Tagovi

Ponos!

Što je ponos i na što možemo biti ponosni?
?ime se ponositi?
Ponos je uzvišeni osje?aj koji nas prožima kad uspješno dovršimo neki posao, postignemo iznadprosje?ne rezultate na nekom od podru?ja ljudskih djelatnosti.
U znanosti, umjetnosti, sportu ... pa i politici, zašto ne.
Ponosni možemo biti na svoje bra?ne drugove, djecu, roditelje, obitelj u cjelini, radi postignu?a pojedinih njenih ?lanova ili op?enitim skladom i harmonijom koja u njoj vlada.

Ognjištarci nas pak podu?avaju da je najve?i ponos pripadati hrvatskom narodu i hrvatskoj domovini, samo oprez, jer se tu radi o ne?emu što uop?e nije bilo naš izbor.

Ali postoje i ljudi koji se, ne poštuju?i skalu društvenih vrijednosti ili je neispravno valoriziraju?i, ponose ne?im što je na skali društvewnih vrijednosti ocijenjeno negativnom ocjenom.
Otuda poti?e ona narodna poslovica koja kaže da se "budala ponosi onim ?ega se pametan ?ovjek stidi".

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci