Tagovi

evdok (evidencija i dokumentacija) ministroKracije naredboDavaca

EVDOK (EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA) MINISTRO-KRACIJE NAREDBO-DAVACA
veličanstveni je autorski intelektualni rezultat

ministroKracija naredboDavaca
za svoju SIGURNU održivost mora znati o naredboPrimcima tko jesu i što rade i što hoće

veličanstveno stoljećima ministroKracija naredboDavaca gomila slova i brojeve o naredboPrimcima tko jesu i što rade i što hoće

pisari
zapisuju slova i brojeve o naredboPrimcima tko jesu i što rade i što hoće

čitači
čitaju slova i brojeve o naredboPrimcima tko jesu i što rade i što hoće

komentatori
komentiraju slova i brojeve o naredboPrimcima tko jesu i što rade i što hoće

znanstvenici
znanstveno tumače slova i brojeve o naredboPrimcima tko jesu i što rade i što hoće

i još
ministroKracija naredboDavaca veličanstveno stoljećima gomila i gomila

zgrada bezBroj i prostorija maksimalno koliko treba evdok (evidencija i dokumentacija)

alata maksimalno koliko treba evdok (evidencija i dokumentacija)

kompjutorizacija i digitalizacija koliko treba usavršava evdok (evidencija i dokumentacija)

i još
ministroKracija naredboDavaca veličanstveno stoljećima gomila i gomila

tehnoLogija protiv radnika proizvođača

RADNIK PROIZVOĐAČ
mlijeka od jutra do mraka od livade i sijena, njive i zrna do štale i krave radi i uradi mlijeko za prodaju,

radnik proizvođač
mlijeka za svoj rad od jutra do mraka od livade i sijena, njive i zrna do štale i krave

<> NE može po svojoj cijeni prodati svoje mlijeko,

<> NE može odbiti prodati svoje mlijeko po otkupnoj cijeni kupca otkupljivača, trgovca, jer se mlijeko brzo kvari,

<> MORA svoje mlijeko prodati po otkupnoj cijeni koju uređuje i određuje NE proizvođač mlijeka, a to je kupac, otkupljivač, trgovac,

a potom?

TRGOVAC TRGOVAČKOG DRUŠTVA
proizvodi mliječne proizvode i prodaje potrošačima po NAREĐENOJ cijeni, koju uređuju i određuju NE trgovci, a to su političari zakonoDavci, ministri, poreznici, pisarČitači,

NAREĐENA CIJENA
(upitno) raste i poskupljuje mlijeko za 100% ili čak 300%

u ciljanu svrhu da se

<> plati održivost grupoKracije političara, zakonoDavaca, ministara, poreznika, pisarČitača,

<> plati održivost profitera, koji trgujući gomilaju profit,

<> plati korupcija za održivost profitiranja,

SISTEMSKA PROIZVODNJA NAREĐENIH CIJENA
za održivost grupoKracije, profitera, korupcije
i

kruh u krizi, anarhiji, kaosu

KRUH U KRIZI, ANARHIJI, KAOSU
postoji zbog preUžasnih komplikacija u proizvodnji i prodaji i potrošnji KRUHA (konzumne konfekcije)

PROIZVODNJA I PRODAJA I POTROŠNJA KRUHA (KONZUMNE KONFEKCIJE) JAMČI PREŽIVLJAVANJE ČOVJEKRAZUMITELJA,

proizvodnja KRUHA ponavlja se svaki dan, iz dana u dan,
prodaja KRUHA ponavlja se svaki dan, iz dana u dan,
potrošnja KRUHA ponavlja se svaki dan, iz dana u dan,

KRUH proizvedemo i prodamo i potrošimo jednostavno,
i nismo gladni,
i SUTRA bit će KRUHA i nećemo biti gladni,
i spokojno spavamo,

ALI ALI ALI -

preUžasno se kompliciralo
KRUH proizvoditi
KRUH prodati
KRUH potrošiti
za preŽivljavanje ČovjekRazumitelja u miru i spokoju,

IMATI PROIZVODNJU KRUHA
IMATI PRODAJU KRUHA
IMATI POTROŠNJU KRUHA
bankarsko kamatarenje je preUžasno kompliciralo,
državno dozvoljavanje je preUžasno kompliciralo,
porezno nasilje je preUžasno kompliciralo,

BANKARSKO KAMATARENJE KRUHA
DRŽAVNO DOZVOLJAVANJE KRUHA
POREZNO NASILJE KRUHA
proizvodi preUžasno preŽivljavanje ČovjekRazumitelja,

KRIZA, ANARHIJA, KAOS MEĐU NAMA
JEST - rezultat bankarskog kamatarenja i državnog dozvoljavanja i poreznog nasilja,

ovisnost do samoUništenja

OVISNOST DO SAMOUNIŠTENJA
porezoPrimaca i porezoDavaca, a je li realna?

na redu je...
tema, tezeNatuknice, ZAKLJUČAK,

POREZNI NOVAC
legalnim poreznim nasiljem za
legalni porezni lopovluk porezoDavaca,
legalno sakupljaju porezoPrimci,

porezni novac
legalno dijeli porezoPrimac po svojoj
legalnoj svojeVolji
legalno BEZ porezoDavca,

a to znači?

porezoPrimci
jesu u sakupljanju poreza naredili suradnju porezoPrimaca i porezoDavaca,

ALI ALI ALI -

porezoPrimci
nisu u dijeljenju poreza naredili suradnju porezoPrimaca i porezoDavaca,

i još...

porezni novac
legalnim poreznim nasiljem za
legalni porezni lopovluk
legalno sakupljaju porezoPrimci i opet iznova od porezoPrimaca, koji troše primljeni porezni novac,

legalna DVA lopovluka novca od porezoDavaca i od poreznog novca porezoPrimaca

ilegalno uvjetuju
ilegalnu korupciju za
ilegalni lopovluk poreznog novca,

ZAKLJUČAK

legalno sakupljanje poreznog novca
legalinim poreznim lopovlukom

i od porezoDavaca
i od porezoPrimaca,

a potom?

realizira
ilegalni lopovluk poreznih novaca
ilegalnim NE plaćanjem poreza
ilegalnim trošenjem poreza

porezno budalizirano nasilje

POREZNO BUDALIZIRANO NASILJE
poreznom kompjutorskom kontrolom plaćanja gotovinom

a koliko je korisna porezoPrimcima?
objavljeno je - milijardu kuna.

a koliko je štetna?
NIJE - objavljeno,

1.
porezoPrimce i porezoDavce skupo košta upitna PROMJENA
od plaćanja gotovinom BEZ porezne kompjutorske kontrole
u
plaćanje gotovinom uz kompjutorsku kontrolu plaćanja???

2.
porezoPrimce

skupo košta investicija u hardver i softver i radnike za „hladni pogon“ porezne kompjutorske kontrole plaćanja papirNovčanicama (gotovina) ???

skupo košta „vruči pogon“ za održavanje hardvera i softvera i radnika za poreznu kompjutorsku kontrolu plaćanja papirNovčanicama (gotovina) ???

3.
porezoDavce

skupo košta investicija u hardver i softver i radnike za „hladni pogon“ porezne kompjutorske kontrole plaćanja papirNovčanicama (gotovina) ???

skupo košta „vruči pogon“ za održavanje hardvera i softvera i radnika za poreznu kompjutorsku kontrolu plaćanja papirNovčanicama (gotovina) ???

4.
produktivnost rada mjeri se izračunom rada i vremena,

produktivnost rada radnika
koliko će se smanjiti zbog upitne PROMJENE ???

sukob profitiranja i poreznoga nasilja

1.
sukob (Todorića) i Milanovićevih ministara jasno je potvrdio aktualan planetarni sukob profitiranja i poreznoga nasilja,

sukob profitiranja i poreznoga nasilja (ovako jasna formula/cija) NIJE - ni medijska, ni školska, ni političarska top-tema,

porezoDavci MORAJU biti budalizirani/blesirani državni zaROBljeni naredboPrimci,

2.
RH - a zašto je ugrožena stečajevima?

gospodar uz porezno nasilje gospodari svojim gospodarstvom, pa ako KRIVO gospodari, evo stečaja, gospodar je izgubio SVOJE gospodarstvo i bogatstvo,

ministar poreznim nasiljem upravlja tuđim (našim) gospodarstvom, pa ako KRIVO upravlja, MI svi... izgubili smo (naše) gospodarstvo, a ministar je ministarski ipak dobio svašta,

3.
jer gospodar
krivim gospodarenjem gubi SVOJE gospodarstvo i gubi bogatstva,

jer ministar
krivim poreznim nasiljem gubi naše gospodarstvo, a ministar je ministarski ipak dobio svašta,

MORA se s/tvoriti (preUžasan) sukob profitiranja i poreznoga nasilja,
i (preUžasne) posljedice,

4.
gospodari imaju brige/strahove (ministar NEMA)
<> kako imati porezno nasilje, a uspješno profitirati,
<> kako zaštititi svoj profit od drugih,

izvršna vlast baš je potrošena

1.
izvršna vlast
ugurala se suvišno i štetno između zakonoDavca i zakonoPrimca,

izvršna vlast NIJE - dobra,
jer izvršna vlast vlada diktaturom,
jer diktatura po sebi NE može biti dobra,

izvršna diktatorska vlast jamči sebi svoju održivost poreznim nasiljem,
nasilje svako po sebi NIJE - dobro,

izvršna diktatorska vlast
zbog nasilja diktaturom,
zbog nasilja porezom,
jamči pojedincu individualistu NE sretno emocionalno stanje,

mnogi nisu zadovoljni, mnogi nisu sretni,
mnogi BEZ sreće kupuje lutriju da dobiju sreću,

lutrija i slične igre na sreću
jesu pokazatelji masovnog planetarnog NE sretnog emocionalnog stanja pojedinca,

2.
dogodi se...
tramvajALAT je pješaku naškodio,

tramvaj, a je li kriv?
vozač, a je li kriv?
svatko uobičajeno kaže - vozač je kriv,

isto tako dogodi se...
državaAlat je porezom porezoDavcu naškodila,

država, a je li kriva?
ministar (izvršni diktator) a je li kriv?
svatko uobičajeno kaže - država je kriva,

zanimljiva razlika,

tramvaj NIJE - kriv,
država JEST - kriva,

vozač JEST - kriv,
ministar NIJE - kriv,

ali zašto?
vozač JEST - kriv?

proračun ima repriza, ali premijera NEMA

proračun ima repriza, ali premijera NEMA,

uporišna formulacija

državni proračun je zakonKonstanta
za održivost državnog nasilja,
za održivost poreznoga nasilja,
za održivost poreznog lopovluka,
za održivost porezoPrimaca,
za održivost porezoDavaca,

državni proračun ima repriza „mali milijun“

TEMELJNO, a ukratko

porezno nasilje lopovlukom puni državni proračun,
državno nasilje prazni državni proračun,

porez puni državni proračun,,
porezoPrimac prazni državni proračun,

porezoPrimac je svatko, ako JEST - proračunski plaćoPrimac,
porezoPrimac je svatko, ako JEST - u svoju blagajnu pospremio proračunski novac,

porezoPrimac kao koristoLjubac državnog proračuna
diktaturom MORAŠ-IZVRŠITI-NAREĐENJE

jamči državni proračun,
jamči državno nasilje,
jamči porezni lopovluk,
jamči porezno nasilje,
jamči porezoDavca,
jamči porezoPrimca,

jamči poreznu obvezu porezoDavaca,
jamči porezno nasilje za održivost poreznih obveza porezoDavaca,

jamči raspolaganje prihodima državnog proračuna od porezoDavaca,
jamči raspolaganje rashodima državnog proračuna za porezoPrimce,

i još...

porezoPrimca naredboDavca trpjeti danas u ovom bezNa?u, a kako?

molim pomilovanje,
krnje formula-cije uvjetuju „ispravak NE to?nog navoda“ i ponavljanje dnevnika... nadu kako živjeti u ovom bezNa?u?

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik u svakom sukobu s naredboPrimcima,

u Gr?koj
protiv porezoPrimaca naredboDavaca milijuni naredboPrimaca su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

u Francuskoj
protiv porezoPrimaca naredboDavaca milijuni naredboPrimaca su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

u Njema?koj
protiv porezoPrimaca naredboDavaca milijuni naredboPrimaca su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

u Mianmaru
protiv porezoPrimaca naredboDavaca milijuni naredboPrimaca su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

u Hrvatskoj
protiv porezoPrimaca naredboDavaca 800 000 bira?a su protestirali-palili-žarili za referendum, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

nadu kako živjeti u ovom bezNa?u?

nadu kako živjeti u ovom bezNa?u?

u Gr?koj
protiv bezNa?a milijuni su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik,

u Francuskoj
protiv bezNa?a milijuni su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik,

u Njema?koj
protiv bezNa?a milijuni su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik,

u Mianmaru
protiv bezNa?a milijuni su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik,

u Hrvatskoj
protiv bezNa?a 800 000 bira?a su protestirali-palili-žarili za referendum, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik, a zašto?

porezno nasilje JAM?I sveMo? porezoPrimca,
porez JAM?I održivost porezoPrimca,

(i zbog toga)
porezoPrimac je uvijek pobjednik,

porezoPrimac zakon objavi, a zakonoPrimci moraju pokorno i poslušno živjeti po zakonu porezoPrimca, a tko se usprotivi, porezoPrimac njega sredi svojom diktaturom nare?enje-izvršenje,

buna protiv porezoPrimca je jednostavna, emocionalno prkosna,

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci