Tagovi

rashodi poplavili Republiku Hrvatsku

RASHODI SU POPLAVILI REPUBLIKU HRVATSKU
rashodi jesu državna elementarna nepogoda

kiše i rijeke su poplavile Republiku Hrvatsku
kiše i rijeke jesu prirodna elementarna nepogoda

Hrvati
boluju dvije elementarne nepogode

državnu elementarnu nepogodu
prirodnu elementarnu nepogodu

001

Hrvati brane sebe od kiša i rijeka
<> nasipima i branama sumnjive kvalitete

Hrvati brane sebe od rashoda
<> zakonima lopovske kvalitete

002

rashode (troškove) lako je činiti,
<> jer ih NE moraš u službenom roku platiti
<> jer nisi opasno kažnjen, ako nisi u službenom roku račun platio

003

naručiti posao ili robu u RH
<> lako je činiti,
<> jer naručitelj može platiti račun kad hoće
<> (bolnice čak nakon 3 godine)
<> ako (budala) izvrši posao pa pošalje račun,
<> ako (budala) dostavi robu pa pošalje račun,

004

narudžbom/nalogom bilo što naručiti, posao ili robu,
a zašto je lako?
jer rashodi jesu NE ograničeni, pa svatko troši koliko hoće

ali
ako nemaš prihod za platiti rashod?

onda
budi zajmoPrimac, nađi zajmoDavca, ima ih bezBroj i kreditom sebe zaduži

005

u RH vrijedi formula
rashod = prihod + zaduživanje

Pla?e: prevelike i premale

Uvijek sam slušao pri?e o basnoslovnim primanjima na Zapadu. "Tamo ljudi imaju tri-?etiri hiljade maraka". "U Americi je pla?a ?etiri-pet tisu?e dolara".

Svi se slažu da su pla?e u Hrvatskoj loše. Me?utim, radnici misle da su op?enito premale, osobito oni koji "na ruke" dobiju 3000 kn ili manje. S druge strane, poslodavci se žale da su pla?e prevelike, i, u nekim slu?ajevima, sele proizvodnju u Kinu (sistem Turbo Lima?).

Kako je mogu?e da su pla?e premale i prevelike istovremeno?

Prvo, iznos koji izdvaja poslodavac je mnogo ve?i nego što zaposleni dobije "na ruke". Razlika su porezi i doprinosi. Zbunjuju?e je što postoje dvije bruto pla?e: "bruto 1" i tzv. "bruto 2". Bitno je da je ukupni trošak za poslodavca onaj ve?i bruto.

Sve se to lako izra?una: http://www.rrif.hr/kalkulator.asp izra?unava iz neto bruto itd.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci