Tagovi

"Jebeš takvu državu!" (o Z. Mamiću i Vahi)

Danas sam uzeo jednu zastavu i zapalio je na sredini dvorišta. Bilo je i kockica na njoj, crvenih i bijelih, sve je otišlo u dim…Bio je to moj prosvjed, osobni prosvjed. I psovao sam:“Jebeš takvu državu..!“
Da, još jednom: „Jebeš takvu državu koja trpi kabadahiju Zdravka Mamića, koja trpi čovjeka koji posramljuje svakog navijača „Dinama“, svakog Zagrepčana kojem je do sporta i ugleda ovog grada, svakog razumnog patriotu!“ Nisam spalio hrvatsku zastavu, spalio sam simbolički malu zastavicu „Dinama“, spalio sam zastavicu svog omiljenog kluba za koji navijam od svoje šeste-sedme godine. I kažem ponovo:“Jebeš državu koja trpi kabadahiju Zdravka Mamića..!“ Izvlačim i dalekosežne zaključke: „Država koja nema mehanizam da zaustavi jednog osiljenog čovjeka, na granici psihičke uračunljivosti, čovjeka koji je posvojio jedan tradicionalni, purgerski klub, koji znači i mojem naraštaju i mnogima poslije mojeg, koji vrhunac svog nasilja iskazuje psovanjem majke treneru – ma koji trener bio, koji malo-malo izvodi show za novinare – i javnost – kao da ta javnost nema prečih briga i boljih zabava, nije više sam po sebi problem.

Nekoliko pitanja za ministra Fuchsa (koja bi osobito trebali postaviti oni koji kre?u u avanturu studija)

Vjerojatno su svi ?uli o "besplatnoj" prvoj godini studija (http://vlada.hr/hr/naslovnica/novosti_i_najave/2010/ozujak/vlada_besplat...), ali vjerojatno su rijetki svjesni što se skriva ispod celofana. U te rijetke ne ubrajam ni Fuchsa i ekipu jer mi se ?ini da ni oni nisu do kraja raš?istili što zapravo žele posti?i i nemaju pojma na što sve uop?e nisu ra?unali. Na stranu to što mislim da je ideja suluda jer iziskuje hrpu love za ljude koji u pravilu nemaju pojma u što su se upustili i statisti?ki je vjerojatnije da upisani studij ne?e (nego da ho?e) završiti, postoji tu još gro otvorenih pitanja na koja nikako da prona?em odgovor. 30. ožujka MZOŠ objavljuje nakanu pokrivanja troškova prve godine studija te da ?e pla?anje na višim godinama studija ovisiti o ispunjavanju studijskih obveza. Zvu?i logi?no i normalno.

Ipak... prvo pitanje: što zna?i ispuniti studijske obveze?

Zašto šuti ministar Fuchs?

Prosvjetari su ?udna sorta. Što ih više gaziš to su ja?i. Valjda po onoj, što te ne ubije to te oja?a. Upravo je fascinantno koliko mogu podnijeti i ?ekam ve? godinama ne bih li utvrdila to?ku na kojoj ova branša prelazi u drugo agregatno stanje. Ne do?ekah. Još!
Elem, nakon baruna Munchausena u liku i djelu Dragana Primorca koji je pokrenuo promjenu Hrvatske iz zemlje radnika i seljaka u zemlju znanja, na, koliko bajkovit toliko i neu?inkovit, na?in, naslijedio ga je sivi ?inovnik Fuchs koji nije gladan publiciteta i ne voli se izjašnjavati ni o ?emu, osim upu?ivati ?estitke uspješnim sportašima ( on je i ministar od sporta).
"Munchausen" je medijiski mahnitao, zapo?eo niz reformi koje su skon?ale na na?in da su oni najbliži "kreatori" profitirali, a "korisnici" u?itelji i u?enici te, kako se to lijepo kaže, šira društvena zajednica, padali u sve ve?i o?aj bez i najmanje mogu?nosti da zaustave mahnitog doktora i forenzi?ara koji je na podmlatku nakanio testirati svoje sulude teorije.
Na koncu se zanio idejom da bi mogao biti predsjednik pa potonuo zajedno sa Sanaderom i nestao u nepoznatom smjeru.

Neka lijena stoka plati! (ili Kako ?e nas oplja?kati na naše zadovoljstvo)

Da, mnogima je ve? dosta "ekipe s filozofskog", tih "vje?nih studenata" kojima stalno nešto smeta i koji se stalno za nešto bore, i to uvijek sredstvima koja se mnogima ne svi?aju. Pa tako i ovaj put.Nakon što je novi model pla?anja školarina ve? usvojen na sveu?ilištima u Splitu i Osijeku, sad je vrhunac i u Zagrebu. Možda nekome izgleda da je upad studenata na sjednicu Senata bio zaplet, ali uvjerena sam da je to tek po?etak pri?e jer se opcije o kojima se raspravlja ?uvaju bolje nego vojne tajne, a mogu?a rješenja zaslužuju najžeš?i revolt bez pardona.

Zasad, špekulira se o jednostavnom sustavu, u neku ruku obratu dosadašnjeg ("platiš što u upisuješ") koji glasi "platiš što ne položiš" (obra?unato po broju neosvojenih ECTS bodova). I fakat, ako netko nije zadovoljio obveze koje su pred njega stavljene, neka snosi za to posljedice. Sve i da država ima love na pretek, ne može i ne treba ju trošiti na neradnike. Zvu?i logi?no i prihvatljivo. Ipak, u praksi je sustav druga?iji i doveo bi do katastrofe takvim primjenom.

Demokracija na studentski na?in ili Tko tu koga?

Ovih dana se na fakultetima održavaju izbori za Studentski zbor. Nije to onaj zbor altova i soprana, nego je to zbor koji bi u neku ruku trebao li?iti Hrvatskom Saboru. U nekim pitanjima možda je i bolje da nema ve?e sli?nosti, ali u nekim pitanjima ona ipak postoji ili bi barem trebala postojati. SZ u neku je ruku "Sabor" studenata jer ga ?ine izabrani predstavnici studenata koji se biraju na na?in sli?an demokratskim parlamentarnim izborima. Razli?it je od Sabora po tome što je Sabor samostalno tijelo (u praksi, doduše, koliko mu Vlada dopusti) koje donosi odluke, dok je kod SZ situacija složenija. Dio predstavnika SZ-a sudjeluje na sjednicama Senata i donosi odluke zajedno s drugim sudionicima. Zvu?i lijepo, ali uvijek postoji ali.

Prvi "ali" su ovlasti SZ-a. Ima SZ poseban zakon koji mu je posve?en, nije uop?e u tome problem. Zakon kaže da Studentski zbor na visokom u?ilištu:
– bira studentske predstavnike u senat i druga tijela sveu?ilišta te u vije?e i druga tijela drugih visokih u?ilišta,
– bira studentske predstavnike u odgovaraju?e organizacije, ustanove i trgova?ka društva kojima je osniva? visoko u?ilište,

Tu me cijene - tu kupujem

Na?ula sam da postoji neki ispit iz javne nabave. Tragom toga, dolazim na stranicu posve?enu javnoj nabavi i ne vjerujem svojim o?ima. Fakat, postoji ispit. I besplatan je. ?udno! Ali! Da bi izašao na ispit trebaš pro?i odre?enu edukaciju. Okeeej. Gle ?uda, edukaciju provodi nekoliko "u?ilišta", nastava traje efikasnih 50 sati i za svojih 3000 kuna dobivaš potvrdu koja ti omogu?ava izlazak na ispit. E sad, dio koji mi nije jasan. Pla?anje ispita bih razumijela. Pla?anje edukacije koja je obvezna nikako ne razumijem. Kao prvo, zašto ja ne bih mogla sama nau?iti to što trebam i iza?i na ispit? Kao drugo, koliko me može prosvijetliti taj predava? u 50 sati kada je tek osnovna literatura 4 zakona, 20 uredbi i 1 priru?nik. Dodatna literatura to i više nego udvostru?uje. Prema tome, radi se o najbesmislenijem mogu?em sustavu u kojem se onemogu?ava da ja iza?em na ispit i položim ga ili ne. Za razliku od uvjetovanja izlaska na ispit za vožnju papirom o poha?anju autoškole (jer je nemogu?e na legalan na?in ste?i potrebna znanja bez autoškole), ovdje ne vidim svrhu takve komplikacije i stvaranja terena za ubiranje love.

Fuchsova metoda pokušaja i pogrešaka

Fuchs u nedostatku ideja i rješenja za goru?e probleme koristi metodu iz naslova ne bi li pronašao recept za izlazak iz nagomilanih poteško?a koje nažalost nisu samo financijske. (Nažalost jer je lakše zatrpati problem novcem nego zaista riješiti problem koji s novcem nema ili ima tek malo veze). Problemi obrazovanja u RH (i pri ovome "obrazovanja" mislim na sve od prvog razreda osnovne škole do visokog obrazovanja i tzv. cjeloživotnog obrazovanja) nisu samo financijske prirode; problem je u tome što je sustav "na krivo nasa?en" i što svih ovih godina doslovno nitko nije imao muda pretumbati sustav i napokon ukloniti neke njegove nelogi?nosti koje su tradicionalno ukorijenjene. Poprili?no zgodna definicija ludosti kaže da je ludost kada netko stalno ponavlja isto o?ekuju?i druga?iji rezultat. Tako je nekako i s našim "reformama" i uvo?enjima novih sustava (HNOS, "bolonja").

Sveu?ilišni Oz: Rektor Pavi? putevima Huga Cháveza


Rektor Splitskog sveu?ilišta, prof.dr.sc.Ivan Pavi?, ve? je pokazao da je "sukob interesa" nešto što on namaže na kruh i pojede za doru?ak. Pritom su laži nešto što izuzetno lako prelazi preko usana i njega i njegovih vjernih prijatelja sa Sveu?ilišta (vidi epizodu "Ja i moj rektor tako?er"). A ovih dana pokazuje da su mu prijelazne odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju nešto ?ime obriše svoje tijelo oznojeno mukotrpnim radom tokom zadanja dva mandata u ulozi rektora. Naime, Zakon kristalno jasno kaže da nema pravo se više kandidirati, jer je ve? dva puta za redom bio rektorom Splitskog Oza, no on sve to ležerno baca u svoju pretrpanu košaru s prljavim vešom i kre?e u reizbor za svoj tre?i, ovaj puta nelegalni mandat. Pa kako je to mogu?e, pitate se vi? To se pita i niz nas sveu?ilišnih profesora u Splitu, koji smo uputili otvoreno pismo Senatu sveu?ilišta pozivaju?i da se ovoj farsi stane na kraj (trenutno nas je 52 u potpisu). No, ajmo redom...

Zašto se studentima pod Fuchsom crno piše

Prema izvješ?u OECD-a o tercijarnom obrazovanju u RH, ?ak 10-15% hrvatskih studenata diplomira u roku, a rok za završavanje programa od 4 godine je 7.5 godina.
Dok OECD to vidi kao bijeg od loše socijalne situacije i nezaposlenosti, bojim se da je u stvarnosti situacija ipak ponešto druga?ija. Naime, tek mali dio maturanata odlazi na faks kako bi na godinu-dvije izbjegao nezaposlenost, dok ve?ina na fakultet zaista dolazi završiti ga. S obzirom na to da Hrvatska baš i ne obiluje sveu?ilištima (a u nekim gradovima postoji tek studij ili dva), teško ?e me netko uvjeriti da roditelji iz nekog slavonskog sela šalju dijete na školovanje u daleki Zagreb ili Osijek kako bi ga spasili od nezaposlenosti, a to pogotovo jer su statisti?ki i oni sami vjerojatno s niskim prihodima koji to ne bi mogli izdržati.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci