Tagovi

glavna 4 međuOdnosa protiv samoOdrživosti pojedinca

GLAVNA 4 MEĐUODNOSA PROTIV SAMOODRŽIVOSTI POJEDINCA
jesu zanemarena, čak utajena

nije uljuđeno
proglasiti slobodu ljudskih prava, a proizvoditi protiv samoOdrživosti pojedinca upitna zakonNaređenja, upitna naređenja, upitne dozvole, upitne usluge

nije u javnosti
naglašeno i tumačenjima omogućeno razumjeti, zašto pojedinac MORA trpjeti upitna zakonNaređenja, upitna naređenja, upitne dozvole i upitne usluge

prigodno
evo objašnjenja zašto pojedinac MORA trpjeti upitna zakonNaređenja, upitna naređenja, upitne dozvole i upitne usluge

zakonoDavci
u međuOdnosu ugrožavaju samoOdrživost i zakonoPrimce zakonNaređenjima primoravaju na ovisnost i pokornost i poslušnost

naredboDavci
u međuOdnosu ugrožavaju samoOdrživost i naredboPrimce naređenjima primoravaju na ovisnost i pokornost i poslušnost

dozvoloDavci
u međuOdnosu ugrožavaju samoOdrživost i dozvoloPrimce dozvolama primoravaju na ovisnost i pokornost i poslušnost

uslugoDavci
u međuOdnosu ugrožavaju samoOdrživost i uslugoPrimce uslugama primoravaju na ovisnost i pokornost i poslušnost

a lančane kobne posljedice?

izvan zakonNaređenja zakonoDavca

mislimo za nove fronte

MISLIMO ZA NOVE FRONTE
zašto?

stare fronte su potrošene,
nove fronte počnimo trošiti,

ponavljajmo...
krenimo...

001
čovječanstvo proizvodi sposobnije i sposobne,

sposobniji proizvode bogataše,
sposobni proizvode siromahe,

bogataši siromaše siromahe,
čekamo kraj siromaha,

NE dopustimo kraj siromaha!
kako?
ujedinjeno otkriti odgovor...

002
zaduživanje i lihvarenje/kamataranje
proizvodi NE sposobne prosjake za preživljavanje,

zaduživanje i lihvarenje/kamataranje
nije isto i jednako.

003
zaduživanje
zasebna je proizvodnja s zasebnin posljedicama,

zaduživanje
proizvodi egzistenciju inovacija za uspješno vraćanje duga,

004
lihvarenje/kamataranje
zasebna je proizvodnja s zasebnin posljedicama,

lihvarenje/kamataranje
uništava egzistenciju inovacija za uspješno vraćanje duga,

NE dopustimo lihvarenje/kamataranje!
kako?
ujedinjeno otkriti odgovor...

005
demoKratizacije NEMA, dok IMA autoKracije,

autoKracija uništava demoKratizaciju,
autoKracija ukida slobodu pojedinca,

NE dopustimo sveMoćnost autoKracije!
kako?
ujedinjeno otkriti odgovor...

006

vatikanska direktiva za hrvatski referendum

VATIKANSKA DIREKTIVA ZA HRVATSKI REFERENDUM
a je li ženu i muškarca obvezuje na seks penisa i vagine?

Vatikanci s rimskim biskupom,
<> a zašto su nadležni Hrvatima za hrvatski seks?
<> ako Vatikanci MORAJU zadovoljiti svoje seksualne aktivnosti pedoFilski ili malo drukčije,
<> jer je Vatikancima planetarno zabranjeno imati brak?

Vatikanci u Hrvatskoj
<> BEZ iskustva braka i BEZ obzira na svoje seksualne aktivnosti
<> u vatikanskim crkvama
<> u tijeku vatikanskih crkvenih obreda
<> trude se ovih dana objasniti drugima,
<> prihvatljiv je isključivo seks penisa i vagine,

BEZ obzira na Vatikance,
sjetimo se...

SISAVCI jesu gospodari koji gospodare Zemljom,
čovjek sisavacAutor kreator izumitelj JEST - gospodar koji gospodari sisavcima, gospodarima Zemlje,
čovjek sisavacRazumitelj JEST - kopirant autorskih kreacija sisavacAutora,

sisavacAutor kreator izumitelj
počeo je SVE prirodno preStvarati u autorsko, primjerice, prirodno grožđe u autorsko vino i rakiju,

sisavacAutor kreator izumitelj

znanje za disanje kao metafora, a što znači?

ZNANJE ZA DISANJE KAO METAFORA, A ŠTO ZNAČI?

NEMA preŽivljavanja BEZ disanja,
NEMA disanja BEZ znanja,

ALI ALI ALI -
MI svi... BEZ znanja znamo disati

ALI ALI ALI -
disati BEZ znanja i disati sa znanjem NIJE - isto i jednako

na redu je...
disati sa znanjem formulacija,

TEMELJNO, a ukratko,

1)
BEZ formulacija NEMA identificiranja (sistemske) s/tvarnosti,
BEZ formulacija NEMA identificiranja sistema,

BEZ uporna i strpljiva studiranja formulacija NEMA znanja formulacija,
BEZ znanja formulacija NEMA razumijevanja SVEGA postojećega,

BEZ razumijevanja SVEGA postojećega NEMA proizvodnje formulacija,
BEZ proizvodnje formulacija NEMA znanja o SVEMU postojećem,

2)
tumačenje i objašnjenje BEZ formulacija, a koliko vrijedi?
tumačenje i objašnjenje i SAŽETAK formulacija, a koliko vrijedi?

3)
sistem proizvodi rezultate,
rezultati proizvode učinak,
učinak proizvodi s/tvarnost,

4)
formulacija proizvodi uvid u strukturu i funkcioniranje sistema,
uvid u strukturu i funkcioniranje sistema omogućava promjene

na redu je...
korak po korak uporno i strpljivo studirati formulacije u ciljanu svrhu

slobodno imati svoj ukus

SLOBODNO IMATI SVOJ UKUS
JEST - apel, a znači?

NE kradite mi,
NE komplicirajte mi,
DAJTE meni slobodno imati svoj ukus,

O UKUSIMA SE NE RASPRAVLJA,

ukus
je
INDIVIDUALNI
SLOBODNI izraz
INDIVIDUALISTA pojedinca
u
osobnom svom razlikovanju NE ukusnog od ukusnog,

SLOBODNO IMATI SVOJ UKUS UGROŽAVA PROFITER ŠEF
naredboDavac gospodar, koji smije i može zanemariti tuđi ukus i lukavom propagandom nametnuti konzumiranje profiterskog NE ukusa,

PROFITERSKI PROPAGANDNI PRODAJNI UKUS
eliminira slobodu pojedinca u samoOdlučivanju o NE prihvatljivom ukusu i o prihvatljivom ukusu,

MORATI živjeti BEZ svoga ukusa u profiterskom prodajnom naređenom, uređenom i određenom NE ukusu uzrokuje naj-intimnija NE zadovoljstva,

ŽIVJETI PO SVOM UKUSA SLOBODNO
omogućava i proizvodi naj-intimnija zadovoljstva i životnu radost,

svatko hoće imati svoja 4 stupa za svoju životnu radost,

1. slobodno po svom ukusu imati...
svoju sirovu i kuhanu hranu i živjeti,

2. slobodno po svom ukusu imati...
svoje odijevanje i živjeti,

3. slobodno po svom ukusu imati...
svoje uređenje stana i živjeti,

4. slobodno po svom ukusu imati...

SIGURNOST, a je li vrjednija od slobode? (osvježeno)

SIGURNOST, a je li vrjednija od slobode?
dilema postoji,
FAŠIZAM hijerarhije ŠEFova jamči u NE slobodi sigurnost pojedinca,

2.
fašizam hijerarhije ŠEFova
eliminiranjem slobode jamči sigurnost pojedincu, jer, gle fantazije... pojedinac koliko je slobodan, toliko ugrožava slobodu drugih,

3.
živjeti fašizam hijerarhije ŠEFova radi svoje sigurnosti?
ili
živjeti svoju slobodu u NE sigurnosti?

referendumski,
a koji broj pojedinaca bi izabrao fašizam hijerarhije ŠEFova za svoje preŽivljavanje u NE slobodi?

referendumski,
a koji broj pojedinaca bi izabrao slobodu za svoje preŽivljavanje u NE sigurnosti?

4.
fašizam hijerarhije ŠEFova
crvenom bojom krvi naredboPrimaca BEZ slobode označava geoGrafske karte Zemlje,

crvena krv naredboPrimaca
<> smanjuje broj slobodnih pojedinaca,
<> povećava broj naredboPrimaca,

5.
fašizam hijerarhije faraona,
a je li JUČER jamčila sigurnost roba od drugog roba?

fašizam hijerarhije ŠEFova,
a je li DANAS jamči sigurnost naredboPrimca od drugog naredboPrimca?

6.
Sirija DANAS,
a je li potvrđuje hijerarhijsku epidemiju NE slobode pojedinca?

Meksikanka

naručeni poremećaj Svijesti

POREMEĆAJ SVIJESTI ČOVJEKA RAZUMITELJA NIJE - BOLEST,

poremećajSvijesti čovjeka Razumitelja JEST - stanje,
a specifično postoji
kao što specifično postoji, npr. besTežinsko stanje,

poremećajSvijesti JEST - stanje,
kada pojedinac umjesto da ZABRANI

BANKARU ODOBRAVA
neka novac svojih klijenata lopovski preProdaje kamatarenjem lihvarenjem džeparenjem,

DOZVOLODAVCU ODOBRAVA
neka primanjem mita korumpirano prilagodi dozvolu ciljevima dozvoloPrimca,

MINISTRIMA ODOBRAVA
neka proračunsko plaćanje svojih dugova i kamata BEZ pokrića izvrše NE milosrdnim poreznim nasiljem za „punjenje“ proračuna,

OVLAŠTENOM POTPISNIKU ODOBRAVA
neka potpisuje javne dokumente BEZ pokrića u zakonu,

POLITIČARU ODOBRAVA
neka političarskim trikovima i lažnim obećanjima dobije povjerenje BIRAČA, a poslije neka zaboravi BIRAČA,

POREZOPRIMCIMA ODOBRAVA
neka troše porez kako hoće i koliko hoće BEZ suglasnosti porezoDavaca,

PUŠAČU ODOBRAVA
neka dim svoje cigarete gura u tuđi nos,

ŠEFU NAREDBODAVCU ODOBRAVA
neka radnika mobingom pretvara u osobnog slugu,

TRGOVCIMA ODOBRAVA
neka ucjenjivanjem kupuju jeftino, a lopovskim marketingom prodaju skupo,

USA je uzrok i Kina je uzrok, a posljedica?

u ime oca (uzrok) i sina (posljedica) i duha svetoga (zakon)
biblijski podSjetnik, na dnu je zaklju?ak,

NASILJE izUMa (uzrok) TVORNICA-GRAD-DRŽAVA (posljedica)
prepoznajmo, od pojma do pojma do sinteze za umoTvorstvo,

izUM slika (uzrok) metafora (posljedica)
izUM slovo (uzrok) zakon (posljedica)

izUM alat kameni (uzrok) kameno doba (posljedica)
izUM plug (uzrok) poljoPrivreda (posljedica)

izUM alatoTvorstvo (uzrok) rukoTvornica (posljedica)
izUM strojoTvorstvo (uzrok) strojoTvornica (posljedica)

izUM trampa (uzrok) dam janje/daj kozu (posljedica)
izUM nov?anica (uzrok) dam papir/daj papir (posljedica)

izUM zajmoDavac (uzrok) dam 1 gram zlata, vrati 2 grama zlata (posljedica)
izUM dug zajam (uzrok) dužni?ko siromaštvo (posljedica)

izUM zadrugarstvo pojedinaca (uzrok) Zemlja je naša (posljedica)
izUM osvajanje pojedinca (uzrok) Zemlja je moja (posljedica)

izUM vlasnik (uzrok) vlasništvo (posljedica)
izUM imovina (uzrok) prosjak (posljedica)

izUM skladište (uzrok) grad stanOvnika (posljedica)
izUM država (uzrok) državni zaROBljeni stanovnik (posljedica)

izUM zakonPAPIR (uzrok) sukob interesa (posljedica)

Greška u koracima

Svojedobno kad su Boston Celtics harali u NBA ligi (kada je igrao Larry Bird i Kevin Mac Hale) imali su u svojoj domaćoj dvorani na jednoj polovici terena na jednom mjestu dio parketa koji je bio velik cca dvije košarkaške lopte i na kojem je lopta slabije odskakala i gdje su u ključnim trenucima utakmica znali satjerati protivničkog igrača na to mjesto kako bi mu ukrali loptu upravo u trenutku kada bi ona za protivnika čudno odskočila.

Naramak usporavajućih

Da li je "Vinko Budiša" kriv zato što je dobio kaznu ispod minimuma?

Da li je "Vinko Budiša" kriv za svoj dopust?

Da li će "Vinko Budiša" kad izađe iz zatvora i kad mu prođe uvjetna kazna biti slobodan čovjek?

Da li je Ante Gotovina kriv za zastoj u pregovorima RH s EU one četiri godine?

Da li je tajkun kriv zato što je prejeftino dobio tvrtku?

Da li je Zdravko Mamić kriv zato što država neće zaraditi na transferu Eduarda?

Da li je zastupnik izabran sa liste jedne stranke u nekom gradskom vijeću ili parlamentu kriv ako tokom svog mandata pređe u drugu stranku?

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci