Tagovi

radnici danas izgubili pravo na prigovaranje

RADNICI DANAS IZGUBILI PRAVO NA PRIGOVARANJE
povijesni datum jest vrijedno upamtiti
2014-08-07, četvrtak,

od danas po ZOR-u u RH radnici neće moći prigovarati šefu,
od danas po ZOR-u šef smije javiti biroKraciji da bez objašnjenja može radniku uručiti otkaz,

001
ZOR, dakle Zakon o radu
vrlo moćno upozorava/opominje na bitne razlike između plaćoDavca i plaćoPrimca,

plaćoDavac jest naredboDavac, šef, koji naređuje,
plaćoPrimac mora naređenje šefa pokorno i poslušno izvršiti bez prigovora,

jer
plaćoDavac plaća plaćoPrimcu rad/učinak za njegov sat rada u pokornosti i poslušnosti bez prigovaranja,

filozofirati se može
<> pokorno i NE pokorno, a što jest?
<> poslušno i NE poslušno, a što jest?
<> izvršiti i NE izvršiti, a što jest?
<> bez prigovora i s prigovorom, a što jest?

ali ali ali

plaćoDavac
bez filozofiranja otkaz smije dati radniku, ako NE pokorno i NE poslušno prigovara naređenju šefa,

i još jednom
nikad zaboraviti

danas (2014-08-07, četvrtak) jest povijesni datum,
<> od danas po ZOR-u u RH radnici neće moći prigovarati šefu,

radnici DANAS će plakati 2 sata

RADNICI DANAS ĆE PLAKATI 2 SATA
radnici DANAS će štrajkati i kao vikati 2 sata,
jer još nisu naučili da je vikanje vrsta plakanja,

radnici DANAS će 2 sata uzaludno štrajkom tražiti oslobođenje
od zakonNAREĐENJA koji naređuju...
<> radnik za svoju plaću
<> MORA raditi po naređenju
<> onoliko vremena i onoliko poslova
<> koliko uredi i odredi naredboDavac gospodar,

radnici DANAS
nakon što se uvjere da jesu (uzaludno) štrajkali, plakali/vikali
mogli bi radi utjehe i za svoje smirenje
<> usvijestiti,
<> ukrcati u svijest,
<> ukrcati u svoju svijest,
<> ukrcati u svoje pamćenje

temeljne razlike NE jednakoPravnosti
među nama sisavcima Razumiteljima,

naredboPrimac sluga svome naredboDavcu gospodaru,
MORA biti svatko

dozvoloPrimac sluga svome dozvoloDavcu gospodaru,
MORA biti svatko

plaćoPrimac sluga svome plaćoDavcu gospodaru,
MORA biti svatko

porezoDavac sluga svome porezoPrimcu gospodaru,
MORA biti svatko

zajmoPrimac sluga svom zajmoDavcu gospodaru,
MORA biti svatko

zakonoPrimac sluga svom zakonoDavcu gospodaru,
MORA biti svatko

broj u evDoku (evidenciji i dokumentaciji)
MORA biti svatko

plaćoDavac odbija biti skrbnik plaćoPrimca

plaćoDavac odbija biti skrbnik plaćoPrimca,
a zašto?

plaćoPrimac SVE je manje profitabilan plaćoDavcu,
jer je cijena/plaća plaćoPrimca SVE skuplja,
jer su SVE skuplje porezne i paraPorezne obveze na cijene/plaće plaćoPrimca,

plaćoPrimaca ljudska prava SVE su zahtjevnija (i zbog toga) cijena/plaća plaćoPrimaca SVE su manje profitno isplativa,

plaćoDavac odbija biti skrbnik plaćoPrimaca,
plaćoDavac odbija plaćati troškove nabujalih ljudskih prava plaćoPrimaca,

plaćoDavac je proglasio ljudska prava plaćoPrimca privatnom imovinom plaćoPrimca, pa neka izravno plaćoPrimac plaća troškove svojih ljudskih prava,

a to znači?
ljudska prava su roba pa svatko neka ta ljudska prava sebi kupi, kao što sebi kupuje hranu i odjeću i higijenu i - stan,

a to znači?
tko NEMA novaca NEMA svoja ljudska prava,
tko IMA novaca IMA svoja ljudska prava,

DANAS ovdje i planetarno svugdje
tko NEMA novaca NEMA svoja ljudska prava,
na
hranu i odjeću i higijenu i - stan,
školstvo,
zdravstvo,
mirovinu,
kulturu,
umjetnost,
sport,
zabavu,
kafić,
itd. itd. itd.

pojedinac BEZ novaca
NIJE - još prepoznao da je izgubio pravo na prirodnu smrt,

smisao proračuna uništava smisao blagoStanja

državni prioritet, koji DANAS arhivira SVE druge prioritete,
JEST -
uspješno puniti proračun zajamčenim poreznim „dobroČiniteljskim“ nasiljem

i neka bude tako,
i neka se taj prioritet ostvari

i neka pokoran i poslušan državni stanovnik zagrli svoje preživljavanje u oskudici,

i neka državni proračun bude brzo napunjen i pun,
a potom?

državni proračun
napunjen i pun, a hoće li se prazniti (dijeliti, šerati) ?

na neki NOVI način?
za neke NOVE ciljeve?

pitanja su razumna za razuman odgovor,
jer
državni proračun se DANAS prazni (dijeli, šera)

za plaćoPrimce
koji vozaju nosač zrakoplova uz obale Irana,

za plaćoPrimce
koji otkrivaju jezero pitke vode nekoliko kiloMetara ispod ledene ploče Sjevernog pola,

za plaćoPrimce
koji će platiti državne dugove Grčke,

za plaćoPrimce
koji če platiti političarsku održivost parlamentaraca,

i još...i još...i još...
itd. itd. itd.

ZAKLJUČAK

državni proračun se prazni uljudno uljuđeno u korist - plaćoPrimaca,
ali
državni proračun NE prazni se uljudno uljuđeno u korist - prosjaka,

plaćoPrimci imaju

zajmoDavci hoće li 60% zajma otpisati

1.
rekla je uzorita domačica države Njemačke,
zajmoDavac MORA 60% zajma otpisati (dakle darovati) NE platiši zajmoPrimcu,

2.
milijuni NE platiša zaplakali su od sreće,
uzorita domačica države Njemačke zaplakala je od grčeva u razumu,

3.
ugledala je uzorita domačica države Njemačke

slom sistema zajma
za međuOvisnost zajmoDavac i zajmoPrimac,

slom sistema plaća
za međuOvisnost plaćoDavac i plaćoPrimac

slom sistema naređenja
za međuOvisnost naredboDavac i naredboPrimac,

5.
prepoznala je uzorita domačica države Njemačke

BEZ zajma - NEMA uživancija,
BEZ plaće - NEMA hrane i odjeće i higijene i - stana,,
BEZ naređenja - NEMA razlika bogataš-siromah-prosjak,

6.
uzorita domačica države Njemačke,
NIJE - rekla
TKO jesam - ako NEMA razlika bogataš-siromah-prosjak?

7.
pojedinca će DANAS ovdje i svugdje poplaviti strah od pitanja
TKO jesam - BEZ razlika bogataš-siromah-prosjak?

8.
razlika bogataš-siromah-prosjak jamči NE moralnu NE jednakoPravnost
u pravima na imati - uživanciju,
u pravima na imati - hranu i odjeću i higijenu i - stan,
u pravima na imati - naređenja,

9.
bogataš-siromah-prosjak razlika
JEST -

čovjek čovjeku, a kada NIJE - čovjek?

AUTORSKI antiPrirodni sistem plaćoDavac i plaćoPrimac jamči čovjek-Razumitelju - preživljavanje,

ALI ALI ALI -

čovjek-Razumitelj izvan sistema plaćoDavac i plaćoPrimac NEMA pravo na - preživljavanje,

a kobna lančana posljedica?

čovjek-Razumitelj BEZ prava na preživljavanje JEST - ljudoŽderski eliminiran iz AUTORSKOG antiPrirodnog sistema plaćoDavac i plaćoPrimac,

ljudoŽderstvo DANAS ovdje i svugdje oko nas JEST - potvrđeno kada plaćoPrimac dobije papirOtkaz, kojim je izgubio pravo na hranu i odjeću i stan i higijenu,

pravo čovjek-Razumitelja na hranu i odjeću i stan i higijenu NIJE - zakonKonstanta,

plaćoDavac ljudoŽder u papirOtkazu NIJE - napisao da je plaćoPrimac žrtva ljudoŽderstva kada izgubi pravo na hranu i odjeću i stan i higijenu,

umo-Mjenjač tuđe pameti (lopov) eliminirao je riječ - ljudoŽderstvo,

plaćoDavac u Zavodu za žrtve ljudoŽderstva, primjerice briše riječ ljudoŽderstvo i „humanizira“ ljudoŽderstvo u lažni naslov - zavod za zapošljavanje, a koji jamči evidenciju ljudoŽderski eliminiranih plaćoPrimaca, a NE jamči zapošljavanje i NE jamči dostatnu naknadu za hranu i odjeću i stan i higijenu,

jer sam živ, ja moram živjeti, a kako ja moram živjeti?

JA tražim svoj ciljani smisao i svrhu,

jer sam živ (uzrok)
JA moram živjeti (posljedica)
a kako ja MORAM živjeti?

SAŽETAK 11.

JA moram (preUžasno) živjeti kao sluga,
pokorni i poslušni naredboPrimac i dozvoloPrimac i pla?oPrimac i zajmoPrimac, (DA ili NE? JA tvrdim DA)

a zašto?
jer MORAM imati 4 gospodara diktatora,
preUžasna naredboDavca i dozvoloDavca i pla?oDavca i zajmoDavca (DA ili NE? JA tvrdim DA)

SAŽETAK 12.

JA ponirem u samoTuma?enje, a zašto jesam sluga 4 gospodara?

RODITELJI moji prije mene, tako su htjeli (uzrok) i JA sam ro?en (posljedica)

RODITELJI moji su imali mene, JA sam imao roditelje, nisam bio gladan, roditelji moji mene su hranili, mogao sam odrasti,

a potom?

RODITELJI moji jednom su meni rekli,
imaš razum, imaš ruke, nau?io si JESTI HRANU,
a sada moraš sam sebe nau?iti IMATI HRANU,

nema problema dragi roditelji,
JA ho?u drage volje sam sebe nau?iti imati hranu, ali kako?

evo ovako su mene u?ili roditelji moji,

SAŽETAK 13.

sve oko nas
ili je PLANET-voda-kopno-zrak-živa bi?a sa svojim zakonima,
ili je IZUM-država-tvornica-grad sa svojim zakonima,

cvili porezno nasilje za razmažene porezoPrimce, steže kriza, vrište porezoPrimci, buncaju analiti?ari,

UPORIŠNO SIDRO,
TKO širi nove rije?i za novo razumijevanje, gradi novu (bolju) sadašnjost,

POREZOPRIMAC VRHOVNIK GUNDRA,

TKO to laže, maže i provocira,
cvili porezno nasilje za razmažene porezoPrimce, steže kriza, vrište porezoPrimci, buncaju analiti?ari,

porezoPrimac vrhovnik u debelom oklopu plemenito dijeli svoje manipulacije (a to je pranje tu?eg mozga, LOPOVLUK tu?eg pam?enja i pameti)

i govori
i govori
i govori

porezno nasilje za razmažene porezoPrimce NE cvili,
kriza NE steže,
porezoPrimci NE vrište,
analiti?ari NE buncaju,

ALI ALI ALI

RAZMAŽENI porezoPrimci ponavljaju i ponavljaju,

MI brodoGraditelji
MORAMO dobiti svoj dio poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce, ina?e dolazimo u Zagreb, a vrhovnici ve? uzbunjuju specijalce i drhte,

MI seljaci
MORAMO dobiti svoj dio poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce, ina?e dolazimo u Zagreb, a vrhovnici ve? uzbunjuju specijalce i drhte,

MI 23 sindikata porezoPrimaca
MORAMO dobiti svoj dio poreznog nasilja za razmažene porezoPrimce, ina?e dolazimo u Zagreb, a vrhovnici ve? uzbunjuju specijalce i drhte,

itd… itd… itd…

nove ideje-teme-teze prepoznajmo kao drugo mišljenje,

moj ideje-teme-teze, a to je moj krik, nitko nije ?uo, hvala vam,
moj krik je glasan i jasan,

JA ho?u jesti i živjeti u ni?ijem ZAVI?AJU, a to je moj i naš prirodni teritorijalni roditeljski hraniteljski dom,

JA ho?u jesti i živjeti bez me?uOdnosa NE jednakosti gospodara i sluga,

JA ho?u biti slobodan ?ovjek pra-iskona,

JA ne?u živjeti bez svoje SLOBODE ho?u-ne?u,

JA ne?u biti sluga svoga gospodara, lopova tu?e pameti-slobode-prihoda,

ponavljam,
nitko nije opazio moje ideje-teme-teze, hvala ,

a zašto ta zahvalnost?

JA ?u danas javno re?i, sutra ne?u smjeti re?i, izjavio je profesor etike Ante ?ovi? (Filozofski fakultet, Zagreb) u tv-emisiji Lica nacije, HRT, crni petak, 2009-11-13,

i odlu?no jasno potvrdio,

loma?e još plamte za ?ovjeka pra-iskona, koji u ime svoje SLOBODE ho?u-ne?u (od pra-Iskona) opominje,

?ovjek danas mora živjeti u me?uOdnosu NE jednakosti gospodara i sluga,

?ovjek mora biti gladan izvan me?uOdnosa NE jednakosti gospodara i sluga,

?ovjeku je zabranjeno uzeti jabuku s nekog stabla i zaustaviti svoju glad,

slobodu ho?u-ne?u, a zašto smo zanemarili?

SLOBODU ho?u-ne?u (od pra-Iskona) svatko može koristiti, ali je mora prepoznati u 2 formata,

1... SLOBODU ho?u-ne?u netko koristi bez posljedica,
2... SLOBODU ho?u-ne?u netko koristi s posljedicama,

primjerice,

kraljevi, carevi, predsjednici koriste SLOBODU ho?u-ne?u bez posljedica i ubijaju,
NE pokorni kraljevima, carevima, predsjednicima koriste SLOBODU ho?u-ne?u s posljedicama i ubijeni su,

zakonoDavci koriste SLOBODU ho?u-ne?u bez posljedica,
zakonoPrimci koriste SLOBODU ho?u-ne?u s posljedicama,

naredboDavci koriste SLOBODU ho?u-ne?u bez posljedica i ?ine zlo?ine,
naredboPrimci koriste SLOBODU ho?u-ne?u s posljedicama i žrtve su zlo?ina,

pla?oDavci koriste SLOBODU ho?u-ne?u bez posljedica i ?ine lopovluk tu?e pameti-slobode-prihoda,
pla?oPrimci koriste SLOBODU ho?u-ne?u s posljedicama i žrtve su lopovluka tu?e pameti-slobode-prihoda,

zajmoDavci koriste SLOBODU ho?u-ne?u bez posljedica i plja?kaju,
zajmoPrimci koriste SLOBODU ho?u-ne?u s posljedicama i oplja?kani su,

itd… itd… itd… popis nije kona?an,

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci