Tagovi

"Kad srce kaže dijete - Vlada kaže NE!

Gledaju?i sino? dnevnik, ostadoh šokirana prilogom o zakonu o umjetnoj oplodnji kojeg progurava MIlinovi?.
Naime, neznam koliko ste upoznati ali zakon, ukoliko se izglasa, bi zabranjivao umjetnu oplodnju parovima koji nisu u braku. Naslov za dnevnik sam preuzela od g. Opa?i?, jer iako nisam sklona ni jednoj stranci, na njezine rije?i sam se naježila.
Prvi put sam pomislila:"Sada nije bitno tko je kako obojan, bitno je što je rekao!" Ovaj zakon nije neka ridikula na kojoj ?e se vladaju?i i oporba prepirati i kupiti poene tj glasove glasa?a, ovo je nešto što direktno udara na prava ?ovjeka, na prava žena koje ne mogu, a žele biti majke.
Prvi put sam pomislila : Svaka ?ast svima koji su napustili, demonstrativno, sjednicu. da bar to rade ?eš?e, možda ovako nedemokratske zakone koji krše prava ljudi nebi imali u ovolikoj mjeri.

Svatko o ovoj temi ima svoje mišljenje, i to je njegovo pravo. Budu?i da sam i sama žensko i da možda ni ja jednoga dana ne budem mogla imati djecu, osje?am da se protiv ovakve diskriminacije treba dignuti glas!

"Ubijanjem" mladog kadra, mazohisti?ka politika u hrvatskoj živi!

Gledala sam upravo "Otvoreno" na nekih par minuta, ali dovoljno da izustim samo jednu rije?: "napokon"!
Napokon nekoga ?ujem na javnoj televiziji da ulazi u probleme cjelokupne srži hrvatskog propadanja, a da pritom nije cenzuriran. Ma ni ta cenzura nije u ovom slu?aju toliko bitna kao sama ?injenica da su se neki gosti dotakli bitne teme: Zapošljavanje mladih ljudi u javnim sektorima i probitak mlade snage po pitanju rješavanja bitnih pitanja i problema koji nas prate.

U par re?enica, gosti su iznjeli kratke i jasne zaklju?ke, oko kojih se nerijetko okoliša, a to su:
1. Problem napredovanja mladih kadrova
2. Problem ne mogu?nosti zapošljavanja mladih ljudi u javnim službama
3. Politiziranje svega u RH

Krenut ?u od tre?e stavke kao nekog vrhovnog problema a to je politiziranje. Naime, u Hrvatskoj se više ni jedan segmenat života nemože odovjiti od politike. Svaki naš korak, hobby, posao, obrazovni sustav, ili pak osobni razvoj polazi od politike i uvijek završava sa politikom.

Studentski prosvjed razotkiva: hrvatski su politi?ari idioti!

17l. je dan blokade Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Ju?er sam na brzinu napisao jedan kratki komentar povodom studentske blokade fakulteta, odnosno pisanja Ivana Zvonimira ?i?ka na tu temu. Da slu?ajno netko ne bi krivo shvatio: naravno da sam bio ironi?an - ?injenica je, pouzdano, da nitko ne stoji "iza" pobunjenih studenata, osim studenata. Svi mi, koji ovako ili onako dajemo podršku, stari aktivisti, profesori, "asistenti s kozjim bradicama", zaista smo samo manje ili više aktivni navija?i, ponekad nešto pomognemo ali ovo je istinski spontan, autohton "pokret odozdo" - pokret bazi?ne (grassroots, basis) demokracije ne samo po obliku (plenumi, radne grupe, otvorenost rada, neisticanje lidera), nego i po sadržaju (grupa državljana koji su se samostalno, mimo formalnih politi?kih i društvenih struktura, okupili i zastupaju svoj interes, koji je evidentno i op?i društveni interese - nešto od interesa za cijelu zajednicu, dakle jedno politi?ko pitanje.

Dignite glas-protiv zlo?inaca-mu?itelja i plja?kaša naše imovine

24.III. 2009.
DIGNITE GLAS- PROTIV ZLO?INACA-MU?ITELJA
I PLJA?KAŠA NAŠE IMOVINE

TUŽNA VJEST
24. III. 2009.
" Upravo mi je javila gospo?a Cvjeta, da je naglo umro gospodin Paukovi?, te da je njegova smrt velikim dijelom posljedica teških stresova kojima je bio stalno izložen zbog postupaka nominalnih vlasnika stana, i sli?no.
Jasno, odgovoran je i dio vlastodržaca, onih koji su predložili i izglasali u Saboru Zakon o najmu stanova, sudaca Ustavnog i Europskog suda, doma?ih i europskih politi?ara, i ostalih, koji nesvjesno ili svjesno kroz dugi niz godina ?ine i ne ispravljaju ogromnu nepravdu i zlo?in nad nama.
Izgubili smo još jednog borca za naša prava, a protiv zlo?inaca - mu?itelja i plja?kaša naše imovine. Jednog dana krivce mora sti?i ruka pravde! Ništa se nikada ne smije zaboraviti! Ve? i samo ?ekanje da poumiremo oplja?kani, jednako je odvratan zlo?in kao kad bi nas najprije poubijali i zatim oplja?kali. Nema rije?i ni kazne kojima bi se neke od takvih ljudi dovoljno osudilo i kaznilo. (To što pišem, ?uo sam i od drugih).

Što ne valja u Hrvatskoj?

Na hrvatskoj politi?koj sceni nema "pravih igra?a", nema vjerodostojnih politi?ara, nema volje za okretanje samih sebi, nema ispravnog vrednovanja najnovije povijesti, previše je bijega od odgovornosti i ziheraškoog igranja.

Prevelik je raskorak izme?u rije?i i dijela, pogotovo u vladaju?oj nomenklaturi.

Hrvatska politi?ka scena pomaknuta je toliko u desno da se ?ak i HNS proglašava za stranku ljevice.

A gdje u bijelom svijetu su narodnjaci ljevi?ari?

Ova pomaknutost politi?ke scene i nepostojanje autenti?ne i vjerodostojne ljevice, otupljuje politi?ku borbu, a opoziciju ?ini mlakom jer se sporovi vode oko mnogih stvari u kojima su recimo HDZ i SDP istomišljenici, zato jer je HDZ crna desnica, a SDP desni centar koji suštinski veze nema sa socijaldemokracijom. HSP je ekspozitura HDZ-a i bit ?e to sve dotle dok je vodi ?api?, što HDZ-u odgovara puno više nego da u svoje redove primi autenti?ne fašiste i nacional-šoviniste koji su sada u HSP i ne kvare imidž HDZ-u.

Ho?e li Hrvatska preživjeti do izbora?

Izbori su za sve politi?are biti ili ne biti. Izaberu li vas, imate osiguranu egzistenciju slijede?ih nekoliko godina, a ako se malo potrudite pa uspijete u?i na kakvu poziciju u nekoj od državnih firmi i doživotno. Zato i ne ?udi da se u izbornoj godini politi?ari potpuno raspamete i da otvoreno lažu na sve strane ne bi li ponegdje prikupili pokoji glas više. Njih nije briga što ?e biti nakon izbor te kolika ?e cijena biti pla?ena zbog svih predizbornih laži. Nije ih briga jer su njihove pozicije osigurane i država ?e uvijek na?i novca za njihove pla?e, jer oni koji im i ispla?uju pla?e tako?er su dio njih.

Tako ovih dana slušamo Sanadera kako brani prora?un. Laže da nismo u recesiji i poru?uje da nema govora o rebalansu prora?una. Naravno, znao i on sam da laže, ali sad su izbori i treba izgurati tih par mjeseci do izbora, treba osigurati svojim partijskim kolegama udobne fotelje i osigurana primanja, jer ?im izbori završe, netko ?e sve to morat i platit.

Mi koji smo ovdje-gra?ani drugog reda

Nepodnošljiva je lako?a cinizma naših vrlih politi?ara

Slušam ja tako vijesti i ne mogu ušima svojim vjerovati.Reagiraju?i na posljednje u nizu izvještaja iz Eu,hrvatski vrli "visoki"politi?ari tvrde s odre?enom dozom indignacije da Hrvatska nije država koja bi odabirala zakone koje ?e primjenjivati,i gra?ane na koje ?e ih primjenjivati.Zar doista?Da vidimo je li to stvarno tako.

Preživjeti 2009. godinu

Preživjeti 2009.godinu

Strah kruži Hrvatskom! Strah kraha; strah od slijede?e ?gladne? godine; strah ho?u li biti na ?spisku? za otkaze; strah kako ni hranu ni režije ne?emo biti u stanju podmiriti; platiti djeci topli obrok u školi…
Premijer je navodno ?ukrao Boži??, ekonomski ?stru?njaci? bez kraja i konca objašnjavaju što i kako ?e biti, dobro ne?e biti; - svi siju strah gdje god se okreneš.
Kako sam ja samo mali obi?ni ?ovjek, nisam ?sama pamet? kako neki u vrhu politike i tzv. struke zvane ?ekonomisti? i ?financijaši? , ja slušam ljude oko sebe.

Zanimljiva su njihova ?rješenja?.
Struju, plin, benzina nešto, še?er i ulje moramo kupovati, kažu. Ulje je mogu?e zamijeniti doma?om svinjskom masti, benzin svesti na minimum, struju tako?er.
Svatko od nas malih ?ljudi? ima nekoga na selu, i blizu su nam sela, naro?ito nama u malim gradi?ima. Mi imamo šanse boriti se i srušiti strah od propasti i KAO nastupaju?e krize, gladi ?ak, mi imamo šansu srušiti prora?un, mi imamo šansu bez i jednog prosvjeda i ?ulice? izazvati nove izbore.

Političari su dužni Ãââ‚

Političari su dužni štititi prava građana!

Kapetan Kristo Laptalo bio je, bez ikakve svoje krivnje, osuđen u Grčkoj na 14 (četrnaest!) godina zatvora, a zatim ga je viši sud oslobodio. Što bi bilo, da je taj viši grčki sud, a možda i europski, potvrdio tu pogrešnu presudu?! Što bi poduzela naša vlast? Vjerojatno ništa više nego u slučaju nas - nekoliko tisuća opljačkanih nositelja stanarskog prava, koji već više od 12 (dvanaest!) godina tražimo poštivanje naših zakonitih stečenih prava. Možda bi netko svake dvije-tri godine rekao u Saboru da nije u redu to, što je osuđen nevin čovjek, ali Laptalo bi i dalje sjedio u zatvoru....

UBOJSTVA.....U HRVATSKOJ NEMA NIKAKVE SIGURNOSTI

Novo ubojstvo u Zagrbu,Hrvatskoj......
sada novinari....tek je pocelo "ciscenje" izmedju politickih grupa-klanova u Hrvatskoj....i po mojem je i Hodakova kcer bila zrtva nekog politickog klana / to sam vec prije pisao/ koji si je nakupio novac i materijalne vrijednosti od 1990 na krvi naroda i dragovoljaca....da krvav novac zavrsi u krvi, a Pukanic je osim novinarskog posla sudjelovao - radio za neke politicare i drzavne sluzbe. I koliko ja znam on nije vlasnik Nacionala....no....
Kako god.....ubojstva u Hrvatskoj ce se nastaviti.....previse je novca i materijalnog u igri, kao i buducnost nekih bivsih politicara i drzavnih duznosnika....i ako te ne mogu zaustaviti uz pomoc drzavnih institucija i sluzbi, zakona....te profesionalno "pociste"........mafija......ha,ha.......to su samo price Predsjednika Mesica i Premijera Sanadera.........U Hrvatskoj se nista ne dogadja bez znanja politicara, onih prijasnjih i aktualnih na vlasti.
Kada bi se radilo po zakonu i ustavu, kada bi policija, suci i tuzioci mogli raditi bez upliva politicara.....do toga sto se dogadja u Hrvatskoj zadnjih godina, uopce ne bi doslo.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci