Tagovi

A jebo vas jednom taj registar birača!

tekst je dopunjen u petak, 7. studenoga 2014. u 17:40.

Ako je točno, da Ministarstvo uprave najednom govori o više od 4,5 milijuna birača, onda se radi o bezobraznoj manipulaciji. (Koja je dala mogućnost Željki Markić da krivicu za prevelik broj u popisu pripiše SDP-u.)

Iz Ministarstva uprave dobiven je podatak kako se prvoga dana prikupljanja potpisa za referendumsku inicijativu o izmjeni izbornog zakonodavstva, 21. rujna, u registru birača nalazilo upisano 4.042.522 punoljetnih osoba s biračkim pravom koje imaju prebivalište u Hrvatskoj, te da dodatnih 482.614 osoba nema prebivalište u Hrvatskoj.

NATO na referendumBroj upisanih u registar birača RH apsurdno je narastao tijekom 2000-ih. Na parlamentarnim izborima 2000. broj birača, koji imaju boravište u RH, bio je 3.686.000, što je otprilike odgovaralo stvarnosti. Zatim je broj znatno narastao, na preko četiri milijuna, iako Hrvatska bilježi pad broja stanovnika. I sam sam gledao rezultate popisa stanovništva 2011,. i vidio da broj ne može biti iznad 3.500.000.

Na taj problem ukazali su 2008. g. građanski aktivisti, uključeni u inicijativu prikupljanja potpisa sa zahtjevom da se o ulasku Hrvatske u NATO odlučuje na referendumu (vidi npr. članak iz 2011.): Značajan prilog u kampanji da se to riješi dao je od 2009. sajt pollitika.com. Kao glavni problem istaknuto je, osim što se automatski ne brišu umrli, dvostruko prijavljivanje boravišta od strane Hrvata koji žive u BiH; takvih je bilo oko 130.000. (Kako su u te aktivnosti bili uključeni civilno-društveni ljevičari, većina desničara o tome nisu znali ništa, pa im se 2014. pričinjava kao da su oni prvi uočili taj problem.)

Referendum i izlaznost

Blog se preselio na novu adresu:

aleksandar-hatzivelkos.from.hr

Ovaj upis možete pak naći na ovom linku

Vremenom ću sve dnevnike preseliti na novu adresu, no blog na pollitika.com ne namjeravam brisati, u prvom redu radi komentara koji ipak predstavljaju tuđe uloženo vrijeme i mišljenje - čime, smatram, nemam pravo raspolagati.

Nadam se da se i dalje čitamo.


Kako urediti zakon o prebivalištu?

Blog se preselio na novu adresu:

aleksandar-hatzivelkos.from.hr

Ovaj upis možete pak naći na ovom linku

Vremenom ću sve dnevnike preseliti na novu adresu, no blog na pollitika.com ne namjeravam brisati, u prvom redu radi komentara koji ipak predstavljaju tuđe uloženo vrijeme i mišljenje - čime, smatram, nemam pravo raspolagati.

Nadam se da se i dalje čitamo.


Popis birača - predizborna rekapitulacija

Prije više od tri godine, u travnju 2008. godine, na ovim sam stranicama izložio rekapitulaciju akcije «NATO na referendum» kojom se pokušalo prikupiti potpise 10% birača kako bi se raspisao referendum o ulasku Hrvatske u NATO savez. Ta je inicijativa završila sa nekoliko zaključaka, a za potrebe današnjeg teksta ću citirati točku 3.:

S obzirom na ozbiljne sumnje u broj birača na službenom biračkom spisku u Republici Hrvatskoj koje su posebno opasne po izvjesni referendum o ulasku RH u EU na koji treba izići 50 posto svih upisanih birača, Odbor za referendum će uputiti zahtjev Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav da naloži hitno utvrđivanje stvarnog broja birača u Republici Hrvatskoj, kao i donošenje procedura koje će spriječiti manipulacije s popisom birača.

Godinu dana kasnije, u travnju 2009. godine, mrak je pokrenuo projekt raskrinkavanja prenapuhanih popisa birača. Ponosan sam da sam i toj inicijativi dao svoj mali doprinos.

Zašto sve ovo danas ponavljam?

Izmjena izbornih jedinica - legalizacija plja?ke

Iako je ovaj scenarij visio u zraku od kad je prošle godine Ustavni sud donio preporuku o uskla?ivanju broja bira?a u izbornim jedinicama, nemogu?e je ne ostati pomalo zate?en drskom, bahatom, besramnom legalizacijom politi?ke plja?ke, koju je HDZ upravo po?eo realizirati. Prema pisanju Novog lista, vladaju?a je stranka, upravo na preporuku Ustavnog suda, usuglasila promjene izbornih jedinica – a sve kako bi se odstupanja broja bira?a u istima svleo ispod 5%. Na stranu perverznost politi?kog inžinjeringa kojim se u istu izbornu jedinicu trpaju Zagreb, Gorski Kotar, Lika i ?etiri kvarnerska otoka – što je u tom prjedlogu tako loše? Odgovor na to pitanje znaju svi koji su imalo pratili politi?ke doga?aje u posljednjih par godina: temelj izmjene izbornih jedinica ?ini popis bira?a na kojem se u posljednjih sedam godina nakupilo nekoliko stotina tisu?a nepostoje?ih bira?a.

Još par rije?i o izbornom sustavu

Prema svemu sude?i, zaživjela je javna rasprava o promjeni izbornog sustava. Po blogovima i na forumima (a sramežljivo i u ponekom dnevnom listu) ve? se neko vrijeme zagovara uvo?enje ve?inskog izbornog sustava. Osobno sam protiv takvog modela, i o tome sam ve? pisao. Danas bih se detaljnije osvrnuo na jedan drugi izborni model kojeg su u dvije varijante predstavile dvije (manje) politi?ke stranke: Laburisti i Primorsko-goranski savez. Laburisti su u svom prijedlogu predvidjeli 6 izbornih jedinica, a PGS njih 21, gdje bi svaka županija bila jedna izborna jedinica – no oba prijedloga imaju nešto zajedni?ko: razli?it broj zastupnika koji bi se birao po izbornim jedinicama. Ideja je u tome da se broj zastupnika po izbornoj jedinici odredi proporcionalno sa brojem glasa?a u toj izbornoj jedinici, a inspiracija potje?e od Izvješ?a Ustavnog suda o nejednakoj težini bira?kog glasa u izbornim jedinicama. Iako je ta tema ve? obilato raspravljana na dnevniku Mišljenja Ustavnog suda i DIP-a o izbornoj reformi odlu?io sam se za pisanje ovog teksta iz tri razloga: prvo, tu je još jedan novi prijedlog (PGS-ov), drugo, vjerujem da tekst ne?e predstavljati isklju?ivo reciklažu ve? izre?enog, i tre?e – blog ne pišem isklju?ivo na stranicama pollitika.com, pa vjerujem da ?e biti ?itatelja kojima bi ovo moglo biti zanimljivo štivo.

Ususret izborima: Ho?e li se opet grlom u jagode?

Jedno od vjerovanja koje bismo ve? slobodno mogli nazvati i dogmom je to da HDZ dobar dio svojih izbornih pobjeda ima zahvaliti svakovrsnim manipulacijama, od onih cjelokupnim izbornim procesom do vrlo kreativnog pristupa popisima bira?a. Ono što je tako?er ve? postalo pravilo je to da se o ovoj temi raspravlja tek neposredno pred izbore i nešto ozbiljnije nakon što oni pro?u, odnosno kada je ve? kasno za bilo kakve promjene ili ispravljanje gotovo uvijek istih nepravilnosti. Malo koga više ?udi, iako je teško pomiriti se s time, pasivnost odavno anestezirane hrvatske javnosti ali je utoliko nerazumljivije što ništa ne ?ine niti oni kojima je sudjelovanje na izborima jedini put za ispunjenje vlastite misije ili su im izbori ?ak svrha postojanja, misli se na oporbene politi?ke stranke, GONG i sli?ne nevladine organizacije.

Iako je trenutni fokus svih na takozvanom paketu mjera za izlazak iz krize i ustavnim promjenama, krajnje je vrijeme za poduzeti nešto kako se opet ne bi dogodilo da o ovoj temi razgovaramo nakon izbora, lamentiraju?i o tome kako se na dosadašnji na?in više ne može.

„Secret gardens“ (Tajni vrtovi paranormalne države!)

Office Map Mary, Mary, quite contrary
How does your garden grow?
"I live with my brat in a high-rise flat
so how in the world would I know."

Citat je iz parodirane pjesmice poznate iz popularne zbirke dje?jih pjesama English nursery rhyme s kraja osamnaestog stolje?a (parodirana je u novijoj i tako?er poznatoj zbirci dje?jih pjesmica iz 1989 godine Roald Dahl's Rhyme Stew). Prevodit ju s engleskoga ne?u jer je bezobrazno aktualna (u?inite to sami pa ?ete se uvjeriti), no pokušat ?u što jasnije izložiti svoja razmišljanja o zbivanjima koja uhu i oku nisu nimalo ugodna.

Vlado Gotovac danas?

Povodom ?estih upita braniteljima o tome za kakvu su se oni Hrvatsku borili želim se složiti oko toga da nije bio njihov zadatak obaviti baš cijeli posao i formirati strukturu države. Oni su na bojištu ostvarili pobjedu i u?inili upravo ono što su trebali. Na tome im trebamo ostati zahvalni. Što se ti?e formiranja države, to je trebao biti zadatak politi?ara. Moje mišljenje je da smo tu napravili najviše grešaka, pogotovo pri izboru politi?ara koji su svojom arogancijom i nesposobnoš?u sustavno donosili pogrešne odluke. Zato povodom ovih izbora želim pomo?i ljudima pri njihovoj odluci. Želim tako?er istaknuti ?injenicu da se nismo puno pomaknuli od loše situacije i zbog toga iz povijesti moramo još uvijek jako puno u?iti. Skloni smo zaboravu i vjeri u prazna obe?anja. Zaboravljamo i dobro i loše, a nemamo kriti?ki pristup prema svemu što ?ujemo. Danas imamo kakvu-takvu demokraciju u usporedbi sa ratnim vremenima i možda je ovo jedna od posljednjih prilika skretanja na bolji put.

Najzna?ajnije priznanje e-demokraciji ide u ruke.......pollitika.com

Danas smo neki/neke od nas saznali/e da je pollitika.com dobila svjetski prestižnu nagradu organizacije World e-Democracy Forum za "predanost utjecanju na punozna?nu politi?ku promjenu kroz primjenu Interneta i novih tehnologija". Ovaj fantasti?ni uspjeh pollitika.com zaslužuje da se Marku Rakaru - njezinu kreatoru i pokreta?u - upute najsrda?nije ?estitke i pohvale. Evo što je povodom dodjeljivanja nagrade izjavio @mrak:

"Ono što je bitno re?i, a što ne piše u šturom tekstu na webu je da je neposredni povod za nagradu u stvari popis bira?a i cijela strka koju smo oko toga stvorili. Tužno je da je taj projekt prepoznat izvan granica Hrvatske dok se kod nas o tome puno govorilo ali jako malo napravilo.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci