažu onda još i još i još....
Nezadovoljstvo strankama i politi?arima dovodi do stvaranja brojnih novih stranaka koje funkcioniraju na približno isti na?in kao i ove stare i onda opet sve ostaje na istom. I onda se stvara još više stranaka i još i još i još i sve su iste ili sli?ne. Sve što imamo je više istoga.

Godinama se ve? govori kako ljudi previše troše i previše se zadužuju, i kako se treba štediti i kako bi država trebala štediti, ali eto ona ne može jer su nam potrebne kapitalne investicije za razvoj gospodarastva.

Američki san... u Kansas Cityju

Zdravstvo je vreća bez dna: uvijek se može uložiti više, kupiti bolja oprema, izgraditi nova bolnica, obnoviti prostorije. Nitko nije zadovoljan zdravstvenom zaštitom. Pogotovo kod nas.

U Sjedinjenim Državama postoji državni sustav zdravstvene zaštite koji se zove Medicare. Ukratko, radi se o složenoj shemi poreza koju plaća stanovništvo, kako bi se osigurala zdravstvena zaštita za

  • starije o 65 godina
  • invalide
  • bolesnike na dijalizi koji čekaju transplantaciju bubrega
  • bolesne od ALS-a

Međutim, ni njima se ne plaćaju svi troškovi. I sada slijedi nevjerojatan dio: postoji naravno "nacionalna politika" što se plaća, ali postoji i lokalna politika koju -- za svaki dio SAD -- zapravo određuje firma koja je dobila ugovor za provođenje Medicarea na nekom području!

Ukratko: Å¡to ide u Chicagu, ne ide u recimo.... Kansas Cityju.

Sakriveni "program"

Pomalo u strahu od produbljivanja krize, koja ?e neminovno iz financijske prerasti u gospodarsku, ?ekam da nam predsjednik Vlade prezentira program za ublažavanje posljedica koje ?e kriza generirati kroz gubitak radnih mjesta, smanjenje kupovne mo?i, a onda nemogu?nost punjenja državnog prora?una o kojem opet ovisi i školstvo i zdravstvo i mirovine i ..... sve.

Nemojmo se zavaravati kako ?e Hrvatska ostati po strani od globalnih zbivanja, pa je kriza ne?e zahvatii ili ?e je samo neznatno okznuti, kako ?e nas to "znalci" podu?iti.

Me?utim vrijeme odmi?e a od programa ni traga ni glasa, kresanje prora?unskih sredstava pojedinim resorima sigurno nije program za prevladavanje krize, jednako kao što ni Milinovi?eva reforma zdravstva kroz "namet na vilajet" to nije.

I tako, ?ekaju?i program kojeg nema, prisje?am se predizborne kampanje HDZ-a uo?i prvih slobodnih izbora, kad su nam nudili i ovo i ono, a jedino gospodarski program nisu iznosili i krili su ga kao zmija noge, uvjeravaju?i nas kako imaju vrhunski gospodarski program, samo ga ne smiju dati u javnost, jer ?e im onda netko pokrasti ideje.

Razvojna ekonomija (reforma prora?unskog sustava)

RAZVOJNA EKONOMIJA

Razvojni ekonomski sustav
- temeljen na modernom projektno-obra?unskom sustavu i reformiranom prora?unskom sustavu

# zadaci razvojne ekonomije

• poboljšati bankarski sustav
- stimulativne kamatne stope, otkup zajmova
- ekspanzivna monetarna politika (na podlozi poduzetništva i proizvodnje)
- bez potrebe za devalvacijom i uz minimalnu inflaciju
- osigurati svu štednju gra?ana

• precizno balansirati financijski i realni sektor, što ?e omogu?iti ekspanzivnu monetarnu politiku

• destimulirati sivu ekonomiju
- stvarni PDV (porez na promet gotovinom), stimuliranje negotovinskog pla?anja

• prekinuti lanac nelikvidnosti
- prijavljivanje ispravnih glavnica poduze?a, sveobuhvatne kompenzacije

• staviti imovinu odmah u funkciju
- ne ?ekati rješenje pravnih sporova (ali bilježiti vrijednost imovine za budu?eg vlasnika)
- produžiti rok zastare za 10 godina za sve sporove u privatizaciji

• uvesti sustav unutarnjih zajmova
- decentralizacija, a ujedno integracija velikih sustava
- efikasnije upravljanje velikim sustavima

• smanjiti troškove države, racionalizirati i modernizirati rad javnih službi

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci