Tagovi

Novi društveni ugovor umjesto nove tehnike vladanja

Slušajući danas dvojicu lidera opozicijskih stranaka koje kroz koaliciju namjeravaju osvojiti izbore i upravljati javnim poslovima u sljedećem mandatu, ne mogu se oteti dojmu da od promjene pristupa politici ni ovaj put neće biti ništa. Jasno mi je da se njih dvojica ne bave studiranjem političkih sustava, a još manje ih zanimaju spoznaje srodnih znanstvenih disciplina. Osim toga, zemlja se nalazi u teškim problemima koji se moraju nekako početi rješavati i svako skretanje s tih gorućih pitanja na nekakve "apstraktne" diskusije o stanju demokracije, dočekalo bi se na nož. Ali ipak očekivala sam makar minimalni osvrt na krizu legitimiteta političkih stranka (preko 70 posto građanki i građana im ne vjeruje) i problema koji su s tim povezani - erozija političke kulture, apolitičnost i društvena apatija, nevjerodostojnost medija, demokratski deficiti u svim fazama političkog odlučivanja itd.

Institucionalna kriza IX – Politi?ar, politikant ili državnik!

Samo nebo zna

Eto dogurao sam i do devetog nastavka – što zna?i da sam bio više uporan nego vidovit - jer je samo naivnima današnja kriza bila nešto neo?ekivano! Svaka kriza uz loše i zaoštrene gospodarske prilike nužno komplicira ukupnu društvenu klimu, koja se nužno negativno prenosi na kvalitetu me?uljudskih odnosa. Tako je posvuda ve? dobrano prisutna „navija?ka!“ nervoza (o?ito i na ovom portalu), koja, uz rastu?e siromaštvo, nesigurnost i neizvjesnost skre?e naglaske s bitnih stvari ka preživjelim ideološkim nabojima. Kad bi se stvari potpuno zapustile uskoro bismo se mogli na?i u unutarnjim sukobima.

Da su takve opcije mogu?e pokazuje nekoliko stvari kojima smo zadnje vrijeme svjedo?ili:
• Posljednji lokalni izbori su bili prezagušeni porukama o takozvanoj opasnosti od „komunizma“ (mada je ovaj kolabirao sam od sebe i više se ne može vratiti);

DO TOGA NIJE TREBALO DO?I

Doga?aji od od kraja prošle i po?etka ove godine smo su potvrdili glasinu koja ve? duže vremena kruži podru?jem Hrvatske: Hrvatskom zapravo upravljaju razni interesni lobiji koji nažalost ne misle na op?e dobro, ve? na vlastiti korist, rezultat je na štetu hrvatskog naroda. Krajem prošle godine doneseni je sramotni Zakon o igralištima golfa kojime se ozakonjuje otima?ina poljoprivrednoga zemljišta i njegovo pretvorbu u gra?evinsko preko famoznih golf igrališta. Investitor golf igrališta ima pravo da uz minimalnu naknadu kupi poljoprivredno zemljište, a ako ne može zakonskim putem može ga oduzeti jer su golf igrališta proglašena od nacionalnog interesa. Pri tom ne postoji nikakva zabrana oko gradnje prate?ih objekata, tako da se opet zakonski putem može izgraditi cijelo jedno naselje urbanih vila uz pomo? golf terena. O štetnim utjecajima na okoliš – voda, mijenjanje cijelog ekosistema se ne vodi ra?una. Drugim rije?ima išlo se je na ruku gra?evinskom lobiju.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci