Tagovi

porezoPrimca naredboDavca trpjeti danas u ovom bezNa?u, a kako?

molim pomilovanje,
krnje formula-cije uvjetuju „ispravak NE to?nog navoda“ i ponavljanje dnevnika... nadu kako živjeti u ovom bezNa?u?

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik u svakom sukobu s naredboPrimcima,

u Gr?koj
protiv porezoPrimaca naredboDavaca milijuni naredboPrimaca su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

u Francuskoj
protiv porezoPrimaca naredboDavaca milijuni naredboPrimaca su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

u Njema?koj
protiv porezoPrimaca naredboDavaca milijuni naredboPrimaca su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

u Mianmaru
protiv porezoPrimaca naredboDavaca milijuni naredboPrimaca su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

u Hrvatskoj
protiv porezoPrimaca naredboDavaca 800 000 bira?a su protestirali-palili-žarili za referendum, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

nadu kako živjeti u ovom bezNa?u?

nadu kako živjeti u ovom bezNa?u?

u Gr?koj
protiv bezNa?a milijuni su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik,

u Francuskoj
protiv bezNa?a milijuni su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik,

u Njema?koj
protiv bezNa?a milijuni su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik,

u Mianmaru
protiv bezNa?a milijuni su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik,

u Hrvatskoj
protiv bezNa?a 800 000 bira?a su protestirali-palili-žarili za referendum, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac je pobjednik, a zašto?

porezno nasilje JAM?I sveMo? porezoPrimca,
porez JAM?I održivost porezoPrimca,

(i zbog toga)
porezoPrimac je uvijek pobjednik,

porezoPrimac zakon objavi, a zakonoPrimci moraju pokorno i poslušno živjeti po zakonu porezoPrimca, a tko se usprotivi, porezoPrimac njega sredi svojom diktaturom nare?enje-izvršenje,

buna protiv porezoPrimca je jednostavna, emocionalno prkosna,

Ideja za izvla?enje iz krize broj 6, riješenje za 5 minuta

U prethodnom ?lanku sam dao par ideja za izlazak iz krize. Neke su se pokazale kao zakašnjelima, ali to ne zna?i da se treba odustati ili na sli?ni na?in pristupiti ustalim problemima. Treba nešto napraviti što ?e nas spasiti od o?ite financijske provalije ali ne?e nužno zna?iti smanjenje pla?a, ili neki drugi oblik udara na standard gra?ana.
Jednu od ideja sam dobio (možda varijanta koja se ne provodi ve? postoji negdje, nebih znao) kada sam pro?itao ?lanak o prvom hrvatskom elektri?nom automobilu prije par dana.
O?ekivao sam trenutnu situaciju s tim autom, znao sam da ?e u hrvatskoj teško biti prona?i investitora. Predvi?ao sam da ?emo na kraju, kako novine prenose, uvoziti hrvatski proizvod. Ali jedna stavka me je jako razljutila. Citiram ?lanak iz novog lista:
"Banke su u ?itavom tom procesu bile najiskrenije – još su u ožujku brutalno hladno izjavile da im ne pada na pamet kreditirati proizvodnju XD-a"
http://www.novilist.hr/Spektar/Auto-moto/pogrijesio-drzavu-21.aspx

izum civilizacija usavršava li planet Zemlju?

TEMELJNO, A UKRATKO,

IZUM/rezultati uništavaju PLANET/rezultate
(i zbog toga) bolujemo klimatske promjene i ozonske rupe, itd… itd… itd…

(i zbog toga) ostvarimo ustavoTvorni cilj,
IZUM/rezultate POTROŠENE treba eliminirati (neke prije, neke kasnije)

PRVA IZUM/sistemska rješenja jasno potrošena jasno ozna?imo,

1... DRŽAVU poreznog nasilja
treba opaziti-razumjeti-upamtiti kao potrošeno IZUM/sistemsko rješenje, jer

DRŽAVA poreznog nasilja,
UBRZAVA uništavanje PLANET/rezultata (i zbog toga) MORA nestati, a kako? novim
IZUM/sistemskim rješenjem, jer novo eliminira potrošeno,

2... POREZ kao rezultat poreznog nasilja
treba opaziti-razumjeti-upamtiti kao potrošeno IZUM/sistemsko rješenje, jer

POREZ kao rezultat poreznog nasilja,
UBRZAVA uništavanje PLANET/rezultata (i zbog toga) MORA nestati, a kako? novim
IZUM/sistemskim rješenjem, jer novo eliminira potrošeno,

3... POREZOPRIMCA parazita,
treba opaziti-razumjeti-upamtiti kao potrošeno IZUM/sistemsko rješenje, jer

POREZOPRIMAC parazit,
UBRZAVA uništavanje PLANET/rezultata (i zbog toga) MORA nestati, a kako? novim

Bez Martinija Ništa Od Zabave za Tebe

Bez Martinija Ništa Od Zabave za Tebe

"Pad gospodarstva bit ?e gori nego što smo mislili. 'Ne vidim puno dobrih alternativa Programu gospodarskog oporavka', istaknula je Sandra Švaljek, ravnateljica Ekonomskog Instituta, koautorica Programa za oporavak, na kojem se temelje potezi Vlade. 'Zbog podataka iz prvog kvartala, revidirat ?emo svoju projekciju na lošiji rezultat, odnosno prema padu ekonomije od ?ak 1 posto'. Sli?na situacija o?ekuje i naše okruženje". Danas.hr 17.06.2010.

No Martini? No party! Nema Martinija? Ništa od zabave!
Boozoo Bajou, pjesma "Night Over Manaus", vatrena zabava i vru?i model Lisa Snowdon koja u reklami zalupi vrata pred nosom zabranjenom snu žena širom svijeta, George Clooney-u samo zbog toga što na party sa sobom nije donjeo Martini...

Pitanje korupcije? Pla?anje poreza i oprost lopovima je najbrži put do poštene države

pitanje korupcije nije pitanje instrumenata nego pitanje volje
volje da se dogovori pravila igre
politi?ke volje

ono što je jasno, golem problem
je razlika izme?u standardog svijeta zapadne demokracije gdje je normalno da se ne krade i pla?a porez
i svijeta o kojemu mašta hrvatski gra?anin gdje bi netko ili nešto ?arobnim štapi?em ukinuo korupciju

bez politi?ke volje da se koriste instrumenti
nema ni zvuka ni melodije
instrumenti i danas postoje
mogu?e je usporediti primanja (službeno prijavljena)
i koli?inu stvari u vlasništvu
procijeniti koliki su morali biti prihodi da bi se ostvario takav imetak
i na razliku izme?u prijavljenih i realnih prihoda
razrezati porez
?ak bi se mogao složiti on line program koji bi to ra?unao
naše društvo, predstavljeno kroz našu politi?ku elitu
nema za to politi?ke volje
niti kandidati za predsjednika republike
koji su ra?unali, više ili manje ozbiljno na glasove svih bira?a
nisu smatrali da je potrebno objasniti razliku izme?u prijavljenih prihoda
i osobnog bogatstva
nema politi?ke volje
za to postoji više razloga

Tražimo Stru?njake Razli?itih Profila

Zašto novac možemo samo koristiti, a ne i posjedovati?
Usprkos tome što je novac osnova o kojoj ovisi ra?anje, razvoj i opstanak svih društvenih aktivnosti, ne postoji niti jedna toliko nejasna i nedodirljiva institucija kao što je ona monetarna. Pitanja tko stvara novac, na osnovu ?ega stvara novac, što je javni dug i tko je kreditor tog duga su i danas uvijek zanemarena tabu tema.

Udruga Crom Alternativna Razmjena je udruga osnovana s ciljem da zainteresiranima omogu?i razmjenu intelektualnih, materijalnih i drugih dobara izvan zatvorenog okvira privatiziranog globalnog financijskog sustava u kojem cirkuliraju konvencionalne valute bez ikakve materijalne podloge, sve do jedne stvorene kao dug prema bankama kojeg je i teoretski nemogu?e vratiti jer se u opticaj izdaje samo glavnica, a ne i kamate što uzrokuje mogu?nost isplate starih dugova jedino novim zaduženjima.

Mi Ljudi Svijeta Želimo Živjeti, A Ne Preživljavati

Izvor: Crom Alternativne Vijesti, 22 Ožujak 2010

Ima nešto od ?ovjeka do ?ovjeka što nas sve veže, a neda se dirati, omogu?uje samodrživost elite i u isto vrijeme sprije?ava istinski napredak ?ovje?anstva.
To nešto je toliko jednostavno da od jednostavnosti može zaboljeti glava, stvarati i dodjeljivati si novac, bogatiti se i kupovati tišinu bilo kojeg glasa koji pokuša prijaviti najve?u prevaru otkrivenu nakon 2 Svjetskog rata. Klju? ogromne mo?i koja nam je okovala svaki pokret proizlazi iz stvaranja platežnog sredstva. Najve?a od najve?ih igara se sastoji u privatnom upravljanju sustavom za izdavanje sredstava za pla?anje.

Zašto je bolje di?i PDV?

Ovaj sasvim kratki ?lanak želim napisati kako bih pojasnio zašto smatram da je u slu?aju prazne državne blagajne (dakle: kod nas) najbolje di?i PDV, a ne uvoditi druge poreze.

Prvo da kažem da nisam ekonomist po struci, dakle, nemam diplomu. Ovo su razmišljanja na temelju zdravog razuma.

Postoji fama da u ovoj krizi treba poticati potrošnju i smanjivati poreze. To je tako u udžbenicima. Manji porez pove?ava potrošnju (jer se cijene smanjuju), a potrošnja pove?ava potražnju za proizvodima, a potražnja pove?ava proizvodnju, što dovodi do ve?eg zapošljavanja, a više zaposlenih do ve?e potražnje itd.

To je tako u udžbenicima. Me?utim, potrošnja se može podijeliti na potražnju za doma?om robom i uvoznom robom. Uvozna roba su ne primjer ?okolada, automobili, ve?i dio obu?e i odje?e itd. Ve? je dosta vremena naša potrošnja iznad realnih mogu?nosti (razlika dolazi iz zaduživanja). Velika potrošnja dovodi do toga da smo uglavnom orijentirani na uvoz, i na prodaju uvozne robe.

Suradnja Na Izgradnji Nove Ekonomije Održivog Društva

Kako izgraditi bolji svijet, ili u najmanju ruku stvoriti zainteresiranima stvarnu alternativu postoje?em stanju?
Jednostavno, boljom idejom od postoje?e.
Prije dva-tri dana, Udruga Crom Alternativna Razmjena je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, time je naša ideja o boljem sutra napravila prve korake prema druga?ijoj budu?nosti, onoj o kojoj svi sanjamo.
Povodom toga se obra?amo svakom ?ovjeku, firmi, organizaciji i ostalima da razmotre sudjelovanje u ovom projektu u kojem kroz zajedni?ki rad i kooperaciju namjeravamo izgraditi svijet održive ekonomije temeljen na zdravom razumu, financijskoj demokraciji i socijalnoj pravdi u ?ijem srcu kuca monetarna suverenost i financijska neovisnost svih pripadnika društvene zajednice kao osnovni uvjet egzistiranja bilo koje demokratske civilne društvene zajednice.

Nova Ekonomija: Suradnja Na Izgradnji Održivog Društva

Nažalost, naš monetarni sustav uop?e nije osmišljen kako bi stvorio vrstu svijeta koju ve?ina nas sanja.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci