Tagovi

čitao - EU-reka... Molotova, dodajem preSkok plus

EU - reka... Molotova (izuzetno koristan prijedlog) bez rezerve hvalim i oduševljeno dodajem (drugi put)

EU globalizacija političarske centralizacije i koncentracije svršava kao orgazam,

a potom?
opet sve pada u normalno stanje,

a to je?
deCentralizacija i deKoncentracija u prijeStanje,

ZAKLJUČAK
na razini prepoznavanja

EU preživljava tijek procesa od autarkije do autarhije,
a potom?
EU će preživljavati tijek svršavanja procesa od autarhije do autarkije,

HJP - autarkija, grč. autárkeia,
1. zadovoljstvo samim sobom; samodovoljnost,
2. fil. pov. prema stoičkoj filozofiji, stanje u kome je čovjek onda kada je dovoljan samom sebi i kad je neovisan o vanjskome svijetu,
3. ekon. uređenje gospodarstva koje pretpostavlja samodovoljnost i zatvorenost u nekoj administrativno-političkoj cjelini,

HJP - autàrhija, grč. autarkhía aútarkhos: samodržac, pol. apsolutni suverenitet; samovlada, samodrštvo,

SAŽETAK (temeljno, a ukratko)

DANAS jest - EU tijek procesa od autarkije do autarhije - faza -centralizacija i koncentracija,

SUTRA će biti - EU tijek procesa od autarhije do autarkije - faza - deCentralizacija i deKoncentracija,

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci