Tagovi

Hrvatska povijesna znanost o 1918. godini: izme?u ?injenica, tuma?enja i vrednovanja

Danas je u Hrvatskom institutu za povijest održan znanstveni skup Godina 1918.: prethodnice, zbivanja, posljedice (završni dio je sutra prijepodne). Odslušao sam ve?i dio izlaganja - nažalost, morao sam oti?i prije kraja, pa ne znam, da li je bilo zanimijivih diskusija kasnije.

Jedan od glavnih problema u istraživanju povijesti je složenost procesa, kojim se ?injenice razdvajaju od interpretacija. Ako biste se htjeli držati samo "golih ?injenica", povijest bi bila strašno suhoparna - jedva nešto više od kronologije! "Povijesne ?injenice ne postoje ni za jednog povjesni?ara, dok ih sam ne stvori" (E. H. Carr: Što je povijest?, Zagreb, 2004., str. 17) "Objektivnost u povijesti ne može biti objektivnost ?injenice ,ve? jedino objektivnost odnosa izme?u ?injenice i interpretacije, a to zna?i: izme?u prošlosti, sadašnjosti i budu?nosti. Jedino se najjednostavnije povijesne tvrdnje mogu procijeniti kao potpuno to?ne ili potpuno neto?ne." (str. 100)

Zaboravljena povijest

Završio je to?no 11. studenog u 11 sati, te kobne i sudbonosne 1918.: "la Grande Guerre". Prvi svjetski rat završio je potpisivanjem primirja s Njema?kom, glavnom silom koja je stajala iza rata (ali ne i jedinom), i njegovim stupanjem na snagu to?no 11. 11.1918. u 11 sati. Tragi?no simboli?ki, samo dvije minute prije stupanja primirja na snagu (a poslije njegova potpisivanja), u 10.58, poginula je posljednja žrtva rata, kanadski vojnik, od njema?kog snajpera, George Lawrence Price.

Prvi svjetski rat se s pravom naziva "prakatastrofom 20. stolje?a": upravo je on obilježio i pokrenuo sve doga?aje koji su uslijedili nakon njega, i ?ije posljedice osje?amo još i danas. U tom ratu propala su ?etiri carstva: ono austro- ugarsko, njema?ko, rusko i tursko. Hrvatska je gotovo 500 godina bila integralni dio Habsburške monarhije, i ta je povijest ostavila i pozitivne i negativne tragove, no ?injenica je da je i to naša povijest: tim više ?udi da 90. obljetnica završetka Prvog svjetskog rata nije ni na koji na?in zna?ajnije obilježena ili barem spomenuta u Hrvatskoj.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci