Tagovi

Poliwiki - nasilni?ka privatna pr?ija

O Poliwikiju ste mogli puno ?itati na stranicama pollitika.com – Gale, promotor i idejni autor (barem u hrvatskim razmjerima) je toj inicijativi posvetio velik dio svojih tekstova. Ukratko, radi se o mjestu na internetu na kojem bi se wiki pristupom gradila baza „internet politi?kih li?nosti“. No Poliwiki ima i drugu stranu – stranu koju sam ja doživio u praksi. Da ne ska?em pred rudo, krenuti ?u kronološkim redom.

PoliWiki – novi pristup

Slijedi citat sa glavne stranice:

"Nekoliko rije?i o wiki bazi javne politi?ke mreže Hrvatske
Ukoliko ste politi?ki aktivist, društveni aktivist, ukoliko samo pratite politiku i želite se upoznati s politi?kim inicijativama i/ili osobama koje nose te inicijative, ako želite na?i suradnike za svoje inicijative ili svoje mogu?e predstavnike, ako jednostavno želite dati svoj doprinos unaprije?enju zajednice ili ste možda samo radoznali u svezi politike koja se odvija putem interneta, baza javne politi?ke mreže Hrvatske bit ?e vam neizostavan izvor informacija.
Tu ?ete na?i sve relevantne pojedince i sve one koji žele postati relevantni, a upravo putem interneta komuniciraju sa javnoš?u. Kako poznate politi?are blogere, kako poznate društvene aktiviste, tako i one malo manje poznate ili potpuno nepoznate, a koji zaslužuju vašu pazornost.

Politi?ki kontekst, omasovljavanje i inicijative

Po paušalu ?u nabrojati tri vrste javnih politi?kih inicijativa:

Prvo bi bile inicijative koje zagovaraju javni interes, ali je postoje?a konstelacija mo?i u direktnom sukobu sa tim javnim interesom. To bi bio recimo slu?aj Varšavska.

Drugo bi bile inicijative koje zagovaraju javni interes, no kojima postoje?a konstelacija mo?i nije u potpunosti suprotstavljena, odnosno, da postoje igre mo?i iza kulisa gdje odre?enim centrima odgovara provedba javnog interesa u konkretnom slu?aju. To bi bio recimo lov na Bandi?a odigran u vrijeme izborne utrke.

Tre?e bi bile inicjative koje daju podršku prvim dvjema, dali kroz transparentizaciju (Vjetrenja?a), dali kroz pravnu, medijsku i inu podršku (HBO) protagonistima iz prve dvije skupine.

O jednom mehanizmu reakcionarne svijesti

Vrlo ?esto ?ujem izjave obi?noga svijeta koje smatram utegom oko nogu demokratizacije Hrvatske. Op?enito se stvar svodi na izbjegavanje promišljanja uz pomo? postavljanja nerealnih ili preciznije apsurdnih zahtjeva.

Pa tako, umjesto da obi?an svijet da podršku idejama, ljudima, projektima, inicijativama koje su objektivno korisne i potrebne, upravo zbog gornjeg mehanizma, taj obi?an svijet postaje još dodatni uteg tim idejama, projektima i inicijativama. Kada su stvari postavljene tako da oni koji bi trebali dati podršku za realizaciju javnog interesa otežavaju, teško je uop?e i pomisliti da se javni interes može sprovesti.

Ovaj dnevnik namijenjen je raš?iš?avanju barem dijela tih apsurdnih stavova upravo kroz promišljanje o samom zahtjevu, odnosno stavu.

Za tri mjeseca bit ?u premijer

"Vrijeme je da ?ujem vaše želje, dam vam obe?anja da ?u vam vratiti budu?nost, budu?nost kakvu je pošten svijet poput vas i zaslužio. "

Prošlo je tri mjeseca, došao sam na vlast, nisam u?inio ništa, sve je ostalo po starom.

Vi ste opet gun?ali, nazivali me izdajnikom, prevarantom. Ali niste bili u pravu. Jer dao sam vam upravo onakvu budu?nost kakvu ste zaslužili. Kao i moji prethodnici, izme?u ostalog.

Istina, oni nisu bili toliko iskreni prema vama da vam to priznaju, ve? su vam prebacivali odgovornost na neke druge, umjesto da vam kažu istinu. Da ste uzrok cijeloga problema upravo vi, dragi moji razmaženi gra?ani.

Dragi moji razmaženi gra?ani. Gledate samo sebe, jer vas je strah gledati i druge. Za to vam mogu biti krivi svi, ali lako je tražiti odgovornost u drugima, bez obzira koliko opravdano to bilo. A vi ste kroz svo ovo vrijeme samo tražili opravdanja, gledali svoja posla i ?ekali da ?e ruže same od sebe po?eti cvasti.

Kreiranje politi?ke opcije - moji uvjeti - otvaranje

Opet ?u se osvrnuti na nedavne upise profesora, goxica i isprovociranoga koji su pozvali na neke nove vidove organiziranja ekipe. Istina, prvi je problem kada se nakon prvog impulsa ekipa ne vrati. No za pretpostaviti je da ce se netko od njih možda i vratiti, ali da ?e do?i i nova ekipa koja ce prolaziti opet iste faze. Imali smo ovih slu?ajeva podosta u prošlih par godina, a i op?enito govore?i, svako malo se netko pojavi sa idejom kreiranja stranke, opcije, predlagatelja zakona i sli?no.

Ovdje na pollitika.com-u ima podosta ekipe i ima svakakvih stavova. Iz iskustva mogu primjetiti da su neki pojedinci iz moje pozicije fundamentalno u krivu i to po kljucnim pitanjima koja su koliko god to zvu?alo blesavo, pitanja o ustašama i partizanima, istina, u jednom apstraknijem obliku koji se povla?i kroz situaciju Domovinskog rata.

Tako kada govorimo o korupciji za primjer, ta korupcija je samo posljedica nesre?enog sistema i nepostojanja temeljnih politi?kih standarda gdje je pitanje korupcije daleko manje važno od istih.

Dajte novo ime PoliWikiju

Žute stranice internet aktivizma pod radnim imenom PoliWiki polako i sigurno privode kraju drugu fazu projekta. To je postavljanje startne baze osoba koje imaju želju povezati se sa ostalim aktivistima, te ih upoznati sa svojim radom i društvenim interesima.

Trenutno baza izgleda ovako:

Link na kategoriju Biografije

Imamo zna?i 31 upis za sada, a cilj nam je pove?ati startnu bazu na 50 imena iz bespu?a internet aktivizma. Vjerujem da je 50 biografija ve? prihvatljiva startna baza koja bi mogla imati i svoju svrhu ve? u ovoj inicijalnoj fazi projekta.

Ovom prilikom naravno pozivam i sve vas koji se niste upisali, a uvi?ate smisao projekta, da date svoj skromni doprinos, upišete se u bazu i pomognete PoliWikiju da naraste.

Nu, dok traje upisivanje novih pojedinaca koji uvi?aju korisnost u ideji ovog projekta (jasno da u startu nema nitko previše koristi, no ukoliko bismo stvorili referentnu bazu internet aktivizma, to bi moglo biti prili?no korisno za sve nas koji snagu temeljimo na javnoj suradnji), vrijeme je da se osvrnemo i na sljede?u fazu projekta.

Umreženo društvo – svijetla budu?nost

Pojeli smo pola vagona žganaca od kada smo po?eli ozbiljnije doživljavati mo? interneta. NATOnareferendum, srednjoškolci, studenti, banda lopovska. Sve ove inicijative svoj po?etak temelje na internetom umreženom aktivnom gra?anstvu.

Prvi puta u hrvatskoj povijesti, mali obi?ni ljudi pokrenuli su politi?ke akcije, akcije koje su imale i konkretan rezultat.

Vlast više ne brine zbog masno održavanog pogona sindikata, civilnoga sektora ili ne do bog, etabliranih i manje etabliranih politi?kih stranaka iz oporbe. Sve što se dogodilo u zadnje vrijeme plod je umrežavanja pojedinaca i pojedinki koji se dan ranije nisu poznavali, da bi se udružili oko zajedni?kih zahtjeva, te poslali politi?ku poruku široj javnosti.

Sindikati, udruge, stranke uživaju u beneficijama, lijeni su i nisu prepoznati kao nositelji promjene. Obi?ni ?ovjek to jeste.

No, kako nakon svakog sunca, po?ne padati kiša, tako je nakon kvalitetnog zagrijavanja ve?i dio ekipe bez iskustava sa mo?i izgubio jasan fokus i završio u samoreferenciranju.

Tko je tko na pollitika.com-u

Tko je Ap? Tko je Frederik? Tko je drlesar? Tko je Vesna?

Jeli to uop?e bitno?

Neki kažu da nije, no ?ini mi se da to možda i nije potpuno to?no.

Vjerodostojnost.

To je razlog. Tko je vjerodostojan, tko nije vjerodostojan? Istina, kada ?itamo upise koje doživljavamo kao zabavu, igru u kojoj istinitost i povjerenje u osobu nisu potrebni, ve? nam je cilj sveden na ?itanje žute štampe ili u konkretnom slu?aju znatno ?eš?e kvalitetne satire, apsolutno je nebitno jeli netko vjerodostojan ili nije.

No, kada govorimo o korištenju pollitika.com-a kao alata za ja?anje mreže povjerenja, kada nam je itekako važno možemo li se osloniti na neku drugu osobu ili ne, možemo li mirne duše delegirati na tu osobu stvari koje su nam važne, možemo li uspostavljati politi?ku suradnju u nekom od budu?ih politi?kih projekata, stvari se drasti?no mijenjaju.

Javni poziv - upis u bazu PoliWiki

Prije skoro dva mjeseca napisao sam projektni prijedlog za kreiranje cyber politi?kog vodi?a Hrvatske.

Radno ime projekta se cijelo vrijeme mijenjalo, no namjena je ostala ista. U?initi dostupnima sistematizirane informacije o javnoj politi?koj mreži koja se kreira na prostranstvima hrvatske cyber sfere.

Omogu?iti neupu?enoj i nešto više upu?enoj javnosti pogled na drugo lice politike. Daleko ljudskije, toplije, pravednije, plemenitije od onoga koje se jedino može vidjeti putem klasi?nih medija. Povezati ljude sa dobrim namjerama, olakšati im suradnju i me?usobnu podršku.

Sve ono bez ?ega se u politici ne može uspjeti, sve ono što nam internet tehnologija tako širokogrudno nudi, da bi bio gotovo grijeh to ne iskoristiti.

Na temelju te potrebe nastao je projekt PoliWiki, internet baza javne politi?ke mreže.

Sad koja rije? o izvedbi projekta.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci