Tagovi

Ukrasti Ubiti... hranu

UKRASTI UBITI HRANU
jamči preživljavanje...

životinja... za preživljavanje... ima po svom prirodnom jelovniku... prirodnu slobodu... Ukrasti Ubiti... hranu...

primjerice...

travoJed... za preživljavanje... ima po svom prirodnom jelovniku... prirodnu slobodu... Ukrasti Ubiti... hranu... a to je bilje...

mesoJed... za preživljavanje... ima po svom prirodnom jelovniku... prirodnu slobodu... Ukrasti Ubiti... hranu... a to je meso...

sveJed... za preživljavanje... ima po svom prirodnom jelovniku... prirodnu slobodu... Ukrasti Ubiti... hranu... a to je bilje i meso...

čovjek sisavac Autor... sveJed... za preživljavanje... ima po svom prirodnom jelovniku... prirodnu slobodu... Ukrasti Ubiti... hranu... a to je bilje i meso...

i još...

čovjek sisavac Autor... za preživljavanje... smije i može... svojim autorskim alatima... Ukrasti Ubiti... anorgansku i organsku strukturu Zemlje... kao sirovinu... za prerađivanje u... autorsku konzumnu konfekciju... od cipela do astronauta u satelitima iznad Zemlje...

nestanak suvišna čovjeka bez prihoda

NESTANAK SUVIŠNA ČOVJEKA BEZ PRIHODA
<> otvara problem suvišna čovjeka,
<> otvara problem čovjeka, koji MORA nestati,

ukratko
a bitno

Autor izumitelj svojim izumima i inovacijama stvorio je alate za proizvodnju autorske patentirane konzumne konfekcije za preživljavanje konzumenata (ovisnika konzumoMana) autorske patentirane konzumne konfekcije,

struktura,

Autor izumitelj svojim
<> izumima i inovacijama
<> stvorio je alate za proizvodnju
<> autorske patentirane konzumne konfekcije za
<> preživljavanje konzumenata (ovisnika konzumoMana)
<> autorske patentirane konzumne konfekcije,

primjerice,

čovjek je imao prihod, jer je plugom (alat na životinjski pogon) za svoje preživljavanje proizvodio prodaju gotove hrane za preživljavanje konzumenata (ovisnika konzumoMana) autorske patentirane konzumne konfekcije,

a potom?

čovjek je imao prihod, jer je traktorom (alat na motorni pogon bez životinja) za svoje preživljavanje proizvodio prodaju gotove hrane za preživljavanje konzumenata (ovisnika konzumoMana) autorske patentirane konzumne konfekcije,

a potom?

do groba od prve novčanice

DO GROBA OD PRVE NOVČANICE
civilizirani sisavci (čovječanstvo) uglavnom ovako preživljavaju,

I UČENIK JESAM,
MORAM imati učitelja,

učitelji
diktaturom diploma upravljaju učenicima,

I DRŽAVLJANIN JESAM,
MORAM imati državu,

država
diktaturom evdoka (evidencija i dokumentacija) upravlja državljanima,

I ZAKONOPRIMAC JESAM,
MORAM imati zakonoDavca,

zakonoDavci
diktaturom zakonNaređenja upravljaju zakonoPrimcima,

I NAREDBOPRIMAC JESAM,
MORAM imati naredboDavca,

naredboDavci
diktaturom naređenje/izvršenje ili kažnjavanje upravljaju naredboPrimcima,

I POSLUŠNIK JESAM,
MORAM imati ŠEFA,

ŠEFovi
diktaturom naređenje/izvršenje ili kažnjavanje upravljaju poslušnicima,

I SLUGA JESAM,
MORAM imati gospodara,

gospodari
diktaturom naređenje/izvršenje ili kažnjavanje upravljaju slugama,

I PLAĆOPRIMAC JESAM,
MORAM imati plaćoDavca,

plaćoDavci
diktaturom otkaza upravljaju plaćoPrimcima,

I KUPAC JESAM,
MORAM imati trgovce,

trgovci
diktaturom profitiranja upravljaju kupcima,

I STANOPRIMAC JESAM,
MORAM imati stanodavca,

stanoDavci
diktaturom otkaza upravljaju stamoPrimcima,

diktatura profitiranja

DIKTATURA PROFITIRANJA
<> određuje i uređuje preživljavanje
<> čovjeka sisavca
<> mene, tebe, nas,
<> iz dana u dan, svaki dan

pitanja česta
pitanja bitna

koliko si zaradio?
(shvatimo, prihvatimo, zarada je rezultat profitiranja)

kolika ti je plaća?
(shvatimo, prihvatimo, plaća je rezultat profitiranja)

ako nisam zaradio
ako nisam primio plaću

ako živim bez zarade
ako živim bez plaće

prepoznajem u sebi strah
razvijam u sebi očaj

diktatura profitiranja
<> goni me u dobitak za preživljavanje
<> ili
<> baca me u gubitak za umiranje

diktatura profitiranja naređuje
<> dobitak za preživljavanje moram imati i živjeti
<> bez dobitka moram umrijeti

diktatura profitiranja selektira
<> sposobnije u bogataše
<> sposobne u siromahe
<> NE sposobne u prosjake
<> bogataš i siromah i prosjak jesu rezultat diktature profitiranja

001

čovjek sisavac
zbog diktature profitiranja živi delikatno,

nikad siguran u dobitak,
uvijek očajan u gubitku

002

konkurencija je rezultat diktature profitiranja
<> braća jesmo, ali nisu nam sestre naše blagajne

€U-ropska unija mijenja krepane kreature

€U-ROPSKA UNIJA MIJENJA KREPANE KREATURE
bira na sljedećim parlamentarnim izborima NOVO jedinstvo u razlikama

birače će iznenaditi mnogoSmislena opomena

vrijedno je preŽivjeti (u političarskim borbama)
kao što je vrijedno sudjelovati (u sportskim borbama)

Hrvati pamte čuvene riječi
vrijedno je preŽivjeti u političarskim borbama,

Hrvati su čudan narod... (upravo pročitao)

Hrvati su rasturili Austrougarsku, pa jednu Jugu, pa drugu Jugu, pa sami sebe...
Hrvati sada mole - Ma dajte nam tu EU da se malo poigramo rasturanja...

HDZ jedva čeka,
SDP već djeluje,

konture rasturanja €Uropske unije jedva se naziru,
ipak tu negdje oko nas šuška se, šuška...

rastura se ONO nagomilano klimavo, trulo, smrdljivo, potrošeno,

miris neki se širi,
političari su digli nos uvisoko,
miris neki dolazi,

€U-ropska unija DANAS je klimava, trula, smrdljiva, potrošena,
€U-ropska unija širi miris rasturanja,

na redu je...
€U-ropska unija NOVA,

BEZ aktualnih kormilara i sličnih krepanih kreatura,
BEZ DAM-DAJ privilegija,

€U-ropska unija NOVA,

sisavac proizvodi smrt drugima

SISAVAC PROIZVODI SMRT DRUGIMA
sisavac Razumitelj na veliko proizvodi smrt drugima,

uvodno i ukratko,
korak po korak,

TKO se hrani mlijekom svoje majke, ON je sisavac,

janje i lav su sisavci,
sisavci janje i lav nakon porođaja sisaju mlijeko svoje majke,

sisavac janje
osim mlijeka i nakon mlijeka svoje majke MORA po svom jelovniku biljoJeda svoju hranu krasti (i ubiti) pa jesti pa živjeti,

sisavac lav
osim mlijeka i nakon mlijeka svoje majke MORA po svom jelovniku mesoJeda svoju hranu krasti (i ubiti) pa jesti pa živjeti,

hranu krasti (i ubiti) je lopovluk,
TKO uradi lopovluk ON je lopov,

lopovi su zloČinitelji,
lopovluk je zloČiniteljstvo,

sisavci BEZ lopovluka su gladni, a TKO je gladan MORA umrijeti,
nitko NE želi umrijeti, svatko hoće živjeti,

a to znači...

sisavci za svoje preŽivljavanje MORAJU biti lopovi zloČinitelji,
sisavci lopovi zloČinitelji MORAJU krasti (i ubiti) preŽivljavanje drugih,

krasti (i ubiti) preŽivljavanje drugih JEST - konstanta, koja postoji, a NIJE - smjenjiva i zamjenjiva,

SAŽETAK

sisavci Razumitelji lopovi zloČinitelji

bahati sprdatori za bahate sprdačine

BAHATI SPRDATORI ZA BAHATE SPRDAČINE
zagađuju i uništavaju
EGZISTENCIJU SISAVACA RAZUMITELJA (HOMO SAPIENSA)

uvodno i ukratko,

1)

sisavac Razumitelj (homo sapiens)
<> egzistira
<> egzistenciju
<> preŽivljavanjem u temeljna 3 autorska sistema,

autorski sistem naredboDavci i naredboPrimci,
autorski sistem prihodoDavci i prihodoPrimci,
autorski sistem zajmoDavci i zajmoPrimci,

2)

autorski sistem naredboDavci i naredboPrimci,
<> proizvodi zakonNAREĐENJA
<> za reguliranje međuOdnosa sisavaca Razumitelja (homo sapiensa)
<> BEZ slobodnog ubijanja-uništavanja-lopovluka,

autorski sistem prihodoDavci i prihodoPrimci,,
<> proizvodi hranu za preŽivljavanje
<> za reguliranje međuOdnosa sisavaca Razumitelja (homo sapiensa)
<> BEZ slobodnog ubijanja-uništavanja-lopovluka,

autorski sistem zajmoDavci i zajmoPrimci
<> proizvodi rizično bogataško preŽivljavanje
<> za reguliranje međuOdnosa sisavaca Razumitelja (homo sapiensa)
<> BEZ slobodnog ubijanja-uništavanja-lopovluka,

3)

ipak
egzistira slobodno ubijanje, uništavanje i lopovluk
<> u međuOdnosu sisavaca Razumitelja (homo sapiensa)

znanje za disanje kao metafora, a što znači?

ZNANJE ZA DISANJE KAO METAFORA, A ŠTO ZNAČI?

NEMA preŽivljavanja BEZ disanja,
NEMA disanja BEZ znanja,

ALI ALI ALI -
MI svi... BEZ znanja znamo disati

ALI ALI ALI -
disati BEZ znanja i disati sa znanjem NIJE - isto i jednako

na redu je...
disati sa znanjem formulacija,

TEMELJNO, a ukratko,

1)
BEZ formulacija NEMA identificiranja (sistemske) s/tvarnosti,
BEZ formulacija NEMA identificiranja sistema,

BEZ uporna i strpljiva studiranja formulacija NEMA znanja formulacija,
BEZ znanja formulacija NEMA razumijevanja SVEGA postojećega,

BEZ razumijevanja SVEGA postojećega NEMA proizvodnje formulacija,
BEZ proizvodnje formulacija NEMA znanja o SVEMU postojećem,

2)
tumačenje i objašnjenje BEZ formulacija, a koliko vrijedi?
tumačenje i objašnjenje i SAŽETAK formulacija, a koliko vrijedi?

3)
sistem proizvodi rezultate,
rezultati proizvode učinak,
učinak proizvodi s/tvarnost,

4)
formulacija proizvodi uvid u strukturu i funkcioniranje sistema,
uvid u strukturu i funkcioniranje sistema omogućava promjene

na redu je...
korak po korak uporno i strpljivo studirati formulacije u ciljanu svrhu

prihod za rashod

1)
PRIHOD ZA RASHOD (SISTEM)
proizvodi sistemsko sigurno preŽivljavanje čovjekRazumitelju u Autorskoj civilizaciji autorskih patenata

2)
PRIHOD ZA RASHOD ZA PREŽIVLJAVANJE
mijenja slobodna čovjekRazumitelja u naredboPrimca poslušnika slugu,

3)
NAREDBOPRIMAC POSLUŠNIK SLUGA
(za svoj prihod za svoje preŽivljavanje)

po tehnoLogiji ulaz-izlaz
(ulazi)
u tvornicu i ured

i prodaje za prihod svoje znanje i umijeće
u proizvodnji AUTORSKE konzumne konfekcije,

i prodaje za prihod svoje slobodno vrijeme
zarobljen u proizvodnji AUTORSKE konzumne konfekcije,

a potom?

(izlazi)
iz tvornice i ureda i zaROBljeništva u proizvodnji AUTORSKE konzumne konfekcije,

i mijenja se kao naredboPrimac poslušnik sluga u slobodna čovjekRazumitelja,

4)
ČOVJEKRAZUMITELJ
slobodan izvan tvornice i ureda NIJE - naredboPrimac poslušnik sluga,
ALI ALI ALI -

čovjekRazumitelj
izvan tvornice i ureda NEMA sigurnost za svoje preŽivljavanje

čovjekRazumitelj
(za svoje sigurno preŽivljavanje)

po tehnoLogiji ulaz-izlaz
(ulazi) u državu

i opet iznova
MORA biti državni naredboPrimac poslušnik sluga

karijeristi smjenjuju karijeriste

KARIJERISTI SMJENJUJU KARIJERISTE
JEST -
konstanta parlamentarizma,

primjerice...

SDP karijeristi 2011 godine smijenili su HDZ karijeriste,
SDP karijeristi jesu postali vladajući karijeristi u RH,

SDP karijeristi
u zasjedi čekali su godinama da se gnjev Birača centralizirano i koncentrirano uroti protiv vladajućih HDZ karijerista,

SDP karijeristi dočekali su...

gnjev Birača dosegao je himalajske visine...
jer
lopovluk HDZ karijerista JEST - dosegao himalajske visine...

220 000 HDZ karijerista
nisu poštedjeli, a koga? - svakoga,
nisu poštedjeli, a čega? - svačega,

220 000 HDZ karijerista od HDZ lopovluka nikoga nisu poštedjeli,
HDZ-ovaca lopovluk tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava dosegao je himalajske visine...

A LANČANA POSLJEDICA U „DOMINO UČINKU“?

RH potopljena je u siromaštvo,
RH siromaštvo pretvara se u dužničko ropstvo (zbog HDZ dugova)

SDP karijeristi
NE mogu HDZ zatečeno siromaštvo i dužničko ropstvo RH baš odmah zamijeniti u SDP bogatstvo i oslobođenje iz dužničkog ropstva RH,

i opet iznova
gnjev hrvatskih Birača penje se u himalajske visine (zbog siromaštva i dužničkog ropstva RH)

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci